Kisalföld logö

2018. 04. 23. hétfő - Béla 12°C | 25°C Még több cikk.

Válaszok olvasóinknak Olaszországból

Felnőtt fiúk a mama főztjén 
 
Olvasóinknak is biztosítottuk a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel
a Külföldi olvasóink jelentik rovat „tudósítóinak". Az olasz szokásokra,
szabályokra vonatkozó témáknak a Parmában élő Anikó járt utána.
 
„Az olasz pasik tényleg harminc éves korukig otthon laknak, a
mama főztjén?"

Pasizós
Anikó: „Ez valóban így van, szó szerint a mama főztjén. Egy
kedves, de kissé gúnyolódó kifejezéssel illetik őket, azzal hogy mam
mone (mamma = anya). Magyar szemmel és mentalitással kissé fur
csa, hogy a legtöbb olasz édesanya mennyire kényezteti, kiszolgálja
felnőtt fiát. Persze az érintettek ezt másképp látják. Férjem szerint
ennek anyagi oka van, hiszen amíg a fiúk tanulnak, munkát keres
nek vagy pályakezdők, a magas költségek miatt nem tudnának la
kást bérelni vagy lakáskölcsönt törleszteni. Fiatal főnököm szerint
azért nem sietnek az önállósodással, a saját lábra állással, mert egy
szerűen így kényelmes, hiszen a mamák örömmel főznek, mosnak,
takarítanak rájuk. Mérnök ismerősöm harminc éves, jó állása van,
de esze ágában sincs elköltözni otthonról. Sőt, ha a szülei esetleg »ki
dobnák« otthonról – ami itt nemigen fordul elő –, azonnal a nagy
szüleihez menne lakni. Érdekes, hogy a húga viszont már két éve
vett egy kis lakást magának, egyedül él és törleszti a kölcsönt."

Minden diplomás dottore  

„Igaz, hogy az olaszoknál a pályakezdő diplomásoknak az első
évben, években nem jár fizetés vagy csak nagyon kevés, főleg a
később jobb karriert ígérő állásokban?"Anikó: „Ez bizonyos hivatások esetében akkor igaz, ha az egye
tem elvégzése után az illető saját irodát kíván nyitni. Például egy
ügyvéd vagy közjegyző, de az építész, vagy akár a könyvelő is csak
akkor indíthat el egy magánvállalkozást, ha a szükséges szakkép
zettség megszerzése után letölti a meghatározott idejű, egy-két éves
szakmai gyakorlatot. Ezért fizetés nem jár, de a munkáltatók ál
talában valamilyen módon azért honorálják a gyakornok munká
ját. Olaszországban sem túl könnyű a friss diplomásoknak munkát
találni, sokan az elején kénytelenek nem a végzettségüknek meg
felelő munkakört elvállalni. Az utóbbi időben sok személyzeti ta
nácsadó iroda nyílt országszerte; munkaerő-kölcsönzéssel foglal
koznak. De a kölcsönzött és a határozott időre felvett dolgozó pél
dául bankkölcsönt, lakáshitelt nem kaphat. Érdekes, hogy itt nem
csak az orvosokat, hanem mindenkit, aki bármilyen szakon egye
temet végzett dottorenak illik szólítani." 
 
Öt hónap a kismamáknak

„Hogy működik a gyes az olaszoknál?"

Mamamanó
Anikó: „A dolgozó nők öt hónapig maradhatnak otthon. Ők
dönthetik el, hogy a szülés előtt két hónapig és utána még háro
mig, vagy a baba érkezése előtt egy hónappal, s azt követően négy
hónapig nem kívánnak dolgozni. Erre az időre a fizetésük nyolc
van százalékát kapják a társadalombiztosítástól. Vannak olyan
munkáltatók, amelyek ezt az összeget felkerekítik 100 százalékra és
a közalkalmazottak is a teljes illetményüket kapják erre az időre.
Ezt követően a család dönthet az otthon maradásról: a gyermek
nyolc éves koráig összesen tizenegy hónapot vehetnek igénybe a
szülők. Ezekre a »szabadságokra« alapbérük 30 százaléka vagy ke
vesebb jár.

De kisgyermekes barátnőim tapasztalata szerint a gye
rek három éves koráig hat hónapot kapnak, aztán mást már nem.
A cég a gyermek egyéves koráig köteles megtartani az anya mun
kahelyét. Ha a kisgyermekes anya előbb munkába áll, mint köte
lező, három munkaóra után egy óra szoptatási időre jogosult, tehát
valójában hat órát dolgozik. Ha van a közelben nagymama, az
unokára ő vigyáz, a bölcsőde, az óvoda elég sokba kerül.
Azok az édesanyák – diákok, munkanélküliek –, akiknek a tár
sadalombiztosítástól nem jár anyasági segély, támogatást kérhetnek
az államtól. A szükséges feltételek megléte esetén egy összegben
mintegy 1700 eurot (mintegy 425 ezer forint) kaphatnak. Újdon
ság, hogy hamarosan minden tavaly született gyermek kap a mi
nisztertanácstól 1000 eurót (250 ezer forint), ha a szülők jövedel
me nem haladja meg az évi 50 ezer eurót (12,5 millió forint)." 
 

 
Kérdezze külföldi olvasóinkat!

 
A Külföldi olvasóink jelentik rovattal levelezők közül töb
ben is felajánlották: szívesen segítik tapasztalataikkal, infor
mációkkal a Kisalföldön keresztül honfitársaikat. Angliai,
olaszországi, és az Egyesült Államokban élő kaliforniai, ohi
ói olvasóink vállalták, hogy a kinti élettel, tanulással, mun
kavállalással kapcsolatos kérdésekre válaszolnak. Juttassák
el címünkre (Kisalföld szerkesztősége, 9021 Győr, Újlak ut
ca 4/A; rimanyi.zita@kisalfold.hu), mire kíváncsiak! A borí
tékon, az e-mail tárgyaként jelöljék, hogy a Külföldi olva
sóink jelentik rovatnak címezték.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Túlvilágosított világ (szerkesztetlen változat)

Tovább olvasom