Kisalföld logö

2018. 03. 22. csütörtök - Beáta, Izolda -5°C | 4°C Még több cikk.

Kevesebb fejpénz szeptembertől

Kevesebb támogatást kapnak azok az általános iskolák, ahol kevesebb az osztálylétszám az előírtnál. 

illusztráció
Szeptembertől alacsonyabb lesz a kiegészítő támogatása azoknak az általános iskoláknak, ahol nem érik el az előírt osztálylétszám-mi nimumot. Emiatt a kisiskolák úgy érzik, jövőjük egyre bizonytalanabb. Győr-Moson-Sopron megyében most közel ötven úgyne vezett „tagiskola" működik. Hö vejen viszont az egyosztálynyi alsó tagozat megmaradása lett bizony talan Kapuvár elbocsátó szép üzenete után, a képviselő-testület ugyanis legutóbbi ülésén úgy döntött: felmondja közoktatási megállapodását a höveji önkor mányzattal.

A közoktatási megállapodás szerint a höveji alsó sok eddig a kapuvári Pátzay Pál Általános Iskola fa luba kihelyezett osztályába jártak. Így legalább a leg kisebbeknek nem kellett ingázniuk. A község nem régiben önerőből fel is újította az intézmény épüle tét, korszerű, az elvárásoknak megfelelő kisiskolát alakítottak ki. A város képviselő-testületi döntésével azonban most veszélybe került a tanoda.

A Pátzayt is veszélyezteti?

Hámori György, a város oktatási bizottságának elnöke azt mondja: kényszerhelyzetben, anyagi megfontolásból határoztak így. – A döntés a 2005-ös költségvetés ismeretében született. E szerint, ha továbbra is kihelyezett osz tályként működik a höveji iskola, a Pátzay teljes al só tagozata elesik a kiegészítő normatíva igénylésé nek lehetőségétől – indokolta a döntést Hámori György. – Ugyanis a höveji osztály szeptembertől már nem felel meg a kiegészítő normatívához szük séges létszámfeltételeknek, hiszen várhatóan mind össze kilenc tanuló lesz a faluban. Az oktatási bizottság elnöke szerint most a höveji önkormányzaton a sor, hogy döntsön iskolája sorsá ról. Attól azonban Kapuvár nem zárkózik el, hogy szeptembertől a Pátzay bejárósként fogadja a telepü lés alsós diákjait, mint ahogy eddig a felsősöket is. Le hetőség az is, hogy a nemrégiben megalakult többcé lú kistérségi társuláson belül keresnek megoldást.

Tájékozatlanok az intézményvezetők?

Környei László, a megyei pedagógiai intézet igaz gatója azt mondja: nem fenyeget az a veszély, hogy egy-egy alacsonyabb létszámú osztály miatt az egész alsó tagozat elesik a kiegészítő támogatástól. Kör nyei László az iskolafinanszírozás körüli tájékozat lanságra példát is említett az elmúlt évekből. – Az elmúlt két évben tanulónként 720, azaz megyei szinten 60 millió forint állt rendelkezésre pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételére. Ezt másra nem is lehetett fordítani. Jellemző, hogy körülbelül harmincmilliót költöttek el a megyé ben, tehát a másik harmincat visszaküldték az ál lamnak azzal, hogy nem tudták felhasználni. Ami kor sokan arról beszélnek, hogy a közoktatásban nincs pénz, szegények az iskolák és megyei szinten mégis harmincmillió forintot visszaküldünk, akkor az intézményvezetők felkészültségét, tájékozottsá gát meg lehet kérdőjelezni.

A höveji testület dönt

Horváth Istvánné, Hövej polgármestere a múlt év végén kapta meg a kapuváriak értesítését a megállapodás felmondásáról. – Még nem tudtunk a kérdéssel foglalkozni, a kép viselő-testületnek kell döntenie, de szeretnénk olyan megoldást találni, ami a höveji gyerekek számára a legkedvezőbb – fogalmazott Horváth Istvánné. Hövej eddig foggal-körömmel ragaszkodott is kolájához. A polgármester a Kisalföldben 2001. október 15-én úgy nyilatkozott, hogy az intéz mény a település jövőjét jelenti. „Tudom, hogy a gyerekkor meghatározó mindenki életében, ezért arra kell törekednünk, hogy ezek az évek a mi gyermekeinket Hövejhez kapcsolják" – mondta akkoriban Horváth Istvánné.

A legkevesebb az előírt 65 százaléka

Környei László intézetigazgató elmondta: a me gyében számos példa akad a hövejihez hasonló kihe lyezett tagozat működtetésére. Ezt a megoldást vá lasztották például Börcsön, ahol az abdai iskolához, vagy Dénesfán, ahol a beledihez tartoznak a tanulók. – Általános, sőt, javasolt és szakmailag elfogadott eljárás ez. A megyében közel ötven településen van így, mert ezzel a megoldással legalább az alsó tago zatot helyben, a községekben lehet tartani – tájé koztatott érdeklődésünkre Környei László. – A ma ximális osztálylétszámokat évfolyamonként eltérő en határozták meg eddig is és ezen értékek hatvan öt százalékát írták elő minimumként a költségvetési törvényben. Ha az osztálylétszám a törvény által meghatározott alatti, akkor alacsonyabb összeggel finanszírozzák a tanulókat, azaz a normatíva alacso nyabb. Ez persze csak szeptembertől lép életbe. Dénesfán az alsó tagozat a beledi iskola tagintéz ményeként működik 2001 óta – most tizenhárom gyerekkel. Dénesfára hárul az iskolaépület fenntar tása, karbantartása, a rezsidíjak, de a gyerekek után járó állami normatívát az „anyatelepülés" hívja le. Dénesfa kasszáját apasztja még a két pedagógus bé réből az állami támogatás feletti összeg. Abda és Börcs iskolája még a rendszerváltás előtt „házasodott össze", az együttműködést egy 1990-es megállapodási szerződés szabályozza. Szabó Zsoltné igazgatótól megtudtuk: Börcsön az alsó tagozat négy osztályában jelenleg ötven gyerek tanul. – Az iskolaépület fenntartása Börcs feladata, az állami juttatásokat mi kapjuk meg – tájékoztatott az abdai intézményvezető. Cs. Kovács Attila

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

A pénzügyi csőd vagy az iskola?

Rábacsécsény polgármestere szerint a gyerekek sorsa nem gazdasági kérdés. Sokkal több annál: a település megmaradásának záloga. Ezért lesz rendkívül fontos az iskola jövőjét meghatározó, lakossági fórum utáni döntés. Rábacsécsény önkormányzata – noha nyolcmillió forint hiánnyal számolt az elmúlt évi költségvetésében – működési hitel felvétele nélkül zárta az esztendőt. Tovább olvasom