Kisalföld logö

2017. 09. 21. csütörtök - Máté, Mirella 11°C | 14°C Még több cikk.

Kormányablak: 150 ügyet intézhetünk - Itt a lista

Keddtől az eddigi 63 helyett már 150 állami ügyet intézhetünk a kormányablakokban: év végétől ez a szám 2500-ra bővül.


Kilenc megyei városban októbertől kezdve folyamatosan kormányablakokká alakulnak az okmányirodák, s mintegy 2500 ügyet intézhetünk majd egy helyen.

Kormányablak a már működő (és újabb két hellyel bővülő) győri és soproni mellett Mosonmagyaróváron, Csornán, Kapuváron, Téten, Pannonhalmán, Jánossomorján és Fertődön lesz. Második körben jövőre Beleden, Szanyban, Lébényben is lehet.

Azon ügyek, melyeket július előtt is intézhettünk a kormányablakokban

• a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,
• az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,
• kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,
• a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog" iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,
• a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,
• a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,
• TAJ kártya igénylés befogadása,
• Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,
• a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,
• a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
• méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,
• egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,
• családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,
• családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,
• őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem benyújtása,
• őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése,
• őstermelői igazolvány adattartalmában történő változás bejelentése,
bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,
• fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,
• természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,
• természetes fürdőhely kijelölési eljárás,
• gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,
• vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,
• veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,
• bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,
• műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,
polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,
• biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,
• utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,
• egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,
• illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,
• gyermekgondozási segély igénylése,
• anyasági támogatás igénylése,
• családi pótlék igénylése,
• gyermeknevelési támogatás igénylése,
• fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása,
• lakcím/számlaszám/változás bejelentés,
• utalásváltozás lakcímről számlaszámra,
• eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,
• építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése, előzetes bejelentés, utólagos bejelentés, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat és az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges hozzájárulás,
• a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
• a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,
• a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,
• gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,
• terhességi-gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás,
• a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,
• a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,
• nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,
• házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
• a házassági névviselési forma módosítása,
• születés anyakönyvezése,
• hatósági bizonyítvány kiállítása az anyakönyvből,
• haláleset anyakönyvezése,
• egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentése,
• egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentése,
• egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentése,
• egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentése,
• a kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről,
• a kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába,
a kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési, tudomásulvételi kérelmet és az ezekhez az eljárásokhoz kapcsolódó egyéb kérelmet, nyilatkozatot, igazolást papír alapon vagy elektronikus adathordozón átveszi. Az iratról elektronikus másolatot készít, azt továbbítja és feltölti az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe,
• a kormányablak iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik és amely iratra iratbetekintési joga van,
• a kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el,
• a Kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje,
• az Ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerheti az ügyfél,
• a kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje.

A KORMÁNYABLAKOKBAN 2013. JÚLIUS 1-JÉTŐL INTÉZHETŐ TOVÁBBI ÜGYKÖRÖK

• otthonteremtési támogatás iránti kérelem
• gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem
• gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem
• a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem
• a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem
• lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem
• lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem
• hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem
• hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem
• igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek
• lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme
• lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
• az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem
• aktív korúak ellátása iránti kérelem
• rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
• rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
• rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
• adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
• olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik
• az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról,
• törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti panasz benyújtása kivéve adótitok vagy vámtitok esetén az adóhatóság elleni panaszokat
• a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása
• a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása
• az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása
• az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása kivéve adótitok vagy vámtitok esetén az adóhatóságnak intézett közérdekű bejelentéseket
• annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni
• anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
• temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem
• állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
• állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem
• állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem
• közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem
• állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
• állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem
• üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
• vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
• vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
• piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem
• piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
• bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
• helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
• helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
• szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem
• szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
• panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
• kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
• üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
• közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése
• egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának 
adatváltozás bejelentése
• szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése
• panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése
• kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
• üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése
• közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése
• egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése
• természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
• természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelme
• építési engedély iránti kérelem
• összevont engedély iránti kérelem
• fennmaradási engedély iránti kérelem
• használatbavételi engedély iránti kérelem
• bontási engedély iránti kérelem
• az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem
• engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem
• összevont telepítési engedély iránti kérelem
• jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem az építésügyi eljárásban
• használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem
• veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem
• hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
• előzetes szakhatósági vélemény iránti kérelem
• bontás tudomásulvétele iránti kérelem
• kivitelezés kezdésének tudomásulvétele iránti kérelem
• építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem
• elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR)
• információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból
• tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről
• tájékoztatás arról, hogy mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt
• tájékoztatás a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről
• tájékoztatás az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről
• információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan
• A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához.
• A kormányablak Internet használatot és hozzáférést biztosít az Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához.
• A kormányablak beszedi, továbbítja, illetve igazolja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárás illetékét és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díját.
  

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Dr. Földesi Péter: ˝Megmutathatom, hogy mire vagyok képes˝

„A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszéknek vagyok a vezetője és az is maradok" –… Tovább olvasom