Kisalföld logö

2018. 02. 21. szerda - Eleonóra 0°C | 1°C Még több cikk.

Bírság karácsonyra: beindult a rendőrség csekközöne

Győr-Moson-Sopron - Sok családban az ajándékok mellé kellemetlen meglepetés is kerül a karácsonyfa alá: csekk gyorshajtásért vagy tilosban várakozásért. A rendőrség tömegével küldi ki a büntetéseket, vannak, akiknek még egy nyári botlásukért nyújtották be most a számlát.

Ezrek kaptak az elmúlt hetekben nem várt, sárga „ünnepi üdvözlőlapot" a rendőrségtől. Sokan már el is felejtették, miért, ami nem csoda, hiszen van, akinek még egy júniusi sebességtúllépésért kell fizetnie most, fél évvel később. Idén többszörösére nőtt a megbírságolt autósok száma, persze nem azért, mert szabálytalanabbul közlekedünk, mint tavaly ilyenkor.

Traffipax sincs több, hat mobil készülék működik a megyében – plusz egy autópálya-radar –, ezek kapacitása azonban a sokszorosára nőtt. Ez év elejétől ugyanis már nem kell megállítani a gyorshajtókat a sebességtúllépés bemérése után, elég egy traffipaxos fénykép a bírsághoz, így sokan csak hónapokkal később döbbennek rá, hogy rajtakapták őket.

– Az új rendszerben az eddigi autónkénti 20–30 perces intézkedési idő gyakorlatilag tíz másodpercre rövidült, az eddigi három helyett pedig egy ember is elég egy-egy ellenőrző pontra, a szerkezet kezeléséhez. Ezért decemberig másfélszeresére nőtt az ügyek száma a tavalyihoz képest: míg 2007-ben 13 ezer, idén 20 ezer közlekedési szabálysértésért szabtunk ki bírságot – mondta Perjámosy István alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság alosztályvezetője. Ez többnek tűnik, s nemcsak azért, mert hirtelen zúdult az autósokra a „csekközön", hanem mert májustól drasztikusan emelkedtek a díjtételek. Amit korábban 5–10 ezer forinttal meg lehetett úszni, azért most minimum 30 ezret fizetünk – ha például lakott területen 68, vagy autópályán 148 km/órával hajtunk.

Ha például nem veszünk észre egy 30-as táblát, és túllépjük a 49 km/órát, 40 ezret, ha az 52 km/órát, már 60 ezret fizetünk.

Hasonló a helyzet a tilosban történő megállás miatt, amiért minden esetben 30 ezer forint a díjtétel. Az átlagos bírság gyorshajtásért egyébként meglepően alacsony: 35 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a szabálytalankodók többsége a legalsó kategórián belül marad.

Itt drágább: Ha például nem veszünk észre egy 30-as táblát, és túllépjük a 49 km/órát, 40 ezret, ha az 52 km/órát, már 60 ezret fizetünk. Fotó: Krizsán Csaba
Itt drágább: Ha például nem veszünk észre egy 30-as táblát, és túllépjük a 49 km/órát, 40 ezret, ha az 52 km/órát, már 60 ezret fizetünk. Fotó: Krizsán Csaba

A dokumentált szabálysértések magasabb száma az oka annak is, hogy több hónapos – esetenként féléves – késéssel küldik ki a csekkeket a bírságról, a felhalmozódott ügyekre ugyanis sem a technikai, sem az emberi kapacitás nem elegendő. Ideális esetben 30 nap alatt meg kellene történnie az adatok feldolgozásának ahhoz, hogy a törvényben rögzített 60 napos határidőn belül határozat szülessen, ez azonban nem mindig történik meg. Ebben az esetben az autós jó eséllyel fellebbezhet, hogy másodfokon semmisítsék meg a határozatot. Az objektív felelősségi körbe tartozó ügyeket ráadásul – ilyen a legtöbb közlekedési eset, köztük a 20 százaléknál nagyobb sebességtúllépés – májustól a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bírálja el, mint régióközpont, azaz, bár a feldolgozást Győrben megyei szinten központosították, a határozatok meghozatalára csak a szombathelyi szervezet jogosult. A helyzetet bonyolítja, hogy egészen novemberig az összes ügyet a fővárosba kellett küldeni, s onnan postázták ki az értesítéseket, ez a feladat csak november 15-től került a régiós központokhoz. Perjámosy István szerint év végére átcsoportosításokkal nagyjából beállt az ideális létszám, így év elejére már elérhető lesz a két hónapos átfutási idő.

Számos olvasónk visszajelzése alapján úgy tűnik, a rendőrség – rossznyelvek szerint az éves „bevételi tervek" teljesítésére hajtva – valóságos hajtóvadászatot indított az autósok ellen, a megye nem túlságosan indokolt pontjain is, mint a győri Szabolcska utca 30-as táblája, vagy a Pérről kivezető út úthibák miatt „kint felejtett" 40-es korlátozása. Rendőrségi körökből úgy tudjuk, valóban voltak „hibák a rendszerben" – többek között a határőrségtől érkezett új, átképzett, „kevésbé problémaérzékeny" emberek tapasztalatlansága miatt, akik a balesetveszély mérlegelése helyett a mennyiségre hajtottak –, sok rendőr a könnyű eredményre ment rá. Ez országos probléma, ami több vezetői értekezleten szóba került ősz eleje óta; addigra szembesültek tömegével az emberek a szigorú szankciókkal, és léptek fel egyre több fórumon a bírságösszegekkel és ellenőrzési módszerekkel szemben. Azóta állítólag átalakult az ellenőrzési gyakorlat, s már nagyrészt a baleseti térkép alapján mérik a sebességet.

Olvasóink írták

41 hozzászólás
 • 41. Attila0321 2008. december 28. 12:29
  „2db bírságot sikerült december 15-én kézhez vennem. Mindegyik 40000Ft befizetéséről szól. Pér belterületén történtek a szabálysértések. Első alkalommal édesapám vezetett 50Km/h-s sebességgel (30Km/h-s sebességkorlátozásnál), másodjára egy héttel később ugyan azon a helyen nekem sikerült elérnem a teljes mértékben elképzelhetetlen és arcátlanul magas 51Km/h-s sebességet. A dologhoz hozzá tartozik, hogy Pér belterületét jelző tábla előtt kb 1km-re már kint van egy 50Km/h-s sebességkorlátozás. Nekünk már ettől az említett táblától sikerült tartani ezt a sebességet, csak elkövettük azt a hibát, hogy a 30Km/h-s korlátozás előtt 10m-rel nem emeltük el a lábunkat a gázpedálról.
  A szabálysértés tényét nem vitatom, és bár tudom, hogy a ,,Zéró tolerancia" kifejezés milyen divatossá vált napjainkban, de kérdezem én, biztos, hogy jobbá vált ezáltal a közlekedési morál, hogy ezeket a büntetéseket mi megkaptuk (a rajtunk kívül még számos 42-45-50Km/h-s, emberi ésszel fel nem fogható magas sebességgel közlekedő személlyel együtt)?
  Utána lehet nézni, hogy mióta édesapám, vagy én kézhez vettük a jogosítványunkat, hány db szabálysértést követtünk el. Ha ezt valaki megnézni, szeretném, ha válaszolna a következő kérdésre.
  Tényleg mi vagyunk azok, akik a társadalomra veszélyesek?
  Ha már toleranciáról beszélünk, kérdezem én, mennyire fogja tolerálni az autóm hátuljától 3cm-re lévő kamionos az én 30km/h-s táblánál mutatott KRESZ-t tisztelő viselkedésemet.
  Megválaszolnám én is ezt a kérdést. Ugyanannyira, mint a hétvégére haza igyekvő ugyan ezt az útvonalat használó osztrák, vagy német vendégmunkás, illetve annyira, mint a mi Rendvédelmi szervezeteink. Ők is ugyan ezt az elvet követik: ,,Zéró tolerancia", csak kicsit más értelmet nyer így a dolog. Egy ilyen présben nehéz szabályosan közlekedni.
  Azokhoz is szólnék akiknek, felháborító, hogy egy szabálysértő humánusabb elbírálást kér.
  Velük majd találkozni fogok az egyéb közlekedési eszközökön (BKV, vonat stb. -Természetesen nem lebecsülve őket, mivel én is használom ugyan ezeket a közlekedési eszközöket-). Ugyanis valószínűsítem, hogy nem aktív résztevői az autós közlekedésnek. Ha most valaki ezen felháborodott, mert ő aktív sofőr és ő mindig szabályokat betartva közlekedik, neki üzenem, és is ilyen vagyok, csak sajnos az első ilyen botlásomért borsos árat fizettem. De remélem vele, nem fordul elő ugyan ez.
  Részemről megtanultam a leckét. Mostantól igyekszem még szigorúbban alkalmazni magammal szemben a Kresz szabályait, hogy ne veszélyeztessem embertársaimat 51Km/h-s ,,száguldozással".”
 • 40. Tata 2008. december 22. 15:45
  „HÁT AZT VÁRHATJUK, HOGY A KISALFÖLD ENNEK UTÁNAJÁRNA...

  TESSÉK, ÚJABB GYÖNGYSZEM:

  forrás: http://www.tmrsz.hu/?p=441 (pdf dokumentum)

  részlet:

  "Az ORFK vezetője, ígéretével ellentétben a tények tükrében tovább ra sem tett semmit annak érdekében, hogy a rendőri vezetők ne utasítsák az állományt az állampolgárok zaklatására azzal, hogy szolgálatonként meg határozott számú szabálysértési feljelentést produkáljanak. Vagy csupán a rendőri vezetők bojkottálják a vámosból lett főkapitány utasítását?
  Több mint egy évvel ezelőtt a Balmazújvárosban, Füzesabonyban és Tatabányán történtek alapján felhívtuk az ORFK vezetőjének figyelmét arra, hogy az állampolgárok zaklatására irányuló utasítással egyen értékű az a rendőri vezetői elvárás, hogy a járőrök szolgálatonként nominálisan
  meghatározott számú feljelentést tegyenek le a szolgálatvégeztével a vezetőjük asztalára, mert ellenkező esetben a munkájuk értékelése nyomán akár illetménycsökkenéssel is sújthatják őket."

  A CIKK TOVÁBB FOLYTATÓDIK, ÉRDEMES ELOLVASNI!!!!


  bony ban és Ta ta bá nyán tör tén tek alap ján fel hív tuk az
  ORFK ve ze t? jé nek fi gyel mét arra, hogy az ál lam pol gá rok
  zak la tá sá ra irá nyu ló uta sí tás sal egyen ér té k? az a rend ?ri
  ve ze t?i el vá rás, hogy a jár ?rök szol gá la ton ként no mi ná li san
  meg ha tá ro zott szá mú fel je len tést te gye nek le a szol gá lat vé -
  geztével a vezet?jük asztalára, mert ellenkez? esetben a
  mun ká juk ér té ke lé se nyo mán akár il let -
  ménycsökkenéssel is
  sújt hat ják ?ket.”
 • 39. Goldmund 2008. december 22. 09:40
  „30-31. hsz-ra:

  http://www.tmrsz.hu/?p=337

  Elolvastam az oldalt és másoknak is ajánlom! Különösen a hozzászólásokat, amiket többségében rendőrök írhattak.
  Fejétől bűzlik a hal, méghozzá országos szinten....
  Tényleg megérne egy oknyomozó cikket, persze csak akkor, ha az újságíró sem a könnyebb ellenállás irányába megy.”
 • 38. matriné 2008. december 22. 09:16
  „Ez a parancsuralom egyik privilégiuma! Különben máshoz nem nagyon értenek, vagy lusták.”
 • 37. H.Gabi 2008. december 22. 09:00
  „Ahogy többen mások, mi is megkaptuk a szép kis ajándékot, így karácsony előtt...most, hogy elolvastam a cikket, elgondolkodtam azon, hogy miként lehet, az hogy, mi pontosan 68 km/h sebeséggel lettünk lefotózva, és 30.000 Ft-ot kell fizetnünk?!mert ugye ez az alsó határ, amiért már büntethetőek vagyunk.Ebből levonták, vagy nem azt a (azt hiszem )3%-ot amit a levélben írnak??Ki tudja?Mert ha nem vonták le, akkor az is lehet, hogy kevesebbel hajtottunk.Ha ezt ki szeretnénk nyomozni, akkor további összegeket kell befizetni, a drága rendőrségnek, és további hónapokat kell várni, mire megküldik a választ, ha megküldik és addigra lejár a csekk fizetési határideje, ami miatt újra megbírságolnak.Szóval így élünk mi, hülye magyarok, akikről még a századik bőrt is le lehet húzni.Azért kíváncsi lennék, hogy hány rendőr fizetett be 30.000 Ft vagy annál nagyobb összegű csekket, gyorshajtásért, ittas vezetésért, stb.Szívem szerint küldenék nekik egy karácsonyi üdvözlőlapot és mellékelném a befizetett csekkem másolatát:-(”
 • 36. Poltergeist 2008. december 22. 07:02
  „Remélem ezek az igaz és becsületes rendőrők is kapnak mondjuk valamely szolgáltatótól 30-100ezres cseket az ünnepekre mert ennél jobb időzítést nem találhattak volna függetlenül ügy mivoltjától.”
 • 35. MTT 2008. december 21. 19:13
  „Néha tényleg azt érzi az ember, hogy diktatúra van. Fuss, és keresd az igazad..vagy fizess súlyos 10ezreket...
  Hétfőn panaszolta egy ismerősöm, hogy 90ezres bírságot kapott, Péren a 30-as táblát nem vette észre, és 50.-el ment...Vas megyei Rk. kűldte a csekket. Vendégrendőr nem kispályázott. Karácsony előtt odavág. (Persze máskor is, de most talán másra is költhette volna)”
 • 34. Szala 2008. december 21. 12:38
  „Vicc ez az egész! Én is híve vagyok annak, hogy tartsuk be a megengedett sebességet, de ennek ellenére augusztus 19-én belefutottam egy 30-as táblába, ahol éppen 42km/h sebességgel mentem. Ok elismerem a bűnösségemet akkor, ha ezt bizonyítanák!

  DE EHELYETT MIT CSINÁLNAK?

  Kiküldik a papírt, hogy ekkor és ekkor ott jártam x sebességgel.

  DE HOL A BIZONYÍTÉK? VALAKI KAPOTT VALAHA ERRŐL KÉPET?

  Ez úgy működik, hogy menjek el a postára, vegyek képenként 100 Ft illetéket, írjak egy kérvényt, hogy látni szeretném a fotókat. Tehát még én futkározzak azután, hogy lássam tényleg ott jártam-e fél évvel ezelőtt.

  VICC AZ EGÉSZ!!!!! Sokat megfélemlítenek a levelükkel, pedig elég sok kritérium van annak megfelelően, hogyan kell ezeket a felvételeket készíteni, ami sok esetben nem is szabályosan történik és persze ilyenkor a bírság is szabálytalan.

  HOL VAN AZ IGAZSÁG? Mit lehet ez ellen tenni?

  Szívesen olvasnék egy cikket erről a helyzetről a Kisalföld Címlapján!!!!!

  A másik dolog, hogy telerakják az egész várost 30-as táblákkal.

  Ahol lehetne menni mondjuk 70-el (pl.: az új Fehérvári híd), oda miért nem raknak ki 70-es táblát?

  Budapesten ez miért tud működni? Nálunk miért nem?”
 • 33. Imcsi 2008. december 20. 16:32
  „Szabálytalanul kihelyezett tábla! Ízlelgetem...Hmmm? Túl alacsonyra tették? Túl magasra? Valami mögé tették, így nem látható? Itt inkább olyan tábláról lehet szó, ami valaki(k) szerint nem indokolt! Olyan táblákról én is tudok! Csak! Az, hogy én nem értek egyet a tábla elhelyezésével, attól függetlenül a tábla kint van és aszerint kell közlekedni, vagy megállni, várakozni is!”
 • 32. Judytka 2008. december 20. 14:47
  „Az vesse rám az első követ,aki még eddig soha,semilyen körülmények között nem szegte meg itt-ott a szabályokat(mondjuk 30 as táblánál,39 el ment..vagy belecsusszant a sárgába...
  Persze a szabályokat be kell tartatni!!És ha csak így drasztikus emelésekkel megy(ha megy),akkor ezt kell tenni.De akkor tartsák be a törvényileg megszabott határidőket!!Mert a törvény mindenkire vonatkozik!Ja,és szuper,hogy karácsonyra postázzák ész nélkül mindenkinek!Ahány bőrt le tudnak rántani rólunk,meg is teszik...
  Szép Karácsonyt!”
 • 31. Tata 2008. december 20. 10:05
  „Kedves Pomaranski Luca!

  Önnek is figyelmébe ajánlom, érdekes riport lehet belőle!!!
  (bár tudjuk, hogy cáfolni fogják az érintettek!!)

  hibák a rendszerben???


  IGEN!!!
  TESSÉK ELOLVASNI ÉS UTÁNA JÁRNI ENNEK:
  http://www.tmrsz.hu/?p=337

  Rendőrök leminősítése - előírt intézkedési szám?

  Tovább folytatódik a leminősítése a rendőrnek, mert havonta nem teljesíti a vezető által előírt intézkedési számot, azaz az előírtaknak megfelelően nem tesz megfelelő számú szabálysértési feljelentést, nem szab ki megfelelő számú helyszín bírságot stb.

  NA AKKOR HOGY IS VAN EZ, TISZTELT KAPITÁNYÚR????”
 • 30. Tata 2008. december 20. 10:00
  „hibák a rendszerben???


  IGEN!!!
  TESSÉK ELOLVASNI ÉS UTÁNA JÁRNI ENNEK:
  http://www.tmrsz.hu/?p=337

  Rendőrök leminősítése - előírt intézkedési szám?

  Tovább folytatódik a leminősítése a rendőrnek, mert havonta nem teljesíti a vezető által előírt intézkedési számot, azaz az előírtaknak megfelelően nem tesz megfelelő számú szabálysértési feljelentést, nem szab ki megfelelő számú helyszín bírságot stb.

  NA AKKOR HOGY IS VAN EZ, TISZTELT KAPITÁNYÚR????”
 • 29. pancser 2008. december 20. 00:22
  „Remélem azzal azért egyetértesz, hogy nem helyes az az elv, hogy mindenkin elverjük a port, mert hátha köztük vannak a ténylegesen veszélyesek. Miért szidom a kormányt? Azt szidom aki a sok méltánytalan büntetés mögött áll. Együttérzésem a túl szigorú büntetések áldozatainak. Ha majd x-elni kell az MSZP vessen magára.”
 • 28. miracle 2008. december 19. 23:15
  „pancser
  "Nem azok csinálták akik néha 50 helyett 60-al"
  Látod, látod, ha legalább a szabályt pontosan ismernéd, máris feleennyire lennél ideges. 68 az a 60.
  Én meg neked gratulálok, hogy a kormányt kevered bele. 70 éve létezik sebességkorlátozás, ami azért van, hogy betartsák, aki betartja nem büntetik meg. Én sem értek egyet az indokolatlan 30-as táblákkal, de ne tégy úgy, mintha ezt maga GYF helyeztette volna ki, több évtizedes örökzöld téma (sajnos). Bizony OV alatt is volt ám ilyen tábla, bármilyen hihetetlen, hogy abban a nagy Kánaánban erre nem figyeltek már akkor sem...
  A nagy büntetési tételeket a sok tapló forma1-sofőr nyikhajnak, meg tarfejű nem indexelős, záróvonalátlépős terepjárós hülyének köszönhetjük, meg azoknak, akik nem bírnak sör nélkül létezni, meg azoknak, akik a vonat oldalába hajtanak. Szíveskedjél pár pocskondiázó szót rájuk is vesztegetni a kormány helyett.”
 • 27. Túrabakancs 2008. december 19. 22:45
  „Ha a Szabolcska úton szabálytalanul volt kihelyezve a 30-as tábla, akkor azt a rendőröknek is tudniuk kellett!
  Mivel nem értesítették a közútkezelőt ezzel kapcsolatban, ráadásul direkt büntettek, szabálysértést
  követtek el! A közútkezelő, valamint a rendőrök is! Érdemes lenne a megbüntetetteknek összefogni, és
  kártérítésért beperelni az érintetteket. Akár még a "fényképész" rendőrt is! Szerintem hamarosan be is következik, hatalmas a felháborodás a környéken!”
 • 26. Túrabakancs 2008. december 19. 22:42
  „Érdemes elolvasni a mai Kisalföld első oldalán lévő cikket a bírságokkal kapcsolatban! Az tény hogy
  vannak helyek /óvoda, iskola stb../ ahol szigorúan be kell tartani az engedélyezett sebességet, de
  ami a cikkben olvasható ez egyszerűen felháborító! Bizonyos rendőrségi alkalmazottak /volt határ-
  őrök/ iszonyatosan rosszindulatú hozzáállásukról tettek bizonyságot a bírságok helyét, és összegét
  tekintve! Több ezer ember kapta meg a csekkeket Győrben decemberben drasztikus bírságokat
  magában foglalva, ráadásul ezek nagy részét a szombatahelyi kapitányság rendőrei rótták ki. Sok
  olyan család van, akik egyszerre két büntetést kaptak kézbe, kisebb súlyú, de horrorisztikus
  pénzbüntetéssel! Itt kőkeményen pénzbehajtás folyik. Egy felújított útszakaszon /Szabolcska út/
  a régóta kintfelelytett 30-as táblánál rengetek embert fényképeztek le, és büntettek meg! Egyetlen
  napon a postás a szűk környékre közel 50-büntetési levelet vitt ki! Mi lehet akkor az egész városban...?
  Őrület! Van ezeknek a rendőröknek mondható egyénekben emberi érzés? Vag egyszerűen csak kapitányi
  parancsot teljesítettek buzgón? Szerintem mindkettő. Szabadfi elvtárs, ezért nem kellett volna
  visszajönni Győrbe, hogy a polgárok életét megkeserítse karácsony tájékán! Persze magyarázkodni lehet
  hogy miért most küldték ki a büntetéseket, de a magyarázatuk is azt jelenti, rengeteg a bünti, alig
  tudják feldolgozni! El lehet képzelni mi folyik országos szinten. Vagy bosszú a tüntetésekért? Vissza
  fog ütni ez a rendőri hozzáállás előbb utóbb! Például a kollégái a kardiológiai osztályon lesznek törzs-
  vendégek. Ez már most is így van...”
 • 25. pancser 2008. december 19. 22:40
  „Gratulálok "miracle"! Még ebben az ügyben is a kormányt véded. Mást kellett kitalálni? Miért voltam veszélyes én, amikor 61-el bemértek egy dugóból szabadulva a tábla előtt 100m-el? Előttem senki, csak a mellény nélküli fejvadászok. Győrújfaluban mióta leszedték a 30-as táblákat hány baleset volt? Vagy Darnózselin? Egy sem. Május óta több halálos baleset volt a megyében. Nem azok csinálták akik néha 50 helyett 60-al, vagy 30 helyett 40-el mennek.”
 • 24. miracle 2008. december 19. 22:24
  „Sebi
  Majd ha nálunk sem tojja le 10 emberből 9 a közlekedési szabályokat, akkor majd nálunk is csak harmadennyi lesz a bünti. A szép szó nem használt, mást kellett kitalálni.”
 • 23. pancser 2008. december 19. 22:17
  „Hihetetlen veszélyesek a tisztes családapák, akik 30 helyett 45-el mennek, meg az asszonyaik! Azok nem, akik mindennek ellenére, kiherélt kipufogóval szágulldva majd frászt hoznak az emberre. A minap a Metro felé haladva szlalomozott egy állat a kocsik között, mert nem bírt várni. Siófokon megint önbíráskodtak néhányan, vajon azok hány ezer Ft büntetést kapnak kettő emberi élet szánt szándékkal történő veszélyeztetéséért. Hogyan vannak arányban itt a vétkek és büntetésük? Sehogy! Gyurcsány dervisnek kell a pénz, itt ez a lényeg nem a rend. Rend itt akkor lesz, ha Gyurcsány és kormánya elhúz!”
 • 22. jockey 2008. december 19. 22:14
  „21. pacsibácsi

  Teljes mértékben igazad van, hasonlót akartam írni a cikket olvasva, de megelőztél. Eléggé undorító dolog szerintem ezt a volt határőrökre fogni, akik közül - mint ahogy a 15-ös hozzászóló írta - nagyon kevesen kerültek a trafizók közé.

  Egyébként meg jellemző a dolog az egész országra. A törvények mindenkire vonatkoznak, csak a hatóságokra és főleg a kormányra nem. Lásd 60 napos határidő. Persze, nem kell ész nélkül száguldozni, de azért az ár-érték arányt is figyelembe kellene venni. A "kintfelejtett" 40-es táblákhoz rendőrt állítani - mint például Kapuvár ésVeszkény között - gyalázatos dolog. Az út teljesen jó, a táblákat kellene levenni, nem az autósokat. Aki egy ilyen kintfelejtett 40-es táblánál megy mondjuk 70-nel és karácsony előtt megküldik kb. 100000 forintra, élete végéig tisztelni és szeretni fogja a rendőröket, az biztos.”
41 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Épül a második parkolóház

Győr - Már az előzetes régészeti feltárás zajlik a győri kereskedelmi és iparkamara mögött, ahol… Tovább olvasom