Kisalföld logö

2017. 09. 20. szerda - Friderika 12°C | 14°C Még több cikk.

A víz drágul, a szemétdíj változatlan

Emelkedik a víz és a parkolás ára Kapuváron, ám egyelőre nem kell többet fizetni a szemétszállításért.

Hétfői ülésén ugyanis a képviselő-testület levette napirendjéről a Rekultív kft. javaslatát, ahogy a Jószív kft. beszámolóját is. Nem jutottak közös nevezőre hétfői ülésükön a kapuvári képvi selők a Jószív Temetkezési Kft. ve zetőjével, ezért a témát elnapolták. A vita a Szent Kereszt-temető üze meltetéséről szólt, a felszólalók pél dául a sírkerti mellékhelyiség mi nőségét, illetve „bezártságát" kifo gásolták. Dr. Ladocsy Géza, a cég ügyvezetője viszont azt hangsú lyozta, hogy pénz nélkül a fejlesz tések is elmaradnak.

A hosszúra nyúlt polémia végén Kóczán Zoltán javaslatára levették a napirendről a témát azzal, hogy ja nuárban térnek rá vissza. Ugyan így jártak el a Rekultív kft. szemét szállításidíj-emelésre vonatkozó kérelmével is. A testület elfogadta volna a hétszázalékos drágítást az zal, hogy az évenkénti lomtalaní tást ingyen végzi el a szolgáltató, ám Ágota Zsolt ügyvezető azt kérte, szintén januárban tárgyalják ismét a témát.

Százhúsz forintért várakoznak az autók

Városi köszöntések

A testületi ülés előtt Biró Péter polgármester köszöntötte és könyvjutalomban részesítette a nemrégiben a megyei önkor mányzat által kitüntetett Papp Imre városi főmérnököt. Hámori György, az oktatási bizottság el nöke a Felsőbüki Nagy Pál Gim názium diákjainak adott át ajándékot, mert versenyeredmé nyeikkel öregbítették Kapuvár hírnevét. Megújult környezetben Rövid kihagyás után ismét a polgármesteri hivatal nagyter mében tartotta ülését a kapuvári képviselő-testület.
Elfogadta az önkormányzat meghívását és beszámolt a Kapu vári Hús Rt. tevékenységéről a társaság képviselője. Egyben a testület támogatását kérte a gyár melletti út javításában, illetve a húsbolt ügyében. Néhány kérdés után a városatyák arról biztosítot ták az rt.-t, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a munkahelyek megmaradjanak a városban. Tárgyalta a plénum a város hulladékgazdálkodási tervét és napirenden volt a Pannon-Víz rt. javaslata az ivó- és szennyvíz dí jának emelésére. A testület tudo másul vette, hogy az előbbiért 165, az utóbbiért 269 forintot kell fizetni köbméterenként. Kóc zán Zoltán megemlítette: jelen tős, 18,5 százalékos az emelés a közületi fogyasztóknak, akik min den bizonnyal a későbbiekben a lakossággal fizettetik meg a kü lönbözetet.

Módosították hétfőn a város idei költségvetési rendele tét, beépítve többek között az el nyert pályázati támogatásokat. El fogadták Varga Endréné vezető óvónő beszámolóját a napközi otthonos óvoda működéséről is.

Ugyanígy vita nélkül szavazták meg a bizottságok tevékenységét taglaló jelentéseket és jövő évi munkatervüket. Változik január tól Kapuváron a parkolási díj. A hétfői döntés értelmében a sze mélyautók után 120, a motorke rékpárokért 100, az autóbuszok és tehergépkocsik parkolásáért 500 forintot kell fizetni óránként. A személygépkocsik bérlete egy hó napra 4500, negyedévre 9000, egy évre 25.000 forint lesz. A ked vezményes bérlet árát 7000 fo rintban állapították meg és 200 ezer forintra emelkedik a kérésre, közterületen kialakítandó parko lóhelyek hozzájárulása.

A helyiséget az elmúlt hónapokban újították fel, a festés mellett megújultak a bútorok, új az álmennyezet és ami a legfontosabb, korszerű, energiatakarékos megvilágítást is kapott a terem. A munkálato kat az önerő mellett megyei pályázaton nyert támogatásból fi nanszírozta az önkormányzat.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tömeges vadpusztulás

Vélhetően technológiai mulasztás miatt tömeges mezeinyúl-elhullás történt Szanyban. Tovább olvasom