Kisalföld logö

2018. 08. 14. kedd - Marcell 20°C | 29°C Még több cikk.

Díszközgyűlés - Fodor Tamás ismertette programját

A képviselők és a polgármester letették az esküt, és átvették a megbízóleveleiket. A nyugatmagyar.hu élőben közvetítette a díszközgyűlés eseményeit.


15. 00. A testület rendkívüli ülést is tartott, a téma a Kolontáron történtek volt. A közgyűlés a vörös iszap katasztrófa áldoztainak egymillió forint segélyt szavazott meg.

Gőbl Gábor (Jobbik) szerint a felajánlott összeg méltánytalanul alacsony. Javasolta, hogy a képviselők mondjanak le az egyhavi alap illetményéről.

Osváth András is hozzászólt, elmondta, az árvízkárosultak megsegítésére is ekkora összeggel járultak hozzá. Arra kért mindenkit, hogy saját belátása szerint támogassa a vörös iszap károsultjai támogatására létrehozott számlát.

Bebesi József (LMP) szerint előnyös volna egy pénzügyi alap létrehozása. Kérdezte, a város kezelésében lévő ingatlan felajánlható-e egy-egy lakás nélkül maradt család számára.

Sass László (Fidesz-KDNP) elmondta, megnézik, hogy a városi intézmények milyen módon tudják segíteni a károsultak.  Mint elmondta, október 18-án jótékonysági koncert lesz Sopronban.
Fodor Tamás polgármester a zárszavában kifejtette, nagyon jók a felvetések.

14. 10.
A pénzügyi bizottság elnöke Magas László, jogi és ügyrendié Pongrácz Attila, a gazdaságié Rádonyi László, az oktatási, kulturális oktatási és sport bizottság elnöke Sass László, a szociális és egészségügyié Osváth András, a városfejlesztési bizottság elnöke pedig Mágel Ágost lett.

Biczi László kifogásolta, a bizottsági elnököket kizárólag a Fidesz-KDNP képviselői közül választották meg. A szokás szerint a pénzügyi bizottság elnöke mindig ellenzéki volt.

A képviselőnek keserű a szájíze, hogy csak most hozták be a civil szervezeteket és nem korábban.

Mágel Ágost (Fidesz-KDNP) kapott szót. Kifejtette, már az előző ciklusban is bevonták a civil szervezeteket. Saját példákat is felsorolt. Örül, hogy teljes szavazati joggal rendelkeznek mostantól a civil szervezetek. „Mi léptünk, megtettük, tessék szíves legyenek az mondani, hogy ez rendben van" – egészítette ki.

Kalmár István (MSZP) is hozzászól, bár ezt nem tervezte. Egyik szeme sír, a másik nevet. Szerinte a bizottsági helyek elosztásánál nagyok lettek az aránytalanságok. Sír a szeme azért is, mert az MSZP nem kapott egyetlen bizottsági elnöki posztot sem. Nem lett volna nagy áldozatvállalás ez, sokkal inkább a demokrácia erősítése. Mármint az, hogy az egyik bizottság elnöke legyen ellenzéki. A legyőzöttel szemben lett volna ez egy gesztus.

Pongrácz Attila (Fidesz-KDNP), élményeit osztotta meg. Szerinte az ellenzéki képviselők korábban nem nagyon jeleskedtek a bizottságok munkájában. Bár, a tiszteletdíjukat megkapták. Emiatt felesleges keseregni.

Osváth András (Fidesz-KDNP) nem szeretne indulatokat gerjeszteni. Ha már szóba jött a szokásjog: az egyéni körzetek közül egyet sem nyert meg az MSZP. Mi alapon szeretnénk egy elnöki posztot? – kérdezte. A választók egyértelműen a Fidesz-KDNP-t hatalmazták fel a város vezetésére.

Kalmár István a korábbi ciklusokból hoz példát. Az ő idejükben Szekeres Csaba (Szövetség Sopronért), úgy kapott bizottsági elnöki posztot, hogy ők sem nyertek el egyetlen egyéni körzetet sem.

14.00.
Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ). Ennek leglényegesebb pontja, hogy létrehozták a Jereván lakótelepen a részönkormányzatot.

Biczi László (MSZP) kért szót, azt kérdezi, hogy a későbbiekben lesz-e újabb SZMSZ módosítás.

Fodor Tamás elmondta, hatvan napon belül felülvizsgálják az SZMSZ-t.
Dobos József jegyző hozzátette, a mostani módosítás azért fontos, hogy az új bizottságokat meg tudják alakítani.

Ismét Biczi beszél, szerinte biztosan adnak be módosító indítványokat. Nem állta meg kimondani: a választási törvény módosítását hatalomtechnikai eszközök indokolták. Példaként hozta fel, hogy az olcsóbb közgyűlés ellenére az MSZP egy 26 százalékos választási eredmény ellenére 17 százalékban részesül a közgyűlésből.

A képviselő nem érette, hogy a jövőben az egyebeknél miért csak írásban kap majd választ a kérdező.

Kifejtette az MSZP frakciója nem támogatja az SZMSZ módosítását.
Fodor Tamás reflektált: azért válaszolnak majd írásban, hogy legyen idő az adott kérdést jól körbejárni, ám ettől függetlenül szóban is válaszolnak majd.

A módosítást a közgyűlést elfogadta.

13. 55. A képviselők elfogadták a polgármester, valamint az alpolgármesterek illetményeiről szóló határozati javaslatot.
Korábban már a fizetésekről beszámoltunk. Ismétlésként: Dr. Fodor Tamás polgármester illetménye 2010. október 4. napjától kezdődően havi bruttó 579.750 forint lesz. A polgármestert megilleti a német középfokú „A" típusú nyelvvizsga után az illetményalap 30 százalékának megfelelő összegű idegennyelv-tudási pótlék, melynek összege 11.595 forint. Így az ő fizetése összesen havi bruttó 591.345 forint lesz. Emellett havi bruttó 173.925 forint költségátalány illeti meg.

Dr. Simon István foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 10. napjától kezdődően havi bruttó 550.760 forint lesz. A havi bruttó költségátalány 110.150 forint.

Abdai Géza foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetménye 2010. október 10. napjától kezdődően havi bruttó 550.760 forint. Havi költségátalánya 110.150 forint.

12.14. Szünet következik. 13. 45 perctől folytatódik a közgyűlés.

12.05. Az alpolgármesterek: Simon István (főállásban), Abdai Géza (főállásban).

11. 43. Firtl Mátyás (Fidesz-KDNP), Sopron országgyűlési képviselője is köszöntötte az új testületet. Szerinte a város méltán elvégezte azt a munkát, amely alapján a választók felhatalmazták a korábbi városvezetést, hogy folytassa a tevékenységét.

Majd megemlítette a kistérségét, a környező falvakat is.

11. 35. Fodor Tamás polgármester ismertette a programját.
Elöljáróban megköszönte mindazoknak, az igen erős felhatalmazást adtak a Fidesz-KDNP jelöltjeinek. Egyedüli Sopron életében, hogy a Fidesz-KDNP a második ciklusát kezdheti meg. A polgármester megígérte, mindezt megtesznek azért, hogy rászolgáljanak a bizalomra.

Mindazokkal szeretnének összefogni, akik Sopron érdekében tenni akarnak. Sopronban is ma, nemzeti összefogásra van szükség a munka, a család, a biztonság a gazdaság területén, amelyet a kormánnyal közösen, itt helyben sikerre vihetnek.
Az eddig elnyert 16b milliárd forintos uniós forrásokból elindult fejlesztéseket be kell fejezni – mondta.

Folytatják a kritikus helyeken az árvízvédelmet, valamint a panelprogramot. Kiemelt feladat lesz a gazdasági környezet javítása, a vállalkozásbarát önkormányzat kialakítása.

Nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalok támogatására, a munkalehetőségek bővítésére. A soproni tehetséges fiatalokat továbbra is támogatni fogják.

Eddig is támaszkodtunk, a civil szervezetek és a szélesebb lakossági véleményekre, javaslatokra, de most ebben a ciklusban még szorosabbra vonjuk azzal, hogy több szervezetet bevonunk a bizottságok szakmai munkájába - fogalmazott.

11.23. A képviselők és a polgármester letették az esküt, és átvették a megbízóleveleiket.

11.12. Dr. Ocsák József, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a 2010. évi önkormányzati választás eredményéről. Elmondta, négy kisebbség esetében tűzték ki Sopronban a kisebbségi választást.

A helyi választási bizottság három tagból állt, amely hat delegálttal egészült ki. A választások lebonyolításával kapcsolatban kifogás, vagy fellebbezés nem érkezett.

A választások végleges eredménye:
Fodor Tamás (Fidesz-KDNP) lett a polgármester.

A 12 egyéni körzetből bejutott képviselők, mind Fidesz-KDNP: Zombori István, Magas László, Balogh Judit, Tóth Éva, Simon István, Varga Mária, Sass László, Pongrácz Attila, Osváth András, Abdai Géza, Mágel Ágost, Rádonyi László.

A listáról bejutott képviselők: Gőbl Gábor (Jobbik), Bebesi József (LMP), Kalmár István, Varga Gyula, Biczi László (mind MSZP).

A kisebbségi önkormányzatok: bolgár, cigány, horvát és német.

11. 05. Zombori István (Fidesz-KDNP) korelnök nyitotta meg az alakuló ülést. A Himnuszt követően Nemcsák Károly szavalt.

Előzmény:
Előzetesen 9 napirendi pont szerepel az újonnan megalakuló Soproni képviselőtestület előtt. Elsőként vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a képviselők, majd a polgármester teszi lesz az esküt. Ezt követően Fodor Tamás ismerteti a programját.

Majd megválasztják az alpolgármestereket, akik már az esküt is leteszik.

A hatodik napirendi pont a polgármester és az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szól.

Amennyiben a képviselők elfogadják a napirendet, akkor a városvezetők illetménye a következőképpen alakul: Dr. Fodor Tamás polgármester illetménye 2010. október 4. napjától kezdődően havi bruttó 579.750 forint lesz. A polgármestert megilleti a német középfokú „A" típusú nyelvvizsga után az illetményalap 30 százalékának megfelelő összegű idegennyelv-tudási pótlék, melynek összege 11.595 forint. Így az ő fizetése összesen havi bruttó 591.345 forint lesz. Emellett havi bruttó 173.925 forint költségátalány illeti meg.

Dr. Simon István foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 10. napjától kezdődően havi bruttó 550.760 forint lesz. A havi bruttó költségátalány 110.150 forint.

Abdai Géza foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetménye 2010. október 10. napjától kezdődően havi bruttó 550.760
forint. Havi költségátalánya 110.150 forint.

A leendő új bizottságok: (A napirendi pontok végén választják meg a bizottságok tagjait.)

Pénzügyi Bizottság (3 képviselő, 2 nem képviselő)

Jogi és Ügyrendi Bizottság (3 képviselő, 2 nem képviselő)

Gazdasági (3 képviselő, 2 nem képviselő)
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (3 képviselő, 2 nem képviselő)

Szociális és Egészségügyi Bizottság (3 képviselő, 2 nem képviselő)

Városfejlesztési Bizottság (3 képviselő, 2 nem képviselő)

Olvasóink írták

54 hozzászólás
 • 54. taktam 2010. október 16. 11:14
  „To 52. pkajos 2010.10.14. 22:25
  Fájt, amit írtam, mert célba ért... Köszönöm, hogy ön is elolvasott, aki csak pocsolyákban dagonyázva érzi jól magát és irtózik a kultúrát hordozó közélettől. pkajos, köszönöm, hogy eltalálhattam! Megismétlem, a gyengébbek kedvéért:
  Megértem önöket. De Rákosi elvtársuk megmondotta vala, pedig az nem akárki volt, Sztálin, Lenin, Marx és Engels legjobb magyar tanítványa valák, hogy a demokrácia az demokrácia a dolgozó nép számára és elnyomás a reakciósok számára. Csak emlékeztetőül: Rákosi Mátyás a MKP, majd az MDP nagyhírű vezére volt. Ezek a pártok pedig az MSZMP-én keresztül de jure/facto az MSZP elődpártjai is voltak. Ha elfelejtették volna, ezek a népellenes diktatúrák/terroristák pártjai voltak, anno... Az előbbi pedig, a nagy elődök kicsire zsugorodott halódó/haldokló genetikai/szocializációs utódpártja; lehet, hogy liberós-maszop-nak ismerik?
  Csúnya dolgokat írtam ide, de valószínű nem olyan pitiánerségeket, mint amit itt önök összeröffentettek...
  Tudom, úgy gondolják, hogy önök az Okos Tóbiások. Pedig politikában dilettánsak, a választóknak már nemigen kellettek, csak töredék szavazatok szerint jutottak be, a jogszerűen hárman (+ Gőbl + Bebesi), de szerényen triumfálók jogszerű és etikai kegyeiből...
  Vannak néhányan önök között, akik taxatíve ismerik a városvezetési előírásokat/gyakorlatot/törvényeket. Ezeket a blöfföket már nem hiszik el önöknek... Ezért sem voltak elegen, hogy ellensúlyt alkothatnának. Még a Jobbik-kal és az LMP-vel sem ellensúlyok, legfeljebb erőlködhetnek/kukacoskodhatnak.
  Szerintem, nyugodjanak bele, ébred a város és önökre már nincs szüksége...
  Tisztelettel és barátsággal köszöntöm önöket!”
 • 53. pkajos 2010. október 14. 22:25
  „50 taktam

  Ennyi sületlenséget, ilyen hosszan ritkán írnak ide..

  Lenint, Sztálint emlegetni... mikor egy Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, polgármesteréről van szó... Elvileg komoly dolgokról. A város valós érdekéről és nem színekről. Bábokat, marionett figurákat látunk csak azért mert valahol, valakik olyanokat tettek, amik sokaknak az idegrendszerét borzolja - akár jogosan is..

  De itt Sopronról van szó nem a BKV-ről... Bár van sok közös.. pl. az eladósodás, a szép lassan beköszönő működésképtelenség.. Figyeld csak meg..”
 • 52. egon1 2010. október 14. 19:01
  „Diszpintyeknek diszközgyülés! Csodálatos! Javaslom a diszpintyeknek,a BÁBU vagy cimü KFT dalt indulónak!”
 • 51. taktam 2010. október 13. 19:11
  „To Biczi listás képviselő úr.
  Igen, a 26 %-os szavazatarány csak 17 %-ot ér. Már csak 9 % pontot kellett volna csinálni a 26-hoz. Ez is sok, de nem volt elég többre. Tessék tudomásul venni, hogy a város szavazói csak ennyire értékelték az önök politikai játékait. Önök Walterükkel, csak maguknak okoztak kárt. Önöket WD szorította ki a Testületből. Önök álltak mögé, vagy mentek utána... Ez a nyugati demokrácia. Törvényes az eredmény? Igen. Rossz a törvény? A vesztesnek mindig kedvezőtlen... Az arisztotéleszi formális logika 1. tétele szerint: a est a = a demokrácia az demokrácia. Ha nem érti, forduljon logikában járatosabb emberekhez, kérem; a város is nyerhetne azzal, ha ön tovább fejlődhetne/tanulhatna. Pedig ön időnként már tett korrekt hozzászólásokat/felszólalásokat, én emlékezem... Ön nem egy Kalmár volt, uram... Hova jutott?

  To hozzászóló/fórumozó hölgyek/urak.
  Sikerült sok-sok visszafojtott indulatot magukból felszínre hozniuk. Afféle irigykedés, afféle savanyú a mézédes csemege-szőlő a szindrómák szerint. Uszítás, nyivákolás és szokásos gyűlölködés, mert a nyugati demokrácia most nem önöknek kedvezett. Megértem önöket. De Rákosi elvtársuk megmondotta vala, pedig az nem akárki volt, Sztálin, Lenin, Marx és Engels legjobb magyar tanítványa valák, hogy a demokrácia az demokrácia a dolgozó nép számára és elnyomás a reakciósok számára. Csak emlékeztetőül: Rákosi Mátyás a MKP, majd az MDP nagyhírű vezére volt. Ezek a pártok pedig az MSZMP-én keresztül de jure/facto az MSZP elődpártjai is voltak. Ha elfelejtették volna, ezek a népellenes diktatúrák/terroristák pártjai voltak, anno... Az előbbi pedig, a nagy elődök kicsire zsugorodott halódó/haldokló genetikai/szocializációs utódpártja; lehet, hogy liberós-maszop-nak ismerik?
  Csúnya dolgokat írtam ide, de valószínű nem olyan pitiánerségeket, mint amit itt önök összeröffentettek...
  Tudom, úgy gondolják, hogy önök az Okos Tóbiások. Pedig politikában dilettánsak, a választóknak már nemigen kellettek, csak töredék szavazatok szerint jutottak be, a jogszerűen hárman (+ Gőbl + Bebesi), de szerényen triumfálók jogszerű és etikai kegyeiből...
  Vannak néhányan önök között, akik taxatíve ismerik a városvezetési előírásokat/gyakorlatot/törvényeket. Ezeket a blöfföket már nem hiszik el önöknek... Ezért sem voltak elegen, hogy ellensúlyt alkothatnának. Még a Jobbik-kal és az LMP-vel sem ellensúlyok, legfeljebb erőlködhetnek/kukacoskodhatnak.
  Szerintem, csináljanak önvizsgálatot, maguk között önkritikát és vonják le következtetéseiket, majd csak ezután csináljanak jobb programterveket, viselkedjenek példamutatóan ahhoz a bizonyos ellensúly szerephez... De az ellensúlynyi szavazat még nem ad potenciális előnyt a városvezetéshez...
  Tisztelettel és barátsággal köszöntöm önöket!”
 • 50. xen 2010. október 12. 21:04
  „szegénykéim....tele gatyával várost irányítani..., na de majd a keményt@kű támogatók, azok majd segítenek. Valamit, valamiért.”
 • 49. ssmd 2010. október 12. 16:35
  „A civilek tanácskozási jogot kaptak - csak hogy pontosak legyünk:
  SZMSZ 42§ (3) bekezdés g. pontja szerint: A közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt:
  "bármely ügyben a téma szerint illetékes bizottság által javasolt személyek vagy szervezetek képviselői és az előterjesztő által felkért szakértő, meghívott személy,"

  Vagyis ha nagyon meggondoljuk, csak olyan civilek kaptak tanácskozási jogot, akiket a FIDESZ tanácskozásra alkalmasnak tart.

  Mágel Ágost által említett teljes szavazati jogról egy szó sincs a hatályos SZMSZ-ben.

  Somogyi Miklós”
 • 48. oszvald.ferenc 2010. október 11. 23:18
  „Mágel Ágost (Fidesz-KDNP) kapott szót. Kifejtette, már az előző ciklusban is bevonták a civil szervezeteket. Saját példákat is felsorolt. Örül, hogy teljes szavazati joggal rendelkeznek mostantól a civil szervezetek. ,,Mi léptünk, megtettük, tessék szíves legyenek az mondani, hogy ez rendben van" - egészítette ki.

  Kedves Ágost: nem, nincs rendben. Aki pár éve ott volt a Soproni Városszépítő Egyesület elnökválasztásán, az tudja miről beszélek. A Városszépítőbe benyomult a politika - és ezt Kubinszky professzor Úr elnöksége alatt soha sem tapasztaltam...na ennyit a civilekről...és akkor az ORTT egykori civiljeiről már ne is beszéljünk..
  Aki politizál az nem lehet civil - s még mielőtt bárki "visszalőne", ezt kellő öniróniával írtam. :-)

  Üdv: OFN”
 • 47. HR_XAR1 2010. október 11. 12:13
  „Nem baj, a soproniak ezt akarták, hát majd ne sírjanak pár hónap után. Mindenki egye meg, amit főzőtt (választott)”
 • 46. ssmd 2010. október 11. 11:17
  „Az elmúlt 4 évért a helyi ellenzék a felelős? Ez viccnek is gyenge.

  Vállaltuk az MDF-et és a Városvédőket is - és meg tudtunk győzni 981 soproni polgárt, hogy támogassanak minket - ez most mandátumhoz tényleg nem volt elég.

  Abban egyetértek, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a jelenlegi Városvezetés sikeres legyen - nekünk is.”
 • 45. dex 2010. október 11. 11:08
  „De, ez manapság a normális. Mert ilyen csapnivaló az ellenzék, csak maguknak köszönhetik. Sőt, ők a felelősek - az elmúlt években megcsinált anti-hitelességük miatt - ha esetleg csorbul a városban a demokrácia. Pl. az MDF-ből hirtelen városvédők lettek kedves uram. Ez olyan jól hangzik, mert a régi nevet már "elhasználták"... Azt gondolták, hogy ez lemegy a város lakói torkán? Nevetséges...A Gyurcsány meg megmondta a napokban: a demokrácia egy lópikula. A Kalmárék idejében is dübörgött a demokrácia, de nagyon.
  egysoproni_:
  Szerintem jobban jártunk volna, ha a Walter úr felveszi a fizetését és a városnak adja a "politikai sikerei" gyümölcsét. Szerintem ott több lenne a nulla a számok után.
  Sok sikert az új városvezetésnek, és kívánom, hogy cáfolják meg ezeket a fröcskölődéseket.”
 • 44. ssmd 2010. október 11. 10:38
  „A szavazatok száma:
  Fidesz 11314 (55%);
  MSZP 5422 (26%);
  JOBBIK 1533 (7%);
  LMP 1259 (6%);
  Városvédők 981 (4,8%).

  A győztes (55%-kal) mindent visz, nem gondolom, hogy ez normális - ekkora többség birtokában lehetne gesztusok gyakorolni, pl.: bizottsági elnöki posztok átengedésével; Holding ellenőrzésének átengedésével.
  Nem így történt - mindenhol a Fidesz pártkatonái lesznek - Orfeusz ezzel egyetért - én nem.

  Somogyi Miklós”
 • 43. Orfeusz 2010. október 11. 10:09
  „ssmd: savanyú a szőlő?”
 • 42. Orfeusz 2010. október 11. 10:08
  „A győztes mindent visz! 12 egyéni körzetben megválasztott képviselőnél + polgármester, ez így logikus. Tetszettek volna nyerni kedves ellenzék!”
 • 41. Ovinkor 2010. október 11. 00:44
  „Összeállt a maffia.”
 • 40. Je.Ta. 2010. október 10. 20:25
  „26-os !
  Igy helyes!
  22-nek amit irtal!
  De,neked is,Bakker!
  TK! Bocs! Erröl egyebkent a" linke Augen " van egy tema a Forumon!”
 • 39. Je.Ta. 2010. október 10. 20:22
  „22
  De,neked is!
  Bakker!”
 • 38. ssmd 2010. október 10. 20:21
  „SZMSZ-ből:
  27. § (1) A Pénzügyi Bizottság általános feladatai:
  a) Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének, költségvetési beszámolójának, zárszámadásának összeállításában.
  b) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételek alakulására, a vagyonváltozásra.
  c) Ellenőrzéseket kezdeményezhet az önkormányzatnál és intézményeinél.
  d) Vizsgálja az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságát, javaslatokat dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.
  e) Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát.
  f) Vizsgálja a hosszú távú fejlesztési programok hatásait.

  (2) A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával hozható döntés a következő ügyekben:
  a) Az Éves Ellenőrzési Jelentésről, valamint az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentésről szóló tájékoztató.
  b) A rövid- és hosszú lejáratú hitel felvételére vonatkozó javaslat.
  c) Közalapítvány alapítására és alapítványi forrás átvételére, átadására vonatkozó javaslat (érintett bizottság állásfoglalásával).
  d) Az önkormányzat éves költségvetése, annak koncepciója, költségvetési beszámolója, a pénzmaradvány felhasználására irányuló előterjesztés.
  e) Minden előterjesztés, amely a hatályos költségvetés módosítását igényli.
  f) Önkormányzati kötvény kibocsátására vonatkozó javaslat.

  (3) A Pénzügyi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök:
  a) Az általános tartaléknak a költségvetési rendeletben meghatározott esetekben és mértékig történő felhasználása.
  b) Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig.
  c) Az önkormányzati biztosnak jelöltek kiválasztása.
  d) Döntés az intézmények közadók módjára be nem hajtható követeléseinek nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a költségvetési rendeletben meghatározott esetekben és mértékig.

  (4) A Pénzügyi Bizottság ellenőrzi:
  a) A költségvetési bevételek alakulását.
  b) A hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
  c) Beszámoltatás alapján a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését a Polgármesteri Hivatalban.
  d) Az önkormányzat éves költségvetésének előkészítését, végrehajtását, annak szabályszerűségét.
  e) A költségvetési átcsoportosítások indokoltságát.
  f) A jelentősebb előirányzatok túllépésének okait.
  g) A Bizottság döntéseinek végrehajtását.
  h) A képviselő-testület költségvetéssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
  i) A jegyző beszámoltatása útján az adózást, és a lakosság tájékoztatását a helyi adókból származó bevételek összegéről.
  j) Az adóigazgatási feladatot ellátók érdekeltségi alapjának jogszerűségét, megalapozottságát.”
 • 37. ssmd 2010. október 10. 20:19
  „A bizottsági elnök számol be a közgyűlésnek a bizottság tevékenységéről, ellenőrzési tevékenysége körében hozott döntéseiről.”
 • 36. ssmd 2010. október 10. 20:17
  „SZMSZ szerint a bizottságot az elnök hívja össze.”
 • 35. xen 2010. október 10. 20:13
  „itt is előadom, már csak a díszközgyűlésetek miatt. Jó lehet egymás közt....
  Találós kérdés a soproni választóknak. Ha fodor helyett, egy féltökű kandúrt indítottak volna fidesz színekben, narancssárga gatyában, megverte volna W.D.-t ? A nyertesek megihatnak egy felest a Blue Tubiban....
  Naaaaaaaaaaaaaaaaa?”
54 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Feketemunkásokat keresnek Ausztriában

A tavalyinál is több illegális munkavállalót találtak 2010 első félévében a hatóságok Burgenlandban.… Tovább olvasom