Kisalföld logö

2018. 02. 20. kedd - Aladár, Álmos -1°C | 1°C Még több cikk.

Elfogadták a költségvetést a mosonmagyaróvári testületi ülésen

A mosonmagyaróvári képviselőtestület csütörtök délutáni ülésén többek között elfogadta az évi költségvetést, de tárgyaltak a taxiállomások használatáról és üzemeltetéséről, valamint az önkormányzati ingatlanok eladásáról is.

Dr. Nagy István polgármester megállapította a testület határozatképességét, a napirendi pontokat a testület elfogadta.

1. A tűzoltóparancsnok beszámolója a tűzoltóság 2011. évi munkájáról, és a kiemelt célok megvalósulásáról

A Tűzoltóság 2012 január elsejétől önkormányzati helyett állami hatáskörbe került, így már nem kötelességük beszámolni éves munkájukról. Mindezektől függetlenül Sallai Péter (a Megyei Katasztrófavédelem parancsnoka) és Szilágyi János (tűzoltóparancsnok) örömmel vette, hogy a beszámolót továbbra is elkészíthetik.

Nyitrai József (FIDESZ-KDNP):
Méltatta a Tűzoltóság munkáját, kiemelte; az ügyrendi bizottság határozott arról, hogy minden évben kéri a tűzoltóság beszámolójának elkészítését.

Sallai Péter (A Megyei Katasztrófavédelem parancsnoka):
Megköszönte, hogy a tűzoltóság továbbra is beszámolhat munkájáról, valamint minden múltbeli lehetőséget, pályázatot amit a tűzoltók érdekében tettek és elfogadtak. Beszámolójában elmondta, hogy a gépjárműveket márciusban felújítják, az elavult ruhákat lecserélik.

Szilágyi János (Tűzoltóparancsnok):
Megköszönte a 2011-es bizalmat, az elismeréseket, és kérte, hogy továbbá is jó kapcsolatban tudjanak működni.

A beszámolót 14 igen szavazat mellett elfogadták.

2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés rendelete (II. olvasat)

A költségvetést a Mezőgazdasági, Szociális-Egészségügyi, Igazgatási, Oktakási és Pénzügyi bizottság is elfogadta.

Szabó Miklós (MPKE):
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Fő utca - Városkapu tér - Deák utca átépítése és a külső forgalmi sáv megszüntetése miatt gépjármű-oktatók fordultak hozzá kéréssel. Ahhoz, hogy a képzés gondtalanul folyhasson a városban, bizonyos feltételeknek telejsülnie kell. Elmondta, hogy körülbelül kétszáz méter az az érték, ami a tűréshatáron belül van, nehogy olyan helyzet forduljon elő, hogy a szélső sáv forgalomtól való elzárása miatt az oktatás nem valósulhat meg.

Elmondta továbbá, hogy azon rendezvények, melyeket az önkormányzat támogat és kiemelt fontosságú rendezvény, a harmadik napirendi pontban rosszul szerepelt. Ennek adott hangot már a költségvetési vitában, mert az egyik anyagban rosszuk szerepelt a kiemelt rendezvények sora.

Hushegyi Róbert (Független):
Elmondta, hogy gazdaságpolitika erősen negatív hatással van a költségvetésre. Megemlítette továbbá, hogy a Kórház felé lévő kintlévőségük, ami tavalyi év hitelezéséből származik, már csak a fele összeget mutatja a költségvetés, és mint a bizottsági ülésen megtudta, ennek az első felének visszafizetését a Kórház már telejsítette. Politikailag tartózkodik, de a költségvetést elfogadhatónak tartja.

Kopetti Tamás (Jobbik):
Elmondta, hogy 22 százalékos csökkenés van az előző évhez képest a szociális támogatás állami normatívájábann, azzal szemben, hogy Cséfalvay államtitkár egy Jobbikos felszólalásra adott válaszában azt állította, hogy a szociális ágazatra szánt pénz növekedett, az önkormányzatok több pénzt fognak kapni. A maga és a Jobbik nevében is felháborítónak tartja a mellébeszélést.

Úgy látja, hogy 200 milliós ingatlaneladásból származó bevétellel próbálják a lyukat betömni, ami a költségvetésben keletkezett. Felháborítónak tartja, hogy ez éves szinten bevett gyakorlat.

Kiemelte, hogy az áprilisi ingatlan-végrehajtási moratórium felszabadulása után országosan négyezer család kerül utcára, ez régiónkban akár száznál is több családot érinthet. Az ingatlaneladás helyett inkább ezen ingatlanokkal kellene segiteni a bedőlt lakáshiteles családokat.

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP):
Elfogadásra javasolja a költségvetést. Elmondta; a város felvállalt többletfeladatokat, valamint többet fordít a városfejlesztésre. Bevett gyakorlatként említette azt, hogy az Önkormányzatnak eladott ingatlanokból van bevétele; azon ingatlanokat, melyek vegyes tulajdonú övezetben vannak, az Önkormányzat értékesítésre jelöl ki.

Dr. Árvay István (alpolgármester):
Dicsérendőnek tartja, hogy tartózkodás mellett, de ellenszavazat nélkül elfogadják a költtségvetést. Szabó Miklósnak válaszolva elmondta, megvizsálják az átépítés körülményeit; a fejlesztési osztály már vizsgálja, mivel Szabó Miklós korábban is felvetette már.

A szociális támogatás összegének csökkenésével kapcsolatban elmondta, hogy érkeznek még utólagos források is, így tehát az év végén kell megnézni, mekkora volt a csökkenés a többi forrással együtt. Elmondta továbbá, hogy 136 millió forint lett elkülönítve útépítéssel kapcsolatos tervekre, pályázatokra. Örömét fejezte ki annak is, hogy a költségvetés nullára hozásában nagy szerepet játszik az, hogy a Futura áfa igénylévésel számolhat a város, és a a 359 millió forint pontosan betakarja azt az összeget, mellyel a költségvetés nullára kihozható.

Dr. Nagy István megköszönte a segítséget a költségvetés kidolgozásában részt vevők munkáját.

A költségvetést a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

3. A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Staár Katalin (Oktatási Bizottság, FIDESZ - KDNP):
A rendezvényeket a költségvetés határozza meg, valamit az Önkormányzat által támogatott intézmények a Múzeummal együtt végzik el a közművelődési feladatokat. Elmondta, a kiemelt rendezvények az Önkormányzat által támogatott, valamint a Flesch Károly Kulturális Központ költségvetésébe tartozó rendezvényekre bonthatók.

Szabó Miklós (MPKE):
A 14 kiemelt rendezvényt megnézve, azok nem koherensek az előző felszólalásban elmondottakkal.

Németh Andrea (Jegyző):
A technikai változtatásokra hívta fel a figyelmet, ebben kiemelte az Önkormányzat kiemelt rendezvényei és az Önkormányzat támogatott rendezvényei közötti különbséget.

Szabó Miklós (MPKE) erre reagálva elmondta, hogy a költségvetésben pontosan ezt kérte számon, de látja, hogy ezzel a technikai átvezetéssel sikerült választ kapni a kérdésére.

A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

4. Pályázati alapokról szóló Önkormányzati rendelet módosítása

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is tárgyalta és elfogadta.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Az Oktatási, Mezőgazdasági, Igazgatási és Szociális - Egészségügyi bizottság tárgyalta és elfogadta. Szakfeladatrendek igényeltek módosítást.

A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

6. 2012 évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP):
Elmondta, hogy múlt év decemberében döntöttek az emelésről. Meghozták a szükséges döntéseket, március -április a végleges elfogadása.

Szabó Miklós (MPKE):
A pályázatok és a törvények között inkoherenciát érez, a lakosság részére azonban valóban díjcsökkentés valósul meg.

Dr. Árvay István (alpolágmester):
Kiemelte, hogy az Országgyűlés által a jövőhéten tárgyalt hulladékgazdálkodási törvényben nagy valószínűséggel a társaság hatáskörébe lesz az áremelés utalva. Az Önkormányzat beleszólási joggal feltételezhetően nem tud részt venni, ezért ez az árcsökkentés nem biztos, hogy sokáig tatható.

A javaslatot a testület 12 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

7. Mosonmagyaróvár közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Kopetti Tamás (Jobbik) módosító, sürgősségi indítványa:
Kiegészítő bekezdés megalkotását indítványozta, miszerint az utasokat a várakozó taxigépkocsik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrább álló taxigépkocsit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi taxigépkocsi vezetője köteles az utassal közlekedő taxigépkocsinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

Előzetes panaszok alapján az idítvány magába foglalja, hogy van aki a rendeletet betartja, de van olyan is, aki az íratlan szabályt is megszegi. Kérelmezte továbbá a Jegyző asszonyt, hogy alkosson egy olyan kiegészítést, melyben egyazon taxiállomáson tartózkodó taxik, egy ugyanazon társaság képviseletéhez tartozzanak. Amennyiben törvény ezt nem engedi, legyen szíves a nyugalom és rend végett a taxitársaságokkal a tárgyalást felvenni.

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP):
Elmondta, a javaslatot elfogadná, de az Önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása, jogi akadályba ütközik, ezért nem támogatták.

Kopetti Tamás (Jobbik):
Elmondta, a javaslat nem légből kapott, hiszen több városban is jól működő alkalmazás, kialakult már több taxitársaság között is.

Dr. Nagy István:
Mint etikai kérdés, így kellene, hogy működjön, de aki ezt a szabályt megszegi, az ellen nem hozható rendeletet. Nem rendeletben kellene szabályozni, hiszen közel hetven felnőtt magánemberről van szó, maguk között kellene rendet tartaniuk. Nem lehet jogilag szabályozni, hiába támogatják.

Hushegyi Róbert (Független):
Megerősítette, az Önkormányzat kívülálló szervezetként ezt nem szabályozhatja.

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP):
Más városoknál vegyes rendszer működik, a piacnak önszabályozónak kell lenni.

A testület a módosító indítványt 1 igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett elutasította.
A javaslatot 13 igen mellett elfogadták.

8. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló rendelet -tervezet

Kopetti Tamás (Jobbik):
Előterjesztésében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon kiegészítéseként a következő ingatlanokat kérte felvételre javasolni:
Fő u. 3. - Mayr ház; művészettörtéáneti szempontok alapján barokk ház
Fő u. 5. - Rendek háza, kismegye háza
Fő u. 13. - Bástya utca felőli oldal fogház volt, az 1700-as évek végén épült
Fő u. 15. - Corner - Küffner ház, 1700-as évek vége
Határőr Laktanya

Hushegyi Róbert (Független):
Elmondta, sokan hajlamosak arra, hogy az elkövetett bűnöket azonosítsák Mosonmagyaróvárral és a Határőrséggel. A laktanya kiemelt szerepet őrzött a határ őrzésében. Tiltakozik, hogy bárki is megbélyegezze a határőr nevet, és a határőr laktanyát a város szégyenfoltjának nevezze.

Szabó Miklós (MPKE):
Elmondta, hogy nemzeti vagyonba sorolt vagyontárgyat is lehet értékesíteni, bár nem feltételezi, hogy ezeket értékesíteni szeretnék. Feltette a kérdést, mennyiben korlátozza a besorolás a későbbiekben a fejlesztéseket, beruházásokat, valamint amennyiben korlátozza, ne tegyék bele a Határőr laktanyát, mivel a városnak régóta elképzelései vannak vele.

Dr. Árvay István (alpolgármester):
Kopetti Tamásnak reagálva elmondta; kellő magyarázatot nem fűzött hozzá, miért pont azokat az ingatlanokat jelölte meg, ezért nem támogatják ezt a szigorú védettséget.

Dr. Nagy István:
Elmondta, a projekt nem állt le. A kérdésen továbbra is dolgoznak, ha összejön egy újabb kör újra felhozzák. Egységesen, rendszerezve, szabályok szerint fogják ezeket megalkotni.

Szabó Miklós (MPKE):
Felhívta a figyelmet arra, hogy hatvan napon belül meg kell alkotnia rendeletet, így fogadják azt el és utólag egészítsék ki.

A módosító javaslatot 1 igen, 12 nem és 1 tartózkodás mellett elutasították.
A javaslatot 14 igen szavazat mellett elfogadták.

9. A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló Ökormányzati rendelet módosítása

A város hat felnőtt, és négy gyermek fogorvosi körzetre van felosztva. Mivel ebből két gyermekfogorvosi praxis tartósan betöltetlen, így csorbult a gyerekek alapellátásához való joga. A megoldás - vegyes körzetek.

Dr. Iváncsics János (alpolgármester):
Sajnos a fogorvosi praxisokkal is a háziorvosokéhoz hasonló problémákkal küzdenek, több orvos nyugdíjba ment. A vegyes körzetektől remélik a probléma orvoslását, Győrben például működőképes. Fogorvosokkal egyeztettek, ők is el tudnák ezt a rendszer fogadni. Néhány területen még egyeztetés alatt áll arról, milyen további kedvezményeket kaphatnának az Önkormányzattól.

A javaslatot a testület 13 igen szavazat mellett elfogadta.

10. Huszár Gál Városi Könyvtár pályázati részvételének támogatása

A Gazdasági és Pénzügyi bizottság elfogadta a részvételi támogatást.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

11. Hansági Múzeum pályázati részvéletének támogatása

Dr. Pető Péter (FIDESZ - KDNP):
Elmondta, szeretnék látogatottabbá tenni a Hansági Múzeumot és a Cselley házat.

A Gazdasági és Pénzügyi bizottság elfogadta a részvételi támogatást.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

12. Győr-Moson-Sopron megyei Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is tárgyalta és elfogadta.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

13. Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

A Szociális-Egészségügyi, Gazdasági és Mosoni bizottság tárgyalta és elfogadta.

Kopetti Tamás (Jobbik):
Felhívta a képviselők figyelmét arra, ne egy liberális gazdaságpolitikát támogassanak, próbáljanak meg konzervatívak lenni, mint ahogyan a kormánypárt is annak tartja magát; egyik ingatlan eladását se támogassák.

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP):
Elmondta, nem konzervatívnak tartják magukat, hanem konzervatív értékrenddel bírnak. Úgy gondolják, nem lehet gazdaságosan önkormányzati lakást fenntartani.

Dr. Árvay István (alpolgármester):
A kezelt szociális bérlakás állomány nagyon rossz állapotú ingatlanokról szól. Ezek felújítása és újabb bérbeadása során nem térülne meg a beruházás. A belőlük befolyó pénzt a többi lakás felújítására kellene szánni.

Dr. Nagy István:
Elmondta, a szociális bérlakást nem becsülik eléggé, mivel városi érték, városi tulajdon. Ennek hangsúlyozásáre kevés lehetőségük van.

Szabó Miklós (MPKE):
Magyarországon nem mobil a munkaerő, mert mi szeretünk tulajdont, saját lakást. Ha lenne fizetőképes kereslet, sokkal mobilabb lenne a munkaerő bérlakásokkal - nem pedig szociális bérlakásokkal. A dilemmát mindig az okozza a mosoni lerobbant lakások értékesítésében a Mosoni bizottság tagjainál, hogy az eladással nem szeretné a mosoni közösség ha konzerválódna az a helyzet, hogy a lerobbant lakást megveszik, és ez az állapot tartósan fennáll.

Dr. Nagy István:
Fontos, hogy ne olyan vegye meg, aki konzerválja azt az állapotot, hanem olyan fiatalok, akik felújított lakásban kezdik meg önálló életüket.

A javaslatot a testület 12 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

14. Mosonmagyarvár város csatlakozása az Isztambuli Vízügyi Megegyezéséhez

A megegyezés felhívja a világ országait, városait és önkormányzatait a vízgazdaság fontosságaira. Megegyeztek többek között abban, hogy alapvető emberi jog jó minőségű vízhez és csatornaszolgáltatáshoz való hozzáférés. A szerződés helyi önkormányzatok állásfoglalása, melyben csatlakoznak ezen egyezményhez, és ennek az egyezményenk céljait támogatják.

Dr. Pető Péter (Gazdasági bizottság - FIDESZ-KDNP):
A vízek védele az önkormányzat feladata is, a bizottság a javaslatot támogatja.

Szabó Miklós (MPKE):
Elmondta, városunkban kiemelten fontos kell, hogy legyen a vízek védelme.

Kopetti Tamás (Jobbik):
Alapvetően támogathatónak tartja, néhány kifejezést másképp fogalmazott volna meg, de ezkbe nem mélyedett bele. Elmondta, az emúlt években több olyan egyezményhez csaló csatlakozás is volt, ahol különbözö helyzetértékelést, összefoglalót és tervet kellett készíteni, reméli, ezen egyezmény ilyet nem tartalmaz.

Ugyanakkor arra kért válszt, hogy a március 16-22 Marseille-i konferenicára az Önkormányzat delegál -e valakit, és ha igen, kinek a költségén.

Dr. Nagy István:
Poénosan említést tett, hogy Dr. Árvay István alpolgármester úr szívesen utazna, de ez az Önkormányzat pénzén nem valósulhat meg.

A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

15. Jegyzői állásra pályázat kiírása

Az Igazgatási és Ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadta.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

16. Csónakház önkormányzati tulajdonba vétele

A Gazdasági bizottság tárgyalta és elfogadta.
A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

17. Jelentés a lejárt határidejű változások végrehajtásáról. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

A javaslatot a testület 14 igen szavazat mellett elfogadta.

Olvasóink írták

  • 2. Contar 2012. február 25. 11:11
    „"2012 évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj "
    Bár csak hallomásból tudom, de állítólag nem mindenki fizeti, illetve nem mindenki számára kötelező! Érdekelne, hogy ez igaz-e?”
  • 1. juhi 2012. február 24. 17:56
    „Aki ilyen helyesírási és elírási hibáktól hemzsegő cikket kiad a kezéből, azt nem lehet újságírónak nevezni!”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Nem állt meg a stop táblánál a VW: három autó ütközött Mosonmagyaróváron - fotók

Három személyautó ütközött össze csütörtök délután Mosonmagyaróváron a Terv és Gorkij utcák… Tovább olvasom