Kisalföld logö

2017. 06. 29. csütörtök - Péter, Pál 21°C | 31°C Még több cikk.

Országgyűlés: nem tárgyalják sürgősen Hunvald fizetésének elvonását

Az önkormányzatokról, az új típusú influenza elleni védőoltásról, a kampányfinanszírozásról és az állami vagyon működtetéséről volt szó napirend előtt hétfőn a parlamentben.
20:50
Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában egyetlen képviselő sem jelentkezett felszólalásra, így az elnöklő Harrach Péter lezárta a részletes vitát, a Ház várhatóan következő ülésén dönt a módosító javaslatokról.

Szintén képviselői felszólalás nélkül ért véget a sukorói kaszinó létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája.

Az önálló indítványt benyújtó Cser-Palkovics András (Fidesz) zárszavában leszögezte, hogy semmilyen, a bizottság működését "kiüresítő" módosító javaslatot nem támogat. Harrach Péter ezt követően lezárta a részletes vitát, a módosító javaslatokról előreláthatólag jövő hét hétfőn szavaznak a képviselők.

Önkormányzati államtitkár: a hibás felújítás is segítette a miskolci paneltüzet
A pályázati kiírásoktól eltérő homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésének is szerepe volt az augusztusban három halálos áldozatot követelő miskolci paneltűz terjedésében - mondta Jauernik István önkormányzati államtitkár hétfőn, napirend utáni parlamenti felszólalásában.
Jauernik István, az augusztus 15-én keletkezett tűzeset vizsgálatát bemutatva kiemelte: a tűz terjedésében a panelépület eredeti kivitelezési hiányosságainak is szerepe volt, ugyanakkor az is kiderült, hogy a homlokzati hőszigetelő rendszer nem azonos a ház közös képviselője által korábban bemutatottal, sőt az nem is rendelkezett jóváhagyott műszaki specifikációval.
A kormány képviselője aláhúzta: a tűzvizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amely alkalmas lehet a panelprogram megkérdőjelezésére, sőt megállapította, hogy az épületek tűzvédelmét javító program lehetőséget nyújt a hasonló problémák megelőzésére.

Geberle Erzsébet az iráni baháj vallásúak érdekében emelt szót
Az Iránban bebörtönzött baháj vallási vezetők emberi jogainak súlyos megsértésére hívta fel a figyelmet Geberle Erzsébet (SZDSZ) hétfőn, napirend utáni felszólalásában.
A szabad demokrata képviselő hangsúlyozta: a mintegy 300 ezer baháj vallású iráni nem gyakorolhatja szabadon vallását, mivel folyamatos zaklatásnak, bebörtönzésnek vannak kitéve.
Hozzátette: "tudom, hogy Irán nagyon messze van és nem sok eszközünk van az iráni hatóságok befolyásolására, de (...) minden jóérzésű demokratának szót kell emelnie az emberi jogok ilyen durva megsértése miatt".
Szabó Vilmos külügyi államtitkár válaszában kiemelte: a Külügyminisztérium mélységes aggodalommal követi az iráni emberi jogi helyzetet, különös tekintettel annak a választások óta bekövetkezett súlyos romlására. Megjegyezte: a szaktárca, emberi jogi nagykövetén keresztül folyamatosan kapcsolatban áll a bahájok helyi képviselőivel, akiket a napokban maga is fogadott a minisztérium épületében.
Harrach Péter ezt követően bezárta a hétfői ülésnapot, amelynek folytatására kedden reggel kerül sor.

20:40
Fidesz: jelentős előrelépés a jelnyelvről szóló törvény
Zsigó Róbert (Fidesz) a magyar jelnyelvről és annak használatáról szóló törvényjavaslat részletes vitájában méltatta, hogy a törvény önálló, természetes nyelvként ismeri el a jelnyelvet. Ez - mint mondta - azért fontos, mert a siketeknek, hallássérülteknek ez az anyanyelvük.
A Fideszes képviselő bizakodásának adott hangot annak kapcsán, hogy a törvényjavaslatot a kormány szakmai, politikai szervezetekkel egyeztetve nyújtotta be, és széleskörű konszenzus övezi.
Az oktatási bizottság által benyújtott módosító javaslatot ismertetve elmondta: abban azt kezdeményezik, hogy amint kiderül, hogy egy gyermek siket, az orvos azonnal tájékoztassa a szülőket, hová fordulhatnak gyermekük korai fejlesztése érdekében. Ezen túlmenően - tette hozzá - sürgetik a fogyatékosságról szóló törvény olyan módosítását, amely nemcsak a siketség, hanem minden fogyatékosság esetében kötelezné az orvost, hogy tájékoztassa a hozzátartozókat a korai fejlesztési lehetőségekről.
Hirt Ferenc (Fidesz) aggályait fejezte ki amiatt, hogy a 2010-es költségvetés nem biztosítja a törvényjavaslatban megfogalmazott feladatok pénzügyi fedezetét.
A törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról a parlament a következő ülésnapján dönt.

Ellenvetés nélkül tárgyalták az OVB európai parlamenti választásokról szóló jelentését
Az Országos Választási Bizottság (OVB) 2009. június 7-én megtartott európai parlamenti választásokról szóló jelentésének általános vitájában Szigeti Péter, az OVB elnöke elmondta: a szervezet úgy találta, hogy a választások törvényes rendben zajlottak, semmiféle rendellenességet nem tapasztaltak. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy szükség lenne bizonyos jogtechnikai reformokra az OVB működésével kapcsolatban.
Csiha Judit (MSZP), az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottság hétfőn tárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja az OVB jelentését.

Jauernik István, az önkormányzati minisztérium államtitkára felszólalásában azt javasolta, hogy a szavazáskor külföldön tartózkodó magyar állampolgárok elektronikus úton is leadhassák szavazataikat, hiszen a jelenlegi rendszer "ésszerűtlen és pazarló", egy-két szavazat akár milliós költséget is jelenthet.
A Parlament következő ülésén dönt az alkotmányügyi bizottság határozati javaslatáról, amely elfogadásra javasolja az OVB-jelentést.

Termékdíjtörvény: környezetvédelem kontra gazdasági érdekek Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat általános vitáját felvezető expozéjában kifejtette: a törvény módosításának lényege, hogy a kereskedők kikerülnek a termékdíj-fizetési kötelezettség hatálya alól, ezzel mintegy 160 ezer kereskedő adminisztratív terhei csökkennének, és a szűkebb kötelezetti kör miatt egyszerűsödne a díjfizetés ellenőrzése is.
Szatmáry Kristóf (Fidesz) hangsúlyozta: a javaslat 80-90 százalékban megegyezik az ellenzék által egy évvel ezelőtti benyújtottal, így alapvetően támogatják.
Úgy vélte azonban, hogy indokolt lenne a nem egyszer használatos göngyölegek - raklapok, ládák - díjfizetési körből való kivonása.
A Fideszes politikus megjegyezte: az egy éves késlekedés a kereskedőknek 6-7 milliárd forintjába került.
Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: elfogadják, hogy a törvény túl nagy terhet ró a mezőgazdasági termelőkre, ennek módosításában partnerek.
Velkey Gábor (SZDSZ) kifejtette: az új szabályozás a gazdaság szereplőinek valóban jelentős könnyebbséget jelent, ám környezetvédelmi szempontból egyértelműen visszalépés.
A liberális politikus a kettős - gyártót és kereskedőt egyaránt terhelő - felelősségi rendszer fenntartása mellett tört lándzsát, valamint kezdeményezte, hogy a termékdíj-bevétel ne a központi költségvetésbe kerüljön, hanem olyan elkülönített pénzalapba, amelyből zöld beruházásokat finanszíroznának. Utóbbival későbbi reakciójában egyetértett Szatmáry Kristóf is.
Velkey Gábor arra is rámutatott: problémás, hogy a fizetői kör megcsappanásával tulajdonképpen a környezeti szennyezésre érzékeny vállalkozások köre szűkül. Elvben ezzel is egyetértett Szatmáry Kristóf, ám úgy vélte, a jelenlegi gazdasági helyzetben elsődleges a kereskedők - többségükben kis és közepes vállalatok - terheinek enyhítése.
Orosz Sándor (MSZP) egyetértve Velkey Gáborral kijelentette: "semmiféle válság nem lehet indok arra, hogy a környezet ügyeiben engedményeket tegyünk". A környezetvédelmi bizottság alelnöke a törvény környezetvédelmi szempontból való erősítését sürgette.

19:10
Az Országgyűlés elfogadta a módosított élelmiszer-kódexet
Az Országgyűlés hétfőn 353 igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadta a képviselők által korábban megszavazott, de a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött mezőgazdasági és élelmiszeripari beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényjavaslatot.
Sólyom László júniusban azért nem írta alá az élelmiszer-kódex néven emlegetett javaslatot, mivel az szerinte előkészítetlen, átgondolatlan, valamint szövege jogi ellentmondásokkal terhelt, éppen ezért kitűzött céljai elérésére nagy valószínűséggel alkalmatlan.
Font Sándor (Fidesz), a határozathozatal előtti felszólalásában kiemelte: a parlamenti pártok továbbra is - a köztársasági elnök ajánlásainak megfelelő - törvényi szabályozással kívánják megakadályozni, hogy a magyar gazdák tönkremenjenek a nagy áruházláncok közötti versenyben.

Szigorodik az uniós állampolgárok termőföldvásárlása
A parlament hétfőn 353 igen és 1 nem szavazat ellenében hozzájárult a termőföldről szóló törvény európai uniós állampolgárok földtulajdonszerzésére vonatkozó szabályainak szigorításához.
A termőföldről szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy külföldi magán- és jogi személy nem szerezhet tulajdonjogot a magyar termőföldben, ugyanakkor azon európai uniós állampolgároknak lehetősége van erre, akik legalább három éve folyamatosan Magyarországon laknak és folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Ennek bizonyítására azonban a múltban elég volt egy, a mezőgazdasági tevékenységet igazoló adóigazolás felmutatása, amit azonban utólagos bevallással is meg lehetett szerezni. A most elfogadott jogszabály éppen ezért előírja, hogy a vásárlóknak környezettanulmánnyal kell bizonyítaniuk korábbi földművelő tevékenységüket.

A Ház nem tárgyalja sürgősen Hunvald György fizetésének elvonását
A szocialista képviselők nem szavazataival az Országgyűlés hétfőn elutasította az önkormányzati vezetők díjazását szigorító, fideszes képviselők által benyújtott törvénymódosítás sürgős tárgysorozatba vételét.
A legnagyobb ellenzéki párt a közélet megtisztítására hivatkozva nyújtotta be a javaslatot, amelynek célja, hogy az önkormányzati vezetők ne részesülhessenek díjazásban és költségtérítésben az egyes személyi szabadságot kizáró, illetve korlátozó kényszerintézkedések hatálya alatt.

18:25
MSZP: mikor zárulnak a tárgyalások a recski bánya eladásáról?
Sós Tamás (MSZP) szerint már tavaly novemberben, decemberben meg kellett volna kötni a recski bányatelep eladásáról szóló szerződést, a privatizációval egy sok milliárdos beruházásról lenne szó. Mikor zárulnak le a tárgyalások? - kérdezte.
Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium államtitkára válaszában közölte: még nem zárult le az eljárás, ezért részleteket sem tud közölni.
Fidesz: a regionális közlekedési szakbizottság nem más, mint gyávaság
A fideszes Tilki Attila elmondta, hogy a kormány tervei szerint regionális kezelésbe adna több vasútvonalat is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, így egy olyan megyében kellene a vasúti személyszállítást megrendelni az önkormányzatoknak, ahol a települések szinte mindegyike önhibájukon kívül hátrányos helyzetű településnek számít.
A regionális közlekedési szakbizottság nem más, mint gyávaság, egyszerűen nem merik felvállalni a halálos ítéletek végrehajtását - hangoztatta.
Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta: a kormány nem tönkreteszi, hanem fejleszti a vasutat. Európai uniós forrásból 500 kilométer fejlesztés valósul meg a következő években - tette hozzá. Mint mondta, még egyetlen vasútvonal sorsáról sem született döntés.

Fidesz: vissza kell állítani a történelmi Magyarország idején fennálló vasúti összeköttetéseket
Erdős Norbert (Fidesz) elfogadhatatlannak nevezte, hogy Békés megyét is érintenék a vasúti vonalbezárások. Utalt arra, hogy Békés megye az egyetlen, amelyet nem érint autópálya, vagy gyorsforgalmi út, alacsonyabb rendű útjai katasztrofális állapotban vannak. Véleménye szerint vissza kell állítani azokat az összeköttetéseket, amelyek a történelmi Magyarország idején fennálltak.
Oláh Lajos államtitkár szerint a jövő évi országos vasúti menetrendek októberben készülnek el, nem maradnak sokáig bizonytalanságban a települések. A határokon átívelő vasútvonalak visszaállítását több tényező is akadályozza, elsősorban a pénzügyi fedezetet kellene biztosítani - közölte.

KDNP: a Citadella miatt szóbeli jegyzékben fordult a német nagykövetség a külügyhöz
Rétvári Bence (KDNP) azt mondta, hogy a német nagykövetség júniusban szóbeli jegyzékben kért intézkedést a Külügyminisztériumtól, mivel a gellérthegyi nagyköveti rezidenciánál a nyári napokban rendkívüli zajterhelés lépett fel 23 óra után egészen a hajnali óráig. A zaj forrása egyértelműen a Citadella - közölte.
Szabó Vilmos, a Külügyminisztérium államtitkára válaszában beszámolt arról, hogy a Külügyminisztérium megkereste a XI. kerület jegyzőjét, arra kérve, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a követség által jelzett probléma orvoslására. A polgármesteri hivatal júliusi válaszában arról tájékoztatott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal közösen megoldották a problémát azzal, hogy bezárták a működési engedéllyel nem rendelkező vendéglátóipari egységeket.

Kapolyi szerint cége vesztesége meghaladja a Vértes Erőművét
A Vértes Erőmű ügyében a System Consulting mellékszál, cégének kára pedig lényegesen meghaladja a többi szereplő kárát - mondta a szocialista Kapolyi László, a cég vezetője. Az MSZP országgyűlési képviselője, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) elnöke személyes érintettség okán felszólalva közölte: a Vértes Erőmű ügyében tucatnyi perről van szó, a fideszes Bencsik János interpellációjában csak egy részét érintette az ügyeknek.

Keller nem hamisított törvényt
A szintén személyes érintettség miatt szót kérő Keller László (MSZP) azt mondta: sem Keller László, sem a Pénzügyminisztérium egyik munkatársa sem hamisított törvényt úgy, ahogy azt Balog Zoltán állította. Keller László szerint a fideszes politikus a Magyar Hírlap szócsöve volt.
Balog Zoltán interpellációjában azt kérdezte: indult-e eljárás Keller László vagy ismeretlen tettes ellen "az Alkotmánybíróság (Ab) által megállapított törvényhamisítás ügyében". Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár azt mondta: 2001-ben a pénzügyi tárgyú törvények módosításakor az Ab hasonló határozatot hozott, de akkor sem indult eljárás, és most sem indul eljárás a volt államtitkár ellen.


17:15
Fidesz: "kiradíroznák" a kéttannyelvű oktatást a közoktatásból
Pósán László (Fidesz) arról beszélt, hogy véleménye szerint a kormány minden évben tízmilliárdokat vont el az óvodás, iskolás gyerekektől.
Hozzátette. sorozatosan éri támadás a tehetséggondozás jól működő intézményeit is.
Mint mondta, a tehetséggondozás alapfeladat, az elvonásra az oktatási miniszter tett javaslatot.
Kiemelte: a kormány most "kiradírozná" a kéttannyelvű oktatást a közoktatásból, mivel az nem alapfeladat.
Hiller István oktatási miniszter azt válaszolta: a költségvetés vitája még folyik, és reméli, hogy a kéttannyelvű iskolák finanszírozásának kérdésében megoldásra jutnak.

KDNP: a 2010-es költségvetés tovább rontja a betegek helyzetét
Puskás Tivadar (KDNP) szerint a 2010-es költségvetés tovább rontja a betegek helyzetét.
Beszélt arról, hogy 2000 óta október második csütörtökjén van a látás világnapja. Itt említette meg, hogy bizonyos vakságot meg lehet előzni, azonban a betegek negyede jut csak kezeléshez.
Vojnik Mária egészségügyi államtitkár azt válaszolta: 2010-ben 38 milliárd forint többlet jut a gyógyító-megelőző ellátásokra.
Azokra a szembetegségekre, melyek kezelhetők gyógyszeresen, van a társadalombiztosító által támogatott gyógyszer, ezért a betegek nem maradnak ellátás nélkül - tette hozzá.

Az SZDSZ a biztonságosabb kerékpáros közlekedésről
Velkey Gábor (SZDSZ) azt emelte ki: ősszel a kerékpáros szervezetek nagy örömmel vették, hogy először készülhet egy olyan KRESZ-módosítás, mely jelentősen biztonságosabbá teheti a kerékpáros közlekedést.
Mikor lép hatályba a KRESZ? - tette fel a kérdést.
Oláh Lajos államtitkár azt válaszolta: a kerékpáros szakmai szervezetekkel szoros egyeztetést folytatott a minisztérium. Az új KRESZ november elsejétől léphet hatályba - tette hozzá.

Az MSZP az óvodák helyzetéről
Balogh László (MSZP) arról beszélt, hogy Kecskeméten a polgármester egy használaton kívüli katonai ingatlant szeretne megszerezni óvodának.
Azt kérdezte: számíthatnak-e az önkormányzatok a Honvédelmi Minisztérium segítségére az óvodai férőhelyek teremtésében?
Szekeres Imre honvédelmi miniszter azt válaszolta, hogy igen, ugyanis szavai szerint a felesleges honvédségi ingatlanok társadalmi célra hasznosíthatók.

A Fidesz a költségvetési gazdálkodási rendszerről kérdezett
Nyitray Zsolt (Fidesz) azt kérdezte, hogy mi titkolnivalója van a Pénzügyminisztériumnak a költségvetési gazdálkodási rendszerről. A költségvetési gazdálkodási rendszer mintegy ezer intézményt érint - tette hozzá.
Az ellenzéki képviselő arról érdeklődött, hogy hol tart a rendszer kiépítése.
Katona Tamás pénzügyminisztériumi államtitkár úgy válaszolt: a költségvetési gazdálkodási rendszer egy új számlavezető, korszerű informatikai rendszer.

MSZP: lehetnek-e négyméteresek a helyi gyűjtőutak?
Gyula Ferencné (MSZP) azt kérdezte: miért kell a leghátrányosabb térségekben a megpályázott gyűjtőutakat négy méteresről hatméteresre terveztetni? El lehet-e készíteni négyméteres formában a helyi gyűjtőutakat? - kérdezte.
Mint mondta, a településeken nem tartják szükségesnek a hat métert.
Varju László államtitkár közölte: el lehet térni a hatméteres szabálytól, ha a tervezett útszakasz fizikailag nem építhető ki ilyen szélesnek.

Fidesz: hisztériakeltés zajlik az új típusú influenza körül
Mikola István (Fidesz) felhívta a figyelmet arra, hogy a világon több mint négyezren haltak már meg az új típusú influenzában.
Mint mondta, véleménye szerint hisztériakeltés folyik az új típusú influenza körül. Az influenza azonban nem lehet politikai kérdés - jelentette ki.
Mint mondta, elképesztő rémhírek jelennek meg azzal kapcsolatban, hogy kérjék-e az emberek az influenza elleni oltást vagy sem.
Feltette a kérdést: tesz-e valamit az Egészségügyi Minisztérium, hogy az influenza ne váljon kampánytémává?
Vojnik Mária államtitkár közölte: védekezni kell az új típusú influenza ellen, és a legjobb védekezés a védőoltás.
A minisztérium arra kéri az embereket, hogy ne üljenek fel a rémhíreknek - mondta.

Fidesz: hova tűnik a magánnyugdíjpénztárakból az emberek pénze?
László Tamás (Fidesz) azt kérdezte, hogy hova tűnik a magánnyugdíjpénztárakból az emberek pénze. Mint mondta, a magánnyugdíj-pénztári tagdíj pótlására a költségvetésből évről évre nagyobb összeget kell átutalni.
Azt hangsúlyozta: a magánnyugdíjpénztárak úgy kezelik az emberek tagdíját, mintha az a sajátjuk lenne.
Katona Tamás államtitkár azt válaszolta: a magánnyugdíj-pénztári befizetés nem egy elveszett összeg.

16:55
Fidesz: a hazai szociáldemokrácia a kormányfő egyetértésével küzd a munkavállalók ellen?
Bencsik János (Fidesz) arról beszélt, hogy a hazai szociáldemokrácia első számú vezetőjének tulajdonában lévő System Consulting Zrt. hónapok óta több mint 320 millió forinttal tartozik a Vértesi Erőműnek.
Katona Tamás, a pénzügyi tárca államtitkára erre úgy reagált: bármelyik vállalkozással előfordul, hogy nem tud fizetni különböző okok miatt. Mint mondta, a Vértesi Erőmű már kezdeményezte a System Consulting felszámolását, de a cég nehéz helyzetét nem csak ez az egy tartozás okozta.
Bencsik János a választ nem fogadta el, de parlament 175 igen, 163 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett igen.

MSZP: milyen kockázatokat rejt a köztársaságra egyes önkormányzatok hitelfelvételi és kötvénykibocsátási politikája?
Molnár Albert (MSZP) szerint vannak olyan kisközösségi vezetők, akik a takarékosságról harsognak, néha tüntetnek is, de közben oly mértékben eladósítják az önkormányzatukat, hogy az összességében már veszélyezteti a kormány válságkezelő intézkedéseit. Példaként a Fejér megyei önkormányzatot említette, amelynek az alakulásakor kétmilliárdos adóssága volt, most viszont nyolcmilliárd forintos adóssága van, és még légügyi tanácsadót is foglalkoztatott egy ideig.
Katona Tamás válaszában azt mondta: az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az önkormányzatok eladósodása. Közölte, a kötvénykibocsátásokból általában csak 70 százalék megy fejlesztésre, a többit működési költségre és adósság törlesztésre költik az önkormányzatok.
Molnár Albert elfogadta a választ.

KDNP: ki fizeti a révészt?
Lukács Tamás (KDNP) a Magyar Televízió székházával kapcsolatban eddig napvilágot látott ellentmondásokra hívta fel a figyelmet és kifogásolta, hogy a tulajdonosok offshore cégek. Azt kérdezte többek közt, hogy milyen összegre vállalt a bérleti díj tekintetében kormány garanciát, mekkora volt a tényleges építési költség, valamint befolyásolja-e a miniszterelnököt az ügy kivizsgálásában, hogy korábbi cége, a Wallis is érdekelt az üzletben.
Katona Tamás államtitkár leszögezte: a közszolgálati televízió függetlenül működik a kormánytól, és se a pénzügyminiszternek, se a kormánynak nincs kompetenciája az ügyben. Hangsúlyozta: az állam nem írt ki székháztendert, nem vett részt az elbírálásban, a szerződéskötésre nem hatott rá, és a bérleti díj tekintetében nem vállalt semmilyen garanciát.
Lukács Zamás a választ nem fogadta el, de a Ház 175 igen, 147 nem és 17 tartózkodás mellett megszavazta azt.

SZDSZ: lesz-e részleges liberalizáció a közösségi közlekedésben?
Lakos Imre (SZDSZ) azt mondta, hogy október 6-án a közlekedési minisztérium elutasította egy vállalkozó másfél éve benyújtott kérelmét menetrendszerinti távolsági busz beindítására. A kormány negyvenmilliárd forintot akar kivonni a közösségi közlekedés terüeltéről, de gondolkoztak-e azon, hogyan lehet ezt megvalósítani, felmerült-e a részleges liberalizáció - kérdezte.
Oláh Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta: a személyszállítás területén a verseny kiszélesítése csak meghatározott követelmények figyelembe vétele esetén lehetséges.
A liberális képviselő a választ nem fogadta el, az Országgyűlés 177 igen, 22 nem és 142 tartózkodással azonban elfogadta.

Fidesz: Kapolyi cége miatt nem lehet kifizetni 19 milliárd forintot A szintén fideszes Balla György emlékeztetett arra, hogy az MVM egyik kisrészvényese a tulajdonában lévő egyetlen részvényt Kapolyi László cégének, a System Consulting kívánta értékesíteni, az elővásárlási joggal rendelkező állami tulajdonos ezt meggátolta, és per indult.
Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta: az ügy lezárult, az osztalék kifizetése megtörtént, mivel a peres felek kérésére a bíróság a pert megszüntették. Hozzátette: a kormány képviselőjeként nem kíván belemenni üzleti partnerek vitájába.
Balla György a választ nem fogadta el, a parlament azonban 176 igen, 158 nem szavazattal és nyolc tartózkodással elfogadta.

A Fidesz az MVM-es ügyletekről
Révész Máriusz, a Fidesz országgyűlési képviselője közölte: az MVM a bonyolult elszámolási ügyletek végén kénytelen volt 5,6 milliárd forint értékvesztést elszámolni Kárpát Energo Zrt.-t érintő tranzakciók kapcsán, és a még várható veszteségekre további kétmilliárd forintot kellett tartalékba helyeznie.
Katona Tamás közölte, az MVM vezetése mindent megtesz, hogy az említett ügyletből a cég veszteségét minimalizálja.
Révész Máriusz a választ nem fogadta el, az Országgyűlés 175 igen, 157 nem szavazattal és hat tartózkodással elfogadta.

Fidesz: indult-e eljárás Keller László ellen?
Balog Zoltán (Fidesz) azt kérdezte: indult-e eljárás Keller László vagy ismeretlen tettes ellen "az Alkotmánybíróság (Ab) által megállapított törvényhamisítás ügyében".
Elmondta, hogy az Országgyűlés 2008. március 10-én szavazott az adótörvények módosításáról, amelynek az Ab 25 paragrafusát közjogi érvénytelenség miatt megsemmisítette azért, mert a törvényt az Országgyűlés jóváhagyása nélkül "átírták", a felelősként pedig Keller László akkori pénzügyi államtitkárt nevezte meg.
Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár azt mondta: 2001-ben a pénzügyi tárgyú törvények módosításakor az Ab hasonló határozatot hozott, de akkor sem indult eljárás, és most sem indul eljárás a volt államtitkár ellen.
Balog Zoltán a választ nem fogadta el, a Ház 189 igen, 149 nem szavazattal és öt tartózkodással igen.

15:40
Kósa Lajos: a szakadék szélén az önkormányzatok

Az önkormányzati rendszer a szakadék szélére került - mondta napirend előtti felszólalásában Debrecen fideszes polgármestere. Kósa Lajos úgy fogalmazott: ma ott tartunk, hogy az önkormányzatok működésének alapfeltételeit sem biztosítja az állam, nem csak pénzben, jogban sem.
A képviselő a plénum előtt ismertette a szombati, Kossuth téri önkormányzati tiltakozáson elfogadott 12 pontot.
Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter reagálásában úgy értékelte, hogy a "fideszes, jobbikos, árpádsávos önkormányzati tüntetés" értelmetlen volt, és "harmatos részvétel" mellett kudarcba is fulladt, a rendezvényen pedig hazudtak. Emlékeztetett: a költségvetéssel kapcsolatos viták egy része már megoldódott, a kormány megegyezett a kórházakkal, a fogyatékos szervezetekkel, az egyházakkal, jövőre is megmarad a gyermekétkeztetési normatíva, és januártól 5 százalék lesz a távhő áfája.


Kökény Mihály: védőoltással a H1N1 ellen
Az új influenza elleni védőoltás alkalmazása mellett érvelt Kökény Mihály. Az egészségügyi bizottság szocialista elnöke közölte: egyes becslések szerint Magyarországon egy év alatt hárommillió H1N1-vírus okozta fertőzéssel lehet számolni, a járvány nem lebecsülhető, érdemes megfontolni az egészségügyi világszervezet tanácsát, amely a védekezés legfontosabb eszközének tekinti a védőoltást.
Kökény Mihály szerint aggodalomra ad okot, hogy napról napra látnak napvilágot "képtelen híresztelések", hazugságok a vakcinával kapcsolatban, amelyek alkalmasak a közbizalom megingatására. Mint mondta, a jog szigorával kell fellépni ezek ellen. Rámutatott: a magyarországi influenza elleni vakcinagyártás megindulása óta 20 millió oltást adtak be az orvosok komolyabb mellékhatás és szövődmények nélkül.
Bejelentette: bizottsági állásfoglalás kiadását tervezik, hogy az egészségügyi kormányzat közérthető tájékoztatással segítse a járvány társadalmi és egyéni kockázatainak megértését, a vakcina iránti bizalom erősítését.
Vojnik Mária egészségügyi államtitkár arról beszélt, hogy Magyarország járványügyi biztonsága hagyományosan erős, de most világjárvány fenyeget.
Magyarország felkészült a védekezésre - szögezte le. A felkészülés részét képezte az emberek tájékoztatása arról, hogyan védhetik magukat, másrészt az antivirális szerek forgalomba hozatala, harmadrészt az influenza elleni védőoltás.
Az államtitkár szerint ellene kell szegülni az elbizonytalanításoknak. A vakcina gyártója ugyanaz, aki a szezonális influenza elleni oltásokat 10 éve készíti - mondta.
Az influenza elleni védőoltás megbízható, hatásos és hatékony - hangoztatta Vojnik Mária, megjegyezve: az oltás az egyént és a közösséget egyaránt védi.

Kóka János a kampányfinanszírozásról
Kóka János (SZDSZ) arról beszélt, hogy szerinte a két nagy frakció - azaz az MSZP és a Fidesz - "sunnyog", maszatol a kampányfinanszírozás és a parlamenti létszámcsökkentés kérdésében.
Szorgalmazta: a parlamenti erők támogassák a Transparency International és a Freedom House gondozásában megszületett, a kampányfinanszírozásról szóló indítványt.
Kóka János megjegyezte, várták a Fidesz vezetésének eredményhirdetését a "Molnár Oszkár kontra demokrácia" ügyben, de ez elmaradt.
Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár utalt arra, hogy a párt- és kampányfinanszírozás kérdése régóta szakmai és politikai vita tárgya. Mint mondta, a demokratikus jogállamot segítő civil kezdeményezéseknek örülni kell, de a döntés felelőssége az Országgyűlésé.
Hozzátette: ha már a 2010-es választásokat átláthatóbb kampányfinanszírozási viszonyok között szeretnék lebonyolítani, gyors megállapodás szükséges a frakciók között, amelyhez szerinte a Tóbiás József (MSZP) és Puch László (MSZP) jegyezte javaslat jó alap lehet.

Lukács Tamás: miért rossz tulajdonos az állam?
A KDNP-s Lukács Tamás szerint Közép-Európában Magyarország vezető államból sereghajtóvá vált a rossz kormányzás következtében. Kétségbe vonta annak az állításnak a valóságtartalmát, mely szerint az állam rossz tulajdonos lenne.
Szerinte a magyar állam csak azért rossz tulajdonos, mert a kormányzat nem képes működtetni az állami vagyont, törvény van, de törvényesség nincs, erre példa az állami cégek vezetőinek fizetéséről napvilágot látott számos hír. Szerinte nem törvényre, hanem a meglévő jogszabályok betartására van szükség.
Nem lehet az erkölcstelen jogos - szögezte le.
Katona Tamás pénzügyi államtitkár kiállt amellett, hogy a kormányzat a törvényességet együtt érvényesíti az erkölcsösséggel. Visszautasította, hogy Magyarország sereghajtó lenne a térségben, mint mondta, a magyar gazdaság a környező országokhoz képest elfogadhatóan fejlődik. Az állami vagyon önmagában nem rossz, de nem is egyedül üdvözítő - mutatott rá, hozzátéve: nem javasolja a visszatérést a szocalizmushoz.
Rámutatott: a gazdaság érdekei döntik el, hogy a gazdálkodáshoz szükséges vagyon hol van a legjobb kézben. Hangsúlyozta, hogy az állami vagyon működtetését illetően az állam világosan megmondja, mit vár el cégektől. Vannak ugyan szabálytalanságok, és a törvénytelenségeket elítélik, de ezek nem alapvető jellemzői az állami cégek működésének.

Olvasóink írták

 • 12. kolombela 2009. október 14. 16:06
  „Azért az mszp-szdsz honatyák ebben bölcsen jártak el. Nem tudhatják, hogy legközelebb melyikük bukik le mutyizásért. Nekik is jól jöhet ez az ingyen pénz. (nem mintha eddig is megérdemelték volna)”
 • 11. tricse 2009. október 14. 11:19
  „Kapcsolgattam a TV-t--Parlament--,egy ember dumál előtte,mögötte,mellette senki csak papirok az asztalokon ,ergo kellene lennie valakiknek ott--10 perc múlva megint odakapcsolok,másik dumál mögötte egy unatkozgat,mellette,előtte senki--legyenek ott ahova ültettük őket! Annyi pénzért!”
 • 10. LAZA 2009. október 14. 10:02
  „Bezzeg ha az elvonásokról amegszorításokról a behajtásról kell dönteni akkor szélvszgyorsan hozzák meg a törvényeiket!
  A mindenféle büncselekményekre,visszaélésekre lehetőségeket adó jogszabályok megszígorítására,változtatására sajnos a sok elfoglaltságuk miatt most nincs idejük,de talán tavaszra a választási kampány idejére valami egérke megszületik!
  Ócska g.....e......k!”
 • 9. kivagyokén 2009. október 13. 16:29
  „"Geberle Erzsébet az iráni baháj vallásúak érdekében emelt szót "
  Nem magyar orszggyűlési képviselő?! Ilyen rendben van itthon minden?"

  "A Ház nem tárgyalja sürgősen Hunvald György fizetésének elvonását "
  Holló hollónak nem vájja ki a szemét. Örök igazság.

  "Fidesz: hova tűnik a magánnyugdíjpénztárakból az emberek pénze? "
  "Katona Tamás államtitkár azt válaszolta: a magánnyugdíj-pénztári befizetés nem egy elveszett összeg. "
  Tényleg? Akkor miért kevesebb az egyenleg egész éves befizetés után mit tavaly?! Valahol meg kell hogy legyen. A fizika szerint anyag nem vész el, csak átalakul. A kérdés, hogy mivé?

  Ez csak pár dolog amit kiemeltem, ennél jóval többről írnak. Ugyanakkor véleményem szerint ez az országyűlés nem más mint cirkusz. Szégyen ilyet gondolni, tudom, de ilyen tehetetlen, egymásra mutogató banda láttán nem tudok más mondani. A probléma az, hogy ezeken a cirkuszi bohócokon én de gondolom nyugodtan írhatom MI nem tudunk nevetni.

  Néha eszembe jut. Az a gyűlölt, sokat szidott szocializmus. Bár én csak a végét értem meg, ha jól tudom egy évben kétszer összehívták az Országgyűlést, megvitatták a dolgokat, majd visszamentek dolgozni. Most a demokráciában, főállású politikusaink vannak, egész évben "üléseznek" és nem CSINÁLNAK SEMMIT!
  Azonkívül, hogy villát építenek, lemondanak, ha nem tetszik nekik valami kivonulnak, (Kíváncsi vagyok hány munkahelyen vonulhat ki a dolgozó ha valami nem tetszik neki? És mennyi ideig marad meg a munkahelye?) esetleg választásokkor mivel nem megfelelően dolgoztak, nem választják újra, tehát kirúgják nem megfelelő munkavégzés miatt, ennek ellenére jár a végkielégítés! Ugyanakkor már lassan minden pártból voltmár látogató a bíróságon, hűtlen kezelés, csalás ügyében. Nem egy a kiszabott honoráriumot tölti. De szükség van rájuk. (állítólag)”
 • 8. szti85 2009. október 13. 11:01
  „Engem az háborít fel a legjobban, amit az oktatásüggyel csinálnak. Ugyanis ez az, ami évtizedekre tönkreteszi az országot, és akkor még nem írtam sokat. Volt szerencsém saját bőrömön tapasztalni a felsőoktatás taccsra tételét - három egyetemre, főiskolára jártam 12 éven keresztül és folyamatosan lehetett érezni a színvonal esését, a pénzközpontúság kialakulását.
  Most a rendszerváltás egyik ritka jó dolgát a kéttannyelvű oktatást is tönkre akarják tenni. Sajnos ma Magyarországon nem sokan beszélünk jól idegen nyelveket. Nagyon sokan, akikkel találkoztam és elviselhető szinten szólalnak meg (írnak!) idegen nyelven vmlyen kéttannyelvű oktatási formában sajátították el a nyelvet ilyen szinten. Én is kéttannyelvű gimnáziumba jártam, és állíthatom másképp nem tudtam volna két nyelvet megtanulni, talán még egyet is nehezen (pl. pénzügyi okok miatt sem).
  De azért persze a szöveg az, hogy tudományosan, gazdaságilag is szeretnénk felzárkózni a fejlett országokhoz. Ilyen oktatásüggyel csak egyre nagyobb lesz a szakadék, és ezt a "vezetőink" is tudják. Nem véletlenül így, és ehhez nyúlnak hozzá (vagy ennek analógiájára lsd. az egészségügyet).”
 • 7. jimike 2009. október 13. 10:09
  „Istenemre mondom MAGYAR NÉP!!!!!!!!!!!!Rendet teszek a parlamentben 1 nap alatt,csak juttassatok be!!!!-Ja és utánam meg zárjatok be minden ajtót!!!”
 • 6. 13.István 2009. október 13. 10:01
  „Miért kell azt a Parlamentnek tárgyalni az a közkincs nem polgármester,ha nem látja el
  feladatát :
  Mennyi is a juttatása és még etetik is,meg mosnak rá , meg világítanak neki közpénzből!
  Szerintem aki nem tud megjelenni munkahelyén, azt hitelérdemlően nem igazolja azt ki
  kell rúgni !
  Munabér megnemjelenés esetén, ez már nem DEMOKRÁCIA valami más !
  Egy gyári munkás ,ha csak elkésett kétszer harmadszor már ...... sem kellett !”
 • 5. FREDDY/S 2009. október 13. 09:02
  „A parlamenti demokrácia ismérve az ország gazdasági helyzetének tükrében, nemde...”
 • 4. taki 2009. október 13. 08:38
  „Országgyűlés: nem tárgyalják sürgősen Hunvald fizetésének elvonását
  miért is nem lepődök meg ezen.....”
 • 3. comet 2009. október 12. 21:45
  „"A Ház nem tárgyalja sürgősen Hunvald György fizetésének elvonását
  A szocialista képviselők nem szavazataival az Országgyűlés hétfőn elutasította az önkormányzati vezetők díjazását szigorító, fideszes képviselők által benyújtott törvénymódosítás sürgős tárgysorozatba vételét."
  - nyílt bűnbártolás. Az MSZP nyíltan támogat bűnözőket, tehát az MSZP bűnözők pártja.”
 • 2. comet 2009. október 12. 21:38
  „"Az Iránban bebörtönzött baháj vallási vezetők emberi jogainak súlyos megsértésére hívta fel a figyelmet Geberle Erzsébet (SZDSZ) hétfőn"
  -valóban nagyon súlyos probléma, amivel a magyar parlamentben is foglalkozni kell, mivel Iránról van szó, ami fasírtban van az apartheid politikájáról és háborús bűneiről elhíresült Izraellel mely állam viszont a befolyása alatt tartja a magyar cionistákat.”
 • 1. comet 2009. október 12. 18:27
  „a H1N1 mizériába bevonnám azért az elhárítást (ha nem csak névleg léteznek már), persze fű alatt, mert lehet hogy valami igen nagy disznóság van az egész mögött. Világszerte eddig kb 4 500-an haltak meg a sertés influban, de ezek közt is sok a vitatott eset. Százezrek viszont enyhe tünetekkel átestek a ´halálos´ kóron.
  A WHO erőlteti a dolgot és most Afrikát akarják beoltatni. Valami nagy kavarc van az biztos.

  Hihetetlen az a pofátlanság és szívósság amivel az SZDSZ még mindig bele akar ugatni az ország dolgába.
  Kóka remélhetőleg más pulpitus előtt is kénytelen lesz majd hallatni a hangját, többek között a 3 milliárdot hozó szerverház biznisszel kapcsolatban, amiben Bajnai is érintett. Már ha helyre áll Magyarországon a jogállamiság, és ismert fogalommá válik újra az összeférhetetlenség, hatáskörrel való visszaélés és hűtlen kezelés fogalmak.”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Focipályán halt meg

Meghalt egy férfi a tápiószőlősi futballpályán hétfőn; a férfi szolgálaton kívüli mentősökkel sportolt, amikor rosszul lett. Tovább olvasom