Kisalföld logö

2018. 02. 22. csütörtök - Gerzson -2°C | 3°C Még több cikk.

17 bíró dolgozik a Győri Ítélőtáblán

"A 17 bírói álláshellyel rendelkező Győri Ítélőtábla az összes ügyérkezés tekintetében a második helyen áll, azt a Debreceni Ítélőtáblát megelőzve, ahol az engedélyezett bírói álláshelyek száma 25, megelőzve azt a Szegedi Ítélőtáblát, ahol 21 az engedélyezett bírói álláshelyek száma. Figyelemreméltó az is, hogy a 15 bírói álláshellyel rendelkező Pécsi Ítélőtáblához képest az ügyérkezésünk részesedése több, mint duplája az ottaninak" - derül ki dr. Havasiné dr. Orbán Mária jelentéséből, amelynek teljes szövegét az ítélőtábla honlapján olvashatnak el.

"A Győri Ítélőtábla elnöke, 2008-as évről szólva kifejti: már korábbi beszámolóiban is jelezte, hogy a Győri Ítélőtábla bírói karának engedélyezett létszámát az időszerű ítélkezés érdekében növelni kell. Két bírói álláshely és ehhez kapcsolódóan tisztviselői álláshelyek engedélyezését kértem. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a 2007/139 (XI.6.) számú határozatával a Győri Ítélőtáblán egy, 8. fokozatú bírói álláshelyet és egy IV. fizetési osztály 1. fokozatú tisztviselői álláshelyet létesített, továbbá határozott az illetékességi terület változtatása iránti – Zala megyének a Pécsi Ítélőtáblához való csatolása – kezdeményezésről."

Az OIT. 2007/139 (XI.6.) határozatával 2008. január 1-jei hatállyal a Győri Ítélőtábla bírói karának létszámát (a vezetőkkel együtt) 17 főben, az igazságügyi alkalmazottak létszámát 37 főben, összesen 54 főben határozta meg." - szól a beszámoló.

"A Győri Ítélőtábla ügyforgalmi adatainak elemzését kezdjük az ország ítélőtábláival való összevetéssel.

Az ítélőtáblák ügyérkezésének 2007. évi mérséklődése átmenetinek bizonyult, mert 2008-ban 14 %-al több, 15 526 fellebbezés és 12 %-al több, 2324 egyéb ügy érkezett.

A 2008. évi összes ügyérkezés megoszlása az ítélőtáblák között:

1) Fővárosi Ítélőtábla: 59 %

2) Győri Ítélőtábla: 14 % ( 2007-ben 13 %)3) Debreceni Ítélőtábla: 12 %

4) Szegedi Ítélőtábla: 9 %

5) Pécsi Ítélőtábla: 6 %

Az ítélőtábla leterheltségéről a következő számok beszélnek:"A büntető ügyszakban, az év döntő részében létszámhiánnyal ítélkező egy tanácsra jutóan összesen 597 ügy érkezett, amely 46 üggyel kevesebb a bázis évnek tekintendő 2007.-hez képest, és amelyből a tanács 587 ügyet fejezett be. Ez a befejezés a teljes érkezés 98%-a. Ebből a peres érkezés száma 109, szemben a 2007-ben érkezett 128 perrel, a peres érkezés némileg (19 perrel) csökkent. Ez a 109 per 18%-a a teljes érkezésnek,míg a korábbi beszámolási időszakban ez 20% volt. A peres befejezések száma 30 perrel csökkent, mert ez az adat 2007-ben 122 ügy volt, most pedig 92. Ezzel az ítélőtáblák közül nálunk a legtöbb az egy tanács által befejezett ügyek száma. Ennek ellenére a folyamatban maradt perek száma 17-el nőtt, a bázis évi 100-ról 117-re. Ezzel az ítélőtáblák között itt a legmagasabb a folyamatban lévő perek száma.

A harmadfokú fellebbezett peres ügyek száma 13-ról 20-ra nőtt és nőtt a befejezések száma is (9-ről 13-ra).

A fellebbezett nem peres érkezés száma 27-el csökkent (a bázis évben 515 most 488), míg csökkent a befejezés is 515-ről 495 ügyre és 7-el kevesebb nem peres ügy maradt folyamatban, mint a bázis évben, azaz 15 ügy.

A nem peres ügyek között 140 ügy a bíróság kijelölése, ez a nem peres ügyek 29,5 %-a, 159 ügy az előzetes letartóztatással kapcsolatos fellebbezések tárgyában érkezett, ez a nem peres ügyek 32,5%-a, míg 2007-ben 7, most 12 perújítási indítvány érkezett. A bázisévben egy sem, most viszont az eljárás elhúzódása miatt 3 kifogás érkezett, amelyeket elbíráltunk.Az elmúlt évhez képest harminc üggyel kevesebbet fejeztek be bíráink. Ez mindössze tizenhét üggyel kevesebb, mint az összes érkezett ügy. A folyamatban maradt ügyek száma tizenhéttel lett több a bázis évhez képest.

Civilisztikai ügyszakban változatlanul két tanácselnök, a kollégium vezetője, az ítélőtábla elnöke és helyettese lát el tanácselnöki feladatokat. Az ebbe az ügyszakba beosztott előadó bírák száma hat fő. Az ügyszakba összesen 1833 ügy érkezett, az érkezés a bázis évhez képest nagyon lényegesen, 416 üggyel nőtt. A növekedés lényegesen nagyobb mértékben érintette a gazdasági szakágat, ahol 318 üggyel érkezett több a bázis évhez képest, míg a polgári szakágban sem elhanyagolható a növekedés, mert ez 98 ügy. Ezen belül a növekedés megjelenik a fellebbezett polgári pereknél (285-ről 332 perre nőtt, ez 47 perrel több) és a társadalmi szervezettekkel kapcsolatos ügyekben (94-ről 124-re, ez 30 üggyel több). A leglényegesebb növekedés (126 ügy) a felszámolási ügyeknél jelentkezik és kiemelkedően magas az érkezés (202 ügy) a bíróság kijelölése tárgyában.Nem számottevően (160-ról 167-re) nőtt a gazdasági peres ügyek száma. Összesen 1672 ügy került befejezésre, amely 263-al több, mint a bázisévben. Ebből 958 a polgári ügy, ami 80-al több a bázisév 878 befejezéséhez képest, míg a gazdasági ügyszakban a bázisév 531 befejezéséhez képest most 714 ügyet fejeztek be, tehát itt 183-al nőtt a befejezés.

Az összes befejezés most az érkezés 91%-a, a bázisévben ez 99 % volt.A folyamatban maradt ügyek száma a bázis évéhez képest 161 üggyel nőtt (468-ról emelkedett 629-re).

A peres érkezés a tavalyi 445-höz képest 499-re nőtt, amely az összes civilisztikai érkezés 27 %-a (a bázisévben 31,4 %-a, 2006-ban 30,13%, 2005-ben 27 %).

A perek ügyszakon belüli megoszlása: polgári 332 (bázisban 285), gazdasági 167 (bázisban 160). A peres befejezések száma összesen 471 (bázis évben 419), folyamatban maradt összesen 300 per, a bázisban 272 per. Annak ellenére, hogy a peres befejezések száma 52-vel nőtt, a folyamatban maradt perek számát nem sikerült mérsékelni, sőt az 28-al nőtt. Ebből 16-al a polgáriban, 12-vel a gazdasági szakágban emelkedett a folyamatban maradt perek száma.

Az ügyek zömét (73%-át) kitevő nem peres ügyből összesen 540 bíróság kijelölése tárgyában érkezett, ami a teljes érkezés 29%-a (a bázisban 24,2 %-a). A gazdasági ügyszakban ez a szám jelentősen megemelkedett, mert ez a bázisévben mindössze 13 ügy volt, addig ez most 215 ügy, míg a polgári ügyek között ez szinte azonos a tavalyival (most 325, tavaly 330 ügy). A gazdasági ügyszakban tovább emelkedett a felszámolási ügyek száma, a bázisév 208 ügyéhez képest most 334 felszámolási ügy érkezett.Mindösszesen az ítélőtáblára érkezett a beszámolási időszakban 2430 ügy (a bázisévben 2060 ügy) amelyből befejeztünk 2259 ügyet (a bázisévben 2046-ot) amely az összes érkezés 93 %-a (a bázisévben ez 99,3 % volt)" - összegzi az elmúlt évet hivatali jelentésében az elnök, aki kitért az ítélkezés időszerűségére is.

"Az összes polgári ügy 57,3%-át (a bázisévben 66,4 %-át, az azelőtti évben 75,6 %-át) három hónapon belül befejeztük. (A 2005. évről készült beszámolóban ez az adat még 86,5 % volt). A hat hónapon túli befejezés14,8 %-ról 16,4 %-ra emelkedett. (A 2005. évről készült beszámolómban ez az adat még 0,97 % volt).

Ebből a perek 17,47 %-a (a bázisévben 21,9 %-a, előtte évben 27 %-a, 2005-ben 54,14 %-a) nyert befejezést három hónapon belül. A perek zöme, 46,5 %-a hat és 12 hónap között nyert befejezést. A bázisévben 21 pert fejeztünk be egy éven túl, most 35 pert. Egy pert 2 és 3 év között, egy pert három éven túl fejeztünk be.

Az összes gazdasági ügy 45,1 %-át (a bázisévben 34,8 %-át, 2005-ben 58,55 %-át) három hónapon belül, míg 30,8 %-át hat és tizenkét hónap között fejeztük be.

Ebből a pereknek most mindössze 6,5 %-a (a bázisévben 10,2 %) került befejezésre három hónapon belül, ez az adat 2006-ban 30,2 %, 2005-ben pedig 51,3 % volt. A perek többsége, 61,9 %-a, hat és tizenkét hónap között fejeződött be, a korábbi három perrel szemben most tíz pert fejeztünk be egy éven túl és egy-egy pert 2 és 3 év között, illetve három éven túl.

Az összes büntető ügy 85%-a (a bázisévben 82,4 %-a, a 2006.évben 87.2%-a, korábban 95,15 %) három hónapon belül befejeződött, 2,6 %-a (a bázisévben 3,1 %-a,2006-ban 4,5 %-a) három és hat hónap között, 6,3 %-a (a bázisévben 11%-a, 2006-ban 7.5 %-a, korábban 0,54 %) hat és 12 hónap között és 5,9 %-a (35 ügy) (a bázisévben 3,5%-a (22 ügy ) 2006-ban 0,8 % (5 ügy) egy éven túl ért véget.

A perek 5,1 %-a (a bázisévben 6,2 %-a, 2006-ban 10,6 %-a ,korábban 42 %) nyert befejezést három hónap alatt, zömükben (40,5 %) egy éven túl fejeződnek be .Az ügyek közel 40 %-a nyert befejezést hat és tizenkét hónap között. A büntető ügyszakban tovább csökkent (19-ről 11-re) a fél éven belül befejezett peres ügyek száma és 19,5%-ról duplájára (40,5 %-ra) emelkedett az egy éven túl befejezett ügyeké." (...)


"A beszámolóm, illetve tájékoztatóm elején már felhívtam a Tanács 2007. november 6-ai ülésén meghozott 2007/139.(XI.6.) számú határozatát amely – a Bíróságok fejezet 2008.évi költségvetési javaslatának elfogadása esetén – 2008. január 1-jei hatállyal a Győri Ítélőtáblán egy 8. fizetési fokozatú ítélőtáblai bírói és egy IV. fizetési osztály 1. fokozatú tisztviselői álláshelyet létesített. Határozott arról, hogy a bírói álláshely tekintetében a pályázat kiírására a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének parlamenti elfogadását követően kerülhet sor. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a fenti határozatában arról is döntött, hogy az egy bírói álláshelyen kívül nem rendszeresít több bírói álláshelyet, hanem kezdeményezi az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. számú törvény módosítását akként, hogy a Zala Megyei Bíróság a Győri Ítélőtábla illetékességi területétől a Pécsi Ítélőtáblához kerüljön.

A büntető ügyszakban az illetékességi területünk esetleges, jövőbeni változása, Zala megye átcsatolása a Pécsi Ítélőtáblához önmagában nem hozott volna megoldást, hiszen ismertettem, hogy évek óta a legkevesebb büntető ügy ebből a megyéből érkezett. Ezért az OIT határozattal rendszeresített bírói álláshely és az illetékességi terület átcsatolása együtt hozhat a jövőben kedvező változást. A büntető ügyszakban egy bírói álláshely létesítésével és betöltésével az év második felétől vált lehetővé egy teljes tanács és a kollégiumvezető elnöklésével további fél tanács ítélkezése, amely – az illetékességi terület csökkenésével együtt – megteremtheti az időszerű ítélkezés feltételeit. Az elmúlt évi beszámolóimban részletesen bemutattam a civilisztikai ügyszak terheit és erre figyelemmel indokoltam meg egy tanácselnöki álláshely rendszeresítésének szükségességét.

Az OIT határozat az illetékességi terület változtatásának kezdeményezése és nem további – egy – bírói álláshely létesítése mellett döntött. A kezdeményezés megtörténtéről, illetve annak további sorsáról nem kaptam tájékoztatást az elmúlt évben sem, arról ismeretem nincs. Itt ismét visszautalok a beszámolómnak a statisztikai adatokat elemző részére. Jeleztem, hogy a működésünk megkezdése óta a megyék sorrendjében az érkezést tekintve Zala megye a második, azaz Győr-Moson-Sopron megye után innen érkezik a legtöbb polgári és gazdasági peres és nem peres ügy. Az illetékességi területünk csökkenésével az időszerű ítélkezést biztosítani tudjuk. Amennyiben azonban az illetékességi terület módosítására vonatkozó kezdeményezés nem jár sikerrel, az időszerűség javulása, a kirívóan és a többi ítélőtáblához viszonyítva súlyosan aránytalan munkateher csökkenése nem várható. Változatlanul első rangú feladat az időszerű ítélkezés biztosítása. Az ítélőtábla bírói kara jelentős erőfeszítésekkel volt képes a befejezés növelésére. Változatlan bírói létszám és illetékességi terület mellett azonban – miként ez már jól látható – az időszerűséget biztosítani nem leszünk képesek - jelenti ki évösszegzésében, az OIT intézkedését kérve dr. Havasiné dr. Orbán Mária.

Olvasóink írták

  • 1. girzelda 2009. május 28. 20:07
    „Áldozat?
    Az emberek jelentős része tart attól, hogy valamely bűncselekmény áldozatává válik, azonban - tapasztalataink szerint - csak töredékük teszi meg az elvárható minimumot annak érdekében, hogy ez ne következzen be
    Persze, ha bíróság elé kerül a bűncselekmény áldozata, akkor azok még bele is rúgnak, mivel nincs ügyvédre pénze!
    No, ehhez nem kell ,,moderátor"azaz cenzúra mivel eleve nem lehet hozzászólni!”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Eltűnt! Keresik!

Eltűnés miatt keresi a Győri Rendőrkapitányság a 17 éves Koczor Nóra győri lakos, intézeti neveltet,… Tovább olvasom