Kisalföld logö

2018. 06. 22. péntek - Paulina 16°C | 29°C Még több cikk.

A cigány háztartások több mint felében senkinek sincs állandó munkája

A munkanélküliek jelentős része valamilyen ellátási formába „menekül". Tragikus következményei lehetnek annak, hogy egy-egy családban akár a harmadik nemzedék is felnő úgy, hogy nincs munkalehetősége.

Sok szociológiai kutatás folyt és több tanulmány született az elmúlt évtizedekben a cigányság életkörülményével, szegénységével kapcsolatban, és számos írás, kutatás készült a cigány hagyományokról, szokásokról, kultúráról is. Azonban a legutóbbi, 2003. évi, Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella nevével fémjelzett cigányokról szóló kutatás óta nem készült egy mélyreható, sokrétű, a cigányság élethelyzetét, életkörülményeit, véleményeit, gondolkodását mélységeiben és széles körben feltáró országos kutató-elemző munka, amely – túl azon, hogy számos eddigi tévhitet, tévkövetkeztetést is eloszlatna – elősegítené a döntéshozók munkáját új, hatékony programok, megoldási tervek kidolgozásában.

A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. program kutatási pillérének az volt a célja, hogy megbízható, országos szintű, nemzetközileg is összehasonlítható, pontos információkat és adatokat biztosítson a cigány/roma származású népességről a döntéshozók számára. Ennek eredményeként 2010 őszén a Marketing Centrum OPK Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem IKN Kft. kutatói és kérdezői csoportjainak részvételével és munkájával elkészültek a cigányokra/romákra vonatkozó célzott adatfelvételek. A kutatás célcsoportja a 16 és 64 év közötti roma, cigány származású népesség volt. A kutatás koncepciója két eltérő definícióhoz kötötte az alapsokaság körülírását, ezért egyrészt kérdőíveztek olyan romák körében, akiket saját roma környezetük romának tart, másrészt olyan személyek körében, akiket nem roma környezetük tart romának. A kutatás tervezését nehezítette az a tény, hogy az utolsó 5-10 évből semmilyen megbízható nyilvántartás nem állt rendelkezésre a cigánynépesség területi és településnagyság-szerinti megoszlásáról. A közbeszédben sokan - de időnként a roma vezetők is - hajlamosak erősen túlbecsülni a romák számát, ami kiderült a felmérésekből is. Reális becslés szerint jelenleg kb. 750 ezer roma él Magyarországon, a legtöbben az ország északi és keleti területén, illetve a Dél-Dunántúlon élnek. A kutatások előzetes adatai alapján megállapítható: minél nagyobb a település mérete, annál feszültebb a hangulat romák és nem romák között, legjobb a viszony az 5000 lakos alatti településeken.

A kutatások előzetes adatai szerint a romák egészségi állapota összességében sokkal rosszabb, mint a többségi társadalomé, ebből következik az a ma már ismert tény is, hogy a várható élettartamuk is jelentősen elmarad a többség várható élettartamától. Az országos mutatóknál is rosszabb a cigány társadalom egészségi helyzete a gazdaságilag kevésbé fejlett régiókban: Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon.A kutatások előzetes adatai szerint a felnőttkorú roma népességben a teljes népességet meghaladó arányban élnek házasok és élettársi kapcsolatban élők. A családszerkezetre vonatkozó adatok szerint a cigány, roma háztartások jellemző mérete és gyermekszáma meghaladja az országos átlagokat. Az ország fejlettebb területein a cigány háztartások mérete is kisebb (főleg Közép-Magyarországon és a dunántúli régiókban jellemzőek a kisebb háztartások), a legnépesebb cigány háztartások a három keleti régióban vannak. Az előzetes adatok szerint a cigány népességben magasabb a gyermekeket nevelő háztartások aránya, mint a teljes népességben: a három, vagy több gyermekes háztartások aránya megközelítette a 30 százalékot.

A roma emberek munkavállalási mutatóit tekintve (iskolázottságuk szerint) azt láthatjuk, hogy a legkevésbé iskolázottak 2/3-a, míg a legalább szakképzettséggel rendelkezők 90%-a dolgozott már életében. A jelenlegi mutatók szerint csak a szakképzettséggel rendelkezők körében haladja meg az 50%-ot azoknak az aránya, akiknek rendszeres vagy alkalmi munkája van. A tanultabb romák munkavállalási rátája közelíti az ország egészére érvényes foglalkoztatottsági rátát, számuk azonban rendkívül alacsony. A képzettebb romák töredéke dolgozik csak jelenleg, annak ellenére, hogy korábban már megjelentek a munkaerőpiacon.

A kutatásoknak az oktatásra, képzettségre vonatkozó előzetes adatai is sok mindenre engednek következtetni. A felmért felnőtt cigány lakosságnak csak töredéke szerzett érettségit, középfokú végzettséget, felsőfokú végzettséggel pedig csak elenyésző hányad rendelkezik. A 16 év feletti roma lakosság 17%-a még a 8 általánost sem fejezte be, 53%-a csak a 8 osztályt végezte el, 26%-a valamilyen képesítést is szerzett. Az érettségizettek száma mindössze 5%, a diplomásoké 1%. Az adatok szerint javult ugyan a helyzet a szülők generációjához képest, de korántsem a teljes társadalom javulásához hasonló mértékben. Oktatási, képzett(len)ségi szempontból a legrosszabb a helyzet az északi, keleti régióban.

A kutatások előzetes adatai szerint rendkívül rosszak a roma népesség foglalkoztatási mutatói. A 16 és 64 év közöttiek csupán 27%-a állította magáról, hogy dolgozó, pénzkereső ember, 29%-a munkanélkülinek vallotta magát. A roma háztartások 55%-ának egyetlen dolgozó (állandó munkával pénzt kereső) tagja sincs! További 30%-ában csak egy személynek van munkajövedelme, miközben az összes háztartás mindössze 10%-a egyszemélyes! A roma háztartások felében legalább egy munkanélküli, 16%-ában pedig több munkanélküli is él. A legrosszabb a helyzet az észak-keleti és a déli országrészen, az Észak-Alföldön, Észak-Magyarországon csak minden hatodik, hetedik romának van munkája (Közép-Magyarországon a felének, az észak-nyugati országrészen a harmadának). A munkanélküliek jelentős része valamilyen ellátási formába „menekül". Tragikus, és beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogy egy-egy családban mára akár a harmadik nemzedék is felnő úgy, hogy nincs munkalehetősége. Az előzetes adatok szerint a megkérdezett felnőtt, roma származású személyek aktivitása jelenleg elmarad szüleik munkavállalási aktivitási jellemezőitől.

A kutatásokra vonatkozó gyorsjelentések a cigány, roma népességre vonatkozó előzetes adatokkal elérhetőek az Intézet honlapján. A részletes elemzéseket tartalmazó zárótanulmány ősszel fog megjelenni.

A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. program a szociális szolgáltatások modernizációjára, a központi és területi stratégiai kapacitások megerősítésére, valamint a szociálpolitikai döntések megalapozására hivatott, ezáltal a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer korszerűsítésének egyik legfontosabb mérföldkövévé válhat. A projekt elsődleges célja, hogy – az egyes szaktevékenységet végző pillérei által – a szociális és gyermekvédelmi döntéshozók, valamint a hatósági, finanszírozási funkciókat gyakorlók számára fontos információkat, tervezési, fejlesztési, szabályozási, módszertani és ellenőrzési eszközöket tartalmazó fejlesztéseket, kutatásokat végezzen. A projektről részletes információ található a www.modernizacio.hu honlapon.

Olvasóink írták

71 hozzászólás
 • 71. yuing 2011. június 17. 17:08
  „Sajnos,hogy még a diplomásoknak sincs,mert a "BŰNOZŐK"szétrombolták és lopták a munkahelyeket,bezzeg az ÁTKOS-ban a bitóra kerűltek volna,..nem e lehetne most is?????????”
 • 70. Beex 2011. június 09. 14:57
  „Pár év ..kamu, és probléma letudva.

  :)”
 • 69. kolombela 2011. június 09. 08:59
  „67. lagarder 2011.06.08. 15:34
  Nagy tudású kommenttársam!
  Akkor javítok hozzászólásomon, Az adatok az Unióra érvényesek.
  A 10-12 millás cigányság pedig szintén az Unióra érvényes.
  Egyébként nem az adatok helyességén, vagy helytelenségén kellene elszörnyülködnöd, hanem azon a tényen, hogy egy számban jelentéktelen, de mégis óriási problémát okozó valakikről van szó, akikre külön stratégiát kell kidolgozni.
  Ha már vitázni akarsz, akkor ennek tényét cáfold, vagy erősítsd, professzorkám.”
 • 68. lagarder 2011. június 08. 15:39
  „Ja es ez a 22 millio csak Europaban.”
 • 67. lagarder 2011. június 08. 15:34
  „63. kolombela 2011.06.07. 13:55

  Ami a cikkben le lett írva, az nem hazai állapot. Ugyan ez vonatkozik egész Európára.
  Ami elgondolkodtató, hogy az összeurópai lakosság kb 3%-át kitevő cigányság az egyetlen népcsoport, aki miatt uniós stratégiát kell/kellett kidolgozni (hogy ez "roma"stratégia jó-e, vagy sem az más kérdés).
  Magyarán egész Európa szenved a cigányoktól.

  kolombela elarulnad honnan veszed ezeket az adatokat?Tudtommal a vilag ciganylakossaga kb 10-12 millio.
  Europe (orthographic projection).svg
  Terület 10 508 000 km?
  Népesség 731 000 000[1] fő
  Népsűrűség 70 fő/km?
  Országok 50

  Ezek szerint a ciganylakossag kb 22 millio. kolombela van meg valami tanulni valo a tarsolyodban?”
 • 66. economist85 2011. június 08. 10:43
  „A kultúra részben tanult, részben öröklött normákat és magatartásformákat tartalmaz. Ezeket nem lehet 1-2 generáció alatt megváltoztatni, és az egyének maguktól biztosan nem kezdeményezik kultúrájuk, társadalmi normáik megváltoztatását. A vándorló magyarok sem akartak önszántukból letelepedni, adót fizetni, földet művelni, megváltoztatni vallásukat. Kellett hozzá egy erős állami hatalom, aki pogánylázadások és belviszályok árán rákényszerítette őket erre. A cigányságnál is hasonló a helyzet, miért változnának, ha elvannak így. Nem kell tisztelnie a magántulajdont, mert neki nincs, másnak van, akkor neki joga van elvenni, és ezért senki sem piszkálja, nem kell dolgoznia, mert bőven elég, ha gyereket csinál és elvan a segélyből stb. Ezt csak átfogó, szigorú állami programok által lehet megváltoztatni, és ez az egyetlen lehetőség. Egyébként maga a kormány is azt hangoztatja, hogy ez az előző kormányok felelőssége, amit nekik kell megoldaniuk, de ehhez a megoldáshoz kellenek a cigányok is, nekik is másképp kell állni a dolgokhoz. Én bízok a program sikerében, de ez nem 1-2 éves folyamat lesz...”
 • 65. kolombela 2011. június 07. 16:54
  „64. load 2011.06.07. 15:43
  Na látod? Magad is azt mondtad amit én, csak te körülírtad, én meg egy szóval jellemeztem.
  A lényeg pedig az, hogy valóban csak szar keletkezett nyolc év alatt belőle.
  Most pedig itt van a nemzeti köntösbe bújtatott jobbliberális szar, ami szintén kezdi elönteni ezt az országot.
  Csöbörből vödörbe.”
 • 64. load 2011. június 07. 15:43
  „61. kolombela
  Nem folyhatott, mert olyan nem létezik.
  A kormányzat lehetett balliberális, de a gazdaságpolitika nem.
  Az lehet, hogy az SZDSZ liberálist akart, az MSZP meg baloldalit, de ebből jött ki az a sz.r, aminek az lett a vége ami.”
 • 63. kolombela 2011. június 07. 13:55
  „Ami a cikkben le lett írva, az nem hazai állapot. Ugyan ez vonatkozik egész Európára.
  Ami elgondolkodtató, hogy az összeurópai lakosság kb 3%-át kitevő cigányság az egyetlen népcsoport, aki miatt uniós stratégiát kell/kellett kidolgozni (hogy ez "roma"stratégia jó-e, vagy sem az más kérdés).
  Magyarán egész Európa szenved a cigányoktól.”
 • 62. kolombela 2011. június 07. 13:46
  „46. andor47 2011.06.06. 21:46
  Vigyáz, hogy nehogy szétvesse fejedet ez a rengeteg ész.
  A segély nem egyenlő a klf. állami támogatásokkal. A cigány azért kap segélyt, mert cigány és nem azért mert sok a gyereke. A sok gyerek után plusz még családi pótlékot is kap. ha iskolába jár a purdé, akkor ingyenes tankönyvet, étkeztetést kap.”
 • 61. kolombela 2011. június 07. 13:29
  „51. load 2011.06.06. 22:52
  Kivétel erősíti a szabályt. Hazánkban pedig ez folyt.
  Ó te gazdasági guru!!!”
 • 60. Beex 2011. június 07. 08:39
  „"Kedves" modi, nem tudom mennyivel rosszabb amit írtam, mint a cikk maga, úgyhogy csigavér...

  58. Beex 2011.06.07. 08:23

  57. Anotta20 2011.06.07. 08:02

  A "paraszt" földet művel, és betakarít :)

  A cigány nem művel földet, max csak betakarít. :)

  A parasztok többsége fürdik, a cigányok többsége a vizet sem ismeri.. csináljak szép, mutatós diagrammot? :D”
 • 59. Sagittarius 2011. június 07. 08:37
  „Figyelem!
  Újabb klónjaim bukkantak fel, ezért kérek mindenkit, figyeljetek a nicknév pontosságára.
  Mivel csak az igazán nagy márkákat hamisítják, némi büszkeséggel tölt el, hogy ugy 2 hét alatt már ez a 3. klónom! Egyben viszont a készítőjük "emberi" mivoltját is hűen tükrözi! Na ilyenek vannak közöttetek, és ezek próbálnak minket jómodorra, és tisztességes emberi viselkedésre okítani!

  Ezek nem én vagyok:
  "sagitarius"
  "seggitarius"
  "sagittarius"”
 • 58. Beex 2011. június 07. 08:23
  „<moderálva>”
 • 57. Anotta20 2011. június 07. 08:02
  „VASNÉPE.HU OLDALON EL LEHET OLVASNI A CIKKET http://www.vasnepe.hu/cimlapon/20101123_diplomasok_munka
  Egyre több a diplomás munkanélkül

  2010 első kilenc hónapjában havi átlagban 2 ezer 766 diplomás álláskeresőt regisztráltak a régió munkaügyi kirendeltségei. Ez az előző évinél 10,7 százalékkal több.

  SZÓVAL ÉS AKKOR EZ IS MIND CIGÁNY??? jA NEM LEHET MERT A CIGÁNYOK NEM DIPLOMÁZNAK..CSAK SEGÉLYÉRT JÁRNAK MEG GYEREKET SZÜLNEK!! MENJ BE EGY KOCSMÁBA NEM LÁTSZ MÁST MINT SOK FÜRDETLEN PARASZTOT BŰZLENEK MINT EGY DISZNÓ ÉS VEDELNEK!!MIBŐŐŐŐŐL???HÁT SEGÉLYBŐL MEG HITELBŐL??A CIGÁNYOK MIATT ADÓSODOTT EL AZ ORSZÁG??NEM A MAGYAR PARASZTOK MIATT...”
 • 56. Yoav-Ben-Meir 2011. június 07. 03:57
  „Kalia!!
  -es ugyan mond mar,..................mert,; nem ertem!!
  mi koze a Yeshiva-nak a cigany haztartasokhoz????”
 • 55. hideme 2011. június 07. 00:16
  „Nekem csak annyi a véleményem a dologról, hogy lehet a cigánykérdés megoldására milliárdokat költeni, teljesen eredménytelen lesz, amíg ők maguk bentről nem akarják megoldani a problémájukat. Kitalálhat a kormányzat amit csak akar, adhat pénzt, eszközt, bármit! A múltkor láttam egy videót, amiben a borsodi vajda beszélt egy fórumon (Viktor is ott volt!). Hát, neki volt tökéletesen igaza a kérdést illetően. Megnézhetitek itt: http://data.hu/get/3903137/lakatosattila.avi
  Ismerek én híres, megbecsült cigány embereket, de ők tettek azért, hogy vigyék valamire, és láss csodát, meg is lett az eredménye. Ugyanúgy a magyar között is van férges, ezt ne felejtsük el! Igaz, jelenleg az arányok kicsit mások, mint roma körökben...”
 • 54. b05co 2011. június 06. 23:23
  „Én már csak arra leszek kíváncsi mikor lázad a Magyar, előbb vagy utóbb eljön az ideje (mint a franciáknál pl), aztán akkor lesz nemulass.”
 • 53. Sagittarius 2011. június 06. 23:03
  „weheheheheeee, monnyááá még ilyen jókat! Miért, a szocialista eszmeiség nem zárja ki a vadkapitalista gazdaságpolitikát és elveket????? Akkó most ki a hüle, vagy kit nézel hülének? Ne vedd ám kötelezően magadra hogy mindent meg kell magyaráznod. Mert tudd, a sok beszédnek sok az alja!”
 • 52. Lone_wolf.. 2011. június 06. 22:55
  „A politikusok népe mindent megkap ,moderálva.”
71 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Tűz volt egy hódmezővásárhelyi üzemcsarnokban

Kigyulladt egy takarmány-előállító cég üzemcsarnoka hétfőre virradó éjszaka Hódmezővásárhelyen,… Tovább olvasom