Kisalföld logö

2018. 05. 22. kedd - Júlia, Rita 14°C | 24°C Még több cikk.

Vitatják az egyházi óvoda létesítését

Kapuvár - Egy ismeretlen szervezet képviselője vitatja a kapuvári egyházi óvoda létesítésének körülményeit. Radó Tamás plébános kijelentette, az intézmény létesítéséhez a hívek is hozzájárulnak. A katolikus iskola igazgatója szerint új intézményük minden feltételnek meg fog felelni.

„Felhívás a kapuvári szülőkhöz" címmel egy körlevél jelent meg Kapuváron, melyben egy jelenleg ismeretlen szervezet képviselője vitatja mind a Fő téri plébánia, mind a napjainkban kialakítás alatt lévő katolikus óvoda létesítésének körülményeit.

Az úgynevezett „Szociális Akció Mozgalma" képviseletében ifj. dr. Balázs-Fényi László levelében kifejti: „Radó Tamás plébános legjobb ötlete szerint a régi plébánia épülete – némi padlófűtés és szigetelés után – alkalmas az óvoda befogadására, ám nem alkalmas a papok lakásául. Arra a célra teljesen új, száraz, tágas, többszintes úrilakot kell eszközölni!" Felhívásában kifogásolja az egyházközség adománygyűjtő módszereit is, többek közt azt írja: „A kapuvári Szent Anna-templom oltáráról szónokló Radó Tamás plébános 2009. február 8. napján mind írásban, mind szóban kijelentette, hogy nem szolgáltatja ki a szentségeket azoknak, akik rövid határidőn belül nem teljesítik az új plébánia építéséhez történő több ezer forintos hozzájárulásukat." Egyebek közt hozzáteszi: „Gyermekeinknek jó, sőt, EU-konform a dohos, salétromos, avítt műemlék, melynek talapzata csúnyán megsüllyedt a szomszédos mélygarázs építése miatt. Papjaink azonban köszönik szépen előre is az áldozatos adományokat, azt nekünk kötelességünk fizetni."

Fodor Gyuláné
Fodor Gyuláné

A levél tartalmáról a Kisalföld megkérdezte a Fő téri plébánost, Radó Tamást. – Jobban szerettem volna, ha a felhívás írója személyesen keres fel az esetleges kifogásokat vagy félreértéseket tisztázni, ám a fentiekkel kapcsolatban hangsúlyoznom kell, az információhiány és a félreértés tipikus esetével állunk szemben – mondta a plébános. Kijelentette, mind az új plébánia, mind a létesítendő óvoda terveit, költségvetését az egyházközség képviselő-testülete is jóváhagyta. A hívek hozzájárulásának mértékéről – három év alatt, évente kétezer forint – szintén a képviselők döntöttek, amint arról is, hogy annak esetleges elmaradása esetén az egyház ugyanolyan eljárást alkalmaz, mint az egyházi adó esetén.

Radó Tamás
Radó Tamás

– Hangsúlyozom, nem kértük azonnal az adományokat, s azon hívek esetén, akiknek nehézséget okoz az adomány megfizetése, könnyítettünk annak mértékén – jelentette ki Radó Tamás. Hozzátette, az új plébánia építése még kapuvári regnálása előtt kezdődött, arra semmilyen befolyással nem bírt.

Ifj. dr. Balázs-Fényi László
Ifj. dr. Balázs-Fényi László

Radó Tamás azzal kapcsolatban, hogy nem lehet bejutni az új plébániára, kijelentette: hétről hétre imacsoportos összejöveteleket tartanak, valamint minden héten bibliaórákat rendeznek a gyermekeknek. Hozzátette, szilveszteréjjel a nagyközönségnek is kinyitották a plébániát.

Az egykori plébánia.
Az egykori plébánia.

A létesítendő katolikus óvodával kapcsolatban Fodor Gyuláné, a Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola igazgatója elmondta: az évekkel ezelőtt felmerült ötlet találkozott a szülők elképzeléseivel is. – Az utóbbi évek megfeszített munkáját vitatja a röplap, ám hangsúlyozom, az új óvoda minden egészségügyi és építészeti feltételnek meg fog felelni – mondta az intézményvezető. A beázott, vizes, romos épületrészeket lebontják és új helyiségekkel pótolják. – Az épület víztelenítését elvégzik, ám ehhez először ki kellett üríteni a régi plébániát – mondta Fodor Gyuláné. – Azt sem szabad elfelejteni, hogy a város úgy őrzi meg az egyik műemlék jellegű épületét, hogy a helyi adófizetőknek nem kerül pénzébe, viszont gazdagítja a helybéli látnivalókat – jelentette ki a katolikus iskola igazgatója.

A teljes levél

FELHÍVÁS A KAPUVÁRI SZÜLŐKHÖZ !

 

Tisztelt Édesanyák és Édesapák, mindnyájunk tudomása szerint a kapuvári Szent Anna Plébánia kezdeményezésére a Városi Önkormányzat katolikus óvoda működtetéséhez járult hozzá a képviselők döntésével.

 

Üdvözöljük ezt a keresztényi gondolatot, nagy reményeket fűzünk a katolikus óvoda áldásos jövőbeni tevékenységéhez!

 

Szép reményeinket, bizalmunkat azonban meg akarják csalni!!!!!!!!!

 

A kapuvári Szent Anna templom oltáráról szónokló Radó Tamás plébános 2009. február 8. napján mind írásban, mind szóban kijelentette, hogy nem szolgáltatja ki a szentségeket azoknak, akik rövid határidőn belül nem teljesítik az új plébánia építéséhez történő több ezer Forintos hozzájárulásukat! Azonban azok, akik ezt egyösszegben befizetik az egyházi hozzájárulással egyidejűleg, adókedvezményt vehetnek igénybe!!!

Kijelentését a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel indokolta, mellőzve a kánoni jog vonatkozó előírásait, és félretaszítva a Krisztusi Evangélium - Örömhír teljes üzenetét.

 

Kedves Szülők! A fönti fenyegetőzést követő vasárnap megismerhettük a katolikus óvodának helyt adó épületre vonatkozó elképzeléseket is!

 

Radó Tamás plébános legjobb ötlete szerint a régi plébánia épülete - némi padlófűtés és szigetelés után alkalmas az óvoda befogadására, ám nem alkalmas a papok lakásául, arra a célra teljesen új, száraz, tágas, többszintes úrilakot kell eszközölni!!!!!!!!!!!

 

Gyermekeinknek jó, sőt eukonform a dohos, salétromos, avitt műemlék, melynek talapzata csúnyán megsüllyedt a szomszédos mélygarázs építése miatt. Papjaink azonban köszönik szépen előre is az áldozatos adományokat, azt nekünk kötelességünk fizetni!!!!!!!! Munkánk gyümölcseként fölépült luxusplébániára azonban mi is csak hivatalos órákban léphetünk be, ÁM GYERMEKEINK SZÁMÁRA MÉG EZ SEN ADATIK MEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

2009. FEBRUÁRJÁBAN KIJELENTJÜK, HOGY NEM VAGYUNK HAJLANDÓAK TOVÁBB FIZETNI AZ ÚJABB ADÓNEMMÉ VÁLÓ SZÁMLAGYÁRAK TERHEIT, MINDADDIG, AMÍG ANNAK GYÜMÖLCSIT NEM ÉLVEZHETJÜK!!!!!!!!!!!

HATÁROZOTTAN KIJELENTJÜK A TOVÁBBI SEFTELÉST NEM TÁMOGATJUK, GYERMEKEINK EGÉSZSÉGE NEM VÁLHAT A SZÁMLAGYÁR ÚJABB 80 MILLIÓ FORINTOS BESZÁLLÍTÓJÁVÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

A KATOLIKUS ÓVODA TERVÉVEL csak abban az estben tudunk egyetérteni, ha áldozataink eredményeként létrejött új plébánia épületében egészséges környezetben tudhatjuk gyermekeinket a dolgos hétköznapokon is!!!!!!!!

 

Mindaddig tehát, míg áldozatvállalásunk eddigi eredményeit nem használhatjuk, addig kijelentjük, hogy a további építkezések ideje nem érkezett el!!!!!!!!!

Elérkezett viszont a közös értékeinkből való közös részesedés ideje!!!!!!!!

A papok vállaljanak áldozatot a közösségért és ne sajátítsák ki a közösség értékeit!!!!!!!

 

Felhívásunkat mindenképpen eljuttatjuk a megyéspüspökhöz, szükség estén azonban kiskorúak veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőfeljelentéssel is élünk!

 

ÉLJEN KAPUVÁR! ÉLJENEK GYERMEKEINK!

 

Szociális Akció Mozgalma

Képviseletében

Ifj.dr.Balázs-Fényi László


Vállalja minden szavát

A levéllel kapcsolatban megkérdeztük íróját, aki elmondta, a szülőknek címzett felhívás minden szavát vállalja és gondolkodik további, esetleges jogi lépésekről is. A szervezetről – melynek nevében nyilatkozott – egyelőre nem kívánt többet elárulni. 

 

 

 

Néhány megjegyzés Ifj. dr. Balázs-Fényi László „Felhívás a kapuvári szülőkhöz" – címmel írt levélhez
 
Először néhány helyesírási és stilisztikai jellegű javaslattal szeretnék élni a szöveg érthetőségének és nyelvhelyességének helyreállítása érdekében.
 
1. Bízom abban, hogy Radó Tamás atya szónoklása (prédikáció, hirdetés alkalmával) nem állt föl az oltárra, így az „oltárról" helyett az oltártól megnevezés felelne meg a valóságnak.
 
2. A „Forintos" helyett a forintos írásmód a helyes.
 
3. Az egyösszegben kifejezés helyesen így írandó: egy összegben.
 
4. Az eukonform szót még a számítógép helyesírást ellenőrző programja is pirossal húzza alá. Helyesen: EU-konform.
 
5. A mondat szórendje hibás. A javított változat így hangzik: „Papjaink azonban előre is köszönik szépen..."
 
6. E mondat elejéről hiányzik a határozott névelő.
 
7. Nem „sen", hanem sem.
 
8. E mondat a magyar nyelv jelen állása szerint értelmezhetetlen. Talán újra kellene fogalmazni, így jobban használható lenne a rágalmazási perben.
 
9. A „kijelentjük" szó után vesszőt kell tenni. Az „egészség"-ről azt állítani, hogy „beszállító": képzavar.
 
10. A mellékmondatban a „ha" után határozott névelő kívántatik.
 
11. A mondatból és a szövegösszefüggésből nem világos, hogy mit kíván a levél szerzője. Talán azt, hogy az új plébánia legyen az óvoda? (vö.: II.)
 
12. Az aláírásban a „Képviseletében", helyesen kis kezdőbetűvel írandó.
 
13. A felkiáltójelek halmozása a szövegben több mondat végén megjelenik. A figyelem felkeltésének nem ez a legszellemesebb, legigényesebb módja.
 
+1 A szöveg megjelenítésének esztétikai igényessége miatt a sorkizárt szövegszerkesztői megoldást javaslom.
 
A levélnek az óvodát érintő tartalmához a következő észrevételeket teszem:
I. A kapuvári Szent Anna Plébánia nem iskolafenntartó, ezért nem kezdeményezheti az óvoda létesítését, csupán a régi plébánia területét ajánlotta fel az óvoda kialakítása érdekében. Az összetett intézmény engedélyezése a megyei főjegyző joga és feladata, nem a városi önkormányzaté. A törvény szerint folyó év március 31-ig kell az új intézmény indításának szándékát jelezni az illetékes hivatalnak. Az Egyházmegye (fenntartó) január 28-án szóban tájékoztatta szándékáról az önkormányzat illetékes képviselőit (polgármester, jegyző). Írásbeli tájékoztatási kötelezettségének a megyei főjegyző felé a törvényes határidőig eleget tesz.
 
II. A kapuvári új plébánia épületének területén, a jelenlegi építési szabályozók alapján megfelelő (3 csoportos, 75 fős) óvoda építése nem lett volna megvalósítható. A régi plébánia és az iskola szomszédságából természetesen adódott az új óvoda felépítésének terve. Az udvar léte és a tornaterem közelsége tovább erősítette a régi épület felújításának érveit. A régi plébánia nem műemlék. A szomszédos építkezés miatt úgymond „csúnyán megsüllyedt" épületrész a tervek szerint lebontásra és átépítésre kerül. Az építés és az intézmény működési engedélyének kiadása a hatályos szabályok és előírások betartásával fog történni. Az új intézmény körülményei nem lesznek rosszabbak a jelenleg működő városi óvodák által biztosítottaktól.
 
III. Az óvoda építésének és fenntartásának költségeit a fenntartó vállalta. Az egyházközség tagjai az egyházi iskolákért történő gyűjtések során (idén február 22.) és egyéni adományokkal segíthetik az óvoda és iskola ügyét. A plébánia és az óvoda építése megfelelő ellenőrzés mellett történt és történik. A levélben használt „seftelés" és „számlagyár" kifejezéseket visszautasítjuk, ezek használata bizonyítás hiányában, alkalmas lehet a nagy nyilvánosság előtti rágalmazás vádjának felvetésére.
 
Ifj. dr. Balázs-Fényi László, valamint az általa képviselt Szociális Akció Mozgalma – ha egyáltalán létezik ez a szervezet – meglehetősen gyenge színvonalú rágalmazó írással állt Kapuvár közössége elé. Nyelvi és szövegszerkesztési szempontból kifogásainkat 13+1 pontban foglaltam össze. Az egyházmegyei iskolarendszert érintő megállapítások elvi tévedéseit (tematikusan csoportosítva) a I–III. pontokban mutattam be.

Dékány Ferenc, az Egyházmegyei Katolikus Iskola Főhatóság igazgatója

Olvasóink írták

40 hozzászólás
12
 • 40. varpeter 2009. február 21. 20:46
  „Szerintem a kedves papa egykori ápoltjaiból hozta össze az ifjabbik a mozgalmat :-)”
 • 39. Egressy 2009. február 21. 10:25
  „-moderálva-”
 • 38. arany 2009. február 19. 19:14
  „A Jóisten sugallatára megárnyékolták Lacit,t aki kinyilatkoztatta álláspontját, azon belül, hogy tudomást szerezzünk a Szociális Akció Mozgalmáról. Az atya, mint minden misén hirdetményeit felolvassa, így történt ez is. Ami nem szólt másképp, mint köszönik az új plébánia építésére adott összeget, tudják nagyon nehéz anyagi körülmények mellet tudták kifizetni. Majd hozzátette, a képviselőtestület (egyházi) ülést tartott, aminek döntése alapján úgy határoztak, hogy aki eddig nem fizette be hozzájárulását, azt 2009. 12. 31-ig tegye meg ill megteheti. Aki nem fizeti be hozzájárulást, azt vonja maga után, mint aki nem fizeti be az egyházi adót. Ennek értelmében az egyházi szentségeket (gyermek első áldozás, bérmálás, temetés, házasság) nem veheti igénybe. Az óvoda építéséről ezen szentmisén nem volt szó!

  Az a ráköv héten történt, amikor én nem voltam ott de mondták, hogy kb. 70-80 millió forint lesz az épület felújítása, de ehhez a híveknek nem kell hozzájárulni. Tömören ennyi történt. A perselyes gyűjtés összegét, amit a héten tartanak az helyben marad, vagyis az óvodához külön nem szednek egyházi adóhoz hasonló összeget, ill hozzájárulást. A perselybe pedig akár, még ha van egy forintot is lehet tenni. Vagy ahogy régen szokták gombokat”
 • 37. Egressy 2009. február 19. 15:00
  „Előttem, még most sem világos, hogy kit képvisel Balázs-Fényi László? Mi ez a Szociális Akció Mozgalma ?
  Kik alapították? Milyen céllal? Kiket képvisel? Ha már a város ügyeibe ilyen szinten beleszól, gondolom illene tudni róluk valamit!”
 • 36. tatira 2009. február 19. 14:32
  „"ezisénirtam"ohh!!: ))”
 • 35. matrinésize 2009. február 19. 13:17
  „Igaza lehet a "Ms.Wolf"-nak! Ott, ahol az alantas politika megtalálja a hasonmását,vagy ez fordítva, akkor ott az állampolgárok nem rúgnak labdába!
  Persze ezen nincs mit csodálkozni, hisz már az őskorban is az ostoba és erős emberek nyaka köré ültek az okosok és onnan irányították őket az úton, s terelték őket amerre csak akarták.”
 • 34. Ms.Wolf 2009. február 19. 12:52
  „Szerintem nagyon jó ötlet egy katolikus óvoda megnyitása:) Örülök neki:)
  Akik ellenzik, azokkal nem kell foglalkozni, úgysem ők döntik el, hál´ Istennek:)
  Sok sikert hozzá!
  Ms. Wolf”
 • 33. P.mester 2009. február 19. 12:00
  „Ezen az újabb levélen (vagy ki tudja min) nem szerepel sem igazi cím, sem pedig aláírás. Akkurátusan pontokba szedi a hejesírási hibákat (talán fontosabb lett volna, ha a tartalom kerül előre), de nem mondja meg, hogy ezek a pontok mire vonatkoznak. Egynéhánynál még ki lehet találni, de például a 8. pontnál már lehetetlen. Nem tudom, hogy ez az ösmeretlen "levélíró" (?) hibája-e, vagy az újságíróé, aki hibásan közölte ezt a "levelet". Egyáltalán: ki írta eSZTET?

  kapuvar.blog.hu”
 • 32. arany 2009. február 18. 19:07
  „zsiros

  nézd meg a környékbeli sulikat és találsz még jónehány fertőt, szebbnél szebb botrányokkal, ínyencségekkel, csak mindenki hallgat róla. És meséld már el mit akartál ebből későbbiekben kihozni.”
 • 31. zsiros 2009. február 18. 19:02
  „Nézzék meg a csornai papos sulit.Kész fertő tele botránnyal.Fuj.”
 • 30. FüziJózsi 2009. február 18. 15:08
  „Bocsi! igazad van.
  Fj”
 • 29. P.mester 2009. február 18. 14:57
  „Kedves FüziJózsi!

  Nem "régi ismerős", mert nem emléxel jól.
  Te egy másikra gondolsz. A kapuvar.blog.hu nem ugyanaz mint a kapuvArt.blog.hu. Te nyilván utóbbira gondoltál, mert ezen a néven én is olvastam a bejegyzésedet, hozzáteszem azóta ezt a blogot már megszüntette az általam nem ismert szerző. De megjegyzem, semmi közöm ahhoz a bloghoz - nyilván összekeverted. . Ezért aztán az sem állja meg a helyét, hogy "neked más volt a véleményed." Nem haraxom érte”
 • 28. FüziJózsi 2009. február 18. 14:25
  „Kedves matriné!
  Engem nem bántott meg /remélem én sem Önt-nem állna szándékomba.../ Csak ezért írtam Önről ezt a pár sort, mert tényleg /de ezt Ön is tudja/ sokat szól hozzá a hírekhez itt és más portálokon is. De tényleg nem olvastam Öntől azt, hogy ez remek csak így tovább, jól csináljuk...stb Olyan dolgot csinálni, hogy mindekinek egyformán jó legyen szerintem lehetetlen, valakinek az érdekei sérülnek, hogy a többségnek jó legyen, valami ilyen forma a demokrácia is de sajnos egyre inkább láthatjuk, hogy nem valami jól működik.
  Szóval én az építő jellegű kritika híve vagyok Pl: "Szerintem ez szarul működik, mert ez és ez van, azt gondolom így lenne jobb .....stb" Nem szeretném ám kioktatni, csak megint arra célzok, hogy ha segítenénk egymást hogy mi a rossz, de mondanánk azt is hogy helyette ezt így kellene akkor többre vinnénk.... többre vinné a város, az ország
  maradok tisztelettel: Füzi József”
 • 27. FüziJózsi 2009. február 18. 14:10
  „Kedves régi ismerősöm! kapuvar.blog.hu... ha jól emlékszem.
  Természetesen sokban igazad van, a sárdobálásra senki sem tanít csak néhányan dobálják...
  A vélemény az övé, és ez elvitathatatlan, csak az okokat keresem, vajon miért ez az elkeseredettség, ez az antiszimpátia nem csak az egyházzal, de ha olvastad régi hozzászólásait, szinte az egész világra harakszik matriné. Szerintem ez nagyon rossz, és mint biológit tanult ember állíthatom, hogy nagyon egészségtelen is! Ettől pusztul a magyar /is/...
  A stressz, a rosszindulat, a gonoszság, furkálósás irigység mind-mind a a halál malmára hajtják a vizet. Pedig élni jó, nem?
  A INTERNET és a gonosz témánál nam arra gondoltam, hogy az ördög és a legjobb számítástechnikusok összedugták a fejüket a pokolba és kitalálták, hogy hogyan lahessen embereket ezzel megfertőzni és a pokolba irányítani.... ez tényleg elrugaszkodás lenne...
  Csupán annyi, hogy nem a morális emberi kapcsolatok szintjén lehet itt kommunikálni, és ezért nincs kontroll, nincs személyes kontaktus/nem látod, hallod, érzed a másikat/ elrejtőzöl 5 karakter mögé és nem egy hús vér ember vagy véleménnyel, hanem ez az 5 karakter és az utánna leírt szöveg. Én mindíg mindenhol odaírom: Füzi József, Kapuvár vállalom a véleményem, mert azt gondolom hogy ez így korrekt, így emberi, így
  közösségi és építő!
  Tudom, hogy neked IS ELÉG GYAKRAN MÁS A VÉLEMÉNYED, lehet hogy ha személyesen találkoznánk /bár lehet hogy minden héten találkozunk is, csak én nem tudom Te ki vagy.../ tök jót beszélgetnénk, vitatkoznánk témákról ami nagyon jó!
  minden jót neked, és mindenkinek szép napot:
  Füzi J”
 • 26. matriné 2009. február 18. 13:54
  „Kedves Füzi Úr! Köszönöm, hogy értékeli az írásaimat. De nem hinném, hogy valamiért is elnézést kellene kérnem. Már többször is közöltem, hogy írásaim többnyire saját, de előfordul, hogy a hírek segítségét összevetve teszem közzé. Természetesen arra mindig ügyelve, hogy csak a valóság igényévvel, Ami sajnos a rajtam kívül álló okokból nem mindig teljes. Persze az emberek nem egyformák és vannak akiknek elgázolok az kis üzleteikbe. Így az is természetes, hogy ez nem nagyon tetszik egyeseknek! De, hát ilyen emberek is vannak.
  No, ezek szeretnek a homályból szitkozódni fikázni. Itt nem kell felelni állításaikért. Valóban a sítlus maga az ember.
  Kedves Füzi,úr! E sajtónál regisztrálva van nevem és címem! Ha valaki úgy érzi, hogy nem a valóságot állítottam és Őt ezzel megsértettem, akkor nyugodtan felveheti velem a kapcsolatot. Igaz, ahhoz gerinces emberek kellenének.”
 • 25. P.mester 2009. február 18. 13:48
  „Egyébként csak most veszem észre, hogy a cikk címe rossz. A szövegben már jól szerepel. A levél nem az "óvoda létesítését" (tehát annak tényét), hanem a "körülményeit" (így a szövegben jó) vitatja. Csókoztatom Turbók Attilát.:(

  kapuvar.blog.hu”
 • 24. P.mester 2009. február 18. 12:57
  „Én nem gondolom, hogy matrinét egyből pszichopatázni, betegemberezni, gyerekszobázni kellene. Van egy markáns véleménye, amely gyakran nem egyezik az itt hozzászólókéval. Ez ősrégi stratégia: te másképp gondolod, mint mi, kisebbségben vagy, tehát már nem is vagy ember. Az igaz ugyan, hogy gyakorta elkanyarodik a témától, és a plébánia témáját ürügyként használja fel az egyházzal szembeni ellenszenve hangoztatására, és gyakran esik túlzásokba. Az éremnek viszont két oldala van. Mert kérdem én az internetet a Gonosz legújabb fondorlatának nevezni nem ugyanolyan valóságtól elrugaszkodott és túlszó kijelentés? Azt kérdezni, hogyan lehetnek ilyenek még "szabadlábon", nem ugyanolyan sárdobálás? Akkor mi a különbség matriné fikázása és a matrinét fikázók között? Gondolom, az egyház nem erre a sárdobolására tanít. Vagy igen?”
 • 23. FüziJózsi 2009. február 18. 11:19
  „Kedves roz!
  Néha azt gondolom, hogy az INTERNET a gonosz legújabb, leghatékonyabb játékszere az emberek, az értelmes emberek ellen! Egyetlen hatékony ellenszere van szerintem, ha oda írom a végére, hogy én Füzi Józsi vagyok, kapuvári, szerintem nagyon sokan ismernek, tudják hol lakom, mit csinálok...stb
  Az internet elszemélyteleníti az embereket, ezért lehet fantázianevek mögé /lásd: matriné/ bújva annyi sületlenséget össze hordani.... Lehet hogy a felét nem is gondolja komolyan és szinte biztos, hogy Tamás atyával beszélgetve el sem merné mondani neki mindezt, mert nem vállalja fel a saját /kissé torzult/ személyiségét...
  Ezt azért írom, mert azok alapján /matriné/ amit írt a hozzászólásaiban egy megkeseredett, torzult lelkületű emberről tanuskodnak. Szerintem Ő nem ilyen! Ez egy álca a vélt vagy kapott sérelmek miatt bújt emögé. Remélem egyszer ő is boldog, és elégedett ember lesz. Tiszta szívből kívánom neki!
  Jó munkát mindenkinek!
  Füzi J”
 • 22. roz 2009. február 18. 10:11
  „Tisztelt Füzi József!
  Mit szépíted? Ez a matriné, egy pszihopata. Sokszor azon agyalok, hogy lehetnek az ilyenek még szabadlábon?”
 • 21. FüziJózsi 2009. február 18. 09:28
  „Kedves matriné!
  Nagyon régóta, nagyon sok hozzászólásodat olvastam! Remélem tévedek - és javíts ki ha így van - de csak negatív kritikát, rémületes konzekvenciákat és világméretű katasztrófákat írtál szinte minden hozzászólásodban. Azt gondolom, ez egy megkeseredett, kiábrándult, megcsalt /nem házastársi szinten gondolom.../ ember önértékelése, világba és embertársaiba vetett hite és bizalma. Nem tudom mi vezethetett el idáig, de nagyon súlyos gondokat vélek felfedezni e mögött! Én nem akarlak egy szóval sem bántani! De azt gondolom az egyéni sérelmek, gondok, mindennapi harcok nem magyarázzák a Te kritikai hangod. Amivel esetleg nagyon sok embert megbántasz! Tégy építő jellegű javaslatokat, tényeket melyek előbbre vinnék ezt a kis közösséget /Kapuvár/ , és ha piciben mozdulna valami, akkor nagyban is sikerülhetne.
  a "Viszont meg kellett keményen dolgoznom az életben maradásért." mondatodat picit tulzónak tartom, mert aki ennyi időt tölt el az interneten annak azért nem olyan keserves a sorsa...
  Szeretettel üdvözöllek: Füzi József”
40 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

(Ásvány)vízben úszott a 86-os főút

86-os főút - Hétfő délután fél egykor felborult egy ásványvizet szállító kamion a 86-os főút,… Tovább olvasom