Kisalföld logö

2018. 11. 18. vasárnap - Jenő -1°C | 5°C Még több cikk.

Soproni közgyűlés: Munkahelyek támogatására nyújtanak be pályázatokat

A soproni FORENO Kft. használatba veheti a brennbergi iskola megüresedett épületét - így döntött a közgyűlés csütörtöki rendkívüli ülésén.

19.19 - Rövid technikai szünet után újabb rendkívüli közgyűlés következik, egyetlen napirendi ponttal:

Előterjesztés a támogató szolgáltatás központi támogatására benyújtandó pályázatról >>

A határozati javaslatot elfogadták a képviselők, négy család munkája, kilenc állás maradhat meg a döntéssel.

A közgyűlés véget ért.

18.49 - A képviselő-testület a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) szóló előterjesztést tárgyalja.

Göbl Gábor (Jobbik): Egy ilyen nagy formátumú anyag miért rendkívüli közgyűlésen szerepel? Miért nem volt több idő a tanulmányozásra?

Biczi László (MSZP): Gyermekvédelmi ellátásnál 20-30 százalékos emelés van, közérdekű tájékoztatás költsége, sporttámogatás is jelentő összeggel növekszik. Miért? ˝Harmadik személynek okozott kár˝ megfogalmazás mögött mi húzódik?

Abdai Géza alpolgármester és Dr. Dobos József jegyző válaszoltak a kérdésekre, a közérdekű tájékoztatás költségének növekedését leszámítva. Az utolsó arra vonatkozik, hogy van egy baleseti megtérítés, amit fizetniük kell.

Mágel Ágost (Fidesz) szólt a jelenlegi önkormányzat feladatairól, költségeiről, amik a korábbi szocialista városvezetés után maradtak. Említette  a ˝mélygarázstörténetet, az apartmanház-, és egyéb káros ügyeket.˝

Biczi László (MSZP): Nem ez a stílus való ide, kifejezetten bántó az egész közgyűlésre nézve. Nem kezdtem vádaskodásba, amikor a felsoroltakat kiemeltem a tájékoztatóból és választ szerettem volna kapni.

Fodor Tamás (Fidesz) polgármester: ˝Az a hitelteher,  amit ma fizetni kell, annak 56 százaléka a korábbi, szocialista városvezetéstől származik. Furcsa, hogy az ellenzék felteszi a kérdést, miért költöttünk ennyit a Petőfi tér rendezésére. Azon élcelődik, hogy a szemét eltakarítása, amit ők a téren otthagytak,  milyen sokba került.

A belvárosi beléptető-rendszerrel a képviselő nem azt mondja, hogy rendben van a belváros, hanem hogy mennyibe került.

˝Biczi úr feltesz kérdéseket, de az emlékezete nagyon szelektív˝- fogalmazott Fodor Tamás.

Biczi László elmondta, tételesen cáfolni tudná az elhangzottakat, s újabb nyilvános vitára hívta a városvezetést, amit figyelmen kívül hagytak.

A képviselők az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokat azonban megszavazták.

18.40 - A következő napirendi pont: tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről >>
 
Biczi László (MSZP): Kiderül a beszámolóból, hogy jelentős a bevételi elmaradás. A kiadásokról: az intézményeink, iskoláink bajba vannak, már most kifogytak a forrásokból.

Vannak olyan tételek, amikre mindig van forrás, pedig kevésbé fontosabbak, például a belvárosi beléptető-rendszer. A Helyi Téma megjelentetése egyre kínosabb a városvezetésnek. Nem feladata egy városnak, hogy egy bulvárlapot finanszírozzon - fogalmazott a képviselő.

A legnagyobb probléma, hogy másfél évi kormányzás után nem látjuk, hogy mi lesz az önkormányzatokkal - zárta Biczi László.

18.37 - Napirenden a tájékoztató Sopron önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről >>
 
18.36 - 2009-ben Szarka László a Kálvin kör és az Erdélyi kör nevében jelezte Sopron polgármesterének, hogy szeretnének köztéri szobrot állítani Sopronban Sütő Andrásnak, Herder- és Kossuth-díjas erdélyi írónak, az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő alakjának. A mellszobrot Bocskai Vince erdélyi szobrászművész készíti, aki az erdélyi katolikus egyház egykori püspöke, Márton András kolozsvári Szent Mihály templom előtt található szobrának alkotója.

A Kálvin kör és az Erdélyi kör által megvalósított emlékművet a beruházók önkormányzati tulajdonba kívánják adni.

A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület:
Sopron közgyűlése a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő, 3024/6 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlanon Sütő András mellszobrának elhelyezésével egyetért, azt tulajdonába átveszi és vállalja, hogy gondoskodik annak fenntartásáról, felújításáról.

18.21 - Napirenden a FORENO Kft-val kapcsolatos előterjesztés, a Brennbergi iskola épületének sorsa.

Varga Gyula (MSZP) kérdezte: Mi indokolja a sürgősséget, mennyire lett a lakosság tájékoztatva az ügyben?

Rádonyi László (Fidesz) válaszként elmondta, hogy szerdán lakossági fórumot tartottak az ügyben.

Varga Gyula képviselő azt javasolja, hogy a mai gyűlésen ne döntsön a közgyűlés az iskola épületének ügyében.

Rádonyi László úgy fogalmazott, hogy pályázati határidő indokolja a sürgősséget, s újfent hangsúlyozta, hogy az iskola épületének megóvása mennyire fontos szempont.

Földes Tamás, az önkormányzati tulajdonú cég ügyvezető igazgatója a közgyűlés előtt is elmondta, ami az előterjesztésben szerepel és a lakossági fórumon is elhangzott: tájékoztatott a cég feladatairól, s hozzátette, hosszú idő után most van lehetőség százszázalékos pályázati támogatást elnyerni.

Szavazás következik: 13 igen, 3 tarózkodás mellett az első határozati javaslat elfogadva. A FORENO kft. megkapta a brennbergi iskola üres épületének használati jogát.

Az iskola másik telkét, - amelyen a tornaterem volt - nem adják el.

18.17 - A közgyűlés úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény és Mikrotérségi Gondozási Központ keretein belül működő utcai szociális munka támogatására.

Szintén elfogadták határozati javaslatot, ami a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások központi támogatására benyújtandó pályázatról szól.

18.16 - Sopron önkormányzata csatlakozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, és felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges csatlakozási nyilatkozatot írja alá.

A Közgyűlés az ösztöndíjpályázaton felhasználható 2012. évi pénzkeretet 8.000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek forrása Sopron 2012. évi költségvetése. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon az összeg beépítéséről.

18.14 - A Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület, valamint a Soproni Református Egyházközség részt kíván venni az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett ˝A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése˝ című pályázaton.

A támogatás célja: a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.

A határozati javaslatokat elfogadták.

18.06 - Kezdődik a 18 órás rendkívüli közgyűlés, a testület határozatképes, a napirendi pontot elfogadták a képviselők. A kórházi ágycsoportosítás kérdését előrevette a testület, 15 igen mellett a határozati javaslatot elfogadták:

A 2011. I. félévi kihasználtsági mutatókat figyelembe véve az Erzsébet Kórház főigazgatója kezdeményezte 25 ágy átcsoportosítását az alábbiak szerint:

Csökkentésre javasolt területek:
- traumatológia 9 ágy, általános belgyógyászat 10 ágy, allergológia és immunológia 3 ágy, tüdőgyógyászat 2 ágy, urológia 1 ágy

Bővítendő szakterületek:
- gasztroenterológia 19 ágy, kardiológia 6 ágy

18.05 -  A rendkívüli ülést megelőzte egy másik rendkívüli ülés, egyetlen napirendi ponttal, - aminek részleteiről egyelőre nem tudunk beszámolni, tekintve, hogy előzetesen nem kaptunk tájékoztatást  - Ami biztos, hogy a határozati javaslatot elfogadták a képviselők. 

Mint megtudtuk, könyvvizsgáló szerződését meghosszabbították.

Előzmények:

Szeptember 15-én, csütörtök 18 órakor tartja rendkívüli ülését a képviselő-testület a Városháza nagy üléstermében.

Több olyan előterjesztés szerepel napirenden, amit pályázati határidők miatt tárgyal a közgyűlés. Így például az előterjesztést az utcai szociális munka központi támogatására benyújtandó pályázatról, vagy a  pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások központi támogatására benyújtandó pályázatról.

A Brennbergi iskola épületének sorsáról is döntést hozhatnak a képviselők. Mint portálunkon megírtuk, a soproni FORENO Kft. helyhiány miatt megrendeléseit csak csökkentett mértékben tudja teljesíteni; a brennbergi iskola megüresedő épületét szeretnék használatba venni.

Az ügyben szerdán lakossági fórumot tartott Rádonyi László (Fidesz) soproni önkormányzati képviselő a Brennbergi Kultúrházban. A fórumon jelen volt Földes Tamás, az önkormányzati tulajdonú cég ügyvezető igazgatója is, aki tájékoztatást adott a FORENO Kft. feladatairól, alkalmazottairól.

Rádonyi László hangsúlyozta, fontos, hogy az iskola épületének karbantartása, fűtése hosszú távra biztosítva legyen, az épület ablakait ne törjék be, környezetét gondozzák. Mint elhangzott, ezt az önkormányzati tulajdonú FORENO Kft biztosítani tudná.

A fórumon azonban a brennbergi lakosok arra kérték Rádonyi Lászlót, képviselje álláspontjukat a közgyűlésen: A brennbergi iskola épületéről később szülessen döntés, keressenek más alternatívákat is. Az iskola másik telkét, - amelyen a tornaterem volt - pedig ne adják el a SATINELLA Kft kezébe. (Utóbbi kft. szocioterápiás foglalkozató intézményt működtetne - szerk. )


A csütörtöki közgyűlésen tájékoztatót hallhatnak a képviselők az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről is.

Az ülést bárki megtekintheti a Városházán, akinek erre nincs lehetősége, kövesse a történéseket portálunkon, 18 órától online közvetítünk.

Olvasóink írták

27 hozzászólás
12
 • 27. soproni 2011. szeptember 18. 09:33
  „25. vimvirepellere ! Szeretek arra bicajozni és nekem is nagyon tetszik az a rész. :)Láttam pár eladó ingatlant a Görbehalmot jelző táblától,ha bemegyünk a Fehér úti tó felé. Arról viszont lebeszélnélek,hogy az önkormányzat licit által felkínált lakásaiból válassz!
  26. pernyekergető!Sajnálatos,hogy 15-20 évvel ezelőtt nem engedélyezték a lakások megvásárlását,de most már szabadulnának az időközben lepusztult műemlék házaktól.A lakást én sem vettem meg,mert mire kifizetném a vételárat(15 év) kb 12 millióban lenne + közben lehetne tetőt cserélni,kívül-belül tatarozni és még sok egyebet,amit az önkormányzat pénz hiányában nem végzett el.Ez is lenne lakónként több milliós kiadás .Tehát az a lakás,amiben élek 30 éve kb.15-16 millióban lenne ,mire 15 év múlva letelne a törlesztésem.(Azoknak volt szerencséjük,akik készpénzben kifizették) Sajnos amit a lakók költöttek a bérleményeikre,azt egyáltalán nem veszik figyelembe és nem vonják le a vételárból.Amúgy a nem fizető szomszédod annyira ne legyen nyugodt,mert a Holding előbb-utóbb kilakoltatja és ez 100 %-os infó.”
 • 26. pernyekergető 2011. szeptember 17. 10:40
  „Soproni
  Én is belvárosi lakó vagyok. A felajánló mi is megkaptuk és igényt jelentettünk be a lakás megvásárlására. A válasz elutasító volt, mondván kiemelt műemlék stb. Ehhez képest a tető ránk szakad, a kémények életveszélyesek, folyamatos a beázás és a penészedés. 2000- ben 3 M forintot költöttem saját pénzből a lakásra (kicseréltem az összes vezetéket, a csempézést stb.) Nos, a pénzhiány ellenére a házban közel fél éve üres két lakás, amit nem adnak ki, pedig lenne bérlő, aki tudna munkát invesztálni a felújításra. Ha látnám értelmét, költenék még a házra, de így inkább az emelt lakbérre spórolok, amíg bírok, aztán ha elfogy, majd úgy leszek, mint az egyik lakónk, hiába van félmillió tartozása (lakbér, közüzem) elvan, mert kirakni úgy sem lehet.”
 • 25. vimvirepellere 2011. szeptember 16. 21:27
  „21. soproni 2011.09.16. 13:14

  Köszi a választ. Én nem soproni vagyok, de Brennberg (és Hermes) tetszik, ezért gondolkozom rajta. Házakat látok hirdetni, de nekem az nagy.”
 • 24. FREDDY/S 2011. szeptember 16. 20:08
  „Egyesek megtanulhatnának a mondatokat értelmezni politikai ismeretek nélkül is, mert úgy tűnik, hogy azon a téren a liftet nem is olyan régen építhették, nemde...”
 • 23. mediator 2011. szeptember 16. 14:40
  „Ja, a tornatermet meg le akarták bontani, merthogy azbeszt. Évekig, amíg gyermekek szaladgáltak benne, addig nem okozott ez gondot a T. önkormányzatnak... De a brennbergiek kiállása miatt most nem jöhetett létre az ügylet, pedig milyen jó lett volna Foreno Kft. középvezetőjének az óvoda és templom melletti telek nevetséges 4 millió forintnyi áron. A szockók ugyanezt csinálták, megbuktak... Úgy látszik, a mostaniak sem képesek tanulni a történelemből, majd tanulnak a saját bőrükön.”
 • 22. sylvi56 2011. szeptember 16. 14:15
  „Na ha már idáig eljutottunk talán lesz annyi "Becsület" a városvezetésbe, hogy meg fogjuk tudni mennyi az annyi?
  Ej ej képviselő úr! Szerdán még a Brennbergieket képviseli csütörtökön már azt is elfelejtette hogy ott járt.
  Fene de gyors lett most az állagmegóvás. Amíg gyerekek tanultak az épületben addig éveket kellet várni, hogy az életveszélyesen hulló vakolat, a fűtés ,a szociális helységek problémája megoldódjon.”
 • 21. soproni 2011. szeptember 16. 13:14
  „15. vimvirepellere! Többek közt a belvárosban is felajánlották a bérlemények megvásárlását az ott lakóknak.Nem hiszem,hogy annyira megérné megvenni a műemlék házakban található önkormányzati lakásokat,még akkor sem,ha van,aki fél áron jutna hozzá. A házak rendbetételére az önkormányzatnak nincs pénze,a nyílászárók, tetők,lépcsőházak,a külső vakolat mindenhol katasztrofális . Akik a megvásárlás mellett döntöttek,azoknak fel kell készülniük arra,hogy nagyon sokba kerül a műemlék házak felújítása. A mi házunkban jelenleg van egy üres földszinti,90 m2 körüli lakás 150 ezer/m2 áron.A falai sok helyen kb.1 méter magasságig vizesek ,az ablakokat cserélni lehetne és teljes felújításra szorul.Természetesen az a bérlő,aki több mint 10 éve lakik a bérleményében,az 50%-os kedvezménnyel jogosult a vásárlásra.”
 • 20. mediator 2011. szeptember 16. 11:13
  „Nahát, Varga Gyula MSZP-s képviselő ennyit tudott hozzátenni a történethez? ("Gyula, Gyula, Gyula, hát, mit csináltál?:)
  Halasztást kér, majd pedig párttársaival tartózkodik a szavazásnál? Bravó! Meg vagyunk mentve. Ezt a tartózkodás intézményt sohasem tudtam felfogni. Tényleg nem lesz reális altenatívája Brennbergben az értelmes szomorúaknak a következő helyhatósági választásnál, mert ezzel a történettel a Fidesz is elszállt, méghozzá jó messzire, de nem mint győzelmi zászló. Az ám!”
 • 19. korosp 2011. szeptember 16. 10:32
  „2/3 az sosem volt kétharmad, az 53%... ergo egyszerű többséggel tejhatalmat ad a választási rendszerünk, ez van...”
 • 18. Tonxy 2011. szeptember 16. 10:14
  „Brennbergbe már engedélyezve van egy "wellness" szálló építése. Csak még nem álltak neki, lehet hogy az iskolából rövid időn belül be majd hirtelen kiköltöző cég után megkapják occsóé az épületet ki tudja, az biztos hogy minden politikus városvezető a saját érdekeit helyezi a polgárok érdekei elé, teljesen mindegy melyik oldalon áll.”
 • 17. qqriq39 2011. szeptember 16. 08:50
  „kispityu hamarosan jön a pontos válasszal!”
 • 16. himbi 2011. szeptember 16. 08:28
  „Az eddigi előttem levő 15 hozzászólás mind csak FIDESZ ellen irányul. Hol van most az a bizonyos 2/3 aki megvédi Fodor-t és csapatát? Vagy talán az itt hózászólók zöme is a Fideszt támogatta a szavazatával csak végre kinyílt a szemük és rájöttek arra amit mi baloldaliak már rég megmondtuk??”
 • 15. vimvirepellere 2011. szeptember 15. 23:37
  „4. soproni 2011.09.15. 13:47

  Hol kínálták megvételre a bérlakásokat?
  Én vennék egyet pl.”
 • 14. bali00004 2011. szeptember 15. 23:33
  „kétsége senkinek ne legyen! a következő választásokig, vagy szálloda, vagy méregdrága nyugdíjas ház lesz.”
 • 13. calcio 2011. szeptember 15. 23:24
  „Mágel Ágost (Fidesz) szólt a jelenlegi önkormányzat feladatairól, költségeiről, amik a korábbi szocialista városvezetés után maradtak-modja ezt 5év fideszes városvezetéssel a hátuk mögött,szánalmas”
 • 12. Ovinkor 2011. szeptember 15. 23:01
  „molten13 2011.09.15. 21:48
  Csak azért győzött, mert átszabták a körzethatárokat. A brennbergi szavazókörökben Varga Gyula (MSZP) győzött.

  Nem is képviseli Brennberget Rádonyi, amúgy is csak a Fidesz érdekeit követi, igazi pártkatona.”
 • 11. bali00004 2011. szeptember 15. 22:56
  „Tisztelt Brennbergiek!
  hogy a tisztelt Rádonyi úr ott és akkor mit hallott tőletek, milyen kérést. ezt azonnal felejtsétek el. ott volt, mert muszáj volt, hogy a látszat meg legyen, hogy korrekt módon járnak el. bár ezelőtt kettő nappal már írták az újságok, hogy mit is akar a városvezetés. a történet további folytatása ez lesz:- 1-2 év múlva bejelentik, hogy mégse gazdaságos a dolog. a telephely megközelítése, a dolgozók oda jutása, télen a kamion nem tud felmenni, stb,..stb... nincs már megrendelés, stb,...stb.. de viszont, már iskolának nem alkalmas, mert közben alakitottak az épületen is. a vissza állításra nincs pénze a városnak megint! mi is legyen? hát akkor adjuk el! majd 1 nap alatt találnak is vevőt az épületre. jobb esetben egy osztrák- magyar tulajdonos céget. vagy egy izraelit. de már a vevők megvannak! ez is tuti! de hogy abból az épületből is üdülő, vagy zsír gazdag nyugdíjas ház lesz, ez megint biztos! röviden ennyi is lesz a történet!:-)”
 • 10. Rotyi-Balboa 2011. szeptember 15. 22:10
  „Ha már megtette volna is késő lenne!!!”
 • 9. molten13 2011. szeptember 15. 21:48
  „"A fórumon azonban a brennbergi lakosok arra kérték Rádonyi Lászlót, képviselje álláspontjukat a közgyűlésen: A brennbergi iskola épületéről később szülessen döntés, keressenek más alternatívákat is."
  Akkor most mi a retek van? Rádonyi mester a kifejezett kérés ellenére sem képviselte a választóit!
  Akkor kit képviselt? Egy jogállamban a minimum, hogy visszaadja a mandátumát!”
 • 8. FREDDY/S 2011. szeptember 15. 20:45
  „Hány üresen álló ipari létesítmény van Sopronban, azokat azért építették mert ipari célra bizonyára alkalmatlanok, ezért célszerű iskolák, óvodákat bezárni vagy megszüntetni, mert akkor ipari célokra alkalmasak lesznek és a táblákat is lehet használni a munka kivitelezése alkalmával. Ez a valódi előrelátó hosszútávú fejlesztés, legfeljebb úgy jár mint a betontér, mely korábban csodálatos zöldövezet volt amíg gondozták, nemde...”
27 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Kilátó napi ünnepség Sopronban

A kulturális örökség napjai keretében szeptember 17-én, szombaton 11 órától rendezik Sopronban a kilátó napi ünnepséget. Tovább olvasom