Kisalföld logö

2018. 07. 23. hétfő - Lenke 18°C | 27°C Még több cikk.

A Kisalföld Választási Etikai Kódexe

Választás 2006.

A Kisalföld törekvése az, hogy megismertesse olvasóit a 2006-os parlamenti választások politikai jelentőségével, a voksolás technikai lebonyolításának módjával. Feladatának tekinti, hogy bemutassa a jelölteket és a jelöltet állító szervezeteket - a hatályos jogszabályok és saját vállalásainak betartásával. A lap abban érdekelt, hogy az állampolgárok éljenek alkotmányos jogukkal.

Általános alapelvek

A Kisalföld a pártatlan tájékoztatás és a törvénytisztelő nyilvánosság híve. Fellép minden olyan jelenség ellen, amely sérti az alkotmányos rendet és az általános etikai normákat.

A lap minden pártnak, politikai szervezetnek és személynek egyenlő esélyt kínál. A politikai jellegű eseményekről annak hírértéke alapján közöl cikkeket. Az azonos jellegű és súlyú eseményeket azonos módon igyekszik megjeleníteni a lapban.

Írásaiban a lap megjelenési területére, első sorban Győr-Moson-Sopron megyére koncentrál. Az országos eseményekről döntően a Magyar Távirati Iroda tudósításait alapul véve tájékoztat.

A Kisalföld tudósításaiban, cikkeiben a tárgyszerűségre törekszik, s ezt várja a megnyilatkozó politikusoktól is. A pártok, jelölő szervezetek és a jelöltek programját kívánja bemutatni – az olvasó, azaz a választópolgár életét közvetlenül érintő, konkrét ügyek, kérdések felvetésével.
A Kisalföld nem közli az ellenérdekelt felet minősítő, s nem annak álláspontját kritizáló megjegyzéseket. Cikkeiben a megszólaló elgondolásaira, építő javaslataira, tárgyszerű véleményére fókuszál.
A lap nem engedi, hogy hasábjain a politikai szereplők vitája a mondanivalójuk, programjuk ismertetése helyett a magánéletről, személyeskedésről szóljon. A jelölt személyére vonatkozó információknak akkor ad teret, ha az jelentősen befolyásolja az illető közéleti szerepvállalásra való alkalmasságának megítélését. Az ilyen közlés nem sértheti a közízlést és a személyiségi jogokat.

Újságíró és politika

A Kisalföld munkatársai újságíróként tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, amely a választás eredményét befolyásolhatja, vagy a kampány eldurvulását válthatja ki. Tudósításaiknak mindig pártatlannak kell lenniük.

A Kisalföld munkatársai nem vállalhatnak aktív kampányszerepet a pártoknál. Ezzel együtt minden újságíró tagja, illetve tisztségviselője lehet bármely, törvényesen bejegyzett pártnak, és munkaidején túl politizálhat.
A lap újságírói véleménynek úgy ad helyet, hogy az megfogalmazásával és formájával is jól megkülönböztethető legyen a hírtől, tudósítástól.

Megkülönböztetett időszakok

A Kisalföld vállalásai szempontjából megkülönbözteti a kampány egyes időszakait, amelyek a törvényekből következnek. Ezek az időszakok:
- a kampány kezdetétől a jelölt-, illetve listaállításig (március 19-ig)
- a jelöltállítástól a választás első fordulójáig (március 20-tól április 9-ig)
- a két forduló között (április 10-tól április 23-ig).

A jelöltállításig

A Kisalföld a következő korlátozásokat, gyakorlati szabályokat vezeti be:
- Nem közöl pártpolitikai töltetű olvasói levelet és sms-t a naponta jelentkező rovataiban. Ha egy témáról jelentős mennyiségű olvasói vélemény érkezik, akkor alkalmanként összeállítást közöl úgy, hogy megjelenítse az összes, egymástól markánsan eltérő álláspontot.
- Olyan, gyakorlati kérdést felvető olvasói észrevételt, melynek politikai hatása, következménye lehet, a megszólított politikus reagálásával együtt közli (amennyiben az megoldható).

- Ha egy politikus nyilatkozata, tájékoztatója, közleménye egy másik pártra illetve politikusra nézve kritikát fogalmaz meg, ez esetben is (amennyiben az megoldható) megkérdezi a másik felet, és a két véleményt együtt közli.

- Az országos jelentőségű híreket, tudósításokat a lap 4. oldalán közli, a Magyar Távirati Iroda hírei alapján.

- A megyei jelentőségű híreket, tudósításokat az 1-2-3.  oldalon közli.
- A helyi jelentőségű híreket, tudósításokat a megfelelő regionális oldalon (Győr és környéke, Mosonmagyaróvár és környéke, Rábaköz, Sopron és környéke) közli.

- A lap előzetes hírt ad a megyei jelentőségű rendezvényekről az azt megelőző napon, amennyiben az erről szóló hivatalos közlést az esemény előtt legalább három nappal megkapja (a Kisalföld a pártokkal a megyei vezetőjük által felhatalmazott személyen keresztül tartja a napi kapcsolatot). Az előzetes hír a szervező csoport nevét, a rendezvény helyét és időpontját, az előadó(k)é nevét, valamint a rendezvény jellegét tartalmazza. Megyei jelentőségű esemény egy párt megyei kampánynyitója, illetve minden olyan rendezvény, amelyen a párt első számú országos vezetője, illetve országos listavezetője vesz részt.

- A megyei jelentőségű eseményekről a lap tudósítást közöl, lehetőségei szerint másnapi számában. A Kisalföld számára egy szervezetnek minősülnek a közös listát állító pártok.

- A megyébe látogató országos pártelnöktől és listavezetőtől interjút kér.
- A Kisalföld vállalja továbbá, hogy minden pártnak hetente egy-egy megyei rendezvényéről tudósít. Az eseményt a szervező párt választja ki, s azt meghatalmazottja révén közli a szerkesztőséggel.
- A Kisalföld egy összeállításban mutatja be a megye választáson induló pártjainak rövid programját - azonos terjedelemben és formában. A közlés feltétele, hogy a kért információk, írások, logók és fényképek az előre megadott módon, használható minőségben, határidőre a szerkesztőségbe érkezzenek. Az ezzel kapcsolatos felhívás a lapban is meg fog jelenni.

- Mindezeken túl a Kisalföld a történések hírértéke alapján közöl választással kapcsolatos információkat, tudósításokat, a pártatlanság elvének betartásával. Ezek a feltételek vonatkoznak az olyan közéleti eseményekre is, amelyek nem részei a kampánynak, de szereplői indulnak a választáson. Bármely témáról is legyen szó, ha valakinek olyan a munkaköre, beosztása, hogy megszólalása, szereplése a lapban szükséges és indokolt, azt nem akadályozhatja meg képviselő-jelöltsége. Az ilyen írás természetesen nem  számít kampánycikknek.
- A Kisalföld általános gyakorlatát követve ebben az időszakban is közli a képviselői fogadóórák időpontjait.

Jelöltállítástól az első fordulóig

Ebben az időszakban a Kisalföld értelemszerűen a listákra felkerült jelöltekkel és szervezetekkel kíván foglalkozni.
-
A lap vállalja mindazt, amit a jelöltállítást megelőzően.
- Tudósít a függetlenként induló, szavazólapra felkerült jelölteknek egy-egy eseményéről.

- A Kisalföld külön összeállításban bemutatja az egyéni jelölteket, azonos feltételekkel, azonos terjedelemben.

- Összeállítást jelentet meg az egyéni jelöltek egy-egy konkrét téma kapcsán megfogalmazott álláspontjairól.

- A Kisalföld minden nap kérdést intéz a listát állító pártokhoz. A kitűzött időpontig beérkező rövid válaszokat közli másnapi számában.

A két forduló között

A Kisalföld a versenyben maradt jelöltekkel és pártjaikkal foglalkozik, ugyanazt vállalva, mint az első forduló előtt.

- Külön összeállítást közöl az állva maradt egyéni jelöltek kerekasztal beszélgetéseiről.

Fizetett politikai hirdetés

A Kisalföld a vállalt kötelezettségein túlmenő igények kielégítésére, közlemények és nyilatkozatok megjelentetésére csak fizetett hirdetések formájában vállalkozik. Idetartozik például a pártok, képviselőjelöltek kampányrendezvényeiről szóló előzetes híradás (amelyen nem vesz részt a párt országos vezetője, listavezetője).

A politikai programok, választási felhívások szövegét szintén csak fizetett választási hirdetések formájában teszi közzé. Fizetett politikai hirdetést a lap mindenki számára egyenlő feltételekkel közöl. Ezeken a felületeken a Kisalföld minden esetben elhelyezi a "Politikai hirdetés" feliratot, és megkülönbözteti azokat a lap saját írásaitól. A politikai hirdetés tartalmáért a Kisalföld nem vállal felelősséget. Nem közöl ugyanakkor olyan hirdetéseket, amelyek törvénybe ütköznek, sértik a személyiségi jogokat vagy a kiadó üzleti érdekeit. Nem közöl továbbá olyan tartalmú hirdetést, amely a választásoktól való távolmaradásra szólít fel.

Politikai hirdetésben felvetett kérdésre csak politikai hirdetésben lehet válaszolni. A lap a kampánycsend előtti utolsó számban nem közöl olyan hirdetést, amely kifejezetten támad egy pártot vagy jelöltet, mert már nincs lehetőség a válaszadásra. (A hirdetési lehetőségekről a Kisalföld hirdetési tanácsadói adnak felvilágosítást.)

Záradék

A Kisalföld a választási etikai kódexét nyilvánosságra hozza internetes oldalán, és írásban eljuttatja minden pártnak, jelöltet állító szervezetnek, amely azt igényli.

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ki visz majd haza?

Tovább olvasom