Kisalföld logö

2018. 03. 22. csütörtök - Beáta, Izolda -5°C | 4°C Még több cikk.

Vas megyei kitüntetettek 2011-ben

A Vas Megyei Közgyűlés által alapított díjakat és elismeréseket március 15-én adták át Répcelakon.
˝VAS MEGYE GAZDASÁGÁÉRT DÍJ˝

Nádor István, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója
1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán vízépítő mérnök oklevelet szerzett. Első és egyetlen munkahelye a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, melynek 1991-től főmérnöke, majd 1996 óta igazgatója. Jelentős tevékenysége volt és maradt az árvízvédelmi munkák irányítása. Három országgal határvízi együttműködésben és számos EU által finanszírozott projekt megvalósításában vesz részt. Előrelátó vízminőségi kárelhárítási munkák eredményeként, a „vörösiszap" katasztrófa Vas megyében csaknem kizárólag a Marcal folyó medrében okozott károkat. Fontos fejlesztésként – 45 év várakozás után – 2010-ben elkészült a „Lukácsházi Árvíztározó", melynek megvalósítása a körültekintő menedzselésének köszönhetően 300 millió Ft megtakarítással valósult meg, ami meggyőzően mutatja a „jó gazda" szerepének szép példáját.

Günther Stoimaier, a SAB Gép-, és Berendezésgyártó KFT., Vép cégvezetője
A SAB-MEZTI KFT-t 1990. áprilisában alapította a vépi szakiskolával közösen. A cég a vépi szakiskola telephelyén egy bérelt műhelyben 10 főnyi lakatos csapattal kezdte meg működését. 1994-ben kezdődött a jelenlegi telephely kiépítése, ahol alapítása óta töretlenül fejlődik a cég és bővül profilja is. Jelenleg a vállalkozás több mint 300 főnek helyben biztosít munkát, továbbá 200 főnek alvállalkozóként, ezáltal a térség meghatározó munkaadója. Óriási szerepe van abban, hogy az egykori lakatosüzemből mára egy korszerű, magas minőségi követelményeket kielégítő acélszerkezeti és gépgyártó nagyüzemmé vált, ahol európai erőműveknek készülnek itt egyebek mellett füstgáz- és szennyvíztisztító ipari berendezések és transzformátorok.

˝Vitéz BOTH BÉLA EMLÉKDÍJ˝

Dr. Orbán Péter, nyugdíjas r. altábornagy, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója
1969. február 25-én kezdte hivatásos belügyi szolgálatát a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon, a Szombathelyi Rendőrkapitányság állományában járőr beosztásban. Elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát. Első vezetői beosztásába 1976-ban került. 1981-ben pedig jogi diplomát szerzett. Több megyei városban volt a rendőrkapitányság vezetője. Kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként 1991. március 16-tól Vas megye rendőrkapitányává nevezték ki. 1996. február 19-től főkapitányi biztosként megbízást kapott az ORFK Készenléti Rendőrség kialakítására, majd e szervezet parancsnoka lett. 1997. július 1-jétől az ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság, Közrendvédelmi Főosztály főosztályvezetője, egyben főigazgató helyettes. 1998. július 16-6ól nevezték ki az ORFK vezetőjévé. 2002. július 1-jétől ismét a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt 2007. november 14-ig. Jelenleg a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója.


˝PÁVEL ÁGOSTON EMLÉKPLAKETT˝

Dr. Gál József, nyugalmazott pedagógus, a vasi helytörténet elismert kutató személyisége
Pedagógus pályáját Bükön kezdte, majd a szombathelyi 405. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben folytatta. A Vas Megyei Pályaválasztási Intézetnek volt főmunkatársa, később az integrált feladatkörű Vas Megyei Pedagógiai Intézet főmunkatársa, igazgatóhelyettese lett. Tagja volt a Pedagógiai Társaságnak és a Tudományos Ismeretterjesztő Társaságnak. Főhivatású oktatói és pedagógiai munkája mellett korán eljegyezte magát Vas megye és különösképpen Szombathely művelődéstörténete, oktatástörténete kutatásának. Az elmúlt évtizedekben a vasi helytörténet elismert kutató személyiségévé vált, több terület szakavatott feldolgozójává. Példás fegyelmezettséggel állította és állítja össze interjúköteteit, intézettörténeti közleményeit, a jeles személyiségek életútját bemutató írásait. A tudományosság és a közérthetőség a fő vezérelve kutatómunkájának. Talán kevesen tudják, hogy 1987-1994 között a Vasi Szemle főszerkesztője volt félállásban, alacsony díjazás ellenében. Intézményi háttér nélkül is biztosította a folyóirat időbeni megjelenését. Szerény, visszahúzódó kutatói egyéniség.

Németh Tibor, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk, könyvtárvezetője
1982-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, ahol 2007-től megbízást kapott a könyvtár vezetésére. Térségi szolgáltatások szervezésével, elektronikus tájékoztatással, weblap készítéssel, rendezvényszervezéssel, adatbázis építéssel foglalkozva széleskörű tapasztalatokat szerzett a könyvtári munka minden területéről. Önmagát rendszeresen továbbképezve infokommunikációs műveltséget tudhat magáénak, melyet hivatásában igényesen és nagyfokú innovációs készséggel alkalmaz munkahelyén messze túlmutatóan. Jelentős helytörténeti kutatómunkát végez. Kiemelkedő szakmai teljesítménye a városi könyvtár felújításának és bővítésének szakmai irányítása is. Létrehozója és fejlesztője a „Magyar Életrajzi Kalauz" című adatbázisnak, amely a hazai tartalomszolgáltatásban mindmáig egyedülálló értékkel bír a biográfiai tájékoztatásban, a hungarika kutatásban, továbbá a magyar tudomány- és művelődéstörténetben egyaránt.

Skrapits Péter, a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, általános iskolai tanára
1994 óta vezetője a szentpéterfai hagyományőrző tánccsoportnak. A tizenhat év alatt számos sikert tudhat magáénak a csoport, hiszen vezetőjük kitartásának és szívósságának köszönhetően évente több mint harminc szereplést vállalnak itthon és külföldön egyaránt. Számos hazai és külföldi testvérkapcsolatuk van, de a legszorosabb barátságot a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel ápolják. Ennek egyik bizonyítéka egy közös horvát-magyar koreográfia, a „Szabad a vásár", amit már több alkalommal nagy sikerrel mutattak be országszerte. Fontos megemlíteni a Gradistyei táncot, amelyben számos helyi dallam és motívum fedezhető fel. A legnagyobb siker mégis a 2010-ben bemutatott szentpéterfai lakodalmas, amelyben végigkísérhetők a régi, helyi lakodalmi szokások és dallamok. Évekkel ezelőtt hozta létre a Hagyományőrző klubot, ahol idős emberek közreműködésével összegyűjtötték a régi dalokat, verseket, meséket, recepteket.

Virágh János, nyugdíjas, Bük Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Horvát nemzetiségű településen nőtt fel, ahol mindig fontos volt a nemzetiségi kultúra ápolása, megőrzése. Később Bükre költözött családjával. A rendszerváltás után, amikor lehetőség nyílt kisebbségi önkormányzat megalakítására, az ő kezdeményezésére és szervezése nyomán alakult meg a büki Horvát Kisebbségi Önkormányzat, melynek kezdetek óta elnöke. Fáradhatatlanul munkálkodik azon, hogy a horvát nemzetiségi kultúrát minél szélesebb körben ismertté tegye. Ehhez megalakította a Danica Horvát Énekkart, melynek ő a művészeti vezetője, valamint a zenei kíséretet is ő biztosítja tangóharmonikán. Nevéhez fűződik a Büki Horvát Bál megszervezése. Minden évben Horvát Napot is szervez. E rendezvény keretében a horvát kultúra széles palettájával ismerkedhet meg a nagyszámú közönség.

˝KUNTÁR LAJOS SAJTÓ-DÍJ˝

Dröszler Ferenc, az EGIS Gyógyszergyár NYRt. Körmend művezetője, a Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió KhT. ügyvezetője 1990 óta a körmendi Kábeltelevíziós Pjt. elnökségének tagja. A városi televíziózás egyik megteremtője, és megalakulásától egyik meghatározó egyénisége. Fáradhatatlan szervező, megbízható, precíz „közmunkás". Felkészültsége, ismertsége és elismertsége révén került a körmendi Városi Televízióért Alapítvány Kuratóriumába, majd 2002-től annak elnöke lett. 1993-tól folyamatosan szerkeszti a városi képújságot. Nagy szerepe van abban, hogy Körmend lakossága folyamatosan hozzájut a közvéleményt érdeklő fontos városi hírekhez. A sokoldalú tájékoztatás híve, s mint ilyen rendszeresen lehetőséget biztosít a különböző vélemények megszólaltatására. 2002-től a Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió Kht. ügyvezetője. 2003. január 1-jétől a város hivatalos honlapjának felelős szerkesztője. A „naprakészséget", amire folyamatosan törekszik, csak maximális önzetlenséggel tudja munkájában megtartani. Ennek következtében a "szabad idő" számára ismeretlen fogalom. Lelkesedése, tenni akarása töretlen.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Közigazgatási Tagozata˝

Balogh Tamás Szilveszterné, Egyházasrádóc Község Polgármesteri Hivatala igazgatási főelőadója
1987. augusztus 3-a óta dolgozik a közigazgatásban. Adminisztrátor, ügykezelő, anyakönyvvezető, majd igazgatási főelőadó lesz. Számos sikeres pályázat elkészítője, mely sokoldalúságát bizonyítja. Lelkiismeretesen ellátja a szociális igazgatási feladatokat, az önkormányzati közmunkaprogramokat koordinálja. Állandó megújulásra képes, nyitottsága az új közigazgatási megoldásokra példaértékű.

Kapornaky Sándor, Kercaszomor község polgármestere
Tavaly ősszel harmadszor választotta meg Kercaszomor polgármesterének a község lakossága. Hátrányos helyzetű településen folyamatosan törekedett az értékek őrzésére és a folyamatos működés feltételeinek biztosításra. Történészi tanulmányait, a községből elszármazottak lokálpatriotizmusát hasznosítva, a szűkebb és tágabb szülőföld politikusait megnyerte a nemes ügynek, hogy Kercaszomor visszanyerje múltbéli büszkeségét, és az ország is elismerje az elődök hazavédő bátorságát. A Magyar Országgyűlés Communitas Fortissima címet adományozta a vezetése alatt álló őrségi községnek, és ebben neki is jelentős szerepe volt.

Dr. Kiss Julianna, Répcelak Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
1988. augusztus 1-jétől Bük Nagyközség igazgatási ügyintézőjeként kezdte meg és gyakorolta a szakmát. 2002. január 1-jétől Répcelak város aljegyzőjeként teljesített közszolgálatot. Az önkormányzati teendők ellátásán túl a gyámhivatal vezető ügyintézőjeként és igazgatási csoport okmányiroda vezetőjeként közigazgatási, hatósági feladatokat is végzett. 2006. november 1-jétől nevezte ki a város képviselő-testülete jegyzőnek. 2008. július 1-jétől Nick község csatlakozásával feladatai tovább növekedtek. Munkavégzésére az igényesség, magas fokú, színvonalas szakmai munka jellemző. Kiváló szakember, energikus személyiség. Munkatársaival szemben segítőkész, jó szándékú, jó indulatú vezető. A közös célok elérése érdekében körültekintő, alapos szakmai, jogi tudással rendelkezik.

Major Tibor Lászlóné, Nagysimonyi, Tokorcs Községek Körjegyzősége körjegyzője
40 éve kimagaslóan tevékenykedik a körjegyzőséghez tartozó települések, Nagysimonyi és Tokorcs községek érdekében és ezáltal Vas megye érdekében is. Elkötelezettsége és példamutató munkája mindig a község javát, előrelépését, fejlődését szolgálta.


Dr. Ódor Ildikó, Vasvár Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
1982-ben szerzett jogi doktori képesítést a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1987-ben a jogi szakvizsgált is letette. Közigazgatási pályáját 1982-ben Vasvár Nagyközségi Közös Tanácsnál kezdte igazgatási csoportvezetőként. 1986. január 1-jétől – Vasvár várossá nyilvánításától – titkársági, majd az 1990-ben bekövetkezett szervezeti változásokat követően szervezési és jogi osztályvezetőként dolgozott. 1995. július 7-től Vasvár város aljegyzője, majd 1997. május 1-jétől jegyzője. 1997- november 1-jétől lát el körzetközponti jegyzői feladatokat. A 2005. évben megalakult – 23 települést magába foglaló – „Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője.

Szatykó Béláné, a Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete ügyviteli alkalmazottja
Több mint egy évtizede dolgozik az ellátó szervezet leíró irodájában. A közgyűlés, illetve a bizottságok üléseinek előkészítésében meghatározó szerepet tölt be. A közgyűlés ülésén a jegyzőkönyvvezető és szavazatszámláló rendszer magas színvonalú kezelésével nagymértékben hozzájárul a testület ülésének zavartalan lebonyolításához. A testületi munkával összefüggő egyéb feladatok ellátását is pontosan, kiváló szakértelemmel látja el. A leíró iroda feladatkörébe tartozó tevékenységek mindegyikében jártas, nagyfokú hivatástudattal segíti az önkormányzati hivatal, illetve az ellátó szervezet munkáját. Kiemelkedő szakmai tevékenysége, hozzáállása és munkabírása alapján méltó az elismerésre.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Oktatási Tagozata˝

Grédlics Istvánné, nyugdíjas óvónő
1972-ben került Szakonyfaluba óvónőnek, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Hosszú évekig az intézményvezetői teendőket is ellátta. Generációk kerültek ki a keze alól. Az óvodába járó gyerekek magyar-szlovén és cigány kisebbségek közé tartoztak és tartoznak ma is. Az önkormányzatiság kezdetétől jelenleg is képviselőként is tevékenykedik a falu sorsának jobbításáért. Családi élete is mindig példamutató volt.


Horváth Imréné, az Ikervári ÁMK Zichy Antónia Általános Iskola tanára, munkaközösség vezető
1974-től az ikervári Általános Iskolában dolgozik, de ezt megelőzően a település óvodájában és a művelődési házban is alkalmazták. Munkavégzését a precizitás jellemi. Kiemelkedő munkát végez, a gyermekekkel való bánásmódja, közvetlensége példamutató. Szakmailag sokoldalú, korszerű ismeretekkel rendelkező nevelő. Magyar szakos tanárként évente felkészíti a tanulókat a szaktárgyi versenyekre. Az intézmény és a település kulturális életében meghatározó szerepet vállal. A Közalkalmazotti Tanács elnökeként évek óta a nyugodt iskolai légkör megteremtéséért dolgozik kollégái érdekében.


Dr. Kovácsné Zséder Margit, a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Csempeszkopácsi Tagintézményének vezetője
1992. júliusától a mai napig óvodapedagógusként tevékenykedik Csempeszkopács településen. 2007. szeptemberétől a Táplánszentkereszt székhelyű Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Csempeszkopácsi Tagintézményének vezetője. Az óvodai nevelési terület felelőseként részt vett a közelmúltban lezajlott nevelési-oktatási korszerűsítési folyamatban. A szakmai közreműködésén túl, önzetlen – esetenként anyagi – támogatásával is sokat tett azért, hogy az általa vezetett intézményben ellátott gyermekek semmilyen tekintetben ne szenvedjenek hátrányt. Aktív részese Csempeszkopács település országos hírű rendezvényének, a „Középkori Vásár"-nak. Szakmai felkészültségével, emberi magatartásával méltán vívta ki Csempeszkopács település közösségének elismerését.


Széles Gyuláné, a NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgató-helyettese
1981-ben a BDTF Bolyai János Gyakorló Általános Iskolába került napközis nevelőnek. Kedves, határozott személyisége osztálytanítóként is tiszteletet, elismerést váltott ki diákjaiban, a szülőkben és kollégáiban egyaránt. 1992-től a gimnáziummá bővülő Bolyai igazgatóhelyettese lett a tantestület javaslatára. 18 éven át szervezte az iskola alsó tagozatának munkáját és a tanító szakos hallgatók tanítási gyakorlatait. Munka és tanulás jellemezte ezt az időszakot is, hiszen közben pedagógiából egyetemi diplomát szerzett a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Közvetlen munkatársai, a hallgatók, szülők, de mindenek előtt a kisdiákok tisztelete és szeretete övezte közel három évtizedes munkája során a NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban.

Dr. Vaskó János, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal oktatási csoportvezetője
2005 óta dolgozik a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalban oktatási csoportvezetőként. Tanítói és jogász végzettsége alapján munkáját rendkívüli hozzáértéssel és igényességgel végzi. Rendszeres kapcsolatot tart a megye településeinek önkormányzataival, közoktatási intézményeivel, a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekkel. Pontossága és szakmaszeretete a megyében és a megyén túl is elfogadott, megbecsült szakemberré, közvetlensége és emberszeretete népszerű kollégává tette. Három gyermekes családapaként is példát mutat a mai fiataloknak.

Vincze Jenő, a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend igazgató-helyettese, mérnök-tanár
1972. augusztus 15-től áll alkalmazásban a szakközépiskola és szakiskola, illetve annak jogelőd intézményeinél. Közel négy évtizedes munkája során nagy gonddal és lelkiismeretes odaadással oktatta a műszaki, elektronikai, informatika gyakorlatokat és tárgyakat a volt főiskolai és szakközépiskolai ifjúság számára. Precíz, pontos munkavégzése igazi nevelői példaként állt mindig diákjai előtt. Nagy része volt abban, hogy az iskolában diagnosztikai- és elektromos műhely jött létre. A korszerű tartalommal megtöltött szakmai programalkotás mellett felelős szerkesztője volt a szakképzési alap pályázataiknak és az iskola eszközfejlesztési, beruházási munkálatainak. Kollegális szelleme, humánus emberi magatartása és segítőkészsége elismertségnek örvend munkatársai és diákjai körében.

˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Kulturális Tagozata˝

Csuka Éva, Művelődési Otthon és Könyvtár Répcelak könyvtárvezetője
1977-ben szerzett könyvtáros és matematika szakos általános iskolai tanár oklevelet a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. A répcelaki körzeti könyvtárban elhelyezkedve nagy önállósággal látott munkához, és igényessége, kezdeményező készsége az eltelt három évtized alatt mindvégig Vas megye leginnovatívabb könyvtárai között tartotta könyvtárát. Elismerést érdemlő szakmai teljesítménye, hogy vezetésével, közreműködésével az időközben városi rangra emelkedett könyvtár megőrizte az olvasáskultúrában betöltött meghatározó szerepét, jelentős közhasznú információs központtá vált.

Horváth Ágota, a Gárdonyi Géza Általános Iskola, Sárvár tanára
1983-ban kapott diplomát a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Közel 30 év magas szintű oktatói, nevelői és közművelődési munka áll mögötte. Ez a tevékenysége túlmutat szűkebb otthonán, munkahelyén. Széleskörű hazai és nemzetközi oktatási és kulturális kapcsolatokat szervez, irányít, ápol. Személyiségében kiválóan ötvöződik a jó tanár, a művészeti, kulturális szakember. Mély humánuma, az emberek iránti szeretete és segítése jelen van mindennapi tevékenységében.

Krieg Ferenc, nyugdíjas festőművész
A Művészeti Alap illetve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, korelnök. Hat és fél évtizedes magas színvonalú, jellegzetesen egyéni stílusú művészeti tevékenységéért, egyszerű és közvetlen megnyilatkozásaival a szakma összetartozásáért kifejtett erőfeszítéseiért, az alkotóművészet széleskörű megismertetéséért és elismertetéséért tett fáradozása elismeréseként, születésének kilencven éves jubileuma alkalmából méltó az elismerésre.

Mosonyi András, nyugdíjas mérnök
A rendszerváltás után indította el a Körmendi Kulturális Műhely Egyesületet, amelynek alapvető célja volt a körmendi civil élet megteremtése, a helyi hagyományok felelevenítése és megőrzése. E célt szolgálja azóta is a Körmendi Figyelő című kulturális folyóirat megjelentetése Az újság kiemelten foglalkozik a Batthyány család történetével, helyi kiemelkedő személyiségek életútjával, megyeszerte egyedülálló kulturális tartalmat hordoz. Emellett a helyi társadalmi élet fontos színtere a Körmendi Kaszinó, melyet hosszú évekig Veleméren a Cserépmadár szálláson, a kulturális pajtában, majd ezt követően a körmendi Batthyány kastélyban tartottak. Elnökként mozgatórugója az újság kiadásának és a kaszinói rendezvényeknek. A Körmendi Figyelő szellemi atyja és felelős kiadója. Személyes kisugárzása a mai napig meghatározója a Körmendi Kulturális Műhelynek.

Parais István, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ szakmai igazgató-helyettese
Kezdeményezője, szervezője Szombathely több művészeti ágat és korosztályt összefogó szabad polgári-művészeti, közösségi kezdeményezéseinek. Gyermek, ifjúsági és felnőtt táncegyüttesek táncpedagógusa, koreográfusa és művészeti vezetője. A hagyományos, néptánc alapú tánctanítás új, komplex művészeti módszertani szakmai vezetője Szombathelyen. Új típusú, több művészeti ágat összefogó munkái Vas megye és a régió kulturális-művészeti kezdeményezését fogta össze és vezette sikerre. Szakmai tevékenységében és művészeti munkájában egyaránt nagy hangsúlyt kap a hagyományok őrzése, ápolása és továbbvitele a felnövekvő korosztályok számára.

Prikazovics Ferenc, a Mesebolt Bábszínház igazgató-helyettese
A ’80-as évek közepétől 15 éven át a Ferrum Színpad színjátszója, rendezője. Több előadás főszerepét játszotta el, az általa rendezett előadások szép sikereket értek el országos fesztiválokon. Kiveszi részét városi rendezvények, protokolláris események szervezéséből is. 1994-től a Szombathelyi Televízió szerkesztő-műsorvezetője, több műsor állandó bemondója, vezetője. 2002-től a Mesebolt Bábszínház szakmai igazgató-helyetteseként koordinálja a színház működését.

Radványiné Novák Judit, a Savaria Szimfonikus Zenekar zenekari művésze
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szaktanárképző Győri Tagozatán szerezte diplomáját. 1976-ban került a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolához. 32 éve zenekari művész, a prím szólam, az első hegedű igényes, értő megszólaltatója. Tanárként is rendkívüli személyiség. Jelenleg 20 növendéke van zenei pályán. A Koncz János Országos Hegedűversenyen I., II. díjat, illetve különdíjat nyertek növendékei. Évekig vezette a Bartók Béla Zeneiskola ifjúsági vonószenekarát. Aktív közéleti személyiség. A közalkalmazotti tanács tagja 1996-2007 között, ill. a Savaria Szimfonikus Zenekar szakszervezeti titkára 1991-től napjainkig.

Varga Ibolya, az Isis Galéria tulajdonosa, Szombathelyen
A művészeti galéria tulajdonosaként különös gondot fordít a kortárs magyar és azon belül kiemelten a Vas megyei képző- és iparművészek bemutatására, megismertetésére. A hagyományos kiállításokon túl művészeti események szervezésével a városközpont egyik érdeklődéssel fogadott galériája, amely a megyei érdekű programoknak is rendszeresen részese. Évenként bekapcsolódik művészeti rendezvényeivel a Pannon Ősz programsorozatba. Személyes szervező munkájával tette a galériát és a Kossuth utcát a Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt a „Művészetek Utcájává". Tevékenysége az alkotók részére szakmai támogatások nyújtására, a kulturális események és programok mecénálására is kiterjed. Több évtizedes művészeti támogató és segítő munkája, hozzáértő szakmai tevékenysége alapján érdemes az elismerésre.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Egészségügyi Tagozata˝

Domján Mihályné, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Haematológiai- és Haemosztazeológiai Osztály és a Reumatológiai Osztály osztályvezető ápolónője, diplomás ápoló
1984. szeptember 17. napjától dolgozik a Markusovszky Kórházban ápolónőként. 2000. június 1-jétől a Haematológiai és Haemosztazeológiai Osztály osztályvezető ápolónője, 2010. évtől pedig a Reumatológiai Osztályon is ő látja el az osztályvezető ápolói feladatokat. A daganatos betegek, és így a haematológiai betegségben szenvedők száma is folyamatosan emelkedik, ezért különös jelentősége van az itt dolgozók szakmai elhivatottságának, hozzáértésének. Az itt kezelt betegek ellátása komoly szakmai felkészültséget és erős lelket igényel. Lelkiismeretes, elkötelezett, magas szintű szakmai felkészültséggel látja el osztályvezető ápolói feladatát, nagy empátiával, szakmai igényességgel biztosítja a betegek ellátását, és ezt az általa vezetett kollektívától is megköveteli. Humánus magatartása jellemzi mind a betegekkel, mind a hozzátartozókkal kapcsolatban. Betegcentrikussága és helytállása példaértékű.

Dr. Gyenes Éva, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Neurológiai Osztály főorvosa
1980-ban diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1984-ben neurológiából szakvizsgázott. 1989.március 1. napjától dolgozik a Markusovszky Kórházban. 1996-ban adjunktusi, majd 2010-ben főorvosi kinevezést kapott. Folyamatosan részt vesz az osztály profiljába tartozó összes tevékenységben és az ügyeleti szolgálatban is. A „Fejfájás ambulanciát" csinálja évek óta, a betegek nagy megelégedésére. Munkáját nagy szaktudással, példamutatással, vezetői és munkatársai, valamint a kórház kollektívája általi messzemenő elismerés mellett végzi.


Kecskésné Fekete Katalin, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Műszaki Osztály osztályvezető-helyettese
1990 óta dolgozik a Markusovszky Kórház Műszaki Osztályán. Magasépítő üzemmérnökként a Műszaki Fejlesztési Csoport munkájába kapcsolódott be. Műszaki fejlesztőként a kórházban végrehajtott fejlesztések építészeti feladataival foglalkozott. Ezek közül legjelentősebb a 2000-ben átadott onkológiai beruházás volt. 2005. január 1-jétől osztályvezető-helyettes. Ezzel egyidejűleg feladatköre is kibővült az ingatlan-karbantartás irányításával, az ingatlan-nyilvántartással és –hasznosítással. Az utóbbi évek legjelentősebb fejlesztései, melyek lebonyolításában részt vett: az új sürgősségi épület beruházása, császárműtő, illetve a PIC korszerűsítése, valamint a patológiai laboratóriumok új helyének kialakítása. Munkatársaival, feletteseivel egyaránt tisztelettudó, kötelességérzete, elhivatottsága, a kórház iránti lojalitása példaértékű.

Lábos Mária, nyugdíjas pedagógus
2000. februárjában alakult meg a nagysimonyi SZÍV-Klub. Kezdetben 28 fő, majd jelenleg már 98 fő tagja van a klubnak. Az alapszervezet célja: egészségmegőrzés, szív – és érrendszeri betegség megelőzése, kirándulás, mozgás. A szűréseket a nyári Falunapon tudják ellátni. A véradások szervezésében is aktívan vesz részt a klub elnökeként. A szomszéd faluban is szervezett szív szűréseket. Mióta nyugdíjas lett, a falu apraját és nagyját - az egészséges életmódra – oktatja és neveli.

Dr. Schaffer Éva, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály mb. osztályvezető főorvosa
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1978-ban, azóta a Markusovszky Kórházban dolgozik. 1982-ben aneszteziológia és intenzív terápia területén szakorvosi képesítést szerzett. 1992-ben adjunktusi, majd 1997-ben főorvosi kinevezést kapott. 2006. július 1. napja óta irányítja a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályt megbízott osztályvezető főorvosként. Jó szakmai és szervezői kapcsolatot alakított ki a Központi Műtőszolgálattal, valamint a kórház összes osztályával is. A „Fájdalom Ambulancián" nemcsak járóbetegeket látnak el, hanem a kórház területén kezelt fekvőbetegek fájdalomcsillapítását is folyamatosan konzultálják. Szakmai munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel és lelkiismeretesen látta el, nem kevésbé vezetői feladatait. 10 éve a Szombathelyi Hospice Alapítvány tagja, ezen feladatkörében is nagy empátiával végzi munkáját.

Dr. Szabó Mihály, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosa, a Pszichiátriai és Geriátriai Centrum centrumigazgatója
1974-ben diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A három szakvizsgával rendelkező főorvos 2002. októberétől dolgozik a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Osztályán, mint osztályvezető főorvos. Nagy szakmai tudású, jó vezetői készségű, rendkívüli munkabírású, és bármikor a kórház rendelkezésére álló főorvos, akit vezetői, beosztottai becsülnek és elismernek. 2007. október 1. napját követően centrumigazgatóként szervezi a Pszichiátriai és Geriátriai Centrum működését. Rendszeresen részt vesz az ügyeleti ellátásban is, munkatársait folyamatosan segíti és motiválja az újabb szakvizsgák, specialitások megszerzésére, hogy ezzel is teljesebbé tegye az osztály szakmai tevékenységét.

Szabó Péterné, a Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Ideg- és Gerincsebészeti Osztály és Általános és Érsebészeti Osztály osztályvezető ápolónője, egyetemi okleveles ápoló
1981. augusztus 3. napjától dolgozik a Markusovszky Kórházban ápolónőként. Az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály megbízott osztályvezető ápolónője 2004-től, 2010. évtől pedig osztályvezető ápolónő, valamint az Általános és Érsebészeti Osztály megbízott osztályvezető ápolónője. Szakmai feladatait és osztályvezetői tevékenységét magas szintű elhivatottsággal és következetességgel végzi. Az általa képviselt szakmai igényességet munkatársaitól is megköveteli. Betegcentrikussága példaértékű, és ebben semmilyen körülmények között sem hajlandó engedményeket kötni. Az általa vezetett osztályokon folyamatosan igyekszik a körülményeket, a környezetet javítani, szebbíteni, a felszereltséget, az ápolást segítő eszközöket bővíteni, és így a betegellátást az ápolás szempontjából jobb körülmények közé juttatni. A tanulás, az oktatás, a tudomány területén az egyik legaktívabb osztályvezető ápoló. Többször írt tudományos dolgozatot és tartott előadást.

Dr. Török Miklós, nyugdíjas fogorvos
A ’90-es évek elején költözött Magyarországra és megpályázta az egyházasrádóci fogorvosi praxist, melyben 2011-es nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett. Több évtizeden keresztül látta el Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Egyházashollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu települések fogorvosi alapellátását. Sikerült a hat településen a szájhigiénia területén a XXI. századnak megfelelő kultúrát nevelni a gyermekekbe és a felnőttekbe egyaránt. Munkája és életműve példaértékű. 2002-ben önkormányzati képviselővé választották Egyházasrádócon. A 2010. évben a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programban „Egészségház kialakítása Egyházasrádócon" c. projekt szakmai támogatását látta el.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Szociális Tagozata˝

Dembrovszkyné Kántor Eszter, a Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt mentálhigiénés előadója, a Tevékenység Szép Öregség Alapítvány elnöke
1994. július 1-jétől mentálhigiénés előadóként dolgozik a Vas Megyei Idősek Otthonában Táplánszentkereszten. Munkája során mindig fontosnak tartotta szakmai tudásának bővítését, új ismeretek szerzését. Az intézményben működő Tevékenység Szép Öregség Alapítvány elnökeként fáradtságot nem ismerve azon munkálkodik, hogy az intézmény lakóinak életkörülményei javuljanak, valamint kollégái szakmai továbbképzéseken való részvételének támogatásával, és az ott tanultak belsővé válásával magasabb szintű ellátást legyenek képesek nyújtani. Szakmai tudása, empátiája, tapasztalata példaértékű valamennyi szociális ellátásban dolgozó munkatársa számára.

Horváthné Boros Krisztina, a Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu gazdasági ügyintézője
1994-től dolgozik a helyfalui intézményben, illetve annak jogelődjeinél. 2002. szeptemberétől frontemberként vett részt az idősek otthonának indulásánál. Nagy szerepe volt az újonnan induló intézmény költségvetés, személyi és tárgyi feltételek összeállításánál, átadás-átvétel lebonyolításánál. 2005-ben a rekonstrukcióból is kivette részét. 2002-ben mérlegképes könyvelői, 2004-ben pénzügyi-számviteli szakellenőri képesítést szerzett. Megbízhatóságával, pontosságával, terhelhetőségével ő jelentette a folyamatosságot, a biztonságot az intézmény gazdasági irányításában az elmúlt időszak személyi változásai alatt.

Molnár Csaba, Körzeti Általános Iskola Pankasz tanára
Pankaszon a Körzeti Általános Iskolában tanít, 1997-2007-ig másodállásban dolgozott a Vas Megyei Szakosított Otthon ivánci intézetében testnevelőként. Megbízási jogviszonyának megszűnését követően a mai napig is térítés nélkül, változatlan formában végzi valamennyi tevékenységét. Hitvallása szerint a sport az a terület, melyben az értelmileg akadályozott emberek ép társaikhoz hasonló módon juthatnak önmegvalósításhoz, sikerhez, nyilvánossághoz. Munkáját mindig nagyfokú professzionalitás. lelkiismeretesség és az integrációt mindenben támogató attitűd jellemzi. 2010. évben integrált kosárlabda csapata országos bajnokságot nyert, illetve 2010. szeptemberében Magyarországot képviselve a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében Varsóban megrendezésre kerülő Európa Bajnokságon bronzérmet szereztek Elhivatott tevékenysége, amit az értelmileg akadályozott személyek esélyegyenlőségéért végez, méltán állhat példaként az egész szociális társadalom számára.

Molnár Miklósné, Gondozási és Családsegítő Központ vezetője Jánosházán
1988. októberétől Jánosháza Nagyközség Öregek Napközi Otthonának, majd jogutódja, a Gondozási és Családsegítő Központ vezetője a mai napig. Munkaviszonyának kezdete óta szociális feladatokat látott el, munkáját mindvégig kiemelkedően jó színvonalon végezte. Szakmai ismerete, szociális ügyekben való jártassága soha nem hagyott kívánni valót maga után. Munkáját jól jellemzi a felelősségérzet és hivatástudat, amellyel több mint húsz éve működik közre Jánosháza és kistérsége szociális feladatainak ellátásában, hozzájárulva ezzel a térség szociális ellátó rendszerének fejlődéséhez.

Nagy Károlyné, a Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár gazdasági igazgató-helyettese
2004. október 1-je óta dolgozik a Vas Megyei Idősek Otthonában Vasváron, először gazdasági ügyintéző, majd 2005. január 1-jétől gazdasági vezetőként. 1982-2004-ig Oszkóban a Községi Közös Tanácson adóügyi előadó, később az oszkói Polgármesteri Hivatal munkatársaként pénzügyi, gazdálkodási feladatokat látott el részben önálló intézmények működésével kapcsolatosan. Munkáját a munkaköréhez szükséges megbízhatósággal és precizitással végzi. Lelkiismeretes munkavégzésének eredményképpen a Vas Megyei Idősek Otthona Vasvár gazdálkodása a jelenlegi nehéz helyzetben is stabil és kiegyensúlyozott.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata˝


Hornyák Istvánné, a Csodaország Óvoda Bük óvodavezetője
1991. előtt a Földeáki Óvoda óvónőjeként illetve vezető helyettesként végezte munkáját. 1992-től vezetése alatt történt a büki óvoda átépítése. A fenntartó önkormányzattal együtt, elvárásait szem előtt tartva biztosította a gyermekek fejlődéséhez szükséges feltételeket, azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyermekek képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, szükség esetén leküzdhesse a hátrányokat, amelyek születésénél, családi helyzeténél, vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. Becsületes, fegyelmezett munkavégzése jóindulatú, humánus, segítőkész, szerény emberi tulajdonságokkal párosul.

Kiricsi György, a Budapest Bank Szombathelyi Fiókja igazgatója, a Rotary Klub Szombathely elnökségi tagja
Aktív és rendszeres támogatója az Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézménynek Gencsapátiban. Személyes ismerősei révén további támogatókat is szerzett az intézménynek. Rendszeres látogató, gyakran megfordul a gyermekek körében. Segítsége révén újulhattak meg a gyermekotthon fa játszótéri eszközei. Új játszóeszköz beszerzése is ismerősei révén valósulhatott meg. Négy gyermekcsoport kapott segítsége révén számítástechnikai eszközöket. Minden évben az év ősz folyamán pályázati lehetőség igénybevételével megszervezi a Törődés Napját, amikor munkatársaival önkéntes munkát végeznek az intézményben. A gyermekotthonért végzett munkája példamutató.


Móricz Tamásné, a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon Szombathely, hivatásos nevelőszülője
Hagyományos nevelőszülői tevékenységét 1989-ben kezdte. Ebben az évben egy kislány, majd a következő évben három testvér és még egy fiú került a családba. Azóta mind az öten felnőttek. A családban eltöltött 10-18 évük alatt minden gyermeknek igyekezett szakmát adni a kezébe, önállóságra, a mindennapi életben történő helytállásra felkészíteni sok türelemmel, nagy szeretettel. A nagy gyerekek elkerülésével párhuzamosan újabb gyermekeket fogadott családjába, így jelenleg is öt gyermeket nevel, egy óvodást és négy iskolás korút. A gyermekek közül négyen tartós betegség, illetve fogyatékosság miatt különleges szükségletűek, fokozott gondoskodást, törődést igényelnek. Feladatait teljes odaadással látja el, a nevelőszülőséget hivatásként éli meg. Munkája során tíz gyermek számára pótolta, illetve biztosítja a mai napig is a szerető családot, a biztonságos otthon légkörét


Schermann Györgyné, a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola gyermekfelügyelője
2001-től gyermekfelügyelőként dolgozik a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskolában Ikerváron. A közösségbe gyorsan beilleszkedett. Gyermekszeretete miatt a gyermekek is megszerették a mindig vidám, mosolygós Márta nénit. A növendékekhez közel tudott kerülni kedvességével, s jó kapcsolatot alakított ki velük. Az intézmény rendezvényeiből is aktívan kiveszi a részét, szervez, irányít, és példamutatóan dolgozik. Munkatársaival is jó kapcsolatot alakított ki, segít nekik amiben csak tud. A gyerekekért végzett önzetlen munkáért érdemes az elismerésre.


Sipos Kálmánné, a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény intézményegység vezetője
35 éve tevékenykedik a fogyatékos gyermekek szolgálatában. Origofrénpedagógia-pszichopedagógia szakon végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Gyakorlatvezető pedagógus volt, sok gyógypedagógus hallgató végezte nála összefüggő szakmai gyakorlatát. Fiatal kora ellenére hamarosan munkaközösség vezetőnek választották, vezetésével dolgozták ki az „örömiskola" szervezeti formát. Folyamatosan publikált a helyi sajtóban, szakmai folyóiratokban. 1994-től az intézmény igazgatóhelyettese. Szerves része volt a 2005-ben birtokba vett, új lakásotthonok létrehozásában, amelynek azóta szakmai vezetője. A szűkös személyi és anyagi körülmények ellenére oldja meg a rá bízott értelmi sérült gyermekek színvonalas ellátását, szervezi tevékenységeiket, melyekkel társadalmi befogadásukat segíti. Fáradhatatlanul dolgozik az állami gondoskodás alatt álló gyermekek életének szebbé tételéért.


˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Sport Tagozata˝


Bátai-Sághy Andrea, egyéni vállalkozó, SISSONNE Gyermektorna Stúdió
A Sissonne Gyermektorna Stúdiót 1997-ben alapította a Bátai házaspár. A tornastúdió alapítása előtt 7 évig gyakorló testnevelőként és versenytornász edzőként dolgozott. Tornászai több országos bajnoki címet szeretek, nemzeti válogatott kerettagjai voltak. A tornastúdió, melyet alapított és szakmai munkájáért felelős, mindenki számára nyitott, nem történik kiválogatás, nem is a versenyeztetés a célja, noha nagyon jó képességű gyermekek kerülnek a kezei közé, hanem fontos, hogy mindenki az egyéni képességeihez mérten fejlődjön. Az önmagához mért fizikai és esztétikai mozgásfejlődés, a mozgás megszerettetése és a mozgás öröme a cél. A 10 éves lelkiismeretes és magas szintű szakmai munka eredményeként nagy a Stúdió népszerűsége, befogadó létszáma maximálisan telített, valamint igen nagy a megtartó ereje.

Érsek István, a Basket Ball Körmend Sport KFT. edzője, utánpótlás felelős
Sportpályafutását 1985-ben kezdte és 1998-ig a körmendi kosárlabda csapatot erősítette. A csapattal kétszeres Magyar Bajnokságot és hatszoros Magyar Kupa győzelmet ért el. 1998 után két évet Dombóváron, majd 4 évet a Paksi ASE csapatában játszott. Aktív pályafutása befejezése után visszatért Körmendre, ahol az utánpótlás csapatok edzéseit irányítja. Munkája során kiemelkedő teljesítményt nyújt a gyermekek kosárlabda utánpótlás nevelésében. Több korosztály felkészítését, versenyeztetését végzi. Munkáját becsülettel, mindig a legjobb tudása szerint látja el, szívügyének tekinti a fiatalokkal való foglalkozást és a kosárlabda játék megszerettetését, valamint a versenyhelyzetekre való felkészítést.

Magyar Péter, a Vas Megyei Sportbarátok Sportegyesületének vezetője
Több mint húsz éve az Aranypatak térségének meghatározó sportvezetője. Legendás-hírű édesapja a megye sportmozgalmában megbecsülést és elismertséget kivívó néhai Magyar Árpád életművének folytatója. Közel egy évtizedig egyszemélyes vezetője, mecénása, mindenese volt a bucsui sportkörnek. Tevékenységének hatása a szomszéd települések, Torony és Sé sportsikerei elérését is kedvezően befolyásolta. Megalapította a Vas Megyei Sportbarátok Sportegyesületét, amelynek ő a vezetője. Kezdeményezésével testnevelő tanárok, sportvezetők, önkormányzati dolgozók és társadalmi sportaktívák részére teremt hétről-hétre rendszeres sportolási lehetőséget. Önzetlenségével, segítőkészségével és sportszeretetével méltán vívta ki a Vas megyei sportbarátok elismerését

Molnár István, a Konkordia ZRt. villanyszerelője
A helyi sportmozgalom irányításába a rendszerváltást követően kapcsolódott be. 1997-ben felkérték a helyi labdarúgó csapat szakmai munkájának irányítására, a felnőtt csapat mellett az utánpótlás korú labdarúgók edzéseit is vezette. Többévi edzősködés után a labdarúgó csapat technika vezetőjeként a Táplán SE tevékenységét segítette, teszi ezt napjainkban is. A Kihívás napi sportversenyek avatott szervezője, de a Legerősebb Falu vetélkedősorozat sikereinek kihívásában is oroszlánrészt vállalt. Áldozatkész tevékenységével kivívta, hogy a település minden jelentősebb sportrendezvény alkalmával igényt tart munkájára. A Kistelepülések Vas megyei Versenysorozata – melyet a település zsinórban háromszor nyert meg – elképzelhetetlen lenne nélküle.

Pásti István, nyugdíjas közgazdász
1989 óta a Vas Megyei Sportigazgatóság és a Vas Megyei Sportági Szakszövetségek Tanácsának gazdasági szaktanácsadója. Munkáját teljes egészében térítés nélkül társadalmi munkában végzi. Tevékenysége során számtalan kisegyesületnek társadalmi szövetségnek nyújtott segítséget. Szakszerű tanácsaival jelentősen hozzájárult a megye sportértékeinek megóvásához. Több kisegyesület és önkormányzat sportpályázatának ingyenes megalkotója. Tevékenysége eredményeképpen több millió Ft-os támogatással gazdagodtak szövetségeik, a Vas Megyei Sportigazgatóság, valamint a megyében működő sportegyesületek.˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Közbiztonsági Tagozata˝


Horváth Attila pü. százados, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága kiemelt főreferense
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának kiemelt főreferense. Hazánk Európai Uniós csatlakozása óta a Vas megyei vám-és pénzügyőri mélységi ellenőrző csoportot irányította. Irányításával került felállításra Vas megyében a rendészeti jellegű mélységi ellenőrzés, mely méltán vívott ki országos szakmai elismeréseket. Munkásságával nagyban elősegítette a régió, a megye gazdaságának a védelmét és egyben a feketegazdaság visszaszorítását, a közbiztonság javítását. Szakmai tudása, hivatásszeretete, munkafegyelme és célorientáltsága munkakörében és feladatában a maximális teljesítmény elérésére ösztönözte.


Vincze Attila, az Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Mentőszervezet Szombathely főápolója
1989. óta dolgozik az Országos Mentőszolgálat Szombathelyi Mentőállomásán mentőápolóként, majd főápolóként. Aktívan részt vesz a laikusok elsősegélynyújtás oktatásában, a mentő dolgozók kiképzésében, továbbképzésében. Munkavégzését alaposság, megbízhatóság jellemzi.˝Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Ifjúsági Tagozata˝


Hegedüs László, a Faludi Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár programszervezője, Körmend Város ifjúsági referense
Kimagasló tevékenységet folytat Körmend városában az ifjúsági programok kezdeményezése terén. Tevékenységei közül kiemelendő az az erőfeszítés és munka, amelyet a körmendi könnyűzenei élet felélesztése területén végzett, többek között az Alternatív Diáktöltő Klub keretén belül. A klub tagjaival közös programokat szervez, többek között kirándulásokat, irodalmi kávéházakat, vetélkedőket, sportos foglalkozásokat, történelmi, irodalmi és mentálhigiénés előadásokat, filmvetítéseket. A körmendi és a megyei fiatalok jól ismerik, kérdéseikkel, kulturális igényeikkel gyakran keresik fel. A megye ifjúsági szakembereivel kitűnő kapcsolatot ápol, akiknek sokszor nyújt segítséget könnyűzenei programok kapcsán.


Dr. Mátrai István, a Jurisich Miklós Gimnázium Kőszeg tanára
Kiváló pedagógus, aki tanári munkája mellett szabadidejét is a
fiataloknak, az ő fejlődési lehetőségeik megtalálásának szenteli. 2000 óta folyamatosan pályázik a Comeinus akció keretében, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak az európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Ennek keretében diákjai az elmúlt 10 évben rendszeresen vettek és vesznek részt diákcserékben mind Magyarországon mind Európa számos országában. Pályázataival folyamatosan hozzájárul az iskola fejlesztéséhez is. A nyári tanszünetben nemzetközi ifjúsági cseréket, szemináriumokat, szakmai továbbképzéseket szervez évek óta nagy sikerrel. Minden elismerést megérdemlő munkáját magas szakértelemmel, a fiatalok iránti teljes elkötelezettséggel végzi.

Végh György Károly, az ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete egészségfejlesztője
Évtizedek óta egészségfejlesztéssel foglalkozik a megyében, emellett részt vett települési önkormányzatok egészség politikájának kidolgozásában és végrehajtásában. A fiatalok körében kiemelten nagy hangsúlyt fektetett és fektet az egészségfejlesztés oktatására, és minden e téma köré csoportosítható felvilágosító interaktív előadás-képzés megszervezésére, lebonyolítására. Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatának keretein belül kortársoktatással, képzésekkel hívja fel a fiatalok figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre. Oszlopos, aktív tagja a szombathelyi Kábítószer Egyeztető Fórumnak is, ahol prevenciós tevékenységet folytat. Fiatalok iránti elkötelezett munkája elismerést érdemel, melyet nagy odaadással és szakértelemmel végez évtizedek óta.˝Vas Megyei Közgyűlés Elnökének Emlékplakettje˝

A Vas Megyei Közgyűlés Elnökének Emlékplakettje elismerésben részesül:

Gere Csabáné, Répcelak Város Polgármesteri Hivatala ügykezelője a hivatalban több mint 20 év óta végzett kiemelkedő szakmai színvonalon végzett pontos, lelkiismeretes munkájáért.

Kereszturiné Pintér Mária nyugalmazott tanárnő a több mint 50 év óta végzett kiemelkedő helytörténeti kutatásaiért, értékteremtéséért.˝Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele˝

„Vas Megye Közgyűlésének Elismerő Oklevele" elismerésben részesül:

Az egyházashetyei Múzsa Egyesület két évtizedes civil nemzetközi művészeti programok szervezéséért, s az ezáltal összekovácsolt sokszínű kulturális közösségi tevékenységéért.

A szenpéterfai Ljubičica Horvát Kórusegyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából, a helyi horvát népdalkincs ápolásáért.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Új kerékpárutak Veszprémben

Csütörtökön kezdik meg 185 millió forintos beruházással a veszprémi kerékpárút-hálózat kibővítését,… Tovább olvasom