Gyűjtse össze az érdekes cikekket a címek mellett lévő később elolvasom ikonokkal!

Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu

2014. 10. 25. szombat - Blanka, Bianka

Még több

Belföld - Magyarország hírei

Életmq képekben

Szük Ödön életmqvének darabjaiból nyílt kiállítás a héten Mosonmagyaróváron, a Flesch Károly Kulturális Központban.

Megtermeli az élelmet

A 83 esztendQs Balázs Gyula egyedül él, Vásárosfaluban. Azt mondja, amin lehet, megpróbál spórolni.

Nők csavarkulccsal, csemperagasztóval

Nők csavarkulccsal, csemperagasztóval

Alaposan elcsodálkoznak, akik benyitnak a PostaAutó gyõri szerelõmûhelyébe: az autószerviz vezetõjeként egy szõke hölgy fogadja őket.

A stressz és a házastárs hiánya okozza a korai halálozást?

Egy friss kutatás szerint a munkahelyi bizonytalanság, a súlyos depresszió, a házastárs hiánya növeli a korai halálozás valószínűségét.

4,4 milliárdból állították helyre az Alsó-Tisza vidékét

A 2006-os rekordárvizet követő helyreállítási munkák több mint 90 százaléka elkészült az Alsó-Tisza vidéken, csak azok a feladatok vannak hátra, amelyek természetüknél fogva sem végezhetők el hamarabb - közölte Dobi László, a helyi környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság vezetője Algyőn.

Tizenkilenc év alatt „kinQtte magát” a Krúdy

KinQtte az iskola épületét a gyQri Krúdy-középiskola, amely a helyhiány miatt évek óta kénytelen a szomszédos általános iskola tantermeit használni. Az igazgató szerint legfeljebb egy évig húzható még a megoldás.

Keizler Kálmán: Felháborító a színházi „tisztogatás”

A soproni PetQfi Színházból távozni kényszerült tíz színmqvész eltávolításának magyarázatát és közgyqlési pályáztatás útján új vezetQk kinevezését kéri az MSZP helyi szervezete nevében Keizler Kálmán.

Hétmilliós tartalék

Egyhangúlag jóváhagyta idei költségvetését a GyQr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács tegnapi gyQri ülésén. A bevételi és a kiadási fQösszeg 53,7 millió forint. A szervezet a jövQjét illetQ bizonytalanságok miatt óvatos gazdálkodásra kényszerül, az elQre nem ismert változások elQre nehezen tervezhetQ kezelésére készülve hétmilliós tartalékalapot is képezett.

Hazánk klímája is megváltozik

A klímaváltozás természeti sokszínqségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország a világ egyik legsérülékenyebb országa az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának szerdán nyilvánosságra hozott jelentése szerint.

Magyarország helyesen kezelte a madárinfluenzát

Egyetért az Európai Unió betegségmegelQzési és -ellenQrzési központjának igazgatója azzal az európai bizottsági értékeléssel, hogy Magyarország helyesen kezelte az év elején felbukkant madárinfluenzát.

KÉSZ: népességfogyásról

és gyerekpornóról

A teljesebb embereszmény megvalósításán munkálkodó Keresztény Értelmiségiek Szövetsége sorban a 112. kerekasztal-beszélgetésére várta tegnap tagjait. A kiemelt érdeklQdést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy zsúfolásig megtelt a gyQri tanítóképzQ elQadóterme.

Kamatváltozások

A lakossági fogyasztási forinthitelek kamatai januárban az egy évvel korábbi magas szintre emelkedtek, miközben a lekötött forintbetétek kamatai csökkentek. A folyószámlahitelek átlagkamata november óta emelkedik, januárban 20,56 százalék volt. A fogyasztási hitelek átlagos kamata januárban 20,2, hitelköltsége 27,89 százalék volt.

Frontális ütközés a sopronkQhidai úton

Súlyos közlekedési baleset történt tegnap a déli órákban Sopron és SopronkQhida között. Az elsQdleges rendQrségi megállapítások szerint egy elQzésben lévQ személyautó frontálisan összeütközött a vele szemben haladóval.

Kifogásolták a tévés rendeletet

Csorna önkormányzata megállapodást köt a Lazarinum Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel Földsziget háziorvosi ellátására. A képviselQ-testület a hét eleji ülésén felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön megbízási szerzQdést dr. Balázs Mihály háziorvossal.

Mások élete

Kelet-Berlin, 1984, öt évvel a berlini fal leomlása előtt: az NDK és állambiztonsági szolgálata még elnyomja a (másként) gondolkodókat, és kíméletlen megfigyelő-besúgó rendszere mindenkit behálóz.

A magyarok a legborúlátóbbak az új csatlakozottak közül

A magyarok a legpesszimistábbak az unióhoz 2004-ben csatlakozott országok közül. Ez derül ki abból a felmérésből, amely az új tagországok lakóinak életkörülményeit vizsgálta.

Múlt és jelen

A kettes híd karmeliták felQli oldala a belváros szélén. Állj meg a korlátnál és könyökölj rá. Eléd tárul a múlt és a jelen. Jobbra az évszázados várfal nagy méltósággal tqri, elviseli a Rába vizének cirógatását. Szemet gyönyörködtetQ látvány. Balra a tündéri Radó-sziget a Kis- és a Nagy-Rába között. Fákkal övezett, árnyas sétány, az uszoda felé mutatja az utat. A sok viszontagságot megért, nyikorgó, de nagyon aranyos fahíd a Kis-Rába fölött. Sokszor szenvedett a téltQl. A felgyülemlett jégtáblák nem kegyelmeztek neki. A híd után egy földrész van elQtted, a Kis-Duna és a Rába által határolt félsziget. Nézd, hogy az emberi elme és az ügyes kéz milyen csodálatos dolgok elkészítésére képes! Közép-Európa büszkesége, egy fürdQkombinát. A látvány elbqvölQ. Aztán hunyd be a szemed. Képzeld magad elé azt az idQt, amikor még volt élet a Rábán. Tavasztól késQ Qszig jöttek-mentek a csónakok, ladikok. Eveztek kics ik és nagyok, kirándultak a családok. Ahol a legmélyebb a folyó, egy horgászparadicsom volt. Egymástól öt méterre ladikok, kikötve a levert vasrudakhoz. A ladikok orrában a horgászok. Figyelték mereven a stoplit, lesték a kapást. Aztán valamelyik bevágott. Megakasztott egy nagy halat. Fárasztotta, a ladik mellé vezette, szákot tett alá és kiemelte. Felmutatta. Fönt a hídon tapsolt a publikum. Azután nyisd ki a szemed. Nézz a folyóra. Megfájdul a szíved. Üres, árva a vár alja, elhanyagolt, mérgezett, zavaros a Rába. A halak is elhagyták. És ezt, a csodálatot is és a szívfájdalmat is az ember csinálta.

MSZP: A helybenjárás költségvetése

A mai gyQri közgyqlésen tárgyalandó költségvetésnek az a legnagyobb baja, hogy nincsenek benne kitörési pontok, semmit sem tartalmaz egy jövQbeni fejlQdés elQkészítésérQl – hangzott el tegnap az MSZP gyQri sajtótájékoztatóján.

A negyedik

A Mozgássérültek Mosonmagyaróvári Egyesületének összejövetelén holnap 16 órakor a Hunyadi-iskola Frankel utcai épületében az akadálymentesítésrQl és a parkolási gondokról tart elQadást Láng István, a helyi VárosüzemeltetQ és Fenntartó Kft. ügyvezetQje. Dr. Thiesz József, az egyesület elnöke elmondta: idén már a negyedik elQadást tartják: Kovács Lászlóné rendQr százados a közlekedésrQl, Szabó Miklós polgármester a városvezetés terveirQl, dr. Vermes Tamás kórházigazgató az intézmény helyzetérQl beszélt az egyesület tagjainak. „A szervezés feladatait Sztranyovszky Attila titkár vállalta, hogy az illetékesek rólunk velünk együtt döntsenek” – mondta dr. Thiesz József.

bezár
asdasd
Kérem várjon, jelentkezését rögzítjük...