Kisalföld logö

2018. 02. 19. hétfő - Zsuzsanna -5°C | 3°C Még több cikk.

Révi vs. Winkler: vita a Dunakapu tér 2007-es tervpályázatáról

Írásunkból kiderül, hogy Győr főépítésze, Révi Zsolt és Winkler Gábor hogyan emlékeznek a Dunakapu tér négy és fél évvel ezelőtti tervpályázatára. Elöljáróban leszögezhetjük: egyes részekben biztos, hogy másként.


Mint ismert, a 2011-es év egyik, ha nem a legfontosabb győri közéleti témájává vált a Dunakapu tér jövője. A mélygarázs terve, a régészeti feltárások során megtalált várromok nem egyszer a kelleténél jóval nagyobb indulatokat generáltak.

Most 2007 tavaszára utazunk vissza az időben, mikor is Győr városa tervpályázatot írt a Dunakapu tér rendezésére.

"Ne csináljanak úgy, mintha ezer éve a felújítás ellen harcolnának"

"Sokan felcsaptak Győr múltjának harcos védelmezőjének - holott egyelőre nincs is arról szó, hogy meg kellene védeni bármit is.

Eddig is lehetett sejteni - egész pontosan tudni pedig még ma sem -, hogy mi van a föld alatt, mégis sokan nem zárkóztak el a tér felújítása elől - olyanok is, akik most bőszen ellenzik.

Ami nem baj, hiszen az emberek, helyzetek, vélemények változnak, csak ne csináljanak úgy, mintha ezer éve a felújítás ellen harcolnának.

Emlékeztetnék többek között a Magyar Építőművészet 1993-as Győrrel foglalkozó kiadványában a bevezetőben leírtakra, illetve még inkább a 2007-es ötletpályázatra" - kezdte portálunknak Révi Zsolt, Győr főépítésze.


Révi Zsolt
Révi Zsolt


"Az építész szakma véleményét és ilyetén javaslatait magáévá tette a mérnök szakma is"

"Utóbbinak az volt a célja, hogy a város vezetése - főépítészi indíttatásra - véleményt, kvázi tanácsot kért a `szakmától´.

Ennek keretében a győri építész szakma legjava - annak magasan kvalifikált, elismert képviselői, mondhatnánk a krémje - egyetemlegesen hitet tett a Duna-kapu tér rendezvénytér funkciója, a tér lehetséges maximális gépjárműközlekedés-mentesítése (a forgalom el-, illetve levitele), s főként a tér alatti mélygarázs lehetősége és szükségessége mellett.

Egységes volt ezen álláspont a tervezők és a zsűri részéről egyaránt. A zsűriben eminens tag volt maga Winkler Gábor professzor úr is" - folytatta Révi Zsolt.

"Az építész szakma véleményét és ilyetén javaslatait magáévá tette a mérnök szakma is. Ennek eredményeként született meg a Belváros Új Fejlesztési Koncepciójának (2007) terve - benne forgalomcsillapítás és a parkolás megoldásaival -, majd ezt (is) tartalmazva az Integrált Városfejlesztési Stratégia (2008) és a Győr Belváros Fejlesztési Stratégia (2010).

Mindezeket a városvezetés befogadta és közhírré is tette.

"Nem lehet azt mondani, hogy ezek a tervek, gondolatok titokban készültek"

Azaz meglehetősen komoly sajtóérdeklődés, összvárosi figyelem övezte a tervek, koncepciók születését és közgyűlési jóváhagyását is. Azaz nem lehet azt mondani, hogy ezek a tervek, gondolatok titokban készültek.

Enyhén szólva furcsa, hogy most szakmai-, és civil szervezetek úgy tesznek, mintha erről mit sem tudtak volna.

Különösen visszatetsző ez, ha olyanok tetszelegnek a Dunakapu tér, várfal, bástyák `megmentőjének´ szerepében, akik maguk is részesei voltak a javaslattevőknek, pályázatoknak, tanulmányoknak, akár tervezőként, akár zsűritagként, vagy más egyéb véleményező, jóváhagyó szerepben" - magyarázta Győr főépítésze.

"Higgadt hangnemben, érdemben kell beszélni, egyeztetni a Dunakapu tér felújításáról"

"Hangsúlyoznom kell, hogy nem `romok´ kontra `felújítás´ helyzet áll fenn, hiszen Európában számos példa van a régészeti emlékek megőrzésére és a közterületek modern felújítására, alatta akár mélygarázs létesítésével együtt - természetesen a kulturális örökségek, a régészeti értékek figyelembevételével és tiszteletben tartásával.

A mesterséges indulatgenerálás éppen az örökségvédelem és a modernizálás közti kényes egyensúly megtalálását áshatja alá.

Az építő vita természetesen kell, de ha egyik fél sem enged, akkor abból nem lesz mindenki számára megnyugtató megoldás.

Márpedig könnyen bele lehet merevedni a saját álláspontok védelmébe. Remélhetőleg hamarosan - a viták és indulatok elcsitulása után - a helyzet minden résztvevője belátja, hogy higgadt hangnemben, érdemben kell beszélni, egyeztetni a Dunakapu tér felújításáról, mert maga az ügy, a város megérdemli.

Ennek eredményeként pedig mindenki számára megnyugtató megoldás, s egy gyönyörű, funkciójában és látványában is Győrhöz méltó tér születhet" - zárta szavait Révi Zsolt.


Pillanatképek a Dunakapu tér történelmi múltjából és jelenéből.

"Úgy érzem, évek óta egységes, aranyközép utas, mindenki számára elfogadható, kulturált véleményt fogalmaztam"

A kisalfold.hu megkérdezte a megszólítottat, Winkler Gábort, Ybl-díjas építészprofesszort is.

"Kicsit meglepődve állok azelőtt, hogy a korábbi álláspontomat kell védelmeznem, mivel úgy érzem, évek óta egységes, aranyközép utas, mindenki számára elfogadható, kulturált véleményt fogalmaztam meg a Dunakapu tér kapcsán" - kezdte Winkler Gábor, majd felidézte, szerinte hogyan is zajlott a négy és fél évvel ezelőtti tervpályázat.

"2007 április 20-án Pannon-Belváros Kft. és a West Hungária Bau Építő Kft. meghívásos pályázatot írt ki a Dunakapu tér és a Mosoni-Duna déli partjának rendezésére.

A pályázat célja az volt, hogy ötleteket adjon Győr kiemelten fontos, máig elhanyagolt területe tervezési programjának végleges megfogalmazásához.

Winkler Gábor
Winkler Gábor


"A rekonstrukció megindulása előtt mindenképpen el kell végezni a feltételezhetően megmaradt bástyák és várfalak feltárását"


Magam már a pályázat előkészítésében is részt vettem: a `Dunakapu tér történetének jellemző állomásait egészen napjainkig´ című tanulmányomat minden pályázó kézhez kapta. A tér történetére támaszkodva tizenhárom pontban adtam ajánlásokat a tervezéshez.

Ennek első és legfontosabb javaslata éppen a Dunakapu tér kialakítására vonatkozott. Talán érdemes akkori szövegemet részletesen idézni: a terület régészeti terület; a rekonstrukció megindulása előtt mindenképpen el kell végezni a feltételezhetően megmaradt bástyák és várfalak feltárását.

Meggondolandó, hogy a feltárt részeket – hasonlóan a Dunakapu-bástyához – nem kellene-e felmagasítani és ahol lehet, bemutatni a kialakuló új együttesben" - kezdte Winkler Gábor, aki a szóban forgó tanulmányát el is küldte portálunknak, melyet olvasóink ide kattintva tekinthetnek meg.

"A Dunakapu tér észak-keleti oldalán még fellelhető kazamaták bemutatása elengedhetetlen"

"A pályázat elbírálására 2007. június 10-én a Városháza barna termében került sor. Hangsúlyoznom kell, hogy a pályázat csupán ötletpályázat volt, így a kiírókat nem kötötték a 2004-ben a tervpályázati eljárások részletes szabályairól kiadott kormányrendelet szigorú megkötései.

A pályázatra kilenc mű érkezett be, ezek közül négy pályázatot részesítettek díjazásban, közülük a 3. számú pályamű (Dimenzió Kft.) és a 6. számú pályamű (RAS Kft.) terve kapott első díjat.

A tervezők közül szinte mindenki mérlegelte a Dunakapu téren létesíthető szint alatti garázs lehetőségét. Meggyőződésem, hogy az ezzel kapcsolatos, már idézett ajánlásomat a pályázók komolyan vették.

Ezt egyértelműen bizonyította a nyertes 6. számú pályázat megoldása. `A Dunakapu tér észak-keleti oldalán még fellelhető kazamaták bemutatása elengedhetetlen, történelmi városközpont több kort átívelő rétegeit külön szinten, de egy helyütt lehet bemutatni.

Ez a hely ideális lehet egy kis helytörténeti fotógyűjtemény bemutatására, éppúgy mint a természetes fénnyel megvilágított mélygarázs belső falai´ - olvashatjuk a pályaterv műleírásában" - folytatta Winkler Gábor.

"A földből elénk táruló gyönyörű építmények minden esetre ajánlásaimat igazolták"

"Sajnos, az ötletpályázat `zárójelentése´ – ellentétben az általános szokással – a továbbtervezéshez nem tartalmazott városépítészeti és építészeti ajánlásokat, így e fontos dokumentumból nem derült ki egyértelműen, hogy a bírálók elfogadják a nyertes 6. számú pályamű javaslatait, pontosabban nyomatékkal ajánlják és támogatják a szint alatti bástyák bemutatását" - tette hozzá a győri egyetemi oktató.

"A bizottság 2007. április 20-án délután befejezte munkáját. A további eseményekről a sajtóból értesültem.

A földből elénk táruló gyönyörű építmények minden esetre ajánlásaimat igazolták, melyekre már 1978-ban fény derült" - zárta szavait Winkler Gábor, aki szerint a megmaradt bástyák és várfalak megtartásához, s gondos helyreállításához a párizsi Louvre szint alatt bemutatott városfalai egyértelmű iránymutatást adhatnak.Egy közel húsz éve írt publikáció hullámverései

Winkler Gábornak felvetettük azt is, hogy a Magyar Építőművészet Győrrel foglalkozó, 1993-ban megjelent publikációjában, hogyan kell érteni a következő sorait: "akárhogy is történt azonban, annyi bizonyos, hogy a reneszánsz bástyarendszer kiépítése brutális beavatkozást jelentett a középkori város szerkezetébe. (...)

Kattintson a nagyobb képért - forrás: Magyar Építőművészet.
Kattintson a nagyobb képért - forrás: Magyar Építőművészet.

A hatalmas, komplikált falrendszer céltalanságát az élet többszörösen bizonyította. Még építésének korában, a 16. század végén történt, hogy a törökök néhány nap alatt meghódították a bevehetetlennek hitt erődítést"?

"Az alábbi sorokat egyértelműen történelmi, s nem építészeti szemszögből írtam. Azért elnézést kérek, hogyha esetleg félreérthetően tettem mindezt, de úgy gondolom, hogy a szövegkörnyezetből kiderül világosan minden.

Hozzátenném: az, hogy Győrben a `hatalmas, komplikált falrendszer´ valóban minden esetben védelmet nyújtott-e lakóinak, nem kizárólag a falakon, sokkal inkább a katonai stratégián múlott.

Éppen 1993-ban, valamivel a Magyar Építőművészet győri számának megjelenése után jelent meg Veress D. Csaba kiváló munkája, `A győri vár´ című könyv.

A hadtörténész alapos és hiteles tanulmányát olvasva kellett rádöbbennem, hogy a korábbi helytörténeti munkák, útikalauzok elnagyolt története hamisnak bizonyult.

Az ugyanis tévedés, hogy az éppen csak elkészült erődítést `néhány nap alatt´ vették be a törökök.

A győri várat gróf Ferdinand Hardegg főkapitány német, osztrák, olasz zsoldosai és magyar katonái a vár körülzárásától – 1594 július 31-től annak feladásáig, szeptember 28-ig – hősiesen védték és csak a Habsburg Mátyás főherceg – Rudolf császár fia – által vezetett felmentő sereg gyáva menekülése után húsz nappal kényszerültek azt feladni.

A tanulság: a várfalak is céltalanná válnak, ha a hadvezetés nem megfelelő".


Olvasóink írták

 • 15. háté 2013. április 14. 15:22
  „A győri építész kamara, az építész szakma, mint szervezet R.Zs. tákolmánya!
  - amiket azért hoztak létre, hogy az idegenek, a beruházok érdekeit "javasolják", az ésszerűség a műemlékvédelem ellen!”
 • 14. RégiGyőr 2011. december 28. 11:24
  „230 parkolóhely, az egész tér kipakolását jelenti. Ugyanakkor a gőzfürdőnél a Jókai utcában és a Frigyes laktanya alatt is, a karácsonyi forgalomban is 100 fölött voltak a szabad parkolóhelyek. A Frigyes laktanya alatti parkolóban összesen 160 parkolóhely van, közel akkora területen mint a Dunakapu tér. 230 parkoló létesítésével hogy lesznek megőrizve a múlt értékei? (sehogy) Érthetetlen, hogy nem vétózza ezt meg semmilyen hivatalos szerv, hogy ilyen megtörténhet.”
 • 13. RégiGyőr 2011. december 28. 11:18
  „Civil kezdeményezés a győri Duna bástya megmentésére:
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003183813957&sk=info”
 • 12. urbaniastapista 2011. december 08. 23:57
  „Éjjeliedény hullámzása.
  Megélhetés. főépítész.
  megélhetés. Professzor.

  BoBo. Naggyűlés. Eufória. PR. Hurrátér.
  Pályázat. Építészet. Szemfényvesztés. Dodona.
  Szocializáció. Horváth Ede. Szániel, Kádár, 2/3 Viktor, LézerJ.
  10 000 csápoló. Szerelem. Utat bele az árvízbe. Közgépetetés.
  Közbe(le)szerzés. Haver.
  Lakhelykörnyékrendezés.
  Ásatás. Tégla. Boltozat. Fal. Erőd. Szúnyog.
  Újratervezés.
  Ötletelés. Forgalmi káosz. Plexibicikli. Vasbetonláb.
  Közgépetetés.
  Újratervezés.
  ?”
 • 11. felderítő010 2011. december 08. 23:30
  „Számomra nagyon értékes hozzászólásokat olvastam.Kivétel a 9.és a 10. hozzászólást.(nem építő jellegűek)Világosan kitűnik, hogy a Főépítész úr figyelmen kívül hagyja a civilek és a magasabb szakmai érveket.Bízom benne,hogy a józan ész győz.Nem pedig a rombolás,a mi pénzünkön, nekünk s az utódainknak,holott ezt mi nem kértük.8.jégcsákány hozzászólása nagyon jól rámutat a Főépítész úr emberi és szakmai gyengeségeire.”
 • 10. mir 2011. december 07. 17:36
  „9.

  Mivel előtte soha nem volt tér.”
 • 9. Patriot 2011. december 07. 13:58
  „Képeket elnézve a tér az elmúlt száz évben irtó ramatyul nézett ki. Mondhatni ocsmány.”
 • 8. jégcsákány 2011. december 07. 12:16
  „Ha ez a vita az elmúlt év elején zajlik akkor az ember megérti ,hogy egy vitatott kérdésben ütköznek az álláspontok. Most úgy érzem ,hogy jobb lett volna ha a Főépítész úr meg se szólal ,mert igy egyértelműen kiderült, hogy a feszült helyzet kialakulásában , - hallgatásának ,- fölényes szakmai magabiztosságának és be nem
  ismert tévedésének, nagyon nagy szerepe van. A tervek nem titokban készültek ,és egymás között a meghívott és kiemelt pályázók biztos megvitatták, de a közönség csak a Győr-pluszban közölt lélektelen, sivár, -Győr belvárosának hangulatához abszolút nem illő igénytelen látványtervekből ismerte meg a városi elképzelést.
  Hogyan akar a főépítész úr - a lenézett civil szervezettel és más csoporttal érdemi egyeztetést folytatni, ha képtelen belátni , hogy a feltárási eredmények, már nem csak a ,,mélygarázs" - létesítését kérdőjelezik meg
  / kipufogó-gáz , magas talajvíz, győri alapozási -sajátosságok ,stb/ indokolatlan többszörös többletköltségek miatt, hanem már a rendezvénytér - is vitatott rendkívül sok kötöttsége miatt. (A Városréti elhelyezés a megközelíthetőség, a parkolók, a szabadon formálható kialakítás miatt is jobb megoldás lenne) Az új helyzetben bőven elég lenne a rekonstrukcióval bemutatott Bástya, az azonos magassággal vezetett várfalon a Duna- kapu megépítése, a Bástya utcai házsor visszaépítése, megoldva a magassági eltéréseket, többszintes bástya felső szintjén a piac elhelyezésével. az alsó szinteken történeti kiállításokkal, idegenforgalmi érdekességekkel.
  A függőleges partfal kiépítésével ,- hajókikötő létesítésére is lehetőség nyílna ,- továbbá újra kialakítható lenne nem 650fh, de jelentős számú ingyen parkolóhely. Így kellett volna tájékoztatni a vezetést és nem belehajszolni egy merev álláspontba.A történtek után Ön higgadt hangnemben is -nem győriként is - alkalmatlan a főépítészi feladatok ellátására, mert építészeti felfogása, a modernizálási elképzelésének tévedései, és a hagyományokhoz való alázatos alkalmazkodásának hiánya, alkalmatlanná teszi Önt.Győr úgy fog emlékezni Önre mint aki kb. tíz esetben javasolta a rendezési terv módosítását,- lebontatva úgy épületeket /Káldy villa , Holler ház, Olajgyár, Keksz gyár, Csipke gyár , Ringa,Lakk gyár, Grabó raktárak, stb. / -meg se vizsgálták egy Millenáris-szerű park létesítésének a lehetőségét, csak azért mert a multik egyike éppen ott kívánt építeni. Illene beismerni a tévedést és elnézést kérni Winkler professzortól a kevésbé jóindulatú hivatkozásért.”
 • 7. Tündenéne 2011. december 07. 11:27
  „Bla-bla-bla-bla.
  És a tettek???”
 • 6. Accra 2011. december 07. 10:45
  „Révi beszél össze-vissza. Inkább arról olvasnék, hogy a városházának most milyen terve van: kiírnak új pályázatot, vagy a meglévő tervet barkácsolják, vagy marad minden a régiben??
  Felesleges régi csontokat rágni, látható, hogy mindenki másra emlékszik. Nekem ez már teljesen mindegy. A lényeg, hogy MOST, a feltárás után mi lesz. Már látszik (nagyjából), hogy mi volt a föld alatt, ezek tények, nem kell már rajta vitatkozni. Hogyan tovább? Félek, hogy ez a visszamutogatás is csak figyelemelterelés, aztán egy reggel arra ébredünk, hogy "véletlenül" eldózeroltak valamit.”
 • 5. goldboy 2011. december 07. 10:12
  „Már megint a múltat kutatjuk. Ennek az országnak / városnak a jövőbe kell néznie! Milyen szép lett a Széchenyi tér! Olyat akarunk ide is! 70 cm betont mindenre! Meg 3-ad osztályú mészkövet! Azonnali adócsökkentést! Az ingyenes parkolóhelyek megszüntetését! Elrugaszkodást! Visszamenő adótörvényeket! Mélygarázst, föléje parkolóházat! A 8 évet végképp eltörölni!”
 • 4. révfaluiszúnyog 2011. december 07. 08:52
  „Azért nem kicsi pofátlanság kell ahhoz, hogy a főépítész olyan szólamokat adjon Winkler professzor szájába, amelyeket az érintett írásos bizonyítékokkal könnyedén cáfol.
  Winkler Gábor tanulmányában a Bástya utca északi házsorának 1939-es bontásával kapcsolatban ezt olvashatjuk: ,,....érthetetlennek tűnik a győri városatyák döntése annak tudtában, hogy ebben az időben már közel ötven éve érvényben volt a magyar műemléki törvény..."
  Mára az ötven év százhúszra emelkedett, de a mai városatyák gondolkodását éppen úgy érthetetlennek nevezhetnénk, ha hozzá nem értésükön kívül nem ismernénk döntéseik valódi mozgatórugóit. Éppen olyan rövidlátó, unintelligens, hozzá nem értő, személyes érdekeket a közösségi érdekek elébe helyező döntések jellemzik ma is a város vezetését, mint 1939-ben. Nemcsak építészetileg, de emberileg sem fejlődtünk. Pedig nem állnánk rosszul humán erőforrás dolgában, csak valahogy mindig olyanok keverednek irányító helyzetbe, akiknek nem kéne. Talán azért, mert aki használható a saját szakmájában, az nem áll be a politikába letyepotyáskodni, lobbizni, fontoskodni. Régi mondás, hogy a kaki úszik felül. Nincs ez másképp a Duna bástya tövénél, a Dunán se.”
 • 3. ombi 2011. december 07. 07:37
  „Ó, hát már látom, ki az a Révi Zsolt, aki ebben a cikkben
  http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/gyor_kozlekedese_olyan_mint_londone_parizse_vagy_graze/2253342/
  voltaképpen beismerte, 2012 végéig csak találomra öntik a milliárdokat az utakba, közlekedéstervezésbe, mert nem tudják, milyen utazási igényei is vannak a lakosságnak.”
 • 2. titokgyula 2011. december 07. 07:29
  „Mélygarázs nem hoz hasznot a városnak. Egy bejárható várrészlet, és piactér, hajókikötővel vonzaná a turistákat.
  Mélygarázsra van hely máshol is. miért nem lehet mind kettőt megoldani?”
 • 1. Torbius 2011. december 07. 07:12
  „Ha jól emlékszem az AVE Révi Urat szólította meg egy nyílt levelében, amire azóta sem érkezett szakmai válasz, csak politikai pocskondiázás...
  Miről tetszik beszélni a kedves "főépítész" uraság?
  Illetve kik azok az építész szakma krémjei, akik a anélkül, hogy tudták volna mi is van a földben a tér alatt kinyilatkozták, hogy mélygarázs kell oda?
  Szép kis társaság, mondhatom...ha ez a krém, akkor már értem, hogy ez a város miért tart itt, ahol...minden "üveg, kocka, letisztult formák, villogás, fények, effektek, meg nem értett művészi kreálmányok"...
  Baross út közepén, a "meki" mellett-fölött mi az az otrombaság, ami a barokk épületek között csilog-villog-üveg izé? Már csak az kéne, hogy zenéljen, hadd örüljön a jobbágy, hogy milyen modern épületek vannak Győrben...
  Tőlem aztán lehetnének, csak ne a történelmi belvárosban...azt miért nem tudják úgy "fejleszteni", hogy a hangulata megmaradjon? Nem szétb.....ni ilyen csilli-villi modern kockákkal meg szódásüveggel...
  Szóval a "főépítész" úr meg csak nyugodtan üljön a babérjain, amíg még tud ülni... :D”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Gőzerővel épül a győri megakörforgalom - videó

Ha minden jól alakul, a Hédervári út-Szövetség utca-Rónay Jácint utca találkozásánál jövő márciusban… Tovább olvasom