Kisalföld logö

2018. 11. 19. hétfő - Erzsébet 0°C | 5°C Még több cikk.

Alaszkában cirkálóval (1) KÉPEKKEL

Cirkáló sétahajózás a Csendes-óceanon, Alaszka dél-nyugati partvidékénél. A beszámoló első része. (szerkesztetlen változat)

A Royal Caribbean hajótár-saság tulajdonában lévö hajó a kanadai Vancouverböl indult. A behajózás ható-sági elöírásait, útlevél, kézipoggyász meg az utasok biztonsági ellenörzését kanadai szervek bonyolították. Különben sem az indulóhely, sem a hajótársaság neve nem utalt USA-i érdekeltségre. Csupán Alaszka neve engedett arra következtetni, hogy az Egyesült Államok területén fogunk járuni. Az 1.717.854 km˛ terjedelmü területet 1867-ben vette az USA kormánya néhány arany Dollárért az akkori orosz cártól. Ám a hajó közelébe jutva nyomban láttam, hogy az általam oly nagyon rettegett USA határellenörzés következik.


A hajóhoz vezetö, hosszú kötélkordon közé állitott uta-soknak kézben tartott útlevéllel kellett várakozni. Német útlevelem, a sok kínai, ja-pán és koreai között, láthatóan feltünt. Egy ott álló határör rám pillantva jelezte is, hogy rossz helyen állok. A csarnok másik sarkába, egy külön pulthoz küldött. Ott ke-zembe nyomtak egy hosszú kérdöivet. Ki kellett tölteni. Békés szándékkal lépek-e az USA területére? A „Yes" alatti kockát x-eztem ki. Békés szándékom kifejezése és nyomatékosítása dacára ujjlenyomatot vettek tölem. A két hüvelyk- és mutatóujj-ról. Továbbá megmérték a pupillák közötti távolságot is. Állomat kissé ügyetlenül tettem a támaszra. Erre a „border-officier" engedélyem nélkül arcon fogott s nem éppen óvatosan, fókuszba helyezte a szemeimet. Szerintem minden túristában cselekvö terroristát vélnek. Ennek dacára „Isten hozta Amerikába" felirattal köszön-tik az udvariatlan ellenörzéstöl elképedt, tengeren túli érkezöt!


A hajó is felvételezett. Itt is kordon közé sorakoztattak bennünket. Itt is kérdöiv kitöl-tése után engedélyezték a belépést. Különösen az utasok egészségi állapota volt fontos. Föként fertözö betegségtöl féltek. Hogy pillanatnyilag náthás-e, lázas-e va-laki? Végül is 2.500 utas, valamint 750 személyzet egészsége forgott kockán! Saját hogylétünkre is ügyeltünk. Igy külön megfontolást igényelt a bérelt kabin holléte? A tengeri betegség beálltát lehet vele késleltetni, vagy kikerülni. Nekünk sikerült nem beleesni! Miért? Mert a 4. szinten béreltünk ablakos kabint. Innen láttuk a Csendes-óceán vizét. Támpont a szemnek! Továbbá: a 4. szint közel áll a hajó súlypontjához. Ott a kilengés kicsiny. Ugy a nyugvó vizszint, mint a mérsékletes kilengés késlelteti a nagyon kellemetlen betegség felléptét. Bódultsággal és alig kibirható hányingerrel jár. A beteg fetreng töle a hajó fedélzeti padlóján.


Nagy fontosággal birt a hitelkártya. A róla készült másolat lett a hajónlét személy-azonossági igazolványa. Vele nyitottuk a kabin ajtaját. Vele fizettük a megrendelt vagy vett cikkeket. Kirándulás esetében vele ellenörizték az utasok hajóról le, vagy hajóra fel való mozgását. Ki hagyta el, ki tért vissza a fedélzetre? A hosszadalmas, tán 3 órás, ügykezelés után, szinte hihetetlennek tünt, hogy végre és tényleg a fe-délzetre jutottunk. A belépés pillanatát emlékfotó örökítette meg. Végül is tengeri utazás pihenés céljából, nem mindennapos esemény. Vele a luxus ölébe kerültem. Kiszolgált és elkényeztetett utassá váltam. A hajótársaság jelmondata szerint fö fel-adatuknak tekintik az utasok egészségénk és elégedettségének maradéktalan biz-tositását. Ez esetben én vagyok az utas! Szó szerint vettem. Have fun! Erre szolgált minden fedélzeti és fedélzeten kivüli rendezvény.

A hajó „The Serenade of the Seas" mérete és nagy kényelmet nyújtó felszereltsége ámulatba ejtett. Hossza 293 m. Szélessége 32 m. Merülési mélysége 8 m. Magassá-ga 13 emelet, ill. fedélzet. Utazási sebessége 25 csomó. Az öblös fogadócsarnok kör alakú terméböl látni lehetett a hajó széditö magasságát, valamint a hajótest teljes hosszát. A 13 fedélzet között 4 felvonó közlekedett. Kilátás nyilt belölük a ten-gerre meg az öblös fogadócsarnok emeletenkénti berendezésére. Mi minden áll az utasok rendelkezésére? Egy cirkáló sétahajó belsejét mesterséges biotópnak is lehet tekinteni. Azonos élettért, de más-más létfeltételt biztosít több ezer utas igé-nyének. A hajó belterének szellöztetése, valamint a kabinok, kellö höfokkal és kellö páratartalommal való ellátása, központi helyröl kapcsolt légkondicionáló készülék-kel történt. Nekem ez árt. Mesterséges légkörben elöbb utóbb meghülök és beteg leszek. Sajnos így is lett. Utitársomat sajnáltam, akinek akarva nem akarva, türtnie kellett a köhögésemet.

Más-más létfeltételt irtam, mert a kína konyha vagy az indiai konyha ételkinálata pl. nagyban eltér az európai s az amerikai izléstöl. A kulturális igények kielégitésénél is figyelembe kell venni a szokás hatalmát. A fehérbörü inkább megy szinházba és moziba. Gyönyörködhetett a fogadócsarnok szinpadján rendezett divatbemutató tetszetös kollekciójában. Vagy részt vehetett hires festömüvészek alkotásainak elár- verezésén. Közéjük ültem én is. Árverésen szeretek részt venni. Élvezem a légkörét. Figyelem, milyen fapofával teszik a kinálatot? Holott több ezer USA $-ról volt szó!

Továbbá: ki-ki, pl. én, egyedi értékitélet szerint részt vehet a hajó „társadalmi" éle-tében. Gyakran rendeztek diszvacsorát, ahol a hajóskapitány is jelen volt. Tán az utasok híúságának hizelegtek vele? Estélyi ruha hölgyeknek, szmoking úraknak kö-telezö outfit volt! Diszvacsorán csak egyszer vettem részt. Inkább étkeztem a gaz-dagon teritett svédasztalról. Ott is sok nemzetközi ételt kináltak. Pl. pörköltet is!
Élénk érdeklödésre talált a minden este megrendezett táncmulatsásg. A kinai és japán utasok a latinamerikai táncok mesterei. Érzékiesebben táncolt tangót még nem láttam. Tánciskolára is járhattam volna. Ügyes tanítok mutattak új táncokat.

A fedélzeten volt továbbá szinház, mozi, elöadó- és több, nagy étterem, valamint, noha a hajó fedélzetén tilos volt mindennemü szeszes ital fogyasztása, mulatóhely. Kivételt engedélyeztek az éjjeli mulatóhelyen meg a 4. fedélzeten lévö koktélpult-nál. Az ázsiából jött utas, ki-ki anyagi tehetösége szerint, inkább a különféle sorsjá-tékban kereste szerencséjét és boldogságát. Különösen a kínaiak élvezeték a rizikó birizgáló érzését. Nagy szenvedéllyel tarokkoztak a kaszinó félkerek asztalánál. Ru-lettoztak a 36 mezöre osztott zöldasztalnál. Bingó is sok érdeklödöre talált. De itt inkább amerikaiak és kanadaiak szórakoztak, játszottak. Nem szabad kihagyni a különféle sportolási lehetöség kinálatát sem. Whirlpool, uszoda, sauna, fitness cen-ter, futópálya, minigolf, golfsimulator, billard és stb. állt a jóllakott utasok rendel-kezésére.

E tarka kinálatból nem nagyon vettem ki a részemet. Lazitani és pihenni, a hajózást zavartalanúl kivántam élvezni. A seaview café „tengerre látó kávézó" kényelmes karszékjében ülve órák hosszat nézni tudtam a Csendes-oceán, pontosabban az Alaszkai-öböl, végtelennek tünö viztükrét. Idönként hörpintettem egy-egy korty ká-vét, gondolván; tényleg a luxus ölében vagyok. Közben, látóhatártól a másik látó-határig, izgatott elvárással pástázott a tekintetem. Történik-e valami? Sajnos sem-mi! Csupán a viz felülete hullámzott macska talpára emlékezteteö alakban. Bálna, orka és cápa okos állat. Nagy ivben elkerülik a zúgó hajót. Nagy az öröm. Csillog a szem. Dobog a szív, ha ennek dacára, a távolban rövidke másodpercre felbuk-kan egy bálna farka. Ha a magasra kifújt lélegzet is láthatóvá vált. Ilyen szeren-csére csak egyszer nyilt alkalom. Velünk úszó cápa uszonyát sem láttam. A mókás delfinek nem félnek. Söt, a hajóval szinte versenyezni tetszenek.

Have fun! A föld egyik legszebb partvidéke számos lehetöséget nyújt szebbnél szebb természeti látványra. Alaszka dél-nyugati partja Norvégia fjordos partvona-lára emlékeztet. A hófedte sziklás hegyek közé ékelödött fjordok helyenként oly-annyira összeszükülnek, hogy érzékelni lehetett az égbe meredö nedves sziklafalak hideg kisugárzását. A szél arcomba fújta a magasból alázuhanó vizesés tajtékos cseppjeit. A sötétzöld fenyvesek sürü rengetege mint felhöforrás gözölög s ámulat-ba ejti a lenyügözve csodálkozó nézelödöt. A föld glecsserjeinek legtöbbje Alasz-kában található. Egy-egy fjord végén hatalmas jégfolyó, azaz glecsser, ömlik a tengerbe. Rám ható ingereit három érzékszerv is jelzi. Szem, fül és a bör. A lezuhanó jégtömb leválásakor -ezt a mozzanatot nevezik borjadzásnak- felhö dörgésére em-lékeztetö hangot hallat. Leértekor hangos locsanást okoz és magas viztajtékot kelt. Sajnos egyik jelenségnek sem lehettem szemtanuja. A folyamat pillanatok alatt lezajlik. Mindég elkéstem. Sohasem néztem abba az irányba, ahol történt. Teljesen a viz alá merül. Rövidke idö után kiveti magát a vizböl s magasra tornyosodik. Ekkor észleltem, ekkor láttam, hogy milyen óriási képzödmény. Ottlétünkkor jéghegy nagyságú borjadzás nem történt. Hajónk tiszteletadó távolságra közelíthette csak meg. Jóval elötte lehorgonyzott. Végül is egy levált jéghegy bennünket is veszé-lyeztethetett. A Hubbard glecscser szélessége 6 km, a jégfal magassága 300 m. Nyirkosan hideg kisugárzását vastag pulloverrel és bun-dázott egészcipövel eny-hitettem. E ritkán tapasztalt természeti látványtól hosszú idöre jóllakik a szem. Ismét és ismét kellemesen visszhangzik a fül. Rágondoláskor ma is hat rám a hüvös kisu-gárzás, utólag is libabörös leszek.


A szép partvidék mentén tett kb. 3.500 km-es hoszszú sétahajózás számos lehetö-séget nyujtott szárazföldre inditott kirándulásra is. Ki-ki kiváncsisága, ill. érdeklödése szerint csatlakozhatott egy-egy csoporthoz. Én pl. egy haszki farmhoz kirándultam, ahol kutyaszánnal mentem. Lezajlásáról külön beszámoló szól.

Olvasóink írták

  • 1. okidli_b 2008. szeptember 10. 10:01
    „Nagyon tetszett a beszámoló, jó lenne még több képet látni. és várom a külön beszámolót is :)
    Én idén sajnos nem nyaraltam, így szívesen olvasnék még több érdekes, különleges olvasói "tudósítást" beszámolót.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ide fújd, a firkafalra! - KÉPGALÉRIÁVAL

Míg Győr történelmi belvárosában csaknem kétezer négyzetméternyi felületen, tízmillió forintos… Tovább olvasom