Kisalföld logö

2018. 05. 26. szombat - Fülöp, Evelin 13°C | 25°C Még több cikk.

Soproni közgyűlés: Döntés az iskolaigazgatókról, vita a gazdasági programról

Sopron képviselő-testülete megválasztotta több iskola vezetőjét. A gazdasági programról hosszasan tárgyalt a közgyűlés, érzelmektől sem mentesen.


13.22 - ˝A hétvégén Bad Wimpfen testvérvárosban nagy szeretettel várták a soproni küldöttséget, szép ünnepség volt. Ismét jó hírünket keltettük a városban, mindenki élményekkel gazdagodott˝ - emlékezett vissza Fodor Tamás polgármester. A közgyűlés véget ért.

13.20 - A közgyűlés végén szó esett a belvárosi parkolási rendről. Az egy hónapos próbaidő május végén lejár, számos tapasztalat, észrevétel érkezett a lakosok részéről. Zombori István képviselő kérte, hogy ezeket a kéréseket vizsgálják felül.

13.13 - Az utolsó sürgősségi előterjesztés a FORENO Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések. A határozati javaslatot elfogadták a képviselők. Részletek >>

12.53 - A képviselők ráternek a sürgősségi beadványok tárgyalására.

Alapítvány támogatásáról, a Soproni Pedagógus Énekkarért Alapítvány támogatásáról, sporttámogatás elbírálásáról, az ISPA beruházással összefüggő vagyonátadáshoz kapcsolódó finanszírozásról kérdések, hozzászólások nélkül, minősített többséggel ˝rekordgyorsasággal˝ döntöttek a képviselők.

A Híd u. 11. sz. ingatlan kisajátításával kapcsolatos kártalanításról szóló előterjesztésnél Biczi László (MSZP) felvetette a kérdést, hogy a város továbbra is szükségesnek tartja-e a kártalanítás kifizetéséhez hiányzó összeget, 38.370.184 forintot megadni.

Gőbl Gábor (Jobbik) véleménye szerint a kisajátítás költsége helyett inkább például a Vándor Sándor utca felújítására kellene költeni a pénzt.

Fodor Tamás polgármester elmondta, pályázati pénzt nyertek az utak felújítására, a Vándor Sándor utca felújítása is folyamatban van.

Biczi László (MSZP) szerint nem szabadna a jelenlegi helyzetben ekkora kiadást vállalni, mert nem látszik az a konkrét fejlesztési lehetőség a kisajátított területen, ami megérné ezt a kötelezettségvállalást.

Fodor Tamás összegzésként elmondta, a városrendezés egy folyamatos munka, aminek előzményei vannak. Sok olyan belső terület van a városban, amit rendbe kellene tenni. Elkészült egy egész útfejlesztési koncepció, amibe a mostani terület is illeszkedik.

˝Ha nem távlatosan gondolkodunk, akkor ezt a belső részt is elépítik, ˝kútba˝esik, ezért időszerű a kisajátítás˝ - fogalmazott a polgármester.

12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták a határozati javaslatot a képviselők.

12.20 - A SOPRON HOLDING Zrt-vel kapcsolatos tulajdonosi
döntésekről szóló előterjesztésnél mind az öt határozati javaslatot elfogadták a képviselők. Részletek >>

12.18 - Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonos felhatalmazta a STKH Sopron és Térsége Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság tevékenységi körét az ésszerű és hatékony gazdálkodás érdekében saját hatáskörében bármikor változtathassa, székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét módosíthassa, az ügyvezető önálló
hatáskörét a szerződéses kötelezettségvállalás területén a nettó 50 millió Ft alatti szerződések megkötésére emeli. Felkérte a polgármestert az alapító okirat ennek megfelelő módosítására.

12.15 - A több mint egyórás gazdasági programról szóló napirendi pont után 17 igen mellett elfogadták a beszámolót a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről.

11.05 - A képviselők Sopron gazdasági programjáról (2011-2014) tárgyalnak. Részletek >>

Bebesi József képviselő (LMP) kérdéseire válaszolva Fodor Tamás polgármester elmondta, jelentős hitel felvételét nem tervezi a város a programban, ez azt jelenti, hogy nem milliárdos tételekben gondolgodnak.

Fodor Tamás hozzátette, hogy kisebb tételeket sem szeretnének felvenni, ez a jövőtől függ. Alapvető cél, hogy a város fenn tudja tartani magát,  a bevételeket növelni kell. A turizmus fontos bevételi forrás, ugyanakkor a város gazdasági környezetét is vonzóvá kell tenni a befektetők számára.

- A város költségvetésének jelentős részét az intézmények fenntartása teszi ki - mondta a polgármester, majd hozzátette: szerkezetátalakításokkal lehet spórolni, ennek az évnek ez lesz a feladata. Olyan megoldásokat kell találni, amikre korábban nem volt lehetőség.

Biczi László (MSZP) feltette a költői kérdést: hol van itt a gazdasági program? A képviselő ugyanis konkrétumokat nem lát az előterjesztésben. Továbbá kérdezte, hogy ki készítette az összefoglalót, ˝szakember˝ látta-e?

Fodor Tamás polgármester válaszában elmondta, az uniós források bevonásával több mint 20 milliárd forint áll a város rendelkezésre 2013-ig. (Hulladékprojekt, kórházfejlesztés). A gazdasági program prioritásként kezeli, hogy ezen beruházások infrastruktúrális hátterét biztosítani kell.

A polgármester összegezte a programot: a fejlesztéseket megvalósítani, a város fenntartását biztosítani hitelfelvétel nélkül, s az uniós forrásokat továbbra is bevonni.

Biczi László (MSZP) kijelentette,  a gazdasági program egy közhelygyűjtemény, amely nélkülöz minden szakmai elképzelést, az írójának körülbelül 10 percébe telt összeállítani. ˝Ez nem gazdasági program, a törvényi előírásokat sem tartja be˝- mondta a képviselő. Módosító javaslatot nyújtott be, kérvényezte, hogy a közgyűlés tárgyalja majd újra a programot.

Simon István alpolgármester kijelentette, hogy a program megfelel a törvényi előírásoknak, részletezte az erre vonatkozó határozatokat. Megerősítette a polgármester kijelentéseit: nem terveznek jelentős hitelfelvételt.

Bebesi József (LMP) felhívta a figyelmet arra, hogy a programban az energiatakarékosságra is figyelni kellene, gondol itt például a távfűtésre.

Balogh Judit (Fidesz-KDNP) felszólalásában Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét idézte. Majd hozzátette, a nyolc év szocialista kormányzás miatt tragikus helyzetben van az ország, tragikus helyzetben az önkormányzatok.

˝Egy éve van kormányon Orbán miniszterelnök úr csapata, költői kérdés, hogy ez idő alatt mit lehet tenni, a tudatosan adósságcsapdába hajtott önkormányzatokat hogyan lehet megmenteni? Aki ma nyitott szemmel jár, ezekkel a tényekkel tisztában van.˝

A képviselőnő elmondta, mélységes fájdalom van benne az ország jelenlegi állapota miatt.

Kalmár István (MSZP) elmondta, a két és féloldalas ˝valamihez˝, -gazdasági programhoz-mérten túl sok itt az érzelem. Ők megpróbálnak Sopron életével foglalkozni, s nem támadást indítani az önkormányzat ellen.

Erkölcsi és szolidaritási támogatásáról biztosította Kalmár István a városvezetést. ˝Mentsék meg az önkormányzatot, s próbáljunk meg együtt működni. Legyen módunk vitatkozni, kérdezni és válaszokat adni.˝
Kérte, hogy egyeztetési szinten, javító szándékkal a gazdasági programról egyeztessenek újra.

Fodor Tamás polgármester elmondta, azt kell tisztázni, hogy a gazdasági program nem költségvetés. A konkrétumokat ott kell keresni, itt célok vannak.

Fodor Tamás megvilágította a ˝közhelygyűjteményt˝. ˝A több mint 20 milliárd pályázati pénz konkrétum. Konkrétum például a kórház, a Kőszegi úti aluljáró, TISZK, Hulladékprojekt, Belvárosi rehabilitáció.
Ha ezt továbbra is közhelygyűjteménynek nevezik, akkor nem akarják látni a felsorolt tényeket˝ - fogalmazott a polgármester.

˝A fejlesztések valóban konkrétumok, ebben gratulálni tudok a városvezetésnek˝ - mondta Biczi László (MSZP).

Szavazás következik a módosító indítványról: 16 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadták Biczi László indítványát a képviselők.

A határozati javaslatot - a gazdasági programot- 16 igen mellett, 1 tartózkodással szintén elfogadták.

11.02 - Napirenden az előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról. Részletek >>

A képviselők mind a négy határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. Így például alátámasztották azt is, hogy a helyi közösségi közlekedést a város 2011. január 1-től 2011. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

10.55 - Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatban Fodor Tamás polgármester elmondta, hogy a feltételek nem változnak az ösztöndíj elnyeréséhez, csak technikai változtatásokról van szó.

Június elsejével történik a kihirdetés, a pályázatok beérkezési határideje szeptember 5. , a döntés szeptember 29-én, közgyűlésen lesz. Minden soproni diák pályázhat, aki megfelel a feltételeknek.

A határozati javaslatot egyhangúlag támogatták a képviselők.

10.50 - Zárt ülés után következik az előterjesztés  a ˝Kerékpárút hálózat fejlesztése˝ című pályázati felhíváshoz önrész vállalásáról. Részletek >>

17 igen mellett a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

10.41 - Döntött a közgyűlés: a Deák Téri Általános Iskola igazgatója Asbóth Imre, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola vezetője Herczeg Lászlóné, a Gárdonyi Géza Általános Iskola vezetője Varga Alfréd lett.

10.19 - Következik a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztés, a pályázó itt is hozzájárult a nyilvános üléshez, titkos szavazással döntenek  a képviselők.

Ugyanez a helyzet a Gárdonyi Géza Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásával kapcsolatban.

Technikai szünet következik tehát a titkos szavazás ideje alatt.

10.18 - Első napirendi pont a Deák Téri Általános Iskola igazgatói posztjára beérkezett pályázatok elbírálása. A pályázók hozzájárultak a nyilvános üléshez.

Asbóth Imre, Gyevát Zsolt, Horváth József pályázó bemutatkozását, kiegészítő gondolatait hallgatta meg a képviselő-testület. A titkos szavazás a következő két napirendi pont után történik meg.

A Jegenye Sori Óvoda magasabb vezetői posztjára nem érkezett be érvényes pályázat.

10.06 - A közgyűlés elkezdődött, 17 képviselő van jelen, a testület határozatképes.

Hat sürgősségi előterjesztés érkezett, mindegyiket felvették a napirendre a képviselők.

Előzmények:

Május 26-án, 10 órakor kezdődik a közgyűlés, amely várhatóan már az elején zárt ülésre vált. Iskolaigazgatókat és vezető óvónőt választanak ugyanis a képviselők, elbírálják a pályázatokat. Részletek >>

A zárt ülésen túl napirendi pont a tájékoztató az önkormányzati alapítványok és közalapítványok 2010. évi működéséről. (Az erről szóló előterjesztés még nem elérhető.)

A képviselők előtt szerepel az az előterjesztés, amely a ˝Kerékpárút hálózat fejlesztése˝ című pályázati felhíváshoz önrész vállalásáról szól. Ennek értelmében pályázati forrásból épülhet kerékpárút Sopron külterületétől az osztrák határig, az egykori klingenbachi (Kelénpatak) határátkelőig a 84-es út mentén. Részletek >>

A közgyűlésen döntés születhet a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjról, s a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásáról.

Továbbá amennyiben a soproni közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, akkor a jövőben az STKH ügyvezető igazgatója saját hatáskörben például 50 millió forintig szerződést köthet. Részletek >>

Mint arról portálunkon már beszámoltunk, a képviselő-testület előtt szintén napirendi pont a Sopron Holding Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések. Az előterjesztésből kiderül, hogy a holding mérleg szerinti konszolidált főösszege 5,4 milliárd forint, a mérleg szerinti konszolidált vesztesége pedig 78 millió forint.

A Simon István gazdasági alpolgármester által jegyzett beszámolóban megemlítik, hogy a konszolidált eredmény negatív alakulását elsősorban a Fészek Ingatlanhasznosítási Kft. veszteséges gazdálkodása okozta. Részletek >>

A közgyűlés nyilvános, bárki megtekinteheti a Városháza dísztermében, akinek erre nincs lehetősége, kövesse portálunkon a történéseket, online közvetítünk.

Olvasóink írták

24 hozzászólás
12
 • 24. @méhecske@ 2011. június 13. 12:16
  „szépen néznek ki ezek a tablo képen döntéseket hoznak de csak magukra gondolnak
  kérdem minden döntés zozatal után nyugotan menek haza családjukhoz?????????????????????
  nagyonjolene ha átgondolnák a döntésüket mielök nagyob kárt okoznek szülöknek s családoknek”
 • 23. okos_jóska 2011. május 28. 03:13
  „12. hehe08 2011.05.26. 16:56

  Tisztelt hehe!
  Önnek természetesen lehetősége és joga van ide, a fórumra beírni a véleményét.
  És nekem is.
  Akkor az én szabad véleményem az ön szabad hozzászólásához kapcsolódva a következő:
  1. AZ a magyar állampolgár, AKI 2011-ben egy akármilyen kérdésben egy demokratikus, szabályozott döntési helyzetben az
  AKÁRHÁNY ,,igen",
  AKÁRHÁNY ,,tartózkodás",
  AKÁRHÁNY ,,nem"
  mellett meghozott döntésről csak olyan IDÜLT, POLITIKAILAG IDIÓTA hülyeséget képes írni, hogy ,,a határozati javaslatot a képviselők ,,... erőből... ha már észből nem megy..." fogadták el, az iratkozzon be valami közéleti alsó tagozatba.
  2. Nem is értem: mi az, hogy, ,,ha már észből nem megy..."
  Milyen nagyképű és primitív bunkóság ez?
  Egyáltalán: mi az értelme? He? he?
  A szavazással kapcsolatos TARTÓZKODÁS tekintetében pedig szíveskedjék nem okosjóskáskodni, bunkópökhendiskedni, hanem olvasson, művelődjön, tájékozódjon szorgalmasan, kedves.
  Ja, és a ,,hehe" helyett aztán át is válthat az ,,aha-aha - most már értem" nicknévre.
  Sok sikert.”
 • 22. okos_jóska 2011. május 28. 02:15
  „re: 2. coolzsu
  Kedves zsu!

  Kár a fölényeskedésért, az arcoskodásért. Miért csinálja?

  Ugyanis:
  1. Olyan, hogy ,,nyilvános zárt ülés" nincs, és nem is volt sosem. Nem tudom, honnan szedte magácska ezt a szamárságot.
  2. Ha ön olyan igen okosjóska (vagy okosjozefin), akkor tudhatná, hogy mindig és mindenhol minden a személyi kérdésekben - pont az érintettek személyiségi jogainak védelmében, és természetesen nem csak Sopronban, hanem szerte az országban és szerte Európában, már ahol demokrácia van - ha az érintettek kérik, zárt ülést vagy tárgyalást kell tartani. Ha nem kérik, akkor persze nem. Ez elég logikus és elég egyszerű szabály, nem is tudom, mit nem ért ön ezen a rendszerváltás után 20 évvel Magyarországon.
  Nem a döntéshozó akar elrejtőzni, kedves hölgyem, hanem a döntésben érintett nem akarja, hogy bárki benne turkáljon. Capisco?
  Az ismerethiány, kedves coolzsu, nem gond vagy bűn, mindaddig, amíg valaki nem kezd el büszkélkedni vagy vagdalkozni vagy okosjóskáskodni a tudatlanságával.
  Most az ugyan manapság nem nagy dolog, ha pl. coolzsu vagy más hasonló felkészültségű polgártárs beszól bármit anonimice egy fórumra, de voltak idők, amikor ugyanilyen felvértezettséggel pártfunkcionáriusok gondolták bemondani a frankót hétfőtől vasárnapig. És akik emlékeznek ezekre az időkre, azok bizony mindig idegesek lesznek, ha tudatlan okosjóskákkal találják szembe magukat. Például én.
  Úgyhogy ha megengedi, az ön tájékozottságára, megfontoltságára, csalhatatlanságára reflektálva az ön által alkalmazott kifejezésformát használnám, miszerint: ,,hehhe".
  Kezdjen vele, amit akar vagy tud.
  Egyébként természetesen minden jót kívánok.”
 • 21. loner 2011. május 27. 13:04
  „gmentes! Rávilágítottál a lényegre!!!!! Igen majd a választás évében lesz minden átadás, lásd az előző választásokat. Volt olyan utca, hogy mindkét végét ónnepélyesen átadták!!!! Utána lehet kérdezni.Persze van aki folyamatosan emlékezzeti a választóit, hogy ő a képviselőjül. Pl Virágosztás, takarítás, igaz jól állt a kezében a lapátnyél.
  Vándor S. u a mézes madzag és az IGÉRETEIK egyike mert ez az egy amit igazán tudnak!!!!!
  Balog Juditról meg csak annyit, nézzen magába, mit tett az eddigi 5 évben, aztán lehet gyurcsányozni. De sajnos nem csak gyurcsányozik, szid az mindenkit aki nem neki hódol.......
  De hiába írunk bármit nem történik semmi, nem ismernek magukra és nem néznek magukba, vagy ha igen akkor ürességet találnak.”
 • 20. gmentes 2011. május 27. 11:02
  „Ki az a Balogh Judit? Jó hogy nem sírta el magát! Ha csak ilyen értelmeseket tud mondani, minek van ott. Felhívnám a figyelmét, hogy Orbán csapata már öt éve van hatalmon önkormányzati szinten!!!!!!!! Ne tessék hülyének nézni az embereket! Senkit nem érdekel már a Gyurcsány Ferenc. Már az MSZP is kezd rájönni! Elég lassan.
  A beruházásokat direkt húzzák, hogy a következő országos választások elött lehessen átadni és mutogatni őket. Csak nehogy elszámítsák magukat!
  A Vándor Sándor utca felújítását már kb. két éve bejelntették, sőt akkor már a pénz is megvolt. Vagy csak kamu volt és még csak folyamatban van minden?”
 • 19. TancsKaszabell 2011. május 27. 08:24
  „Elolvastam én is!
  Ez egy politikai sandaságoktól hemzsegő szöveg, nem pedig komoly program....,egy csomó fogalmazási bakugrás is van benne....de ez nem is érdekes igazán.
  Viszont:
  -utálatos dolognak tartom az állandó "erőteljes felhatalmazottságra" való hivatkozást még akkor is ha az akkori adatok ezt jelezték. Mert hát hol is van már az az erőteljes felhatalmazottság?
  -A visszafelé mutogatást úgy általában komolytalannak tartom. A város viszonylatában egyszerű hazudozás ez hiszen az előző ciklust is ez a semmirekellő párt ,,irányította" a szavazógépezete által szentesítve....
  -Politikai lózugok,de inkább sima hazugságok halmaza az indoklási rész , különösen az azóta történtek ismeretében. Folyamatos forrásmegvonás, önkormányzatok és a családok súlyos eladósítása, a szükséges gazdasági társadalmi reformok elmulasztása..stb.

  Sajnálatos, hogy nem látom benne azt a szakmaiságot a felelősséget amit a helyzetünk indokolna.
  Nem látom benne a szakértelmet és ez konzerválja nehéz helyzetünket amibe adósságaink sodortak alapvetően.
  De azt látom mert világosan megfogalmazták ebben a szövegben.... ,,igazságos közteherviselést kell kidolgozni."
  Mi húzódhat meg emögött?
  Nos további adók, helyi adók és ezek mind a lakosságot fogják terhelni! Bizony!

  Nos mivel is foglalatoskodott és foglalatoskodik ma is a Fidesz dicső ,,országépítő" csapata és helyi segéderői?
  Hosszasan sorolhatnám az országnak a városunknak okozott kártételeiket, de nem teszem csak hármat de a legsúlyosabbakat írom le:

  -Minden értelmes programot megakadályozott ez a semmirekellő párt!
  -Sopron közel 17 milliárdos eladósodása a jövőnket alapjaiban veszélyezteti!
  -Igazságos teherviselés?

  Ezekre az igazi válasz már a levegőben van, az emberek mindenütt erről beszélnek és már mozgolódnak.
  Az indokolt elégedetlenségük lassan alulról erősödve indulatossá válik....helyileg ugyan ez még késleltetve jelenhet meg de az országban a lakosságának véleménye lassan lázadni hajlandó és akaró közösségi erővé, és nem alkotó erővé válik majd....”
 • 18. csípőspaprika 2011. május 26. 23:28
  „Na már én sem tudok helyesen írni:
  Szóval helyesen ezek vannak ebben a 2,5 oldalas programban:
  bevételnövekedés - kiadáscsökkentés
  - hatékonyságnövelés, ill. a működési költségek csökkentése,
  - valamint a közteherviselés átgondolása, szélesítése,

  Azaz: megszorítások, közszolgáltatás romló minősége, intézménybezárások -és összevonások, elbocsátások, illetve növekvő helyi adók!!!”
 • 17. csípőspaprika 2011. május 26. 23:25
  „Hát én elolvastam azt a 2,5 oldalas gazdasági programot. Ajánlom egyébként mindenkinek: Hát abban még az értelmes fogalmazással, helyesírással is komoly bajok vannak. Valóban nagyon ködös, s ráadásul a tartalom magyon ijesztő:
  - bevételnövekedés - kiadáscsökkentés
  - hatékonyságcsökkentés, ill. a működési költsége csökkentése,
  valamint a közteherviselés átgondolása, szélesítése:

  Azaz: megszorítások, intézménybezárások, összevonások, elbocsátások, illetve növekvő helyi adók!!!”
 • 16. molten13 2011. május 26. 22:49
  „Ha a Stickers névre hallgató nem feltétlen úriermber vagy úrinő a bélyegnyalogatók alatt a postásokat értette, komoly szánalmat érdemel. <moderálva>”
 • 15. Stickers 2011. május 26. 18:49
  „Már megint a herczogné lett a Fáy igazgatója? Muszáj annál jobban is sárbataposni az iskolát, mint amennyire már leminősítették a bélyegnyalogatók összevonásával?”
 • 14. ujidok 2011. május 26. 17:26
  „Gyurcsányozni lehet, mivel valószínű egy új baloldali párt élén látjuk nem sokára.
  Szerintem a következő pár év nagyon érdekes lesz a baloldalon, és persze nem árt figyelni, a hatalmasan erősödi Jobbikra sem.
  Viszont egy dolog biztos, hogy következő kormány nem a Fidesz lesz, mert rengeteg kellemetlen dolog jön még.
  Látó szavait érdemes olvasni, aztán majd biztosan lesznek iskola bezárások, és persze ki tudja, mit hoz az Önkormányzati reform, hogyan alakítják át majd a kórházat.

  A gyűlés témáiból pedig hiányoltam, hogy mikor fizetik ki a Soproni Tűzoltók elmaradt pénzeit...
  Hiszen jár nekik, Pintér Sándor pedig azt mondta, hogy az Önkormányzatok fogják!”
 • 13. hehe08 2011. május 26. 16:56
  „12 igen, 4 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták a határozati javaslatot a képviselők
  ezaz.... erőből....... ha már észből nem megy......

  amúgy mit jelent az, hogy valaki tartózkodik?
  nincs véleménye?
  nem ért hozzá? hm????
  akkor mi a fenét keres ott???????????”
 • 12. loner 2011. május 26. 16:05
  „reális!! Igazad van.. Neki csak ennyire fussa... Nem ártana tükörbe néznie..... Van olyan a multjában amiért én nem mernék belenézni. Tudom úgyis moderálva lesz, de megért egy próbát.
  Lehet itt is csak a jóröl lehet írni mint egy helyi ujságban. És még el is mondja az ujságiró. Szánalmas!”
 • 11. látó 2011. május 26. 15:45
  „A város nem omlik össze..helyette jövőre jön a telekadó, az értékalapú ingatalnadó, a városüzemeltetési adó és még sok szépség! Azt a jövő dönti el meddig lehet a lakosságot terhelni, ezt senki nem tudja!”
 • 10. 1soproni 2011. május 26. 14:09
  „Vajon mikor jön el az az idő, amikor elkezdjük visszafizetni a hiteleket?
  Nagyon nem ott spórolnak, ahol kellene...”
 • 9. reális 2011. május 26. 12:55
  „Balogh Judit szíveskedjen már az elmúlt négy és félév munkájáról beszélni! Sajnálatos, hogy Önnek ennyire futja! Szegény kis tanítványok.”
 • 8. mindigatutit 2011. május 26. 12:32
  „ez a gyurcsányozás kezd qva unalmas lenne.ha csak ennyit tud a képviselő ,akkor mondjon le!!!!”
 • 7. Ovinkor 2011. május 26. 12:19
  „1soproni 2011.05.26. 11:15

  Asbóth Imre régen nagyon jó fej volt, felvilágosult, korrekt, okos.

  Mostani állapotáról nyilatkozni nem tudok. Régen ősfideszes volt, s mint láttuk, a többségük nem jó irányba változott, talán ő - a gyerekek érdekében - kivétel.”
 • 6. Ovinkor 2011. május 26. 12:11
  „Hát igen.

  A városi főkönyvelő gyorsan elmenekült - nem akar ő pár év múlva jogi kellemetlenségeket politikusok miatt, s nem is akarja szakmailag lejáratni magát -, Sopron pedig sodródik tovább a gazdasági dilettantizmus tengerén.

  A nyilvánvalóan csőd felé mutató helyzetre pedig elkezdenek gyurcsányozni.

  Most majd jön néhány hozzászóló, hogy igen is!

  A város pedig összeomlik.”
 • 5. 1soproni 2011. május 26. 11:15
  „KIssLaszlo!
  Eszerint soproni.
  http://szig.sopron.hu/media/tablo/1970/1979c/
  Ha jól rémlik, régen az Orsolyában tanított.”
24 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Igazi akció a soproni Intersparban: drágább a kedvezményes termék?

Tudósítónk érdekes akcióra figyelt fel a soproni üzletben: a kedvezményes termék többe kerül, mint amennyibe eredetileg. Tovább olvasom