Kisalföld logö

2018. 01. 22. hétfő - Vince, Artúr -7°C | 2°C Még több cikk.

˝Fűtsünk biztonságosan!˝

Évente több tűzeset történik a fűtőberendezések és a kémények nem megfelelő kialakítása, használata következtében, valamint több esetben okoz szénmonoxid mérgezést az égéstermék visszaáramlása.

A balesetek, tűzesetek megelőzése érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

A hőtermelő berendezések által okozott tűzesetek száma megyénkben az elmúlt időszakban az alábbiak szerint alakult:A keletkezési okok közül a hőátadás, a kipattanó szikra és a műszaki meghibásodás a leggyakoribb.

A rossz műszaki állapotú, a nem megfelelően megépített, felújított, vagy használt kémény 2005. évben 5; 2006. évben 11, 2007. évben 27, 2008. évben 21, 2009. évben 21, 2010. évben 29, 2011. október 22-ig 25 esetben okozott tüzet.

Fontosabb használati szabályok:

• A használt tüzelőberendezés kifogástalan műszaki állapotú legyen.
• A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű fűtőberendezés és az égéstermék elvezető cső közelében ne tároljanak éghető anyagokat, hulladékot és tüzelőanyagot. A füstcső közelében éghető falburkolatot ne helyezzenek el.
• A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés begyújtásához ne használjanak tűz-vagy robbanásveszélyes éghető folyadékot.
• A műanyag szemetes edényekbe ne öntsék ki a még izzó-forró salakot vagy hamut, hanem a kihűlésig egy nem éghető anyagú edényben tárolják.
• Tudni kell, hogy a szén öngyulladásra hajlamos, ezért nedves állapotban ne tárolják be.
• A kályha közvetlen közelében ruhát ne szárítsanak és a cserépkályhára terítve sem!
• Éghető padozatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezés elé parázsfelfogó tálcát kell helyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs, szikra ne juthasson az éghető padlóburkolatra, és ez által ne okozhasson tüzet.
• Nagyon fontos, hogy az égéstermék elvezetésére szolgáló cső nem éghető anyagú legyen, és a távozó égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megtartsa a szilárdságát. A füstcső hézagmentesen és szorosan illeszkedjen egymáshoz, valamint a kéményhez, mert ellenkező esetben a mérgező füstgáz visszaáramolhat, vagy a füstcső szétesése tüzet okozhat.
• Kerüljék a háztartási műanyag hulladékok elégetését, illetve a jelentős korom vagy kátrányképződéssel járó ipari hulladékokkal való tüzelést, mert ezek az anyagok a kéményben olyan mértékű lerakódást okozhatnak, amely kéménytűzhöz vezethet, valamint jelentősen szennyezik a levegőt.
• Szilárd tüzelőanyag-üzemelésű fűtőberendezésnél az alumínium füstcsővel való bekötés és kéménybélelés nem megfelelő.
• A füstcsövet a szétesés elkerülése érdekében legalább egy helyen fém bilinccsel a falhoz kell rögzíteni. Az 1,5 m-nél hosszabb füstcsövet több helyen is rögzíteni kell.
• A füstcsövet csak olyan kéménybe lehet bekötni, illetve csak olyan kéményt szabad használni, amelynek műszaki állapota megfelelő – nincs rajta repedés, nyílás, a falába éghető anyagú épületszerkezet nincs beépítve – továbbá amelynek az időszakonkénti felülvizsgálatát és tisztítását a kéményseprő szolgáltató elvégezte. A kémény tulajdonosa, illetve használója az időszakos felülvizsgálat és a tisztítás elvégzését köteles biztosítani.
• A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
• A koromzsák és a tisztító ajtókat állandóan zárt állapotban kell tartani.
• A padlástérben a kémény legalább egy méteres környezetében éghető anyagot ne tároljanak.
• Különösen ügyelni kell a fa szerkezetű (könnyűszerkezetes) házakban létesített kandallók bekötésére. A válaszfalon átvezetett füstcsövet az átvezetés helyénél körültekintően hőszigetelni kell. A hőszigeteléshez ásványgyapotot (kőzetgyapot) alkalmazzanak. A kandalló mögötti falrész nem éghető anyagú épületszerkezetből készüljön, vagy nem éghető anyagú burkolatot alkalmazzanak. A kandalló beépítését bízzák szakemberre.
• Pébégáz palackról működő egyedi fűtőkészüléket talajszint alatti helyiségben nem szabad üzemeltetni. A készüléket éghető berendezési tárgyaktól, anyagoktól olyan távolságban helyezzék el, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelentsen, és ne szárítsanak rajta ruhaneműt. Palackcsere alkalmával a nyomáscsökkentőben lévő tömítést cseréljék ki és a tömítettséget szappanos vízzel, vagy más habosodó anyaggal ellenőrizzék. A tartalék pébégáz palackot pincében, padláson, folyosón, lépcsőfordulóban, lépcsőházban, garázsban, hálóhelyiségben tárolni nem szabad. Panelszerkezetű épületben pébégáz palackot tárolni és használni nem szabad.
• Amennyiben a gáztüzelésű berendezés használata során gázszivárgást vagy gázszagot észlelnek, a gázt zárják el, a fűtőberendezést kapcsolják ki, azonnal áramtalanítsanak, (a hűtő bekapcsolása is robbanást okozhat) a bent tartózkodókat küldjék a szabadba, a helyiséget szellőztessék ki, értesítsék a tűzoltóságot és a gázszolgáltatót.

A Földgázelosztó tanácsai
A földgáz sokoldalú energiahordozó; kényelmes, tiszta és környezetbarát. Előnyös tulajdonságai mellett a felhasználása veszélyekkel is járhat, szén-monoxidmérgezés (CO), robbanás, stb.
Társaságunk szolgáltatási területe az Északi Régióban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megye, a Déli Régióban Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye.

2009-2010. és 2011. év eddig eltelt időszakában a földgáz felhasználásával összefüggésben a lakosság körében bekövetkezett események statisztikája:(A zárójelben szereplő számok Győr-Moson-Sopron Megyére vonatkoznak.)

A földgáz felhasználói események kapcsán

Társaságunk szolgáltatási területén 16 esetben következett be CO mérgezés, mely 26 személy sérülését, 2 személy halálát okozta.

Az elmúlt 3 év statisztikáját figyelembe véve a bekövetkezett szén-monoxidmérgezések közel 25,5 %-ánál közrejátszott a nagy teljesítményű páraelszívó beépítése, légbeeresztő elem alkalmazása nélkül 33,3 %-ában építészeti átalakításokat hajtottak végre, ill. fokozott légzáró kivitelű nyílászárókat építettek be. Ennek következtében megváltoztatták a lakótér légellátási viszonyait. Az égéstermék visszaáramlás „B" típusú (kéménybe kötött) készüléknél az esetek 41,1 %-ánál játszott közre.

Megnövekedett továbbá a készülék-karbantartás hiányára visszavezethető balesetek száma és a gázkészülékek engedély nélküli üzembe helyezésének száma is.

Mit tegyünk annak érdekében, hogy a földgázfelhasználás során ne következzen be tragédia?

- Elsősorban a műszaki-biztonsági szabályokat kell betartani.
- Gondoskodni kell gázberendezéseink, gázkészülékeink rendszeres felülvizsgálatáról, karbantartásáról és szükség szerinti cseréjéről,
- El kell végeztetni a gázfelhasználási helyek ismétlődő műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

Gázkészülékek biztonságos üzemeltetése

Az elosztói engedélyes által jóváhagyott kiviteli terv alapján megvalósított gázfelhasználói rendszer biztonságosan üzemeltethető, ehhez azonban figyelembe kell venni az alábbiakat:

A földgáz megfelelő elégetéséhez folyamatos friss levegőre van szükség, mely kétféle módon biztosítható:
- a hagyományos, nem fokozott légzárású nyílászárók résein (ajtó, ablak)
- speciálisan kialakított, a rendszer jellemzőihez méretezett légbevezető elemek beépítésével.

Napjainkban elterjedt a nyílászárók utólagos hőszigetelése és a hagyományos nyílászárók fokozott légzárású nyílászárókra történő cserélése. Ezáltal megváltozik a helyiség légellátása, légáramlási viszonyai, kevesebb friss levegő jut a lakótérbe. Ezekben a helyiségekben üzemelő nyílt égésterű gázfogyasztó berendezés működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermékben - az emberi szervezetre nézve erősen mérgező - a szén-monoxid aránya növekedhet. A fentiekben bemutatott statisztikában látható szén-monoxidmérgezések megtörténténél az esetek zömében közrejátszott a nyílászárók cseréjéből adódó elégtelen légellátás, ill. az utólagosan beépített páraelszívó és a gázfogyasztó berendezés együttes üzemeltetése.

A kéménybekötött fűtőkészülékek, a gáztűzhely a lakás légteréből használják az égéshez szükséges levegőt. Megfelelő működésük csak akkor biztosított, ha a szükséges levegő utánpótlás rendelkezésre áll. A gáztűzhely fölé elhelyezett szabadba kivezetett elszívó-berendezések, fürdőszobai páraelszívók, az egyre inkább elterjedőben lévő központi porszívó és a szabadba szellőztető szárítógépek szintén veszélyforrást jelenthetnek, működésük során megváltozhat a füstgáz áramlási iránya a kéményben.

Fokozott légzárású nyílászárók beépítése esetén a megfelelő szellőzésről, a frisslevegő helyiségbe juttatásáról gondoskodni kell, a szellőző nyílásokat eltakarni TILOS!

A gázkészülékek a használat során szennyeződnek, állaguk romolhat. Biztonságos üzemükhöz elengedhetetlen a szakember általi időszakos karbantartás.
A fűtés és használati meleg víz előállítása során elégetett földgáz égéstermékét általában kéményen keresztül vezetik el. A gázkészüléket füstcső köti össze a kéménnyel. Idővel a kémények belső fala elszennyeződik, idegen tárgyak kerülhetnek bele, fennáll az eltömődés veszélye. A kéményjáratok eltömődése miatt az égéstermék áramlása akadályozottá válik, és az visszaáramolhat a lakásba.

Kitől kérjünk segítséget?

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. „PartnerGáz" néven működtet egy minősített tagokból álló partnerhálózatot. A partnerek munkáját az évente megvalósított elégedettségi vizsgálat során minősítjük. A hálózathoz földgázfelhasználással kapcsolatos tevékenységek ellátására jogosult tervezők, kivitelezők, gázkészülék szerelők, időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző szakemberek, ill. együttműködőként készülékforgalmazók, készülékgyártók, bankok tartoznak.

Ki jogosult a felülvizsgálat, karbantartás elvégzésére:

- Gázkészülékek javítására, karbantartására jogosult, aki rendelkezik legalább gázvezeték- és készülékszerelő mestervizsgával és érvényes gázszerelői igazolvánnyal, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közhiteles nyilvántartásában szerepel. A nyilvántartás elérhető a www.mkeh.gov.hu honlapon a „gázszerelők jegyzéke" cím alatt.

- Fogyasztási helyek időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatára jogosult az a szakember, akit a Magyar Kereskedelemi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásba vett, mely megtekinthető a www.mkeh.gov.hu honlapon a „műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosult gázszerelők" címen.

A karbantartást, felülvizsgálatot minden esetben bízzuk szakemberre!
A megfelelő szakember kiválasztásához kérje Társaságunk segítségét az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Ügyfélszolgálat: 06-40-820-005 (hétköznap 8.00-15.00), e-mail: info@ed-fg.hu

A hálózat elérhetőségének további lehetőségei:

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internetes oldalunkon, valamint ügyfélszolgálati irodákban kihelyezett „Partnerlista" füzeteinkben megtalálhatók.

Ha lakásfelújítást-, átépítést, nyílászáró cserét, szagelszívó beépítést tervez, vagy végeztet, feltétlenül kérje szaktervező segítségét!

Az épületgépészeti tervezői jogosultsággal rendelkező, a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásába vett szakterületi tervezőnek az adott tervezői feladatra való jogosultságát Társaságunk felé előzetesen igazolnia kell.

A tervező felelőssége

A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:

- a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért
- az építésügyi előírások betartásáért
- a földgázelosztó által, tervező számára előírt tervezésre vonatkozó technológiai utasítás betartásáért
- az egészségvédelmi előírások betartásáért
- a tűzvédelmi előírások betartásáért
- a balesetelhárítási, munka- és környezetvédelmi előírások betartásáért
- a terv egyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért
- a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért.

A kéményseprők élet-és tűzvédelmi feladatai:

Megyénkben a Kéményseprő Cégcsoport működési területén 135 ezer használatban lévő és 18 ezer tartalék kémény működését, szükség szerinti tisztítását ellenőrizzük.

Az elmúlt években mind a szilárd tüzelésű mind a gáz energiával működő berendezések területén végbemenő jelentős műszaki fejlődés átalakítja a kéményszerkezetet.

Ellátási feladataink teljesítése részünkről magasabb felkészültségű szakemberállományt, műszerezettséget ügyfeleink részéről pedig - munkánk elvégzése érdekében - hatékonyabb együttműködést igényel.
A kéményseprő-ipari tevékenységet, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit rendeletek, törvények szabályozzák.

A rendelet előírásai szerinti gyakorisággal évente el kell végeznünk a használatba levő tüzelőberendezésekhez tartozó kémény működésének ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását. Szilárd tüzelés esetén évente kettő, gázfűtés esetén évente egy alkalommal.

A munkavégzéssel egyidőben felül kell vizsgálnunk a tüzelőberendezés és a kémény biztonságos működését, ellenőriznünk kell – bizonyos típusú fűtőkészülékek esetén - hogy a helyiség levegő-utánpótlása a tökéletes égés kialakulásához biztosított.

Szabálytalanság esetén a tulajdonossal írásban közölnünk kell a nem megfelelő állapotot, és fel kell szólítani a hiányosság megszüntetésére. Amennyiben a hibát a tulajdonos a megadott határidőre nem javíttatja ki, úgy tűzvédelmi szabálytalanság esetén a Tűzvédelmi Hatóságot értesítenünk kell. Szintén a Tűzvédelmi Hatóságok segítségét kérjük abban az esetben is, mikor a második munkavégzési időpontban sem tudjuk munkánkat elvégezni. Együttműködésünk hatékonyságának növelése érdekében az Önkormányzati Tűzoltóságokkal együttműködési megállapodásban rögzítettük azt az eljárás rendet, melyet a megelőző tűzvédelem területén szervezeteinknek végre kell hajtaniuk.
Működési területünkön ezen közösen végrehajtott intézkedések száma évenként 100 – 300 ügyirat. Intézkedéseink jelentős részét saját hatáskörben elintézzük.

Gázkészülék égéstermékének visszaáramlása esetén az illetékes Gázszolgáltatónak kell bejelentést tennünk, aki a hiba kijavításáig a készüléket a gázszolgáltatásból kizárja.

Tárgyévben a kéményseprők munkavégzési felelőssége a korábbi évekhez képest – az alábbiak végett, - jelentősen megnövekedett:
A gázenergia árának emelkedése következtében ügyfeleink nagy számban visszatérnek a szilárd tüzelésre. A több éve használaton kívüli kéményeiket Társaságunkhoz történő bejelentés ill. alkalmassági felülvizsgálat elvégeztetése nélkül újból használatba helyezik. Vegyestüzelésű berendezéseikben, sok esetben tüzelésre alkalmatlan anyagokat használnak, ezzel komoly tűz és életveszélyt okoznak maguknak és környezetüknek.

Az alkalmassági vizsgálat nélküli kéményhasználatról, tehát a kéményseprő egyáltalán nem vagy csak késve egy esetleg bekövetkező kéménytűz kivizsgálása esetén szerez tudomást.

Az elsősorban szükség helyzetből adódó szabálytalan kéményhasználaton kívül tovább növeli szakmánk felelősségét a szakvéleményünk nélkül létesített gázkészülékek üzembeállítása.

A tevékenységünket szabályozó rendelet a kéményseprő feladatainak és felelősségének meghatározása mellett, a tulajdonos kötelezettségeit – jelen esetben a kémény üzem behelyezés és fűtéskorszerűsítés fenti eseteit – is meghatározza.

Rendeletünk szerint régi kémény újbóli használatbavétele, kéménybe köthető gázkészülék létesítése, régi gázkészülék cseréje csak a kémény újbóli felülvizsgálata és alkalmassága után lehetséges. Ezt a tulajdonosnak kell a kéményseprő szolgáltatónál megrendelni.
Sajnos egyre több esetben felülvizsgálatunk elmarad, csak évenkénti ellenőrzésünk során tudjuk megállapítani egy-egy gázkészülék cseréjét, új készülék üzembeállítását.

Feladatunk, hogy az utóbbi években egyre erősödő balesetveszélyes helyzetben,

- egyrészről: a kéményseprő-ipar körében kínált lehetőségekkel – ügyfeleink folyamatos tájékoztatásával – növeljük a fűtés és létesítés üzembiztonságát.

- másrészről: a Gázszolgáltatóval az engedélyek nélkül létesülő fűtéskorszerűsítések megakadályozásában tovább fejlesszük együttműködésünket.


Olvasóink írták

  • 1. okda 2011. október 07. 17:25
    „Köszönjük szépen elégedettek vagyunk a tanácsaiktól,annál inkább elégedetlenebbek a munkájukkal a kéményseprőknek, (tisztelet és elnézés a kivételnek) Rábapatonán nálam a kéményseprő 3 éve söpört utpljára kéményt mert nem ér rá amikor pénzt szed. Kérdésem az lenne tisztelettel az illetékesekhez, azért nem lehet csekken fizetni a Csornai KÉTÜSZ -k mert nem adják fel a pénzt? elhiszem először szolgáltatni kellene és utána pénzt szedni,vagy ez is a LEVEGŐ ADÓ bejárató tartalma_? :)))))”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Szeptember: majdnem melegrekord

Egészen nyárinak tűnt az idei szeptember időjárása, s az érzést megerősítik a műszerek mérései is.… Tovább olvasom