Kisalföld logö

2018. 03. 20. kedd - Klaudia -6°C | 1°C Még több cikk.

Alkotmányellenes három törvény: a médiatörvény is köztük van

Az Alkotmánybíróság 2011. december 19-én hozott határozatában három új törvényt, illetve azok egyes részeit alkotmányellenesnek talált. A meglepetés, hogy a médiatörvény egyes részeit is kifogásolta.
Megsemmisítette az egyházügyi törvényt az Alkotmánybíróság

Megsemmisítette a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló, júliusban megszavazott törvényt az Alkotmánybíróság, közjogi érvénytelenség miatt.

Az egyházügyi törvény az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon veszti hatályát; a már kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezései pedig nem lépnek hatályba.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény országgyűlési megalkotása során az egységes javaslathoz képest a zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása lényeges változásokat eredményezett az egyházi jogállás megszerzésének szabályozásában, mivel - a többi között - az egyházi jogállás megszerzését (illetve a jelenleg egyháznak minősülő szervezetek többsége esetén annak megtartását) az országgyűlési képviselők kétharmadának támogató szavazatától tette függővé, míg az egységes javaslat szerint a nyilvántartásba vételről bíróság döntött volna.

Az Ab megsemmisítette a büntetőeljárási törvény több rendelkezését

Megsemmisítette a büntetőeljárási törvény több rendelkezését az Alkotmánybíróság (Ab) hétfőn hozott határozatában - közölte a testület az MTI-vel.

Az Ab döntése szerint az alkotmányba ütközik, valamint nemzetközi egyezményt sért az az illetékességi szabály, amelynek értelmében egyes ügyekben az a bíróság jár el, ahol az ügyész vádat emel.

Alkotmányellenes továbbá a tanú adatai zárt kezelésének mérlegeléstől függő elrendelése, a 120 óráig tartó őrizet, s az, hogy az őrizet első 48 órájában a védővel való kapcsolatfelvételt jogorvoslat nélkül megtilthatják - tette hozzá.

Az Alkotmánybíróság szerint nem alkotmányos a törvénynek az a kiegészítése sem, amely a nyomozási bíró számára kötelezővé teszi, hogy nyomozástaktikai szempontokra is figyelemmel legyen az eljárásában, továbbá csak bizonyos feltételek teljesülése mellett alkotmányos a büntetőeljárásnak az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt távollétében történő lefolytatása.

Mint közölték, az Ab hétfői ülésén több indítványozó - köztük a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, két országgyűlési képviselő és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke - kezdeményezésére döntött a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény számos, 2011. július 13-án hatályba lépett módosító rendelkezésének az alkotmányosságáról és nemzetközi szerződésbe ütközéséről.

Az alkotmányellenesnek, illetőleg nemzetközi szerződésbe ütközőnek ítélt rendelkezéseket az Alkotmánybíróság megsemmisítette - fűzték hozzá.
A határozathoz Balogh Elemér, Bragyova András, Dienes-Oehm Egon, Holló András és Lenkovics Barnabás alkotmánybírák párhuzamos indokolást, Dienes-Oehm Egon, Holló András, Kiss László, Lévay Miklós, Pokol Béla és Szívós Mária alkotmánybírák különvéleményt fűztek.

Az Alkotmánybíróság vizsgálata során figyelemmel volt az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatára - áll a közleményben.


Alkotmánybíróság: alkotmányellenesek a médiaszabályozás egyes passzusai

Alkotmányellenesnek ítélte az Alkotmánybíróság (Ab) a médiaszabályozás több olyan rendelkezését, amely az írott sajtó tartalomszabályozásával, az újságírók információforrásainak védelmével, az adatszolgáltatási kötelezettséggel, valamint a média- és hírközlési biztos intézményével függ össze. Az Ab a hétfői döntéséről közleményben tájékoztatta az MTI-t.

Közlésük szerint az Alkotmánybírósághoz számos olyan indítvány érkezett, amely a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) rendelkezéseit támadta.

Az Ab a hétfőn meghozott határozatában azokat az indítványokat bírálta el, amelyek elsősorban a nyomtatott és az internetes sajtótermékek, azaz az írott sajtó szabályozásának előírásait kifogásolták.

Az Ab megállapította, hogy az Smtv. az írott sajtó esetében alkotmányellenesen szabta meg a médiahatóság által számon kérhető előírások körét. Mint írták, a hatósági tartalomfelügyelet lehetősége önmagában ugyan az írott sajtó esetében sem alkotmányellenes, de a jogalkotónak fokozott figyelemmel kell lennie arra, hogy a különböző médiumok szabályozását eltérő alkotmányossági mércék határozzák meg.

A testület az emberi jogok, az emberi méltóság, a magánélet, illetve a nyilatkozatot tevő személy jogai érvényesülésének médiahatósági vizsgálatát - a jogrendszerben meglévő egyéb jogérvényesítési lehetőségek figyelembevételével - az írott sajtó esetében a sajtószabadság alkotmányellenes korlátozásának ítélte.

Annak érdekében, hogy az alkotmányellenesség jogkövetkezménye az audiovizuális média felügyeletét ne érintse, az Alkotmánybíróság nem az érintett tartalmi szabályok, hanem az Smtv. hatályának részleges, az írott sajtóra kiterjedő részének megsemmisítése mellett döntött, a megsemmisítés időpontjaként 2012. május 31-ét határozta meg.

Az Ab az újságírók információforrásainak védelmére vonatkozó szabályozást is alkotmányellenesnek ítélte. Egyrészt megsemmisítette az Smtv.-nek azt a rendelkezését, amely szerint az újságírót a bírósági és hatósági eljárásokban csak akkor illeti meg a forrásvédelem joga, ha az átadott információ közzétételéhez közérdek fűződött. A testület szerint ez a szabály alkotmányos indok nélkül nyitja tágra a sajtószabadság korlátozásának lehetőségét.

Az Ab másrészt mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg az információforrás felfedésére kötelezés egyébként alkotmányos indokaival összefüggésben. Az újságíró kötelezése ezekben az esetekben is csak kivételesen, bírói kontroll mellett és akkor alkotmányos, amikor a hatóság a szükséges információkhoz egyéb módon nem juthat hozzá. Mivel a szabályozás nem tartalmazza ezeket a megszorításokat, az Ab felhívta a törvényhozót, hogy a hiányosságokat mind a médiaszabályozásban, mind az egész jogrendben pótolja.

A testület megvizsgálta a médiahatóság eljárásában a médiatartalom-szolgáltatókat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó Mttv.-beli szabályozást is. Megállapította, hogy a szabályozás hiányosságai miatt a médiahatóság olyan védett információkat - például ügyvédi titoknak minősülő adatokat - is megszerezhet, amelyek előzetes bírói kontroll nélkül a sajtószabadság és a jogorvoslathoz való jog sérelmére vezetnek. Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes mulasztás orvoslására hívta fel a törvényalkotót.

A testület ugyanakkor megsemmisítette az Mttv. 175. paragrafusát, amely az egyes hatósági eljárásokban meglévő adatszolgáltatási kötelezettségen túl önálló "adatszolgáltatási eljárás" lehetőségét intézményesítette a médiahatóság számára. A sajtószabadság szükségtelen korlátozásával jár az olyan speciális eljárási rend, amelynek kizárólagos célja a megszerzett adatok alapján további eljárás megindításának megfontolása a médiahatóság részéről - olvasható a közleményben.

Az Ab végül az Mttv.-ben szabályozott média- és hírközlési biztos intézményét támadó indítványokat is elbírálta. A határozatban megállapította, hogy a médiahatóság részeként működő, nem jogsértéseket, hanem érdeksérelmeket vizsgáló biztos fellépése a sajtó tevékenységébe való jelentős állami beavatkozásnak minősül. Közleményük szerint nincs alkotmányos indoka annak, hogy a biztos "méltányolandó érdekek" sérelme vagy annak veszélye esetén fellépjen. A biztos intézményének létrehozása ezért a sajtószabadságot alkotmányellenesen korlátozza.

Tekintettel arra, hogy a biztos a sajtószabadságot nem érintő körben, például hírközlési ügyekben is eljárhat, a rá vonatkozó szabályozást az Alkotmánybíróság 2012. május 31-ével semmisítette meg, így a jogalkotónak megfelelő idő áll rendelkezésére a jogintézmény esetleges újraszabályozására.

Olvasóink írták

 • 20. pappe 2011. december 20. 09:31
  „Mindenesetre a "ló túlsó felére történ átesés tipikus esete" - szvsz -, hogy a jelenleg hivatalosan bejegyzett közel 330 (háromszázharminc) egyházból egy tollvonással 14-et (tizennégyet!) csináltak. Az arany középút fogalmát gondolom nem ismeri a jogalkotó...”
 • 19. CsabaKiraly 2011. december 20. 08:33
  „Ezt edd meg Orbi :)))”
 • 18. machers 2011. december 20. 00:00
  „17. Patriot 2011.12.19. 20:57
  Ez az ún. V.P.S. határozatok közé tartozik. Reagálásod a bizonyíték erre.”
 • 17. Patriot 2011. december 19. 20:57
  „Kifogásolt dolgok javításra kerülnek és kész. Hiába drámáztok a semmin.”
 • 16. Vanderer 2011. december 19. 20:46
  „Semmi gond majd hozzá igazítják az alkot-kot-kotmányt az igényekhez.Megy ez kérem.”
 • 15. Vapera 2011. december 19. 20:10
  „öszödiböszme!

  Nem azért nem szavazhatott...”
 • 14. öszödiböszme 2011. december 19. 19:03
  „rommel.
  Miért beszélsz választási csalásról? Nem engedtek akkor szavazni, mert csak 10 éves voltál abban az időben????”
 • 13. dorombolok 2011. december 19. 18:48
  „12. dorombolok 2011.12.19. 18:35
  ROMMEL de jó hogy találkoztunk , nem tudod miért , és hogyan kellet 2011 -ben sürgősen 12 (13) állami gazdaságot privatizálni
  Ja majdnem elfelejtettem 2011 az államosítások és az elrugaszkodás éve. Akkor az állami gazdaságokat csak 2001-ben
  kiprivatizálhattátok?
  Szóval , hogyan és miért? Csupán a nemzeti vagyon védelméért?”
 • 12. dorombolok 2011. december 19. 18:35
  „ROMMEL de jó hogy találkoztunk , nem tudod miért , és hogyan kellet 2011 -ben sürgősen 12 (13) állami gazdaságot privatizálni?”
 • 11. dorombolok 2011. december 19. 18:30
  „Kiválogatták !Arra a kérdésre válaszoltak amire megrendelésük volt annak bizonyítására , hogy lássad magyar az ellenzék csak dumál , az Alkotmánybizottság a helyén van, demokrácia rendben van sajtószabadság pedig mint Matolcsy támogatottsága 150 %-os!
  De mi a magánnyugdíjpénztárak pénzének einstandolásával?
  Mindig is szerettem volna olyan iskolába járni ahol csak arra kérdésre kellett volna válaszolnom amire akartam!”
 • 10. rommel 2011. december 19. 18:23
  „A BALOSOK DEMOKRÁCIÁÉRT KIÁLTANAK ???
  2006-BAN HOL VOLT A HIRES DEMOKRÁCIÁTOK ???
  ÁRTATLAN EMBEREK MEGVERETŐI !!!
  2006-BAN VÁLASZTÁSI CSALÁSSAL NYERTETEK BALOSOK !!!
  HOL VOLT AKKOR A DEMOKRÁCIA ???
  20 ÉVRE ELADÓSITOTTÁTOK AZ ORSZÁGOT !!!
  HOL VOLT AKKOR A DEMOKRÁCIA ???
  MINDENT ZSEBRE AKARTATOK TENNI , MINDEN FORINTOT MAGATOKNAK AKARTATOK !!!
  EZ VOLT A TI "HIRES DEMOKRÁCIÁTOK" !!!
  MOST A DEMOKRÁCIÁT A BIRÓSÁGOKON "MAGYARÁZZÁTOK" !!!
  NEM EMLÉKSZEM...........
  NEM TUDOM.................
  NEM ÉN VOLTAM...........
  EZ VOLT A BALOS ZSEB DEMOKRÁCIA !!!”
 • 9. öszödiböszme 2011. december 19. 17:36
  „Figyelmébe ajánlom mit mondott Thomas O. Melia helyettes külügyi államtitkár a törpeviktátor bóvliországának demokráciájáról. Talán ha a narancsfanok vennék a fáradságot és emberi sorokat olvasnának, nem csak butító fityesz újságukat, talán kinyílna a szemük. Újabb ortodox fityeszfan bástyák dőltek le a környezetemben. Kedvem aki emberemlékezet óta a orbánra szavazott, olyan szavakkal illette, hogy ha leírnám örökre kitiltanának innét. S nincs egyedül a környezetemben. Persze megértem őket a törpe megint lenyúlta a magánnyugdíjukat!!”
 • 8. Vapera 2011. december 19. 17:11
  „Ezzel akarják kiszúrni Európa szemét? Hát hülyék ezek?”
 • 7. onem 2011. december 19. 16:53
  „ha megdöglött a ló, le kéne szállni róla:
  http://hvg.hu/itthon/20111219_Orban_IMF_harom_pontos_ultimatum#utm_source=hvg_daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2011_12_19&utm_content=normal”
 • 6. kerteszb 2011. december 19. 16:32
  „Szánalmas narancsos színjáték az egész, HOL VAN A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSÜK? !!!”
 • 5. mitzekatze 2011. december 19. 15:36
  „Egyházügyi törvény és média: ezek ki a túrót érdekelnek. A magánnyugdíjról bezzeg ezek sem beszélnek. Érdekes....???”
 • 4. ktl 2011. december 19. 15:32
  „Dózsa György unokája vagyok én,
  Népért síró, bús, bocskoros nemes.
  Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni
  Kaszás népemmel, mert a Nyár heves.

  A Nyár heves s a kasza egyenes.
  Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl,
  Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
  Rettenetes, nagy dühvel özönöl?

  Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
  Rablóváraitokból merre fut
  Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
  Lecsukjuk a kaput?”
 • 3. gjozsi88 2011. december 19. 15:11
  „Hát igen!
  Az AB hirtelen közbeavatkozott, hogy segítse előre menekülni ,azaz mentse a kormányt, a politikai kommunikációt......talán az sem véletlen, hogy most, hirtelen, mikor az IMF-Eu delegáció hazament, mert az intézményi rendszer megváltoztatása számukra alap.....azaz szükség van a tárgyalásokhoz a tárgyalási előfeltételek megteremtésére!
  Pénteken hazament a delegáció........az eddig tétova AB begyorsult!!!!!
  Talán Balsai, Stumf megkapták a pártközponti utasítást????”
 • 2. bojtár 2011. december 19. 14:58
  „alkotmányellenes itt még nagyon-nagyon sok minden

  1. Guci01 2011.12.19. 14:48
  jól van Schmitt palika írta biztos:)”
 • 1. Guci01 2011. december 19. 14:48
  „Alkotányellenes....”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

MSZP: oda került az egyházügyi törvény, ahová való

Nyakó szerint Szászfalvi László egyházügyi államtitkár alkalmatlan a feladatra. Tovább olvasom