Kisalföld logö

2018. 06. 22. péntek - Paulina 16°C | 29°C Még több cikk.

Az évi költségvetést is megvitatták a mosonmagyaróvári testületi ülésen

Az ülés napirendi pontjai között szerepelt többek között az önkormányzati ingatlanok cseréje, repülőgép szimulátor elhelyezése a Futura élményparkban, valamint Karolina Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvos vezetői megbízásának meghosszabbítása is.
A testületi ülés Szabó Miklós napirend előtti felszólalásával kezdődött.

Örömmel vette, hogy a Parlament megszavazta és országos védettség alá helyezte a mosonmagyaróvári volt határőr laktanya épületét és területét. Üdvözölte azt is, hogy így megnyílik annak lehetösége, hogy a laktanyánál közeljövőben egyéb fejlesztések megvalósulhassanak.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete (I. olvasat)

A felszólalások sorát Szabó Miklós (Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület) kezdte. Elmondta, hogy szerinte alultervezett az iparűzési adóból származó bevétel. Azzal indokolta, hogy az elmúlt években több nagy cég folytat tevékenységet a városban, ezáltal inkább nőtt az iparűzési adó bevétel, mint csökkent. Üdvözölte a képviselői keret és polgármesteri keret öszegének csökkentését, azt azonban sérelmezi, hogy a sportra jóval kevesebb jut, mint az előző években. Mivel decemberben megszüntették a városi sportvezetői státuszt, ezt követően most a sportra szánt keretet is megcsorbították.

Hushegyi Róbert független képviselő kritizálta a kormányzat által megcsorbított SZJA összegét, ugyanakkor kiemelte, hogy a szociális támogatásokra kevesebb összeg jut.

Dr. Kovács Tamás MSZP-s képviselő az iparűzési adó alultervezettségét hozta fel, ugyanakkor ő is kitért a szociális juttatások drasztikus elvételére. Kérte a testületet, hogy a kiadási oldalon ezt mindenképpen növeljék meg. Szakmailag alaposnak és jónak tartja a költségvetést, megjegyezte azonban a városi gazdálkodó szervezetek hanyatlásnak indultak, valamint hogy az oktatási kiadások is csökkennek 2012 évben.

Kopetti Tamás a Jobbik képviselője a bevételi oldalon kiemelte az állami normatíváknak drasztikus csökkenését. Elmondta, hogy az SZJA helyben maradó része az idei évben már csökken, de ennek jelentős mennyiségű csökkenése a jövő évben a rossz kormányzati politika, intézmények államosítása miatt ez az összeg még drasztikusabban csökkeni fog, megközelítőleg a felére. Mivel gazdasági növekedéssel jóideig nem kell számolni, így az iparűzési adóbevétel alacsonyabbra tervezését elfogadhatónak tartja; az iparűzési adót fizető kisvállalkozók tömegei szűnnek meg vásorunkban is. A kiadási oldal sajnos a már elindított beruházások nagy terhet rónak a városra; kiemelten felhívta a figyelmet arra, hogy az új beruházások, amik többszáz milliós önrészt róhatnak a városra nem támogatja, sőt; kiemelten ellenzi. A most futó beruházások önrészei egyébként is megterhelik a várost. Kiemelte azt; csak reménykedni lehet abban, hogy a Futura befolyó összege lesz annyi, mint a kiadás. Megjegyzete; más hasonló nagyságú városban ebből a beruházott összegből bio üzem működik, mely a város lakóinak javát szolgálja, hisz otthoni költségeiket csökkenti.

Megjegyezte; számolni kell azzal, hogy az újabb IMF -el való tárgyalások következménye megszor-tás lesz, és jóval több ember fog szociálisan rászorult lenni.

Az évi költségvetés első olvasata után 10 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadták, abban a második olvasatig további módosítások várhatóak.

Dr. Pető Péter (FIDESZ-KDNP) frakcióvezető válaszában kiemelte, hogy a bevételi oldalt mindenképp növelni akarja a város területeladással. Felvetette annak a lehetőségét is, hogy kivetendő plusz turisztikai adót vezetnének be addig, amíg szállodákkal nem bővelkedünk. A frakcióvezető azt is kiemelte, hogy a képviselői - polgármesteri keretet, valamint a frakciónak juttatott pénzt is. Kopetti Tamás képviselő javaslatát - miszerint a a frakció teljes támogatását építsék be a költségvetésbe - elvetette és rossz gondolatnak tartotta, azzal az indokkal, hogy egy ekkora frakciónak az összehívása, dolgoztatása anyagi terhekkel nehezíti őket. Dr. Árvay István alpolgármester válaszát azzal kezdte, hogy összességében örül annak, hogy az ellenzéki képviselők nagyjából a város költésgvetését támogatják; kritikáikat igazán az állami pénzek csökkenésével kapcsolatban fogalmazták meg. Az iparűzési adóval kapcsolatosan megjegyezte, hogy 50-100 milliós tartalék még rejlik benne. Az ingatlan értékesítésre ő is kitért, és ennek támogatását kérte. A sporta is kevesebb pénz jut, mert egy új törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a városban gazdálkodó cégek nyereségadójuk egy részét pályázati úton a sportegyesületeknek juttathassák. Elmondta továbbá; kiemelten kezelte azt a pénzt, mely a Futura által valósul meg - ez szintén bevételi oldalt fogja növelni.

Dr. Nagy István polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy a szociális állami juttatás csökkenése a közmunkaprogram miatt van, a szociális juttatásokat pedig a közmunkaprogramon keresztül végzett munkák után vehetik fel.

2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

4. Lakások és helyiséget bérletéről szóló rendelet módosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

5. AQUA szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervének módosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

6. AQUA szolgáltató Kft. üzemeltetési területének bővítése, törzstőke emelésse

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

7. A víz és csatornaszolgátatási díjak megállapításáról szóló rendelet - tervezet

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

8. Polgármesteri hivatal 2012. évi teljesítmény-követelményeinek alapjául szolgáló kiemelt célok meghatározása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

9. Beszámoló a Lakásellenőrzési Munkacsoport munkájáról

Kránitz Péter (FIDESZ-KDNP) elmondta, a szociális és egészségügyi bizottság megtárgyalta, és eredményesnek ítélte meg a munkát.

Dr. Kovács Tamás felhívta a figyelmet Mosonvár u. 5 és Szent I. Kir u. 136. ingatlanokra; feltette a kérdést, mik a tervek az említett ingatlanokkal.

Dr. Árvay István válaszában kifejtette; a bizottságnak nem az a feladata, hogy felújításokon gondolkodjon, hanem ha rendellenességet találjanak, figyelmeztessenek, visszamenjenek, ha nem történik változtatás a kiadott lakás területén. Lesznek olyan ingatlan használók, akiknek nem lesz meghosszabbítva a szerződésük, mert nem rendeltetésszerűen használják azokat.

Kopetti Tamás az ellenőrzési csoport egyetlen képviselő tagjaként szólt hozzá. Elmondta, bizonyos személyeknél, bizonyos lakások tekintetében ez nem megoldás, hiszen tudják az ellenőrzések időpontját, arra az időre rendet raknak, ezután pedig megy minden tovább ahogyan addig is. Megemlítette, hogy a Csongrád városa által jóváhagyott ingatlanhasználati rendeletet be fogja nyújtani a testület elé.

Dr. Nagy István polgármester megköszönte a lakásellenőrzési csoport tavalyi évi munkáját, és támogatja a felvetett javaslatokat.

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

10. Gazdász utcai ingatlanok értékesítésére pályázat kiírása

Szabó Miklós elmondta, a válság esetén nem értékesíteni kell az ingatlanokat, hanem venni. Rövidnek tartja a leadási időt is. Javasolja, hogy a város ne adja el ezt a területet, a parknak a szélére nem lenne célszerű számtalan lakást odaépíteni. Meg kellene várni, ameddig az ingatlanpiac fellendül.

Dr. Árvay István felszólalásában elmondta, 2008-ban Szabó Miklós ugyanezt a pályázatot adta be a tesület elé, ő pedig a 2008-as pályázatot vette elő, csak a dátumot változtatta rajta. Kisebb vita alakult ki az akkor közös frakcióban ülő Szabó Miklós, és Dr. Árvay István között.

Szabó Miklós válaszában elmondta, a pályázatot 2008 szeptemberében adta be, a válság ideje pedig november-december volt. Kisebb vita alakult ki az akkor közös frakcióban ülő Szabó Miklós, és Dr. Árvay István között.

Dr. Árvay István gazdasági szemlélete az, hogy olyan ingatlanokat, melyeket a város nem tud önllóan hasznosítani, azokat el kell adni, és a befolyó összeget megfelelően hasznosítani.

A módosításokat 11 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadták.

11. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréje

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

12. "Futura turisztikai hasznosítása" kiemelt projekthez önrész biztosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

13. Szigetköz Turizmusáért Egyesület támogatása, kötelezettségvállalási nyilatkozat

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

14. 2. számú gyermek fogorvosi körzet ellátására szerződés hosszabbítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

15. Karolina Kórház-Rendelőintézet pályázataihoz biztosított önrészek módosítása

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

16. Karolina Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvos vezetői megbízásának meghosszabbítása

Kovács Tamás kérelmezi, hogy a főigazgató-főorvos fizetésének megemelését gondolják át újra. Emelést csak minden dolgozó bérének emelése mellett támogatja.

Dr. Nagy István válaszában elmondta, az önkormányzatnak abban kell dönteni, amire ráhatása van. Azaz, a többi dolgozó fizetésébe beleszólása nincs.

A módosításokat 12 igen 2 nem szavazat mellett elfogadták.

17. Jegyzői közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése, és felhatalmazás jegyzői pályázat kiírásának előkészítésére

Szabó Miklós az ügyrendi bizottság elnöke megköszönte a jegyzőasszony munkáját, és további sok sikert kívánt neki.

Dr. Nagy István polgármester méltatta Dr. Németh Andrea eddig elvégzett munkáját, megköszönte a városért tett munkáját, valamint azt, hogy az önkormányzat munkáját mindig legjobb tudása szerint segítette.

Dr. Németh Andrea kissé meghatódva köszönte meg a testület hozzáállását, illetve a közös munkát.

18. Repülőgép-szimulátor bérleti szerződés

A Futura élménypark repülőgép-szimulátor bérléséről szóló napirendi pont.

A módosításokat 14 igen szavazat mellett, egyhangúlag elfogadták.

19. Karolina Kórház-Rendelőintézet gazdasági igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása

A napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták.

20. Oktatási intézmények vezetői megbízásának hosszabbítása

A napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták.

Olvasóink írták

21 hozzászólás
12
 • 21. Contar 2012. február 07. 10:34
  „18. Japo!
  Ezt a bejátszást nem lehetett nehéz megtalálni! (Csak nem Te raktad fel?) Egyébként nekem tetszik!”
 • 20. embertelen 2012. február 06. 22:39
  „Csak nyugi, ha rövidesen a fideszes Muráncsik képviselő, Moson Telecom kft-jének világszinvonalú optikai kábelein megy majd az önkormányzati ülések közvetítése, akkor majd jó lesz a hang is! Igaz, hogy a Médiatanács honlapja szerint még nem szerepelnek az engedélyezett médiaszolgáltatók között, de már építik a rendszerüket, mert úgy látszik, hogy egy Muráncsiknak mindent lehet.”
 • 19. Japo 2012. február 06. 19:37
  „Egyébként úgy látom,hogy a városi tévé is az mrtv nyomdokaiba lépett. Most nézek egy közvetítést amelyben igaz nem hamutartó a mikrofon mint az mrtv-ben de a lényege ugyan az. Szégyen,de az mrtv-nek legyen mondva ők magántőkéből tesznek oda hamutartót még a stúdióbeszélgetésekhez is,míg a másik önkormányzati tv a mi pénzünkből ma már 9 millás hiánnyal együtt varázsolt oda egy kis buckát az asztalra. Ilyenkor hol van a kelemen miklós nagy szakmaisága, csak nem a mikroportok ára kellett az utazásokhoz amit a kisalföld volánturiszt finanszíroz neki a reklámokért. Megjegyzem ilyen húzásért a magán tévéből is kirúgják az embert nem egy közpénzből fenntartott tévében. Ezt úgy hívják,hogy sikkasztás”
 • 18. Japo 2012. február 06. 19:31
  „hgf! Igaz,hogy az mrtv közvetít,de egy valamit szögezzünk le. Ha valakinek kamerája,kamerái vannak és mellé egy csatorna is, az nem feltétlenül jelenti azt,hogy televízió. Pont egy ilyen közvetítésről találtam a neten egy rövid bejátszást a világ legjobb operatőre címen,ajánlom figyelmedbe.http://www.youtube.com/watch?v=4Uyd5wY7fDA”
 • 17. kotorék 2012. február 06. 17:25
  „16. hgf 2012.02.06. 16:26
  Még egyszer a félre értések elkerülése miatt: Csak az önkormányzati gyűlések hangjával van baj!”
 • 16. hgf 2012. február 06. 16:26
  „@kotorék: mindhárom link működik :) Kérem, írja meg az info@mrtv.hu címre, milyen lakcímen próbálja meg fogni az adást, ahol rossz a hang.”
 • 15. kotorék 2012. február 06. 16:11
  „(youtube.com/mrtvmovar, facebook.com/mrtvmovar, www.mrtv.hu)
  Sajnáljuk a z oldal nem látható!”
 • 14. kotorék 2012. február 06. 15:48
  „T. Havasmezői úr ! Köszönöm hogy ,végre jelentkezett és nem kell másokat ( bántanunk?)hibáztatnunk, de el kell mondanom hogy az önkormányzati közvetítések hangja évek óta kritikán aluli, élvezhetetlen. Valaki írta , hogy valamikor régesrég állítólag voltak élvezhető közvetítések.Szóval van még mit tenni !
  De most aztán nem értem ,hogy miért kell egy magántelevíziónak közvetíteni ilyen színvonalon amikor van a városnak is TV.-je?
  Nagy Pistát is kérdezem ez ügyben! Őt kielégíti a mostani kamuközvetítés?”
 • 13. hgf 2012. február 06. 15:02
  „Kedves hozzászólók! Havasmezői Gergely vagyok, az MRTV főszerkesztője, az alábbiakban szívesen válaszolok Önöknek.

  Az üléseket immár két éve az MRTV (Mosonmagyaróvári Regionális Televízió) közvetíti. Az MRTV magánvállalkozás, a másik, új tévé, a Mosonmagyaróvári Városi Televízió az önkormányzaté (ők nem közvetítenek). A mostani ülésen olyan technikai hibánk akadt (valószínűleg a hangkábel miatt, de a dolog kiderítésén még dolgozunk), ami lehetetlenné tette a hang közvetítését, csak a kép ment át. Mivel nem tudtuk a helyszínen megoldani a dolgot, le is állítottuk az élő közvetítést. Többet ilyen nem fog előfordulni: ezentúl előre letesztelünk mindent a helyszínen.

  Az ülésről a felvétel hibátlanul elkészült, és csütörtök-pénteken Önök is láthatják az MRTV műsorán, vágatlanul, mint mindig: az MRTV évek óta valamennyi ülést hiánytalanul közzéteszi. Október óta valamennyi műsorunk online is elérhető, így Önök a testületi ülés teljes felvételét a jövő héttől az interneten is megnézhetik. (youtube.com/mrtvmovar, facebook.com/mrtvmovar, www.mrtv.hu)

  Az élő közvetítés képe és hangja jó minőségű szokott lenni, az utóbbi időben nem kaptunk panaszokat, pedig a város több pontjáról is ellenőrizzük az adást, valahányszor élőt adunk. Ha Önök mégis hibát tapasztalnak, szóljanak nekünk! Az elérhetőségeinket megtalálják a honlapon: www.mrtv.hu.

  Végezetül még ennyit: büszkék vagyunk rá, hogy egyetlen fillér városi támogatás nélkül is ellátjuk ezt a nagyon fontos közszolgálati feladatot, és három módon is eljuttatjuk Önöknek a testületi ülést: élőben, egy hét múlva felvételről, majd interneten is. Egyetlen okunk rá - magántelevízió létünkre - a közszolgálatba vetett hitünk (hiszen ez a műsor számunkra csak költséget jelent, technikait és személyzetit, nem is csekélyet).

  Köszönünk minden észrevételt, köszönjük a műsorunk iránti érdeklődést, és - bár ilyen hibák előfordulhatnak - kérem az Önök bizalmát.”
 • 12. Rbar 2012. február 05. 12:34
  „Dunára vizet ez a televízió!
  Egyébként pedig a városnak SOHA nem volt egy normális tv-je...”
 • 11. pancser 2012. február 05. 07:13
  „Nem fognak, mondom egy közönséges kamerával rögzíteni lehetett volna az egészet, azt meg leadni. nem tudom milyen felkészültség kell az ilyesmihez? Nem akarta, akarták valakik a felvételt, ennyi történt! Ha meg trehányság mégis akkor röptetés az illetékesnek, van a környéken más munka is.”
 • 10. Panda78 2012. február 04. 18:57
  „Íme egy probléma aminek utána lehet járni kedves újságírók.A néhanapján féloldalt elfoglaló reklámok helyett!”
 • 9. ISU 2012. február 04. 14:07
  „Nem tudom hova költik el azt a sok pénzt, de a szakmai hozzá/nem/értésükről már a műsoraik során többször (ugrál a kép, eltolódás van, stb.) tettek bizonyosságot.Nekik is szükségszerű lenne a fejlődés ! Ne fogjanak mindent a technikára, mert az már a mai világban szinte tökéletesnek mondható! Az az igazság, hogy vissza kell forgatni a nyereséget beruházásokra (nem zsebretenni és a könyvelésben veszteséget dokumentálni) .
  Drukkolok a színvonalasabb munkáért !!!”
 • 8. Japo 2012. február 03. 21:06
  „Jól tudod,nem ugyanaz és normális közvetítést még egyikük sem produkált, gyanítom nem is fognak. Az egyikből a szakma hiányzik a másikból meg más. A suszter maradjon a kaptafánál és ne akarjon pénzt a szárazjég gyártása után mert nem ért hozzá. Értsd ahogy akarod. 2012-ben semmi olyan hiba nem lehet amit ne lehetne azonnal javítani,főleg egy élő közvetítésnél, ahol mindent minimum duplán kell biztosítani.”
 • 7. szabka73 2012. február 03. 15:48
  „Segítsetek! Most az MRTV közvetítette a közgyűlést vagy a városi tv? Mert tudtommal a kettő nem ugyanaz.”
 • 6. pancser 2012. február 03. 15:16
  „Az rendben, hogy műszaki hiba van, de felvételről is lehetett volna közvetíteni, legközelebb kölcsön adok egy kamerát. Valahogy az az érzésem, valaki nem akart közvetítést, talán nem is a többséghez tartozik”
 • 5. nagyjancsi 2012. február 03. 10:23
  „Nem láttam a közvetítést, de ha ekkora óriási ráköltött összegből nem tudják megoldani a közvetítést, akkor hatalmas gond van!!! Lehetnek hibák, váratlan technikai akadályok, de ha legközelebb is rossz, akkor tökönrúgás kell. A hozzáértésben látom inkább a hibát, mint a rendelkezésre álló eszközökben..”
 • 4. Japo 2012. február 03. 08:09
  „Azt elfelejtettem,hogy 98-ban magántőkéből meg tudták oldani a zavartalan közvetítést ez ma az adófizetők pénzéből nem sikerült. ja és csak nő az adóssága a nagy városi tévének,ma már vagy 9 milla a hiányuk. Csak így tovább. Amit ezek elszórtak eddig pénzt,abból az előző magán tévék évekig működtek.”
 • 3. Japo 2012. február 03. 08:05
  „1998-ban már volt érthető és hallható közvetítés a testületi ülésről. Akkor senki nem tulajdonított jelentőséget neki. Igaz a ma magukat tévének nevező csoportosulások még sehol nem voltak. Jobbnak látták,ha nincs közvetítve,van javaslatom olyan személyekre akik ezt ma is meg tudják csinálni,de a hivatal gondolom nem szeretné. Attól meg padlót fogtam,hogy a futurába minek repülő szimulátor? Az életb nem volt köze a repülőkhöz sem a városnak,sem a futurának,ha csak az nem hogy néhány elrepül felette. Olyan lesz a futura mint a Pogány galéria,összehordanak minden sz.rt és majd csodálkoznak,hogy nincs stílus,működési elve nehezen megfogalmazható,de ők tudják.”
 • 2. Csiripiszli 2012. február 03. 07:28
  „vártam a közvetítést, de sajnos semmi...”
21 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ülés: költségvetés és személyi döntések

Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete holnap soros ülésén tárgyalja többek között a… Tovább olvasom