Kisalföld logö

2018. 01. 20. szombat - Fábián, Sebestyén -3°C | 6°C Még több cikk.

Új alkotmány: elkészült az egységes szöveg

Elkészült és hivatalosan is közzétették az új alkotmány koncepciójának egységes szövegét.

Az Országgyűlés alkotmány-előkészítő eseti bizottságának összegző munkacsoportja a testület honlapján csütörtökön tette közzé a koncepció szövegét, amelyet az eseti bizottság december 10-15. között vitat meg, dönt annak elfogadásáról és az Országgyűlés elé terjesztéséről.

Ha a parlament a most nyilvánosságra hozott koncepciót fogadja el, a jövőben csak akkor lehetne változtatni az alaptörvényen, ha a módosítási javaslatról két egymást követő Országgyűlés változatlan formában, mindkét szavazásnál külön-külön az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt.

A dokumentumban a szabályozási elvekkel kapcsolatban a munkacsoport rögzíti: az új alaptörvényben az államszervezet szabályai közül is csak a legfontosabb, kiemelkedő jelentőségű rendelkezések kaphatnak helyet, a további garanciális jelentőségű részletszabályokat a többi jogszabály közül szintén kiemelkedő - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott - sarkalatos törvények tartalmazzák, ezért az új alaptörvény viszonylag rövid lenne.

A koncepció szerint az új alkotmány a jelenleg hatályoshoz képest más szerkezetű lenne: egy preambulummal kezdődne, amelynek utalnia kellene a legfontosabb alapértékekre, a demokrácia, a jogállamiság és az alkotmányosság értékeire. "Méltassa ezeréves történelmi múltunkat, a kereszténység szerepét történelmünkben, történeti alkotmányunk értékeit és szerepét. Ezzel kapcsolatban utaljon a Szent Koronára, mint a magyar államiság kifejezőjére. Utaljon továbbá a szabadság és a társadalmi szolidaritás eszméjére, és említse kiemelkedő szabadságmozgalmainkat is" - fogalmazza meg javaslatait az összegző munkacsoport.

A preambulumot követően az alapvető rendelkezések között első helyen mondanák ki: Magyarországon minden hatalom forrása a politikai nemzet, azaz a nép, az ország alkotmányos állami folytonosságát pedig a Szent Korona fejezi ki. Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért. Leszögezik: az ország államformája köztársaság; Magyarország független, demokratikus jogállam.

Az alapvető rendelkezések közé emelnék be a nemzeti jelképeket. Az új alkotmány koncepciója szerint a címer hegyes talpú, hasított, tölgyfalombokkal övezett pajzs; első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott, második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt; a pajzson a magyar Szent Korona nyugszik. (A hatályos alaptörvényben nincs benne, hogy a címerben tölgyfalombok öveznék a pajzsot.) Újdonság, hogy az állami lobogó fehér sávjában megjelenne a címer. A koncepció szerint az alkotmánynak tartalmaznia kellene a nemzet ünnepeket is, így március 15-ét, augusztus 20-át és október 23-át.

Az alapvető rendelkezéseknél rögzítené, hogy Magyarország az Európai Unió szuverén tagja; elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. Míg a hatályos alaptörvény azt mondja ki, hogy a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét, addig az új alkotmány kiemelt védelemben részesítené a házasságot, mint a férfi és a nő legalapvetőbb és legtermészetesebb közösségét és az ezen alapuló családot. A családvédelemről külön törvényben rendelkeznének. Az állami tulajdonnal kapcsolatban hangsúlyoznák, hogy a közvagyon és a közpénzek rendeltetése a közérdek szolgálata, és az állam gazdálkodó szervezetei a közpénzekkel és a saját közvagyonnal a törvények előírása szerint hatékonyan kötelesek gazdálkodni, ezért elszámolási felelősséggel tartoznak. Az állami feladatok ellátása érdekében állami pénzügyi rendszer működik.

Az alapvető jogok felsorolását azzal kezdenék, hogy az ember életét - fogantatásától kezdve - védelem illeti meg. A további alapjogok körét lényegében a jelenleg hatályos alkotmányban rögzítettekhez hasonlóan határoznák meg, de külön kiemelnék például, hogy az állam törvény alapján gondoskodik a sportolás és a rendszeres testedzés biztosításáról. Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, másként korlátozni közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon lehetne, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett.

Kimondanák, hogy minden magyar állampolgárt sarkalatos törvényben meghatározott feltételek esetén megillet a választójog.

Az államfővel kapcsolatban javasolják, hogy az alkotmány a köztársasági elnök feladatainak és hatásköreinek részletes felsorolását követően tartalmazzon olyan klauzulát, amely lehetővé teszi a törvényhozó számára, hogy külön törvényben más feladatot és hatáskört is meghatározzon a köztársasági elnök számára.

A koncepció az egy- vagy kétkamarás parlament kérdésében két verziót vázol fel: ha kétkamarás lesz a parlament, a két háznak együttes ülésen kell megválasztania az államfőt, de megválasztásának szabályai ezen kívül nem változnának.
Az Országgyűlés szerepe az új alaptörvény koncepciója szerint nem módosulna, de az elképzelés értelmében hatáskörét törvényekkel bővíteni lehetne.

Rögzítenék, hogy a parlament négy évre választott testület. Ha kétkamarás a parlament, akkor a második kamara összetételét külön törvényben kell meghatározni. A felsőházat a képviselőház döntéseivel szemben egyszeri vétójog illetné meg. A képviselőket mindkét házban továbbra is megilletné a mentelmi jog.

Az Országgyűlés (képviselőház) feloszlatására vonatkozó szabályozás annyiban változna, hogy a parlament akkor lenne feloszlatható, ha tizenkét hónapon belül legalább három (jelenleg ez a szám négy) esetben vonja meg a kormánytól a bizalmat, illetve ha a költségvetést nem fogadja el. Változatlanul feloszlatható az Országgyűlés akkor, ha új miniszterelnök választása esetén az államfő által miniszterelnöknek javasolt személyt az első javaslat megtételétől számított negyven napon belül nem választja meg. Az Országgyűlés önfeloszlatására vonatkozó szabály változatlan marad.

Ha a költségvetés a pénzügyi év március 31-ig nem születik meg, a köztársasági elnök feloszlathatja az Országgyűlést.

A koncepciónak az országgyűlési biztosokról szóló része - a jelenleg hatályos alkotmánytól eltérően - nem nevesíti külön az általános és a kisebbségi ombudsmant.

Megerősítenék, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül nem tartható népszavazás a jelenlegi alkotmányos szabályozás szerint megnevezett tárgykörökben azzal a kiegészítéssel, hogy - az Alkotmánybíróság alkotmányértelmezését beépítve - a normaszövegben kizárt tárgy az alkotmány módosítására irányuló népszavazás is.
A kormánnyal kapcsolatos szabályoknál módosítanának a bizalmatlansági indítvány intézményén, mert a jövőben annak benyújtásával párhuzamosan nem kellene új miniszterelnököt megjelölni.

Míg a hatályos alkotmány kimondja, hogy az Alkotmánybíróság 11 tagú, a koncepció nem tartalmaz számot, csupán annyit rögzít, hogy továbbra is a képviselők kétharmadával választják meg a tagokat. Létrehoznák a közigazgatási bíróságokat, amelyek a helyi önkormányzatok jogait védenék, és elbírálnák a közigazgatási jogvitákat.

A bírósági szervezet élén a Kúria állna - a jelenlegi alkotmány szerint ez a Legfelsőbb Bíróság.

A koncepcióból kiderül: mintegy húsz úgynevezett "sarkalatos", azaz a képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvénnyel szabályoznának egyes területeket, amelyeket az új alkotmányban nem részleteznének. Így például az állampolgársági és választójogi kérdéseket, a honvédelmi kötelezettség szabályait, a köztársasági elnök tiszteletdíjáról, kedvezményeiről, költségtérítésének összegéről, személyes sérthetetlenségéről szóló rendelkezéseket, a népszavazást, a helyi önkormányzatokat, az Alkotmánybíróság hatáskörét, működését, valamint az ügyészség jogállását érintő kérdéseket.

Olvasóink írták

23 hozzászólás
12
 • 23. gjozsi88 2010. december 04. 17:12
  „22-es!
  A hivatkozott oldal 33-as hozzászólása....ajánlom figyelmedbe!
  Azt is fejtsd ki, hogy ha nem történt semmi, akkor miért kellett népszavazni...?”
 • 22. Sagittarius 2010. december 04. 15:34
  „21. gjozsi88 2010.12.04. 11:57

  A válaszom megegyezik ezzel:
  http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/mszp_ujabb_szajkosar-torveny_van_szuletoben/2191569/
  32. Sagittarius 2010.12.04. 15:30”
 • 21. gjozsi88 2010. december 04. 11:57
  „Sagittarius

  Az ami az elmúlt 8 évben nemzetromboló volt....azt tovább rombolja a Fidesz és már jó is?
  AB ellehetetlenitése, magántulajdon alapjogból kivétele, visszamenőleges törvény alkotás, szólás szabadság korlátozása....az szja-t úgy módosították, hogy a szocik adója magas volt, ez az átlagbéresek tekintetében emelik, azaz csökken a reálérték, emelik a járulékot....!
  Az rendben van, hogy a stabilból szemétté nyilvánitották a fidesz fél éve alatt az értékpapirjainkat, a kockázati felárunk a Bajnaitól átvett 175 bázis pontról 368 pont fölé emelkedett! A különadókat ránk terhelik, a devizahiteleseket megsegítendő ,hajra kenhető konszepció van, nincs valódi segítség!

  Térj már észhez!”
 • 20. öszödiböszme 2010. december 04. 08:26
  „19.Nem kell! Ezek úgy is elsőként hagyják el a süllyedő hajót!!!”
 • 19. amalfi 2010. december 03. 13:55
  „18. Jó, mondj valamit a táborozáson kívül. De kérlek olyat, aminek értelme is van.”
 • 18. szocdem 2010. december 03. 10:40
  „11. amalfi 2010.12.03. 07:17
  "Tényleg nem lehet ezek ellen tenni semmit?"

  DE LEHET! CSAK NEM AKARTOK! (pofázni könnyü)”
 • 17. miracle. 2010. december 03. 10:38
  „http://www.youtube.com/watch?v=t7FeIhSvJAo

  Ezt látni kell mindenkinek, a nagy fideszes képviselők, na ennyire számítanak nekik az emberek!

  Sagittarius,
  tudok jobbat, de azt a megoldást moderálnák,
  Azért még fellehet hívni a figyelmet az átverésre, ugye? Vagy játszunk struccosat?”
 • 16. annobon 2010. december 03. 10:18
  „Ez az egész mai helyzet azon alapul, miszerint a modern történelemben a gazdasági válságok időszaka mindig is kedvezett a jobb- ill. szélsőjobboldali eszméknek. Ez most sincs másképp, csak az elnevezések változnak. Jelenleg az aktuális név a Fidesz. Ennyi.”
 • 15. Sagittarius 2010. december 03. 10:09
  „9. tefegu 2010.12.03. 00:45
  "Látom, Te még mindig nem látod a fától az erdőt!"

  Fő az, hogy Te látod! Biztosan jól láttad az elmúlt 8 évben is! Mostanság már én is szeretnék erdőt látni, olyan fákból, amiknek kötél lóg a végén, annak a végén pedig az elmúl 8 év nemzetirtói himbálóznak!

  13. miracle. 2010.12.03. 09:19
  "... a nagy fideszes képviselők, na ennyire számítanak nekik az emberek!"

  Ha tudnál jobbat mutatni, tedd meg!!!!! ...csak ne a szoclibek közül, mert eret vágok magamon!”
 • 14. Primax 2010. december 03. 09:46
  „13. hozzászólás miracle. !
  Tényleg érdemes végignézni.
  Aljas egy társaság.
  Ezekre bízta az ország a sorsát.
  Kecskére káposztát.”
 • 13. miracle. 2010. december 03. 09:19
  „http://www.youtube.com/watch?v=t7FeIhSvJAo

  Ezt látni kell mindenkinek, a nagy fideszes képviselők, na ennyire számítanak nekik az emberek!”
 • 12. öszödiböszme 2010. december 03. 08:42
  „Ezt az alkotmányt, nem Idi Amin tervezte??”
 • 11. amalfi 2010. december 03. 07:17
  „Legjobban az tetszik:
  "módosítási javaslatról két egymást követő Országgyűlés változatlan formában, mindkét szavazásnál külön-külön az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt."
  Tényleg nem lehet ezek ellen tenni semmit?”
 • 10. Andersen 2010. december 03. 01:15
  „Hitler nem volt szobafestő, gúnyolták vele, festőművész szeretett volna lenni, de az akdémiára nem vették fel.
  "Ha egy egész nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet. " na ez történik most, viszont ezt Adolf Hitler mondta.”
 • 9. tefegu 2010. december 03. 00:45
  „tudorka 2010.12.02. 21:03
  Mert ebben az országban még demokrácia van?

  Demokratikus diktatúra van itt.

  Demokratikus, mert mi választottuk Őket, diktatórikus, mert az lesz, amit Orbán mond, azt jó nagyot.

  Sagittarius!
  Látom, Te még mindig nem látod a fától az erdőt! De remélem, mikor oda megy hozzád viki, h add oda mindened és légy hajléktalan, akkor meg is teszed zokszó nélkül, és továbbra is nyalod a makkját.”
 • 8. Sagittarius 2010. december 02. 23:24
  „Monnyátok, kit szeretnétek hatalmon látni, ha nem Viktort?? Valamelyik toszorodott szerencsétlen szoclib tolvaj majmot??
  Hála a gondviselésnek, ezt elqrtátok!
  "Mertetek kicsik lenni, most maradjatok is azok!"

  Éljen Viktor királysága!”
 • 7. Primax 2010. december 02. 22:18
  „Narancssárga magán-alkotmány.
  Olyan is...”
 • 6. tudorka 2010. december 02. 21:03
  „Mert ebben az országban még demokrácia van?”
 • 5. peet2 2010. december 02. 21:01
  „És miért nem lehet a T. választópolgárokhoz is eljuttatni ezt a "tervezetet"
  A választásokkor elpocsékoltak több tonna papirt a mivel leportalanitották az állampolgárok postaládáját,
  most értelmes dolgokra lehetne véleményt kéri tőlük a választott képviselőik utján.
  Bár az utóbbi időben nem hallotam arról,hogy egy országgyülési képviselő is fogadó órát tartott volna.
  Lehet, hogy felejtek de ez nem lenne a demokrácia része???????????????????”
 • 4. Barackos 2010. december 02. 20:41
  „Kíváncsi lennék most mennyien lépnek ki a FIDESZ-ből és lesznek újra pártsemlegesek?
  Remélem ezen az oldalon történő hozzászólások után is nyomoznak majd az új OV-sek !
  Sajnos átmentünk VIKTORÁCIÁ-ba!
  Egy olyan országot rajzoltak a térképre amit a mandzsetta letöröl.
  Az alkotmány meg annyit ér mint a papír melyre nyomtatják!
  Hiszem , hogy hamarosan új fizetőeszközünk lesz melynek neve: VIKTORINT!
  Ja és persze a képe is rajta lesz !”
23 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Hatvankilenc embert károsított meg a törökszentmiklósi internetes csaló

Egy törökszentmiklósi lakos az interneten kedvező áron kínált eladásra mobiltelefonokat, a vevők azonban hiába küldték el a vételárat, az árut nem kapták meg. Tovább olvasom