Kisalföld logö

2017. 06. 25. vasárnap - Vilmos 22°C | 32°C Még több cikk.

EU-szótár: összes

4. Európai ünnepnap
Az Európai Unió hivatalos ünnepe május 9-e, az ú.n. "Schuman Nap". Ezen a napon hirdette ki a francia külügyminiszter a mai Európai Unió előfutárának tekinthető Európai Szén- és Acélközösség megalakításának, és a német-francia együttműködés megkezdésének tervét.


5. Az EU 3 pillére

Az 1992-es Maastrichti Szerzodés alapján az EGK-ból három pilléren nyugvó Európai Unió lett: Az első pillér - melyet az Európai Közösségek alkotnak - lehetővé teszi, hogy a közösségi intézmények 17 területen (egységes belső piac, közlekedés, piaci verseny, egységes valuta, munkaügy, oktatás, kultúra, egészségügy, fogyasztás, kutatás, környezetvédelem, mezőgazdaság stb.) együtt intézzék a közös politikát a gazdasági és szociális kohézió erősítése céljából.

6. Az EU 3 pillére Az 1992-es Maastrichti Szerzodés alapján az EGK-ból három pilléren nyugvó Európai Unió lett: A második pillér lehetővé teszi a tagországok számára, hogy közösen lépjenek fel a kül- és biztonságpolitika terén.

7. Az EU 3 pillére

Az 1992-es Maastrichti Szerzodés alapján az EGK-ból három pilléren nyugvó Európai Unió lett: A harmadik pillér lehetővé teszi, hogy a tagországok rendőri és bírósági szervei együttműködjenek a belső biztonság megerősítése érdekében.

8. Európai Tanács

Az Európai Tanács tagjai a közösség állam- és kormányfői. A ET hozza meg a legfontosabb stratégiai döntéseket. Az Európai Tanács határozatai nem jogszabályok, hanem elvi állásfoglalások, ám az uniós intézmények ezek alapján megalkotják a szükséges jogszabályokat. Az ET legalább évente kétszer ülésezik,azon állam- és kormányfő elnökletével, amelyik ország éppen soros elnöke a Miniszterek Tanácsának.

9. Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)

Az Unió legáltalánosabb döntéshozatali fóruma. Nem csak egy testületről van szó, hiszen minden szakterület miniszterei külön tanácsban döntenek a hozzájuk tartozó ügyekben. Az elnöki tisztet hat hónapon át egy-egy ország külügyminisztere tölti be. A Tanács elsőrendű feladata a jogszabályalkotás, és ebben szorosan együttműködik az Európai Parlamenttel. Az üléseken a nagyobb országoknak több szavazati joguk van, mint a kisebbeknek.

10. Soros elnökség

Az Európai Uniónak nincs egy központi irányítója, de a munka összehangolásához szükség van kezdeményező erőre. Ezt a feladatot a tagállamok úgy osztják el egymás között, hogy a kizárólag szervezési feladatokat ellátó funkciót félévente cserélgetik egymás között. (A rendszer módosításáról most folyik vita.)

11. Európai Parlament

A Parlament az Unió polgárai által választott képviselőkből áll, akik azonban jóval kisebb befolyással rendelkeznek, mint a nemzetállamok országgyűléseinek tagjai. A Parlament legfontosabb feladata, hogy részt vesz a jogszabályok elfogadásában, többször is visszadobhat bizonyos határozatokat. A Parlament fogadja el a költségvetést és a képviselők iktatják be hivatalukba az Európai Bizottság, az Unió kormányának tagjait. A Parlament a politikai viták terepe, ezenkívül ellenőrző szerepe is jelentős.

12. Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve. A testület tagjai, a biztosok egy-egy szakterület felügyeletét látják el. A Bizottság első számú feladata az uniós szerződések és jogszabályok betartásának ellenőrzése. A Bizottság mögött álló szervezet teszi ki az Unió apparátusának nagy részét. A Bizottság delegációi képviselik az Uniót külföldön. Ez a testület tárgyal a külső partnerekkel. Ők készítik elő a költségvetést és a jogszabályok nagy részét is a Tanács és a Parlament számára, majd azok jóváhagyása után gondoskodik végrehajtásukról.

13. Gazdasági és Szociális Bizottság

A Gazdasági és Szociális Bizottság az érdekegyeztetés fóruma az Unióban. Szerepét korábban a Parlamenttel egyformára tervezték, de mára csak annyi joga van, hogy véleményét, kötelező kikérni bizonyos kérdésekben. Mindenesetre erős lobbiterepnek számít.

14. Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága a települések, régiók érdekeit fogja össze, amit az indokol, hogy a legtöbb uniós jogszabályt ezeken a szinteken kell alkalmazni. Hatásköre csak a véleményalkotásra terjed ki. Fontos szerepe, hogy az uniós döntések előtt eljuttatja a vezető intézményekhez a helyhatóságok, regionális kormányok véleményét.

15. Európai Bíróság

Az Európai Bíróság a hagyományos bíróságokhoz és az alkotmánybíróságokhoz hasonló feladatokat is betölt. A bíróság az EU szerződéseinek legfőbb őre, amely a közösségi jogszabályok végrehajtását is kikényszerítheti.

16. Európai ombudsman

Az Európai Unió 1995-ben vezette be ezt az intézményt. Az ombudsman a polgárok szószólója, az általuk jogtalannak vélt esetek ügyében emeli fel hangját, és tekintélyével, szakértelmével segít a hatóságok ellen a polgároknak reménytelennek tűnő vitában.

17. Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank az Európai Unió jegybankja, a pénzügyi unió és a közös pénz, az Euro működtetésének felelőse, melyet a Maastrichti Szerződés hozott létre.

18. VIZSGA következik, a legjobbak megkapják az első jutalmat illetve résztvehetnek a fősorsoláson!

19 EU ki kicsoda:

Romano Prodi
Az olasz politikus az Európai Bizottság elnöke 1999 óta, mandátuma 2004-ig szól.

Javier Solana

Spanyol politikus, az Európai Unió Tanácsának főtitkára, az Unió főképviselője.

Pat Cox
Az Európai Parlament ír elnöke.

Günter Verheugen

Az Unió bővítésével megbízott biztosa.

Chris Patten

Az Európai Bizottság külügyi biztosa.

Nikiforosz Diamandourosz

Európai Ombudsman. Az Európai Ombudsman tisztségére az Európai Parlament választotta meg. A tisztséget csak a Parlament mandátumának lejártáig, azaz 2004 nyaráig tarthatja meg.

Willem F. Duisenberg.

Holland politikus 1998-től ő az Európai Központi Bank elnöke, így a közös valuta, majd közös pénz, az euró bevezetésének irányítója.

Albert Bore

A Régiók Bizottságának angol elnöke.

2002-ben a helyhatóságok érdekében végzett szolgálataiért lovaggá ütötték. Roger Briesch Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 1992 óta tagja. 1994 és 1996 között elnöke volt a külkapcsolatokért, kereskedelemért és fejlesztésért felelős szekciónak. 1996 óta a munkavállalói oldal elnöke.

1946. szeptember 19. Zürichi beszédében Sir Winston Churchill az európai Egyesült Államok létrehozására szólít fel.

1948. május 10. A hágai kongresszuson határozat születik az egyesült demokratikus Európa és az Európa Tanács létrehozására

1949. május 5. Londonban létrejön az Európa Tanács, strasbourgi székhellyel.

1950. május 9. Robert Schuman francia külügyminiszter az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) megalapítására tesz javaslatot.

1957. március 25. A Hatok Rómában aláírják az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Euratomot létrehozó Szerződéseket (Római Szerződések),amelyek

1958. január 1.-én lépnek hatályba. Az EGK Bizottság első elnöke Walter Hallstein, az Euratom Bizottság első elnöke Louis Armand.

1959. július 21. Az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (OEEC) hét tagállama, Ausztria, Dánia, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság megállapodnak az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) létrehozásáról.

A szerződés

1960. május 3-án lép hatályba. 1967. július 1.

Az 1965. április 8-án aláírt Egyesülési Szerződés hatályba lép. Jean Rey az első elnöke mindhárom Közösség (ESZAK, EGK, Euratom) első Bizottságának.

1968. július 1. Létrejön a vámunió és a közös külső vámtarifa.

1969. december 1. és 2. Állam- illetve kormányfők találkoznak Hágában, hogy megvitassák az egységes piac kiteljesítését, az integráció fokozását és az EK bővítését.

1972. január 22. Hosszas tárgyalássorozatot követően aláírják a Dánia, Írország, Norvégia és az Egyesült Királyság csatlakozási szerződéseit az EGK-hoz.

1983. június 17-19 Az Európai Tanácsülés Stuttgartban aláírja az Európai Unióról szóló Ünnepélyes Nyilatkozatot.

1986. február 17. és 28. A 12 tagállam kormányai aláírják az Egységes Európai Okmányt.

1988. február 11. és 12. A brüsszeli Európai Tanács-ülés megállapodik a pénzügyi rendszert és a közös mezőgazdasági politikát megreformáló, valamint az EK Strukturális Alapját megkétszerező "Delors I" csomagról.

1993. június 21-22 Az Európai Tanács koppenhágai ülésén úgy határoz, hogy azok a közép- és kelet-európai társult országok, melyek ezt kívánják, az Európai Unió tagjai lehetnek.

1997. december 12-13 Az Európai Tanács luxembourgi ülése döntést hoz a bővítési folyamat megkezdéséről.

1999. január 1. Az Euro lett az egységes európai valuta.

2002. január 1. Kézzelfogható valóság az Euro.

Kérdések:

1. Miről nevezetes a Schumann-nap?

2. Hogyan kapcsolódik Beethoven az EU-hoz?

3. Ki, vagy mi ellenőrzi az EU jogszabályok betartását? 4. A BENELUX államok közül melyik nem alapító tagja az Európai Közösségnek?

5. Melyik az EU legrégebben létrehozott intézménye?

Válaszok:

1. Ezen a napon hirdette ki a francia külügyminiszter a mai Európai Unió előfutárának tekinthető Európai Szén- és Acélközösség megalakításának, és a német-francia együttműködés megkezdésének tervét.
2. Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának kórustételét, az Örömódát választották az Európai Unió hivatalos himnuszának.

3. Az Európai Bizottság.
4. Mindhárman alapító tagok.
5. Az Európa Tanács Az "Alapító Atyák"

Az Európai Unió alapító atyáinak a következő személyeket nevezik:
Konrad Adenauer Sir Winston Churchill Alcide de Gasperi Walter Hallstein Jean Monet Robert Schumann Paul Henri Spaak Altiero Spinelli

Az Európai Közösség alapítói, "a hatok" a következők: Belgium Franciaország Németország Olaszország Luxemburg Hollandia

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

KISALFÖLD JÁTÉK: EU-szótár

Új  induló játékunkban a népszerű szóról szóra vetélkedéshez hasonlóan nem csupán tanulhatnak,… Tovább olvasom