Kisalföld logö

2017. 08. 17. csütörtök - Jácint 19°C | 30°C Még több cikk.

Az idei Kossuth- és Széchenyi-díjazottak

A Parlamentben Sólyom László köztársasági elnök átadta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. A Széchenyi-díjjal kitüntetettek között van a szegedi Dobozy Attila bőrgyógyász professzor és Gallé László ökológus professzor is.

Kossuth-díjban részesült:

B. NAGY JÁNOS a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magánénekese az operairodalom tenor szerepeinek kiváló megformálásáért, művészi pályafutása elismeréseként

DÉS LÁSZLÓ stílusteremtő művészi tevékenységéért, a kortárs improvizatív zene és jazz nemzetközileg is elismert műveléséért, sokoldalú zeneszerzői munkásságáért

FÖLDI PÉTER az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola főiskolai tanára a szellemi hagyományok és a mai kor festészeti törekvéseinek szimbolikus, nagyhatású egyesítéséért

GÁLFFI LÁSZLÓ több évtizedes kimagasló színészi alakításaiért

GULYÁS GYULA szobrászművész új utak kereséséért és a portrészobrászat megújításáért

HORVÁTH ÁDÁM a Színház és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanára több évtizedes nagysikerű rendezői munkássága elismeréseként

KERN ANDRÁS a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművésze sokoldalú művészi munkássága elismeréseként

KÉVÉS GYÖRGY Ybl Miklós-díjas építész, a Kévés és Építésztársa Rt. Elnöke félévszázados kiemelkedő építészeti munkásságáért, az építészeti kultúra terjesztéséért, töretlen kitartással létrehozott, mindig korszerű szellemiséget tükröző alkotásaiért

KÓSA FERENC filmrendező nagyhatású, magas színvonalú játék- és dokumentumfilmjeiért

LIGETI ANDRÁS hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a MATÁV Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója, művészeti vezetője több évtizedes karmesteri, zenekarvezetői, valamint zenekarépítő és művészetoktatói tevékenységéért, zenei kultúránk nemzetközi hírnevét öregbítő művészi pályafutásáért

PAIZS LÁSZLÓ festőművész rendkívüli szakmai tudásáért, a kifejező technológiák megújítási képességével és az igényességgel társult művészi éleslátásáért, a figuralitás és a nonfiguralitás leleményes ötvözéséért

PARTI NAGY LAJOS költő, drámaíró a magyar költészet, a próza és dráma nyelvi világának megújításáért

PÁRKAI ISTVÁN karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ny. egyetemi tanára, professor emeritus több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a magyar kóruskultúra nemzetközi hírnevének öregbítése, a magyar zenész-társadalom generációinak felnevelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

PERÉNYI MIKLÓS gordonkaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára az egész világon elismert előadóművészi tevékenységéért, a szebbre és jobbra való szüntelen törekvéséért

PÉCSI ILDIKÓ színművész, rendező több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkásságáért, előadóművészi tevékenységéért

PSOTA IRÉN a Madách Színház színművésze, színházi és filmszerepek emlékezetes megformálásáért, méltán népszerű, sokoldalú művészi munkásságáért, életpályája elismeréseként

RUBIK ERNŐ építészmérnök, tárgytervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Rubik Studio Kft. ügyvezető igazgatója több mint négy évtizedes, világszerte nagyra becsült tárgyművészeti és feltalálói tevékenységéért, iskolateremtő jelentőségű oktatói munkássága elismeréseként

IFJ. SÁNTA FERENC hegedűművész a XIX. és XX. századi klasszikus és népszerű zeneirodalom magyar stílusban való tolmácsolásáért, a hazánk zenei kultúrájának részét képező cigánymuzsika magas szintű műveléséért

SZILÁGYI TIBOR színművész erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként

TAKÁCS ZSUZSA költő, műfordító a költői hagyományok és a modernitás személyes intellektuális, magas szintű ötvözetének megteremtéséért

TOLNAI OTTÓ költő, író, műfordító az avantgarde hagyomány magas szintű megújításáért és a vajdasági magyar irodalom szervezésében vállalt szerepéért

Széchenyi-díjban részesült

ÁDÁM GYÖRGY pszichofiziológus, az MTA rendes tagja a hazai korszerű agyélettani kutatás és oktatás, a pszichofiziológia meghonosításáért és magas szintű műveléséért, az elemi tanulási folyamatok élettani hátterének feltárásáért

BLASKÓ GÁBOR kémikus, az MTA levelező tagja, az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar címzetes egyetemi tanára a természetes anyagok kémiája területén végzett széleskörű, nemzetközileg elismert kutatásaiért, eredményes gyógyszerfejlesztői és tudományszervezői tevékenységéért

BODNÁR GYÖRGY irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára a XX. századi magyar irodalom - elsősorban az elbeszélő magyar próza - korszerű törekvéseinek elemző összegzéséért és kimagasló tudományszervezői munkásságáért

BOKOR JÓZSEF villamosmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet tudományos igazgató-helyettese a bonyolult, sokváltozós, nem arányos viselkedésű nagyrendszerek irányításában elért eredményeiért, nemzetközi elismertségű és a gyakorlatban kiválóan hasznosítható kutatásaiért

CSISZÁR IMRE matematikus, az MTA rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora az információelméletben és alkalmazásban elért, világszerte nagyra becsült eredményeiért, valamint az információelmélet oktatásában végzett iskolateremtő munkásságáért

DIMÉNY IMRE agrárközgazdász, az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus az agrárinnováció, agrárgépészet, valamint a műszaki fejlesztés területén elért rendkívül eredményes munkássága elismeréseként

DOBOZY ATTILA bőrgyógyász orvos, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára az experimentális dermatológia, ezen belül a dermatoimmunológia területén elért eredményeiért, a felsőoktatásban végzett vezetői, oktatói tevékenységéért, iskolateremtő munkásságáért


FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ irodalomtörténész-esztéta, kritikus, a filozófiai tudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék egyetemi docense nemzetközileg is elismert esszéírói tevékenységéért, egyetemes művészetelméleti munkásságáért


GALLÉ LÁSZLÓ biológus, ökológus, a biológiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék egyetemi tanára, a közösségszerveződés mechanizmusaira vonatkozó vizsgálataiért, a tájökológiában, a társas rovarok ökológiája tanulmányozásában nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként


INZELT PÉTER mérnök-közgazdász, a műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete igazgatója, címzetes egyetemi tanár a nemzetközi tudományos életben is nagyra becsült kutatóintézet irányításában alkalmazott úttörő módszereiért, a nagy gazdasági hasznot hozó kutatások összehangolásáért


ISTVÁN LAJOS, az orvostudomány kandidátusa, a Vas Megyei Markusovszky Kórház nyugalmazott vezető-főorvosa, címzetes egyetemi tanár több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is elismert gyógyító, oktató és tudományos, valamint példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként; a Haemoglobin Savaria felfedezéséért


KELEMEN JÁNOS filozófus, az MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára, az ELTE Filozófiai Intézetének igazgatója a nyelvfilozófia, a történelemfilozófia és az itáliai filozófiai gondolkodás fejlődésére irányuló tudományos munkásságáért, valamint a filozófiai közéletben kifejtett hazai és nemzetközi tevékenységéért


KESERÜ KATALIN művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténeti Tanszék egyetemi docense a századforduló és a XIX. század művészettörténeti kutatásaiért, a kortárs művészet népszerűsítését szolgáló kiállítások rendezéséért, egyetemi oktatói munkássága elismeréseként


KOMORÓCZY GÉZA a nyelvtudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoport vezetője a hebraisztika és asszírológia keretében nemzetközileg is elismert tudományos eredményeiért, valamint e szakok hazai megalapozásáért és fejlesztéséért


MAJOR GYÖRGY meteorológus, az MTA rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat ny. munkatársa, nyugalmazott kutatóprofesszor a meteorológia területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássága, különösen meteorológiai sugárzástani, illetve műholdas meteorológiai kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként


MOLNÁR KÁROLY gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, tanszékvezető egyetemi tanár az egyidejű hő- és anyagátadás, a transzportelmélet, valamint az alkalmazott energetika területén nemzetközileg is elismert tudományos-közéleti munkásságáért, a magyar felsőoktatás megújításában végzett tevékenysége elismeréseként

SIMAI MIHÁLY közgazdász, az MTA rendes tagja, az MTA Világgazdasági Kutatóintézete kutatóprofesszora a világgazdasági fejlődés fő irányaira és szerkezeti változásaira vonatkozó tudományos eredményeiért, valamint egyetemi oktatói és iskolaalapítói munkásságáért

SZÖLLŐSY ANDRÁS zeneszerző, zenetörténész tanári, zenetudományi és zeneszerzői tevékenységéért, a magyar zene, a magyar kultúra gazdagításáért, terjesztéséért és elismertetéséért


Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal

LÁMFALUSSY SÁNDOR, a Louvaini Egyetem Európa Tanulmányok Intézete vezetője, professor emeritus a gazdaságpolitika, ezen belül a monetáris politika területén végzett kimagasló elméleti és gyakorlati munkásságáért, az európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásában játszott meghatározó szerepéért és Magyarország nemzetközi hírnevének öregbítéséért

Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat)

ÁGH ATTILA a filozófiai tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára több évtizedes munkássága, oktatói, kutatói, valamint a magyar közigazgatás reformjának előkészítésében és koordinálásában végzett tevékenysége elismeréseként

BALI JÓZSEF a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikai szakállamtitkára
beosztásaiban huzamos időn át végzett munkája elismeréseként

BÁGER GUSZTÁV a közgazdaságtudomány kandidátusa, az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézete főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára a hazai pénzügyi ellenőrzés közgazdasági hátterének kutatásában, illetőleg az államháztartás átláthatósága érdekében végzett elméleti és módszertani tevékenysége elismeréseként

GÉCSEG FERENC a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Számítástudományi Tanszék tudományos tanácsadója, egyetemi tanár az automataelmélet és az univerzális algebra terén végzett, nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktatói, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

GINSZTLER JÁNOS a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudományi Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára, a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója iskolateremtő tudományos és oktatói munkásságáért, valamint a Magyar Mérnökakadémia létrehozása és működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

GÖRÖG SÁNDOR Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. tudományos tanácsadója, a magyar és nemzetközi gyógyszeranalitikai kutatásokban végzett - határainkon túl is nagyra becsült - fél évszázados tudományos munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként

ILLOVSZKY RUDOLF nyugalmazott edző, szövetségi kapitány a magyarországi labdarúgás érdekében végzett tevékenysége, sportpályafutása elismeréseként

KONCZ GÁBOR, a Budaörsi Játékszín Kossuth-díjas színművésze, rendezője több mint négy évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként

KOVÁCS APOLLÓNIA előadóművész népi kultúránk, népdalkincsünk ápolásáért, sokoldalú, nagy népszerűségnek örvendő előadóművészete elismeréseként

LOVAG ZSUZSA muzeológus, az Iparművészeti Múzeum volt főigazgatója a középkori bronzművesség és ötvösség területén végzett kutatásaiért, a múzeumügy érdekében kifejtett négy évtizedes munkássága elismeréseként

MÁRTA FERENC kémikus, az MTA rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár több évtizedes, az ország határain túl is elismert tudományos kutatói, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként

NÁSZ ISTVÁN virológus, immunológus, az MTA rendes tagja, professor emeritus az orvostudomány, ezen belül a virológia területén elért, nemzetközi elismertséget szerzett kutatási eredményeiért, iskolateremtő oktatói és tudományos közéleti munkásságáért

PÉNTEK IMRE költő, kritikus, lapszerkesztő sokoldalú irodalmi munkássága elismeréseként

SÁNTA FERENC író irodalmi életműve elismeréseként

SASS SYLVIA operaénekes, nemzetközileg is elismert művészi munkásságáért, a magyar operakultúra hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységéért

VARGA GYULA a közgazdaságtudomány doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, a Doktori Iskola vezetője az agrárgazdaságtan és az agrárpolitika terén végzett - nemzetközileg is elismert - tudományos kutatói munkásságáért, valamint oktatói tevékenységéért.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Élhetőbb Győrt

álmodnak az építészek

A győriek egy jelentős része városát kulturálisan nem különösebben igényes munkásvárosnak… Tovább olvasom