Kisalföld logö

2017. 10. 21. szombat - Orsolya 9°C | 16°C Még több cikk.

Három érdeklődő is van az inkubátorházra - Soproni közgyűlés

Az inkubátorház értékesítési folyamata elindulhat, az önkormányzati cégek a terv szerint kiköltöznek az épületből. A közgyűlés döntött az IGSZ megszüntetéséről is.


14.51.

Következik az utolsó napirendi pont, amely a Sopron Holding Zrt. üzleti tervének módosításáról szól. Az inkubátorház értékesítésének elindításával bízhatja meg a közgyűlés a társaság ügyvezőjét.

Kalmár István (MSZP) kérdései: Mennyi az inkubátorház könyvszerű értéke? Mennyiből épült? Az uniós források védték az épületet, ez véget ért? Van-e érdeklődő az ingatlanra? Lehet, hogy költői a kérdés, de ha a társaságnak nem éri meg fűteni, fenntartani az épületet, mi éri meg a vevőnek, mi lehet az a funkció, ami eladhatóvá teszi? Kiköltöznek-e a cégek, mi a terve az önkormányzati cégeknek? (Önkormányzati és közmű cégek egy helyen megtalálhatóak voltak,  ez jól működött -fogalmazott a képviselő) Visszajön-e az előterjesztés a közgyűlés elé, hiszen most az értékesítési folyamat elkezdésével bízná meg a testület az igazgatót.

Dr. Komornoki László válaszában elmondta,  természetesen visszakerül az előterjesztés a közgyűlés elé, mert az alapító okirat szerint az értékesítést is a közgyűlésnek kell majd jóváhagynia.

Az ügyvezető szerint irodaépületnek lehetne használni az inkubátorházat.  A terv az, hogy kiköltöznek az önkormányzati cégek az ingatlanból, s részben az IGSZ volt helyére. Az ügyvezető elmondta, érdeklődő három is van. 1,3 milliárd forintból épült az ingatlan, jelenlegi értéke csökkent, 1,053 milliárd forintra tehető.

13 igen, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatokat elfogadták, az MSZP képviselői tartózkodtak.

A közgyűlés véget ért.

14.26.

Napirenden az F. K. L. Sportszolgáltató Kft. 2011/2012-es szezonra vonatkozó tervezett költségvetésének elfogadása. Részletek >>

Bebesi József (LMP): Pozitívum, hogy az iskolák speciális pályázat útján felújításra nyerhetnek pénzt, amihez egyébként nem jutnának hozzá. Nagyon kevés azonban az iskolák mozgástere, hogy például a diáksportkörök, a gyógytestnevelés, csapatsportok megtartása beleférjen a délutáni szabad másfél órába. Sem az iskolai testnevelés, sem más sportágak érdekeire tekintettel,  ilyen mértékben nem szabad támogatni a sportszolgáltató kft. célkitűzéseit.

3 éves elkötelezettséget helyett az LMP a szerződést 1+2 évre javasolja megkötni, egy szűkebb időkerettel.

A képviselők 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadták.

14.19.

A közgyűlés folytatódott, jelenleg az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) tárgyalnak a képviselők. Részletek >>

Bebesi József (LMP): Legszembetűnőbb tétel a 2 milliárd forint kötvény, ami a cséri hulladéklerakó projekttel kapcsolatos. A 30%-os közös önrész vállalása - a város jelenlegi pénzügyi helyzetében - szükséges a projekthez, de veszélyes.

Mint a képviselő elmondta, a hulladék cséri lerakása a mi környezetünk védelme jó, a csér környékiek számára nem az.

A rendelletervezetet 10 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a képviselők.

12.30.

Rohamtempóra váltott a közgyűlés, azonban fél egykor ebédszünetet rendeltek el. 14:00 órakor folytatódik az ülés, három napirendi ponttal. Az Inkubátorház kérdése még hátravan.

12.28.

A Sopron Holding Zrt. vezérigazgatóját felhatalmazták a Soproni Erzsébet Oktató Kórház hőszolgáltatási szerződésének aláírására. A határozati javaslatot 16 igennel elfogadták a képviselők.

12.25.

Napirenden az közgyűlés távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól önkormányzati rendelet módosítása. Részletek >>

13 igen mellett a rendeletmódosítást elfogadták a képviselők.

12.23.

Elfogadták a a TIOP 2.24 „Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" címú konstrukció keretében felállított Fejlesztési Testületbe történő delegálásról szóló előterjesztés határozati javaslatát, s a Sopron, Sas tér 6. fsz. 1. szám alatt található lakás elidegenítéséről is döntöttek a képviselők.

12.21.

Napirenden az előterjesztés a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal a gyermekvédelmi szakellátási feladatok vonatkozásában megkötött ellátási szerződés módosításáról >>

12 igen, 1 nem, 3 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadták.

12.18.

Döntött a közgyűlés a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekről. Mindegyik határozati javaslatot elfogadták a képviselők. Így mint arról korábban beszámoltunk, így alakul a jövő tanév szakképzési kínálata >>

12.13.

Véget ért a technikai szünet, kihirdették az eredményeket. Az intézmény megszünése,  az integrációk miatt a személyi kérdésekben úgy döntöttek a képviselők, hogy a vezetői megbízásokat visszavonják. Komornoki László, a Sopron Holding Zrt. ügyvezetőjének megbízatását meghosszabbították.

A Jogi és ügyrendi bizottság elnöke Tóth Éva (Fidesz) lett, ugyanennek bizottságnak a tagjává választották Pongráczné Várnai Máriát (Fidesz). Az időközi választáson nyertes képviselő a Gazdasági bizottságnak is tagja lett.

11.24.

A Sopron Holding Zrt. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról döntenek a képviselők titkos szavazással. Egyúttal most bonyolítják le az összes személyi kérdést érintő titkos szavazást - így a Megyei Egyeztető Bizottság tagjának megválasztását is - , technikai szünet következik.

11.14.

Az önkormányzat szociális intézményeinek átalakításáról tárgyalnak a képviselők.

Az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI), a Napszak Integrált Intézmény (Napszak) a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (Gyermekjóléti) Flandorffer Ignác Szociális Intézet és Mikrotérségi Gondozási Központ Intézmény (Flandorffer Intézet) szociális intézmény összevonása – előzetes becslés alapján – 20 fő bérének és a kapcsolódó járulékainak a megtakarítását eredményezheti - olvasható az előterjesztésben.

A számított 20 fő elsősorban az intézmény irányításához kapcsolódó személyzet – átszervezésnek köszönhető – optimálisabb kihasználtságának az eredménye. A szakmai személyzet tekintetében a
működési engedélyhez szükséges munkakörönkénti létszámból nem lehet leépíteni, de a gazdasági, illetve kisegítő személyzet tekintetében van tartalék.

További felülvizsgálatot igényel az egyes intézmények szakmai létszámának áttekintése, itt elsősorban nem létszám-megtakarítás, hanem a dolgozók mobilitásában rejlő előnyök (helyettesítések) jelentenek kézzelfogható eredményt.

A határozati javaslatotak 13 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadták. Az LMP és MSZP képviselői tartózkodtak. A személyeket érintő határozati javaslatokkal kapcsolatban titkos szavazással döntenek a képviselők.

10.58.

Napirenden az Intézmények Gazdasági Szolgálatának megszüntetése, az érintettek hozzájárultak a nyilvános üléshez.

Varga Gyula (MSZP) kérdése, hogy 39 főből hány fő az, aki koránál fogva nyugdíjazásra került?

Dobos József jegyző válaszában elmondta, jelenleg egy ilyen személy van.

Biczi László (MSZP) hozzászólásában úgy fogalmazott, mivel kapcsolatban van az Intézmények Gazdasági Szolgálatával, ezért nem fog részt venni a szavazásban. Úgy látja azonban, hogy minimális mértékben tudta a terveket beváltani az intézmény, elmondta, hogy indokolhatónak tartja a módosítást. Az ördög azonban részletekben rejlik a további teendőkkel kapcsolatban- fogalmazott.

Abdai Géza (Fidesz) zárszóként úgy fogalmazott, az előterjesztést az idő, gazdasági kényszerűség, szakmai elvárás indokolta. Hogy mekkora mozgástere lesz az intézményfentartóknak, törvény fogja meghatározni.

14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett az első határozati javaslatot elfogadták a képviselők, úgy határoztak, hogy az Intézmények Gazdasági Szolgálatának kiadott alapító okiratát 2011. december 31. napjával visszavonják, és kiadják a határozat mellékleteként csatolt megszüntető okiratot.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, a törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről és a határozat kihirdetéséről gondoskodjék, és a megszűnésből eredő változtatásokat az intézmények alapító okiratain és a hatályos szerződéseken vezesse át.

10.57.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a bizottsági elnök és tagok megválasztásáról, részletek később.

10.52.

Sürgősségi előterjesztést napirendre vették, később következik.
Most az önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról dönthetnek a képviselők.
16 igennel elfogadták a rendellettervezetet >>

10.46.

Dr. Ocsák József, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját hallhatjuk a  2011. október 9-én megtartott helyi önkormányzati képviselő időközi választása eredményéről. Részletek >>

Pongráczné Várnai Mária (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselőjének eskütételét hallhattuk, a képviselő átvette megbízó levelét.

10.26

Szabó Jenő alezredes jelenlegi, Farkas Gábor alezredes volt Soproni Rendőrkapitányság vezető is megjelent az ülésen, napirend előtt őket hallhatjuk.

Farkas Gábor alezredes elköszönt a közgyűléstől. Elmondta, élete legszebb időszaka volt, míg vezethette a kapitányságot. A több mint hét évvel kapcsolatban úgy fogalmazott, mindig felemelő érzés volt, hogy Sopronban lehetett rendőrkapitány. Elmondta, a legnehezebb feladat pályafutása során az volt, amikor 2006 februárjában három emberölés történt a városban, az elkövetőket egy-két héten belül felderítették. A legszebb emlék számára, amikor a Páneurópai Pikniken látogatást tett Angela Merkel német kancellár, s az ő védelmét kellett biztosítani. 2012 januártól a megyei főkapitányság gazdasági igazgatóságának vezetője lesz Farkas Gábor.

Szabó Jenő alezredes bemutatkozásában elmondta, a határőrségnél kezdte hivatalos pályafutását, majd a mosonmagyaróvári, s a győri, megyei kapitányságon dolgozott. Tisztelettel fogadta a soproni felkérést, elmondta, egy jól működő kapitányságot vett át, s ezt irányt tovább szeretné vinni,  a saját elképzeléseivel kiegészítve. Első helyre tette a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésének feladatát a városban.  Sopronban töltött eddigi ideje alatt azt tapasztalta, sok a közterületen elkövetett garázdaság, rablás, testi sértés. Ezek felderítése is szintén prioritás. Az idősek, gyermekek is kapják meg a kellő védelmet - fogalmazott. Mint mondta, a közlekedési morál a városban kritikus, szemléletet is kell váltani, hogy ez változzon. Kemény szankciókat ígér a közlekedési szabálysértőkkel kapcsolatban.

Mágel Ágost (Fidesz)  elmondta, ha Farkas Gábor rendőrkapitány munkája alatt esetenként megfogalmaztak kritikát, azt mindig jobbító szándékkal tették. Hozzátette, a városban mindig szeretettel várják vissza, s köszönik az itteni tevékenységet. Szabó Jenővel kapcsolatban úgy fogalmazott, gyakorlott kapitányról van szó, s a közgyűlés a szigorú fellépéssel egyetért.

Biczi László (MSZP) a frakció nevében megköszönte Farkas Gábor munkáját, mint mondta, mindig kellő türelme és rálátása volt a helyzetekre. Szabó Jenőnek sikeres munkát kívánt.

Bebesi József (LMP) is csatlakozott az elhangzottakhoz, sok sikert kívánt a kapitányok munkájához.

Fodor Tamás polgármester a városvezetés nevében is megköszönte Farkas Gábor munkáját, Szabó Jenőnek is sok sikert kívánt, támogatásáról biztosította.


10.13.

Elfoglalták helyüket a képviselők, a közgyűlés hamarosan kezdődik.
15 jelen lévő képviselővel a testület határozatképes.Előzmények:

Sürgősségi előterjesztéssel indulhat a közgyűlés csütörtökön. A Sopron Holding Zrt. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbításáról dönthetnek a képviselők. A társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra továbbra is Dr. Komornoki Lászlót bízhatják meg.

A Sopron 08. számú egyéni választókerületében tartott időközi választás nyertese,  Pongráczné Várnai Mária (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselői eskütételét teszi az ülésen.

Zárt ülés tartható a következő előterjesztések kapcsán: bizottsági elnök és tagok megválasztása, a Megyei Egyeztető Bizottság tagjának megválasztása.  

Szintén zárt ajtók mögött tárgyalhatják a képviselők az előterjesztést az Intézmények Gazdasági Szolgálatának (IGSZ) megszüntetéséről, valamint az előterjesztést az önkormányzat szociális intézményeinek átalakításáról.

Napirenden szerepel továbbá a Sopron Holding Zrt. üzleti tervének módosítása is, ezen belül döntés születhet arról, hogy az inkubátorház megfelelő áron történő értékesítésének előkészítése megkezdődjön.

A közgyűlés 2011. október 27-én, csütörtökön 10.00 órakor kezdődik. Az ülés nyilvános - természetesen a zárt ülések kivételével- , így bárki megtekintheti azt a Városháza (Fő tér 1.) nagytermében. Akinek erre nincs lehetősége, kövesse az eseményeket portálunkon!


Olvasóink írták

 • 20. FRERRYS 2011. október 28. 19:38
  „"CYBERPRESS 2002.október 17.
  Polgármesterjelölti vitafórum a kamarában
  Friedl László független jelölt rossz és elhibázott döntésnek tartja az Ipari Park jelenlegi helyen való további működtetését, jobb és célszerűbb megoldásnak tartaná a Győri úton ipari parkot kialakítani. A már meglévő területen egy könnyűszerkezetes üdülő-ővezet létrehozása volna praktikus."
  Sajnálatos, hogy a 2002-es vélemény megvalósult, mert ez sokba kerül nekünk.”
 • 19. FREDDY/S 2011. október 28. 18:30
  „A 2002-ben az inkubátorházzal kapcsolatos vélemények beigazolódtak, nemde...”
 • 18. FREDDY/S 2011. október 28. 18:19
  „A tereprendezés 1,8 Md, míg az inkubátorház 1,2 Md-ról szólt akkoriban. Most már a tereprendezés feledébe merült, így olcsóbban is el lehet adni, csak az adófizetők fizethetik megint a veszteséget, nemde...”
 • 17. soproni 2011. október 28. 13:26
  „Egy régebbi cikknél valaki javasolta,hogy létesítsenek iskolát. Szerintem ez nem is rossz ötlet.”
 • 16. himbi 2011. október 28. 13:19
  „Vajon az inkubátorházban lévő cégeknek felajánlották esetlegesen megvételre az irodájukat? Az ott lévő cégeknek nincs elővásárlási joguk? Az ott lévő cégak vajon nem maradnának ott szívesen mint valahol máshol egy újabb irodát keresnének vagy sok sok pénzért egy ósdit felujítanának?!
  Hirtelen ezek a gondolatok és kérdések merültek fel bennem.”
 • 15. mindigatutit 2011. október 28. 09:10
  „de ugye nem a magyar utcába költöznek vissza??!!”
 • 14. himbi 2011. október 28. 08:21
  „Hmm, már most van 3 érdeklődő? Én úgy gondolom, hogy jött 3 érdeklődő és a városvezetés akkor határozta el, hogy eladja és nem úgy történt, hogy valakinek kipattant a fejéből az eladás gondolata majd pedig elkezdtek vásárlókat keresni... . Ja és szerintem a 3 érdeklődő közül még tuti nemtudják, hogy ki lesz a pályázat nyertese!”
 • 13. Ovinkor 2011. október 27. 23:55
  „Még szerencse, hogy nem valami gaz szocialista csinálja, mert akkor a Fidesztől a Jobbikig mindenki ügyészség után kiáltana hűtlen kezelés címén...”
 • 12. Tonxy 2011. október 27. 22:53
  „10kor kezdik a gyűlést fél1-től 2ig ebédszünet 3 után meg már otthon vannak. Na ilyen munkaidő kellene nekem is csak nem ilyen munkahelyen.”
 • 11. ÁrtatlanBárányka 2011. október 27. 22:01
  „Az inkubátorházzal az volt a baj, hogy nem az lett, mint aminek szánták.
  Totál esélytelen volt ott irodát bérelni, ha nem volt valami ismerős a döntéshozók közt.
  Csak érteném, hogy pl. Eisenstadtban miért működik jól a Techno-zentrum?”
 • 10. ujidok 2011. október 27. 21:10
  „El kell adni mindent, fel kell élni a jövőt, aztán majd az új vezetésnek már tényleg nem lesz mihez nyúlni.
  Talán csak egy dolga lesz, bejelenteni, hogy csőd!

  Árulja el Nekem valaki, mi történt olyan nagy beruházás a városban a Walter időszak után amire azt mondhatjuk, hogy büszkék vagyunk, hasznot hoz a városnak?”
 • 9. Kukac40 2011. október 27. 17:56
  „Az érdeklődők nevét miért nem teszik közzé? Remélhetően olyan vállakozók aki fizeti a közterheket. Egyálltalán léteznek? Az okozott kárt a városnak kik fizetik meg?”
 • 8. creat 2011. október 27. 17:42
  „5. 1soproni 2011.10.27. 16:54
  Ezt látod nem tudtam.”
 • 7. Bokk 2011. október 27. 17:40
  „Az inkubátorház beváltotta célját, jó sok vállalkozást inkubált, melyek most már prosperáló cégekként töltik meg az ipari parkot, illetve a város további területeit, és adnak munkát a város lakóinak. A munkanélküliség szinte nulla, tehát nincs értelme tovább az inkubátorházat megtartani. Én nem adnám el, először érdemes lenne full panorámás apartmanházzá alakítani, úgy jobb áron lehetne értékesíteni. Meg aztán lehet, hogy termálvíz van alatta.”
 • 6. bali00004 2011. október 27. 17:27
  „a városházára? még nincs vevő? :-)”
 • 5. 1soproni 2011. október 27. 16:54
  „creat! Ha jól tudom, ott ténykedett idáig az IGSZ.”
 • 4. creat 2011. október 27. 16:30
  „Ha jól tudom, az ikv Magyar utcai épülete még nem lett eladva, van hova menniük. Még mit tudnának eladni, hogy jövőre is legyen pénz?
  Azért egy feljelentést is mindjárt eszközöljenek hűtlen kezelés, értéken aluli értékesítés, meg jó erkölcsbe ütköző cselekedet, meg hasonlók miatt! Ki tudja, hátha valamelyik csak bejön!”
 • 3. 1soproni 2011. október 27. 15:29
  „IGSZ élt 3 évet. Nem kár érte.
  Azért arra kíváncsi lennék, hogy mekkora kára származott ebből a városnak. Mennyi pénzt vitt el a fenntartása 3 éven keresztül? Volt -e haszna az egésznek?”
 • 2. 1soproni 2011. október 27. 08:07
  „Az IGSZ-szel a vezetőin kívül jól járt valaki?”
 • 1. hokiel 2011. október 27. 07:15
  „Az inkubátorházra nem szabadott volna egy fillért sem költeni, jól ki nem jöhetünk az ügyből.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Drasztikusan csökkenhetnek az államilag támogatott helyek az NYME-n

Drasztikusan emelkedhetnek a tandíjak, félévente akár 300-400 ezer forintot is kell majd fizetni,… Tovább olvasom