Kisalföld logö

2017. 03. 29. szerda - Auguszta 5°C | 21°C Még több cikk.

SZE: közel 3300 hallgató nyert felvételt - részletes elemzés

A Széchenyi István Egyetem idei felvételi eredményei ismét a növekedésről, a felsőoktatási rendszerben elfoglalt pozíció megerősítéséről szólnak.


2011-ES ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS

Felvettek intézményenként

A karok közül az ELTE Bölcsészettudományi Kara vette fel a legtöbb alapszakos nappali munkarendű hallgatót; az ELTE-BTK felvett-létszámát tekintve kiemelkedik a mezőnyből, mintegy háromszáz fővel előzi meg az őt követő karokat, az SZE-MTK-t, az ELTE-TTK-t, az SZTE-TTIK-t, valamint a BGF-PSZK budapesti képzési helyét.

A főiskolák karai közül utóbbin kívül a top20-ban találjuk a BGF Külkereskedelmi Karát, valamint a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Karát is.

Alap-, valamint egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendű, államilag támogatott és költségtérítéses képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2011 (az első húsz intézmény/kar)Csak az államilag támogatott képzéseket tekintve némileg változik a toplista élmezőnye, a dobogón az ELTE-BTK, az SZTE-TTIK, valamint az ELTE-TTK található.

Alap-, és egységes, osztatlan, nappali munkarendű, államilag támogatott képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2011 (az első húsz intézmény/kar)


Forrás: www.felvi.huSzéchenyi István Egyetem, ponthatár, létszámok, a felvettek átlagpontszáma 2011-ben
Felvételi eredmények részletes elemzése - Szilasi Péter Tamás stratégiai és fejlesztési igazgató elemzése

Széchenyi István Egyetem, 2011-es normál felvételi eljárás

A Széchenyi István Egyetem idei felvételi eredményei ismét a növekedésről, a felsőoktatási rendszerben elfoglalt pozíció megerősítéséről szólnak és a régió igényeire építő, tudatos építkezésünk sikerét igazolják vissza. A 2010-es kimagasló felvételi eredmények után, amikor összességében 20%-kal emelkedett a felvettek száma, idén tovább folytatódik a Széchenyi István Egyetem erősödése. A most zárult felvételi eljárásban összesen közel 3300 hallgatót vett fel a SZE-Győr, 154-el többet mint 2010-ben, ami össz-egyetemi szinten 5%-os növekedést jelent (a 2009-hez viszonyítva pedig idén 700-zal több gólya kezdi tanulmányait a SZE-Győrön, mint két éve). Az észak-dunántúli térség gazdasági fejlődése szempontjából kritikus műszaki-informatikai képzési terület 7,5%-os átlagos növekedéssel és az alapképzésbe lépő hallgatók 14%-os emelkedésével ez évben is kiemelkedő eredményt ért el. Külön öröm, hogy az intézmény valamennyi kara és képzési területe stabil, visszaesés nem tapasztalható. A kormányzati szándék miatt a gazdasági és jogi területen csökkenő államilag támogatott helyeket a költségtérítéses formában felvettek számának jelentős emelkedése kompenzálja, egyes területeken pl. a jogászképzésben jelentősen meg is haladja azt. Egyetemi összesítésben 23% fölötti a költségtérítéses képzésre felvettek számának emelkedése. A SZE-Győr képzéseinek népszerűségéről mindent elmond, hogy kapacitásunkat szinte minden képzési területen sikerült teljesen feltölteni. A jelentős túljelentkezésnek köszönhetően (idén több mint 14%-os növekményt regisztráltunk a jelentkezésekben) fontos eredmény, hogy a felvételt nyert hallgatók számának emelkedése a minőség emelkedésével jár együtt. Ezt legjobban a legtöbb szak esetében megfigyelhető átlagpontszám emelkedés mutatja. A jelentkezők és a felvettek számának növekedése azt igazolja, hogy a tanulni vágyó fiatalok nagyra értékelik a Széchenyi István Egyetem szoros munkaerő-piaci kapcsolatait, és az ennek köszönhetően a társadalmi-gazdasági igényekhez illeszkedő, biztos elhelyezkedést nyújtó képzéseit.

A kari szintű eredmények tekintetében a műszaki tudományi kar bővülése a legszembetűnőbb. Az egyetem stratégiai fejlesztési irányai egybeesnek azzal a kormányzati törekvéssel, hogy növekedjék a műszaki, természettudományos képzettséggel rendelkező értelmiségiek száma, aránya. Az Audi fejlesztés és a győri, valamint az észak-dunántúli gazdasági fejlődés szempontjából is kritikus műszaki tudásterületeken a SZE-Győr összességében 143 hallgatóval (7,5%), ebből 62 állami finanszírozású hallgatóval tudta növelni a felvettek számát. Az alapképzések tekintetében 15% feletti, számszerűleg 208 fő (államilag támogatott helyen 129 fő) a bővülés. Az államilag támogatott helyek esetében összességében 3,8%-os, az alapképzés tekintetében pedig 10,2%-os növekedésen felül a költségtérítéses formában felvett hallgatók száma kari összesítésben 34,5%-kal, az alapképzést tekintve pedig 38%-kal nőttek. Az ország legnagyobb műszaki kara így összesen 2031 hallgatót vett fel.

A szakok szintjén kiemelkedő teljesítményt mutat a műszaki, informatikai területen a legnagyobb létszámmal elinduló gépészmérnöki alapszak (247 fő), mely úgy emelte a tavalyi szint fölé a felvettjeinek számát, hogy közben a területhez közel álló, de a járműipar számára speciális tudást nyújtó új, idén először meghirdetett járműmérnöki szakunk is 107 fővel tudott elindulni. Így ez a szakmaterület összességében 354 fővel indul a nappali képzésben. Ehhez járul még hozzá a két szakra felvett 141 levelező képzésben résztvevő hallgató. A mintegy négyszeres túljelentkezés itt is megtette hatását, mely a szakra felvett hallgatók átlagpontszámainak emelkedésében mérhető le. Mind nappali, mind levelező képzésben 330 pont körül alakul a gépész területen (a tavalyi 316-hoz képest), míg a járműmérnökök esetében 340 az áltag.

Rendszeres slágerei a SZE-Győr képzéseknek informatikai és a villamosmérnöki alapképzési szakok. A lehetések képzési kapacitásszámainkat teljesen kitöltve indulnak el ezek a képzések a gazdaságinformatika és a mérnök informatika területén összesen 289 fő nappali tagozatos és 34 levelező tagozatos hallgatóval, míg a villamosmérnök szakon 150 nappali és 35 levelező tagozatos hallgatóval. A felvételi pontok tekintetében a hallgatói minőség javulása ezen a területen is lemérhető, 320 körüli átlag pontokat felmutatva ezeken a szakokon.

Jelentős bővülést mutat fel a műszaki kar egyetlen osztatlan képzési formában elindított szakja is. A Baross Gábor intézetünk presztízs szakja, az építészképzés területén 64%-kal bővült a felvett hallgatók létszámát tekintve a tavalyihoz képest. Idén is ez a legmagasabb ponthatárt állító műszaki szak, ahová csak 402 pont felett lehetett bekerülni állami finanszírozással. Emellett jól teljesítettek az építész/építő terület alapszakjai is, így összesen 152 nappali és 54 levelező hallgatóval indulhatnak el az építészmérnöki és építőmérnöki szakok, míg a közlekedésmérnöki szak 165 nappali és 62 távoktatásban résztvevő hallatóval zárta ezt a felvételi időszakot.

A műszaki terület mester szakjai közül külön is megemlítendő az Audi Hungaria Kft-vel közösen működtetett Audi Hungaria Belsőégésű Motorok tanszék által kezelt szakirányt is magába foglaló járműmérnöki mesterszak, mely a nappali és levelezős képzést együttvéve több mint 20% növekedést produkálva idén 46 fővel indul el. A legnagyobb mesterszakunk viszont idén is a villamosmérnöki, melyet idén összesen 67 hallgatóval indítunk. A műszaki mesterszakok tekintetében idén is rendkívül élesen érvényesül az a trend, hogy a hallgatók mintegy négyötöde levelező rendszerben, munka mellett kezdi meg tanulmányait.

A jogi-igazgatási és a gazdaság-illetve társadalomtudományi területeken az erős túlkínálat, illetve a felsőoktatás racionalizációjára tett kormányzati törekvések következtében különösen éles verseny bontakozott ki az intézmények között. Az idei felvételi eredmények tükrében megállapítható, hogy ebben a versenyben jól állják a sarat a SZE-Győr képzései.

Különösen ebből a nézőpontból értékes a jogi karunk eredménye. Sikerült szinten tartani az osztatlan jogászképzésre államilag támogatott formában felvettek számát, míg a nemzetközi igazgatás alapképzés esetében megdupláztuk a létszámot. Ehhez járul hozzá még az is, hogy mindkét területen jelentősen (előbbi esetében 65%-kal, míg utóbbi esetében 16%-kal) emelkedett a költségtérítéses formában felvett hallgatók száma. Mindezek eredményeként összesen 197 (tavaly 177) jogász és 68 (tavaly 40) nemzetközi igazgatás szakos most felvett hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben. A jogi kar így összességében az 13%-kal növelte a felvett hallgatóinak számát.

Gazdasági területünk a tavalyi rendkívül látványos bővülés után idén szinten maradt, viszont itt is kiemelendő a költségtérítéses képzések jelentős megugrása (mintegy 18%-kal bővült a költségtérítéses formában felvett hallgatók száma). A képzések népszerűségét és piaci értékét mutatja, hogy a kormányzati törekvéseknek megfelelően csökkenő állami támogatott helyeket, kompenzálni képes a fizető hallgatók számának emelkedése. Magas, majd 40%-os növekedést mutat (állami támogatással 76%-nőtt a felvettek száma) idén a kereskedelem és marketing nappali alapszak, miközben a ponthatár továbbra is 400 pont körüli. A szak sikerét az is mutatja, hogy levelező képzésben is 46%-kal fejelte meg a kar az előző évben felvettek számát. Így a normál felvételi eljárás eredményeként összesen 111 marketinges-jelölt kezdi meg idény tanulmányait egyetemünkön. Kiemelkedően teljesítettek a Gazdaságtudomány Kar felsőfokú szakképzései is, amely területen a kar 30% fölött bővítette tavalyhoz képest a gólyák számát. A SZE-Győr legmagasabb ponthatárát idén a Gazdaságtudományi Karon találhatjuk. Az állami finanszírozott nappali nemzetközi tanulmányok szakra csak 429 pont fölött lehetett bekerülni. A nemzetközi szakok ebből a szempontból igen jól teljesítettek, hiszen csupán két ponttal marad el ettől a jogi kar képzései között található nemzetközi igazgatás szak 427 pontja.

Az egészségtudományi képzéseink területén is érvényesül a korábbi évek pozitív trendje és idén is sikerült teljesen feltölteni az intézmény által felvehető létszámokat. A legjelentősebb bővülést az államilag támogatott egészségtudományi alapszakos hallgatók számával kapcsolatban könyvelhetjük el, ahol a 6% fölötti bővülésnek csak az intézményi kapacitáskorlátok szabtak korlátot. A kormányzati egészségpolitika fókuszában álló munkaerő piaci minőségi fejlesztés megmutatkozik a területre jelentkezők számának jelentős emelkedésében. Több mint kétszeres volt az első helyes túljelentkezés (5,5-szeres a teljes jelentkezések alapján) ezen a területen, így nem csoda, hogy a tavalyinál jóval magasabb pontszámok voltak szükségesek a bekerüléshez. Az egészségügyi szervező szak esetében pl. nappalin a tavalyi 299 ponthoz képest idén már 346 pontra volt szükség.

A Zeneművészeti Intézetben, hasonlóan sok képzési területünkhöz a felvett hallgatók számának az intézmény által felvehető hallgatószám szabott korlátot. Mesterképzéseink a tavalyihoz hasonlóan teljes létszámmal indulnak. Az ének és hangszeres zene művészeti alapképzéseinken hatszoros volt a túljelentkezés. Sajnos sok rendkívül tehetséges zenésztől kellett még idejekorán búcsút vennünk. A felvett hallgatók kiválósága azonban nemcsak a zenei-művészeti képzésünk magas színvonalát biztosítja, hanem az intézetben élő együttesek folyamatos kiválóságát is az egyetem örömére, Győr és a régió lakosságának örömére egyaránt.

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Kutyafuttató területének szabályozása Adyvárosban

Állandó vitára adott okot, hogy Győr-Adyvárosban nem voltak egyértelműen táblákkal jelölve a… Tovább olvasom