Kisalföld logö

2017. 11. 18. szombat - Jenő 3°C | 8°C Még több cikk.

Rába-vita: még nincs vita

A Győr kontra Rába rt. vitán a város felszólította delegáltját, hogy mondjon le.

A Győr kontra Rába rt. vita egyetlen kézzelfogható „eredménye" az lett volna, ha Apró Antal, a részvénytársaság igazgatótanácsába delegált önkormányzati tag lemond tisztségéről. A városi közgyűlés legalábbis erre szólította fel delegáltját, aki azonban nem tesz eleget a kérésnek.

„Nincs miért hamut szórni a fejemre, azt gondolom, 1998 óta, amióta az igazgatóta nács tagja vagyok, legjobb tudásom szerint dolgoztam a részvényesek és természetesen Győr érdekeit képviselve – jelentette ki teg nap a Kisalföld kérdésére Apró Antal, a győ ri közgyűlés által a Rába rt. igazgatótaná csába delegált tag.

– Engem is most szembesített a város a kritikákkal – a legnagyobb »bűnünk« többek közt Steiner László vezér igazgató 2000-es kinevezése volt –, de azt kell hogy mondjam, az akkori tudásunk, az akkor rendelkezésre álló adatok és lehetősé gek szerint csak így dönthettünk, s ezért utólag sem szégyenkezem. Nem értem, a győri városvezetés miért most veszi elő a többéves problémákat, amikor a Rába hely zete megoldódni látszik.

Mindent összevet ve ezen okok miatt sem mondok le, de erről egyébként sem a városi közgyűlés, hanem az rt. közgyűlése dönthetne. A részvényesek felhatalmazása alapján mandátumom lejár táig, tehát 2006 májusáig részt kívánok venni a munkában."

Nem ütött az asztalra

Apró Antalt a Győr kontra Rába rt. (Ba logh József polgármester kontra Jancsó Péter Rába-elnök) között felszínre került vita után kívánta visszahívni az igazgatótanács ból a győri közgyűlés.

Erről egyhangúlag határozott a testület, az indoklás szerint Apró Antal „az esetek többségében egyetér tett a győri városvezetés által felvetett prob lémákkal (a Rába cég a hibás osztalék- és sze mélyzeti politika, a menedzsment átláthatat lan és gyanúkeltő részvényeladásai, illetve a nem létező hosszú távú gazdasági stratégia miatt folyamatosan leépül – Kisalföld, 2004. december 29.), de árnyaltabban fogalma zott, nyilvánvalóan az egység látszatának fenntartása céljából". S bár súlyos mulasz tást a terhére nem lehet felróni, de a kiala kult helyzetre tekintettel (a győri városveze tés szerint Jancsó Péternek a városvezetést bí ráló nyilatkozata mögött a Rába megítélésével kapcsolatos visszavágási szándék húzódik meg) Apró Antalnak le kell mondania igaz gatósági tagságáról.

A pénz mellékes kérdés

Apró Antal nem cáfolta, valóban nehéz éveket élt meg a Rába az elmúlt az években, sok embert elbocsátottak a gyárból, de „büszke vagyok arra, hogy – ellentétben sok, korábban sikeres hazai és győri cég szo morú sorsával – a Rába rt. túljutva a nehéz ségeken, ismét növekvő, fejlődő pályára állt. Célom, hogy a Rába rt. továbbra is egy győri központú, a város jelentős adófizető jeként és foglalkoztatójaként működő, si keres vállalat legyen."

Apró azt mondta: „Nem a pénz motivál, bár tény, hogy a munkáért járó nettó száz harmincezer forintos havibér egy átlagfize tésnek megfelelő összeg. Ha nem lenne ez a munkám, akkor a főállásomból megkeres ném ezt a pénzt, tehát tényleg nem emiatt ragaszkodom az igazgatósági tagsághoz. Kértem egyébként az igazgatóságot, beszél jük meg, valóban kockázati tényező va gyok-e a Rába és a Győr közötti együttmű ködésben, de azt a választ kaptam, nem.

Ezért is maradok, s nem tagadom, meg nyugtatott a válasz." Párton belül kell keresni a választ? Akkor a politikában kell a választ keres ni? Egyes információk szerint a párton be lüli rivalizálásnak „itta meg a levét" Apró Antal (aki szocialista képviselő jelenleg a megyei közgyűlésben, korábban az MSZP győri elnöke is volt). Ezt azonban a politi kus nem kívánta kommentálni. Annyit azért hozzátett: „A pártban jelenleg egysze rű tag vagyok, nincsenek politikai ambíció- im, nem akarok polgármester lenni, sem bármi más." Azzal mindenesetre most nem számol, hogy 2006 májusában a jelenlegi, tehát szocialista többségű győri közgyűlés harmadszor is delegálja a Rába rt. igazgató ságába.


Miért kellett volna mennie? Egyes találgatások szerint Apró Antalt (a háttér ben) politikai okokból szólították fel távozásra. Mindenesetre a nyári pártkongresszuson – Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölti választásakor – még nem így tűnt. „Nem a pénz motivál, bár tény, hogy a munká ért járó nettó százharmincezer forintos havibér egy átlagfizetésnek megfelelő összeg."

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Kevesebb járat, nagyobb zsúfoltság

A Győr–Veszprém vasútvonalon – a néhány hónapja kiszivárgott híreknek megfelelően – megszüntettek öt járatot. Arra voltunk kíváncsiak, valóban az történt-e, amelytől a sokoró- és bakonyaljai településen élők tartottak. A megyében élő emberek véleménye nem változott a veszprémi vasútvonalon történt változásokról, ám mostanra beletörődtek a helyzetükbe. Tovább olvasom