Kisalföld logö

2018. 06. 22. péntek - Paulina 16°C | 29°C Még több cikk.

Új iskolafenntartó társulás nélkül?

Befejezi tevékenységét egy régi és szerveződik egy új iskolafenntartó társulás a Rábaközben

Ezzel megszűnik egy évtizedeken át sikeresen működő iskolafenn tartó társulás is, melynek tagjai az említett Magyarkeresztúr mellett Bogyoszló és Potyond. Közben szervezés alatt áll egy másik, részben azonos, részben más szereplőkkel.

A hetvenes évek óta működik – Egy jól működő iskolafenntartó társulás a végét járja – sajnálkozott Kránitz Lajos, Bogyoszló polgármeste re. – Ez a társulás akkor jött létre, ami kor az ilyesmit még nem szabályozták, de a hetvenes években Bogyoszló, Potyond és Magyarkeresztúr vezetői úgy döntöttek, hogy közösen működtetik az iskolát.

Ez az intézmény kiválóan működött egészen napjainkig, ám a gyereklétszám fogyása miatt az állami normatívák csökkentek, ezért az isko lafenntartó társulás a jelenlegi nyolcvanas–kilencvenes tanulólétszám mellett ellehetetlenült. Magyarkeresztúr ön kormányzata úgy látta, hogy az iskola a továbbiakban nem finanszírozható. Kránitz Lajos szerint az elmúlt évti zedekben az együttműködés példaérté kű volt, mindegyik település teljesítet te kötelezettségeit, fizette az állami normatíva felett rá háruló összeget. Most azonban a szabályzók változása folytán dönteni kellett a megfelelő lét számú iskola létrehozásáról.

– Abból indultunk ki, hogy nagyobb iskolafenntartó társulásra van szükség, közben arra törekedtünk, hogy a tele püléseken továbbra is megmaradjon az intézmény meghatározó szerepe – fűzte hozzá a polgármester. – Olyan társakat kerestünk, akik hasonló feltételekkel rendelkeznek, mint mi.

Magyarkeresz túron az iskola épületét más célra kívánják hasznosítani, ezért érdeklődtünk s a legjobb ajánlatot Szilsárkánytól kap tuk, ahol hozzánk hasonlóan 80–90 gyerekkel működik a tanintézet. Buszjáratot is terveznek Az elképzelésünk az, hogy a felső ta gozat Bogyoszlón lesz, mivel nálunk van tornaterem, az alsósok pedig Szil sárkányban tanulnak.

A normatíván felüli költségeket a települések vállalják. A Bogyoszló és Szilsárkány közti közvetlen autóbusz-közlekedés megte remtése érdekében tartanak a tárgyalások. Nem menetrendszerű buszjáratot kívánunk beállítani, hanem olyat, amely az utcák végén felveszi a gyer mekeket és az iskola előtt, esetleg az is kola udvarán leteszi őket. Így bizton ságban lesznek, nem kell a buszvárók ban időzniük, csatangolniuk. Termé szetesen arról a szülők döntenek, hogy hová íratják be a gyermeküket. Mi fo lyamatosan tájékoztatjuk őket, nem fé linformációval szolgálunk, hanem konkrétumokat közlünk velük.

Reméljük, hogy az új iskolafenntartó társulás működni fog, annál is inkább, mivel a bogyoszlói, a magyarkeresztú ri, a szilsárkányi, a pásztori és a po tyondi szülők tettek egy írásos nyilat kozatot és kinyilvánították, hogy ezen társulás által fenntartott iskolába kí vánják járatni gyermeküket. S ami a legfontosabb, a meglévő osztályközös ségeket nem szakítjuk szét.

„A magunk javára" – Az intézményfenntartó társulást nem mások kárára, hanem a magunk javára kívánjuk létrehozni – vette át a szót Zöld Péter, Szilsárkány polgármes tere. – Azt szeretnénk, ha mindkét köz ségnek, Bogyoszlónak és Szilsárkány nak maradna valami az iskolájából és jó lenne elkerülni azt, hogy közoktatási nagyüzemek jöjjenek létre.

Azt akarjuk, hogy a normatívából fenntartható, gaz daságosan működtethető iskolában ta nulhassanak a gyermekeink és a peda gógusok ne váljanak munkanélkülivé. Úgy tűnik, terveink találkoznak a kormányzat szólamaival, de tagadhatatlan az is, hogy a Csornai Többcélú Kistér ségi Társulás elképzelésével szemben kí vánunk haladni. Ez hatalmas kihívás lesz, s úgy érzem, hogy nemes verseny alakul ki, amelynek nyertesei a gyere kek lesznek. Haszonits József

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Találkozó a támogatókkal

A tavalyi évben 19, idén eddig 12 millió forintot kapott támogatóktól a csornai… Tovább olvasom